Dosje javnega naročila 007490/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nabava opreme za postavitev OCR portala na železniškem vhodu na PC KT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 243.796,22 EUR

JN007490/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2020
JN007490/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2021
JN007490/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.04.2021
JN007490/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007490/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22519
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava opreme za postavitev OCR portala na železniškem vhodu na PC KT
Referenčna številka dokumenta: JN 246/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48313000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Nabava opreme za postavitev OCR portala na železniškem vhodu na PC KT in sicer sklop 1 »Dobava in montaža opreme in kovinskega portala«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48313000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Nabava opreme za postavitev OCR portala na železniškem vhodu na PC KT in sicer sklop 1 »Dobava in montaža opreme in kovinskega portala«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
EU projekt COMODALCE (program Interreg SREDNJA EVROPA).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.12.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.12.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2020   07:55
VPRAŠANJE
Prosimo, predložite razpisne obrazce v obliki "word".

ODGOVOR

Razpisni obrazci v "word" obliki so dodani na spletni strani naročika. Ponudnik obrazcev ne sme spreminjati.


Datum objave: 10.12.2020   12:33
VPRAŠANJE
Dragi gospodje,

pošiljamo vprašanja na razpis št. JN 246/2020.

1. Člen III SPECIFIKACIJA NAROČIL za nabavne dokumentacije zahteva, da ima predlagani sistem integracijo v TOS Tideworks in PCS potrdite, da je to zahteva za vključitev vseh licenc sistema OCR in prizadevanja za integracijo s TOS in PCS, medtem ko vse zahtevane licence TOS in PCS ter prizadevanja niso vključena v obseg tega razpisa (tj. vse zahtevane licence TOS in PCS ter prizadevanja pridobi Luka Koper, d.d.).

2. 9. člen pogodbe navaja pogoj 15 in 40 odstotkov predplačila, ki mora biti zavarovano z bančno garancijo. 15. in 17. člen pogodbe opredeljujeta instrumente finančnega zavarovanja pogodbe in garancije tu se zahteva bodisi bančna garancija bodisi poroštvo zavarovalnice. Prosimo, pojasnite, ali je mogoče predplačila v višini 15 in 40 odstotkov zavarovati tudi s poroštveno izjavo zavarovalnice (najbolj varno in najprimerneje je imeti enega izdajatelja poroštva za celoten projekt).

3. Trenutna situacijo s COVID-19 ni vedno obravnavano kot višja sila. Prosimo, da se COVID-19 vključi v višjo silo, za primer uvedbe prepovedi potovanje ali drugih zahtev Slovenije ali drugih vpletenih držav EU, da se podaljša rok za izvedbo projekta brez kazni za izvajalca.


ODGOVOR
1. Ponudba mora vključevati vmesnik s sistemom TOS Tideworks na način, da so vključeni morebitni stroški licenc modula za povezovanje s TOS sistemi (ali drugimi sistemi), ter s tem povezanimi stroški za vzpostavitev take povezave na strani ponudnika. Ponudnik pa mora v ponudbi vključiti tudi možnost povezav preko spletnih servisov s pristaniškim sistemom (PCS) z nekim predefiniranim API-jem, ki je na voljo, ali nekim drugim standardnim načinom povezave.
Del dodelav oz storitev, ki jih bo s to povezavo imel naš TOS ponudnik in morebitnih dodatnih licenc na strani TOS Tideworks sistema je del, ki ga bo Luka Koper urejala neposredno z ponudnikom TOS sistema ločeno in to ni del tega JN.
2. Bomo upoštevali in dopolnili razpisno dokumentacijo.
3. Bomo upoštevali in dopolnili razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 10.12.2020   13:50
Naročnik je na spletni strani objavil dopolnjeno verzijo razpisne dokumentacije, popravki so označeni z rumeno barvo.

Datum objave: 16.12.2020   15:53
Pozdravljeni.

Dopolnili smo razpisno dokumentacijo. Vsi dodatni popravki so označeni z zeleno barvo.