Dosje javnega naročila 007288/2020
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Storitve: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.219,14 EUR

JN007288/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.11.2020
JN007288/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN007288/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2021
JN007288/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007288/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
Linhartova cesta 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Igor Fortuna
igor.fortuna@gov.si
+386 13063158

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ljubljana/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376307/430-121_2020_JN_RD_CISCENJE.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376307/espd/2-_430-121_2020_Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22575
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: JN430-121/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.12.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2020   11:04
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik upošteval in ocenjeval plačilne liste zaposlenih delavcev, ki že izvajajo storitve čiščenja pri ponudniku za druge naročnike?
Nelogično je, da mora ponudnik predložiti plačilne liste v ponudbi za delavce, ki bodo storitve šele izvajali, saj lahko to naredi le trenutni izvajalec teh storitev pri vas.
Zanima nas, katere plačilne liste moramo predložiti in katerih delavcev plačo boste ocenjevali?
Ta pogoj, kot ga navajate lahko potem izpolni le naročnikov trenutni izvajalec.

Prosimo, da pojasnite pogoj ali ga umaknete.

ODGOVOR
Spoštovani,
ponudnik predloži plačilne liste za zaposlene, ki že izvajajo storitve čiščenja in za katere predvideva, da bodo storitve čiščenja izvajali pri naročniku.

Naročnik se zaveda, da bo v času trajanja pogodbe lahko prihajalo do kadrovskih sprememb pri izvajalcu, od katerega pa se pričakuje izpolnjevanje pogodbenih določil - v konkretnem primeru 8. člena vzorca pogodbe.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 25.11.2020   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za obrazložitev glede meril za izbor najugodnejšega ponudnika. Namreč pri prejšnjem razpisu se je izkazalo, da so bila določena merila zlorabljena s strani ponudnikov (merilo Zagotavljanja internega nadzora kakovosti čiščenja in Celovite storitve d.o.o).

B merilo Zagotovljena mesečna bruto plača čistilca
Kako boste preverjali, da je plačilna lista, ki jo bomo priložili, za zaposlenega, ki dela kot čistilec? Boste na ZZZS preverjali, da je zaposleni prijavljen pod klasifikacijsko številko poklicev 9112 Čistilec prostorov?

C in D merilo Kako se izvaja nadzor nad izbranim izvajalcem glede Mesečne obremenitve čistilca ter Zagotavljanja internega nadzora kakovosti čiščenja? Če izbrani ponudnik ne izvaja Pogodbe po danih parametrih ter številu kontrol, je kakšna sankcija?

Praksa kaže, da naročniki ne spremljajo izvajalcev pri upoštevanju pogodbenih določil (mesečna obremenitev ter št. kontrol sta zapisana v pogodbi). Imajo pa ta merila veliko težo pri izboru, pri izvajanju pogodb pa jih preprosto ni. Pozivamo naročnika da Merilo C in D umakne in lahko nadomesti z merili iz javno dostopnih podatkov npr: delež mladih/starih, delež zaposlenih za nedoločen čas, to so podatki, ki jih lahko preverite in so verodostojni.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik mora predložiti plačilne liste za delavce, ki bodo neposredno izvajali storitve čiščenja, v obdobju izvajanja storitev pa bo izbrani izvajalec moral zagotavljati delavcem najmanj tako osnovno plačo, kot jo bo navedel v ponudbi v skladu z zadnjim odstavkom 8. člena vzorca pogodbe.

Naročnik bo izvajal nadzor v skladu s tretjim odstavkom 8. člena vzorca pogodbe, v primeru kršitev pogodbenih določil s strani izvajalca pa bo postopal v okviru določil 9. člena vzorca pogodbe.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 30.11.2020   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosili bi vas za pojasnitev.
V merilu za izbor pod C) ste dali " mesečna obremenitev čistilca" in merilo, če je zagotovljena MESEČNA TLORISNA POVRŠINA 1200 m2 se taka ponudba točkuje z 0 točkami. Ali prav razumemo, da en čistilec očisti za MESEC skupaj 1200m2 ?

Normativ sekcije čistilcev pripisuje da je maksimalna obremenitev čistilca, da DNEVNO očisti 1200m2 za 8-urni delovnik. Če bi imel 6 ur dnevno, bi bilo maksimalno, da očisti 900m2.

Smo mnenja, da ste mislili namesto MESEČNE - DNEVNO obremenitev čistilcev v odnosu na ure in m2, saj bi za 0 točk , v primeru, da očisti 1200m2 za mesec, dnevno očistil 57m2. Da bi se dnevno očistil objekt od 3.405m2, bi potrebovali 53 zaposlenih.

Prosimo za pojasnitev za pravilen izračun obremenitve čistilcev.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za opozorilo in pravilno mnenje. Navedbe glede obremenitve čistilca v razpisni dokumentaciji se nanašajo na normative sekcije čistilcev, dostopne na spletni strani http://www.cistilci.si/dnevno-ciscenje-pisarniskih-prostorov.

Naročnik bo v skladu z navedenim v nadaljevanju postopka, ustrezno upošteval obremenitev čistilca, navedeno s strani ponudnika, kot dnevno obremenitev.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 01.12.2020   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Na lokaciji Tobačna se ob sobotah izvajajo poročni obredi in se takrat izvaja čiščenje.
prosimo vas za število čiščenj ob sobotah v letu 2019 in v letu 2020 in pa če lahko prosim definirate čas čiščenja ob sobotah (koliko ur, ob katerem času?)
Najlepša hvala!

ODGOVOR
Spoštovani,

na lokaciji naročnika Tobačna ulica 5, Ljubljana so se v obdobju od 13.7.2019 do 31.12.2019 obredi sklenitve zakonske zveze izvajali 24 sobot, v letošnjem letu pa 35 sobot.

Ob sobotah se izvaja čiščenje v času odmora med obredi (med 12:00 in 13:00 uro) in ob koncu dneva t.j. po zaključku poročnih obredov.

Razporede poročnih obredov naročnik sporoča izvajalcu najmanj dva dni pred načrtovanimi dogodki, kar je navedeno v točki 1.6. Tehnične dokumentacije.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 01.12.2020   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Na lokaciji Tobačna moramo zagotavljati dežurno čistilko.
Prosimo, da definirate, kakšna prisotnost je zanjo; da definirate čas tega dežurstva od...do za vsak posamezni dan v tednu. Dopoldan, popoldan?
Gre za čas pripravljenosti na klic ali mora biti na lokaciji prisotna?
V kolikor gre le za intervencijo na klic, vas prosimo za podatek, koliko intervencij je bilo v letu 2020 oz. koliko ur je bilo teh intervencij?


ODGOVOR

Spoštovani,

termini prisotnosti dežurne čistilke so navedeni v točki 2.2. Tehnične dokumentacije:

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 02.12.2020   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponudnik, kot dokazilo naloži v sistemu e-JN v razdelek "Druge priloge" obračune plač.
1 vprašanje - v kolikor predvidevamo/kalkuliramo, da je za čiščenje potrebnih npr. 5 delavcev - ali je potrebno priložiti 5 obračunov plač ali zadostuje eden?
2.vprašanje - ali pravilno razumemo, da priložimo obračune plač za mesec OKTOBER 2020 oz. vas prosimo da zapišete za kateri mesec želite...v RD piše v mesecu pred oddajo predmetnega naročila-kako vemo kateri mesec bo oddano??

ODGOVOR

Spoštovani,

1. V Razpisni dokumentaciji, Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe je v točki 9.b med drugim navedeno: »Ponudnik mora v ponudbi za delavce, ki bodo neposredno izvajali storitve čiščenja predložiti obračune plač, iz katerih bodo razvidni podatki o delodajalcu, delavcu in osnovni bruto plači, prikriti pa mora podatke o upravno izplačilnih prepovedih, trajnikih in vse druge osebne podatke. Ponudnik mora priložiti tudi soglasja delavcev za predložitev obračunov plač.«
2. Prosimo, da priložite obračune plač za mesec oktober 2020.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 02.12.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali prav razumemo (DA/NE) da se mesečno ceno izračuna tako, da se
cena za m2/mesec pomnoži s kvadraturo lokacije , kar v primeru lokacije na Tobačni pomeni kvadraturo 3.405,65 m2.
Le 2x letno, ko se izvede generalno čiščenje tudi dodatnih prostorov, se mesečna cena pa izračuna kot - cena/m2 krat 4.942,14m2?


ODGOVOR

Spoštovani,

razumete prav odgovarjamo z »DA«.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 02.12.2020   14:28
VPRAŠANJE
Ali lahko prosim napišete okvirni mesečni znesek za zagotavljanje sanitarnega materiala, saj glede na število strank težko ocenimo porabo, le ta pa vpliva na končno ceno?

ODGOVOR

Spoštovani,

vaši prošnji, žal, ne moremo ustreči, ker ne razpolagamo s podatki o količini porabljenega sanitarnega materiala.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 02.12.2020   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. v tehničnem delu razpisne dokumentacije navajate da mora bit na Tobačni prisotna dežurna čistilka ponedeljek, torek in četrtek od 8:00-18:30ure, sreda od 8 do 19ure in petek 8-14ure. Ne razumemo te zahteve. Ali torej zahtevate da je dežurstva:
ponedeljek, torek in četrtek: 10,5ur vsak dan
sreda: 11ur na dan
in petek 6ur na dan.
Torej samo za dežurstvo 48,5ur na teden oziroma 1 delavka za poln delovni čas in ena delavka za 8,5ur na teden.
Ter minimalno 2,83čistilke popoldan (3405,65m2/1200).
Zahteva je nesmiselna in povsem neracionalna. Prosimo da točno določite od do kdaj želite da je prisotna dežurna čistilka, ki ne opravlja končnega čiščenja ali zahtevata koliko ur na teden more biti prisotna OZIROMA potrdite naše navedbe, da za dežurstvo na Tobačni zahtevate 48,5ur na teden.
2. Pri merilu, navajanju m2 na čistilko za 8 ur, prosimo da podate točno obrazložitev ali torej v primeru Tomšičeve delimo m2 :
a) 3405,65/ (dežurne čistilke + čistilke ki čistijo po zaključku dela naročnika) ali
b)3405,65/ (čistilke ki čistijo po zaključku dela naročnika)
Kateri izračun je pravilen?(a ali b)ODGOVOR

Spoštovani,

1. Predmet naročila je vezan na »dejavnost« naročnika in na poslovanje s strankami, zato ga naročnik ne more spreminjati.
2. Pravilen izračun je pod točko b, kar izhaja iz točke 1.5 Tehničnih specifikacij.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 02.12.2020   14:30
VPRAŠANJE
Ali se na ostalih lokacijah ig, škofljica in velike lašče opravlja čiščenje samo v okviru ur ki ste jih zapisali. Torej dopoldan 1h 1x na teden za vsako lokacijo oz. 2x tedensko po 1h na lokaciji škofljica.
Ali naročnik pričakuje da je to dežurstvo in izvajalec še enkrat počisti te prostore, v kolikor je tako prosimo za navedbo koliko krat na teden se more izvest čiščenje na teh 3 lokacijah.

ODGOVOR

Spoštovani,

na prvo vprašanje odgovarjamo pritrdilno, na drugo pa nikalno (ne gre za dežurstvo, ampak za izvedbo čiščenja v okviru navedenih terminov).

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 02.12.2020   14:30
VPRAŠANJE
Glede 2x letnega čiščenja nas zanima:

1. ali je to čiščenje mišljeno za celotno površino na vseh lokacijah 5004,2m2?
2. navajate čiščenje žaluzij, lamelnih zaves, v specifikaciji ni podanih m2, torej smatramo da tega ni in se to ne bo izvajalo. V kolikor so podajte m2 za te storitve in navedite za kakšne žaluzije gre(zunanje /notranje ).
3. v 4.členu navajate da bo ob izvedbi temeljitega čiščenja, izvajalec zaračunal opravljeno storitev po ceni na m2 /mesec, tudi za tiste površine ki se ne čistijo dnevno... torej predpostavljamo da je to 1536,49m2.
a)Ali pravilno razumemo da bo, če ima izvajalec ceno na m2 za redno čiščenje 2 m2(1.postavka predračuna)... takrat ko se bo generalno čiščenje izvedlo na površini 3405,65+1536,49=4942,14m2, dodatno zaračunal 1536,49m2*2=3072,98?Prosimo za potrditev.
b)Prav tako nas zanima kaj bo v kolikor naročnik za dodatne prostore 1536,49m2 ne bo naročil temeljitega čiščenja, in se bo izvedlo samo na kvadraturi 3405,65m2, ne bo nobenega dodatnega računa?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

1. Odgovor je »DA«.
2. Žaluzij in lamelnih zaves ni.
3. Primera obračuna sta podana v Razpisni dokumentaciji, točka 10.2.1 Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe. Primer obračuna pod 1 je aktualen za mesece, ko se izvaja dnevno, tedensko in mesečno čiščenje (10 mesecev), primer obračuna pod 2 pa za dva meseca, s tem da se čiščenje površine, ki je predvidena za temeljito čiščenje, izvede.

Lepo pozdravljeni.