Dosje javnega naročila 007285/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: MORS 222/2020-JNMV; ročno in strojno pranje vozil ter čiščenje vozil za lokacijo Ljubljana za obdobje 2021-2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007285/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007285/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712546

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376347/Razpisna_dok.___predracun_222.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376347/espd/ESPD_-_Pranje_in_ciscenje_vozil.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22476
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MORS 222/2020-JNMV; ročno in strojno pranje vozil ter čiščenje vozil za lokacijo Ljubljana za obdobje 2021-2023
Referenčna številka dokumenta: 430-258/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Ročno in strojno pranje vozil ter čiščenje vozil za lokacijo Ljubljana za obdobje 2021-2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ročno pranje in čiščenje vozil na lokaciji Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ročno pranje in čiščenje vozil na lokaciji Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojno pranje vozil na lokaciji Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojno pranje vozil na lokaciji Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.12.2020   13:00

Dodatne informacije:
Skladno z določili iz razpisne dokumentacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2020   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naše podjetje nudi ročno pranje in čiščenje vozil na eni lokaciji (sklop 1) in strojno pranje vozil na drugi lokaciji (sklop 2).
Zanima me, ali se lahko prijavimo na oba sklopa z različnima lokacijama?
Zanima me tudi kaj pomeni strojno čiščenje vozila - namreč naš program za osnovno pranje vozila vsebuje visokotlačno predpranje, pranje z aktivno peno, pranje koles in platišč, sušenje in brisanje s trakovi.
Naslednji program pa ima dodano še voskanje, njemu naslednji pa še pranje podvozja in aktivni šampon itd....
Menim, da bi bilo zelo smiselno dodati (vsaj v zimskih mesecih) k osnovnemu pranju tudi pranje podvozja.
Za odgovor se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tanja

ODGOVOR
- DA, lahko se prijavite na oba sklopa z različnima lokacijama.
- Kot ugotavljate, strojno čiščenje vozila pomeni visokotlačno predpranje, pranje z aktivno peno (šamponiranje), pranje koles in platišč, tudi krtačenje, tudi
voskanje, sušenje in brisanje s trakovi.
- V zimskih mesecih je res smiselno tudi pranje podvozja, ceno za pranje podvozja pa predložite v ceniku za dodatne storitve ponudnika (ostali veljavni
ceniki ponudnika)

Datum objave: 27.11.2020   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V obrazcu Predračun enostavni je navedeno:
"Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu in predložiti ostale veljavne cenike ponudnika, na katere nudi .. % popusta "
Zanima me, kaj mislite kot ostale veljavne cenike ponudnika? (A morda mislite s tem npr. ceno za globinsko čiščenje samo tal, ali kaj drugega?)
Za odgovor se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tanja

ODGOVOR
Ostale veljavne cenike ponudnika ali pa cenik ostalih storitev ponudnik predloži za specificirane storitve, npr.:
- ceno samo za globinsko čiščenje tal,
- globinsko čiščenje stropa,
- globinsko čiščenje sedežev,
- globinsko čiščenje tapet,
- cena žetona za notranje čiščenje vozila
- cena žetona za samopostrežni avtomat za pranje vozila


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zanima me, ali se bo naročnik uskladil z izvajalcem za termin (po telefonu, mailu....) za ročno ali globinsko čiščenje vozila?
Pod točko V. v razpisni dokumentaciji je navedeno:
Cena strojnega pranja vozil zajema: predpranje, pranje koles, visokotlačno pranje, šamponiranje, pranje podvozja, voskanje in sušenje.
V 2.členu Pogodbe pa je dodano za to isto storitev tudi krtačenje.
Kaj je pravilno?
Za odgovore se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tanja

ODGOVOR
Smiselno je, da se termin za izvedbo storitev obojestransko uskladi (v praksi se to tudi dela), mora pa izvajalec upoštevati da, kot je zahtevano v poglavju V. razpisne dokumentacije:
»Ponudnik nudi prioriteto pranja za vozila MORS. Prioriteta pranja in čiščenje vozil MORS pomeni, da izvajalec začne s pranjem in čiščenjem vozil-a, ki jih pripelje naročnik takoj oz. po zaključku čiščenja vozila, ki je že v postopku pranja in čiščenja.«


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naše podjetje nudi ročno pranje in čiščenje vozil na eni lokaciji (sklop 1) in strojno pranje vozil na drugi lokaciji (sklop 2).
Zanima me, ali se lahko prijavimo na oba sklopa z različnima lokacijama?
Zanima me tudi kaj pomeni strojno čiščenje vozila - namreč naš program za osnovno pranje vozila vsebuje visokotlačno predpranje, pranje z aktivno peno, pranje koles in platišč, sušenje in brisanje s trakovi.
Naslednji program pa ima dodano še voskanje, njemu naslednji pa še pranje podvozja in aktivni šampon itd....
Menim, da bi bilo zelo smiselno dodati (vsaj v zimskih mesecih) k osnovnemu pranju tudi pranje podvozja.
Za odgovor se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tanja

ODGOVOR

- DA, lahko se prijavite na oba sklopa z različnima lokacijama.
- Kot ugotavljate, strojno čiščenje vozila pomeni visokotlačno predpranje, pranje z aktivno peno (šamponiranje), pranje koles in platišč, tudi krtačenje,
tudi voskanje, sušenje in brisanje s trakovi.
- V zimskih mesecih je res smiselno tudi pranje podvozja, ceno za pranje podvozja pa predložite v ceniku za dodatne storitve ponudnika (ostali veljavni
ceniki ponudnika)
Datum objave: 27.11.2020   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V sklopu 1 je navedeno Globinsko čiščenje tekstilnih delov v notranjosti vozila.
Zanima me natančno za katere dele gre:
- sedeže, strop, tla in/ali tapete
Zanima me tudi, glede na to, da vas zanima cena žetona za notranje čiščenje vozila, če vas zanima tudi cena žetona za samopostrežni avtomat za pranje vozila?
Za odgovore se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tanja

ODGOVOR

- Globinsko čiščenje tekstilnih delov v notranjosti vozila zajema čiščenje sedežev, stropa, tal in tapete.


Datum objave: 27.11.2020   12:27
VPRAŠANJE

7. V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe ste pod točko 2.PONUDBA navedli - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke
3., kjer je navedeno 3.5 "Zahteva naročnika po kakovosti in način dokazovanja kakovosti" - Zanima me, kako lahko dokazujemo kakovost?
ODGOVOR
(že odgovorjeno na 1. - 6.)
Ponudnik predloži podpisano in žigosano poglavje V. in izpolnjen obrazec ESPD, naročnik pa si pridržuje tudi pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.
Ponudnik - izvajalec pa ima v času izvajanja storitve ter prevzema vozila le-ta zavarovana na svoje stroške pri zavarovalnici.

Datum objave: 02.12.2020   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V zvezi z napisanim:
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu in predložiti ostale veljavne cenike ponudnika, na katere nudi .. % popusta
me zanima, če lahko priložimo cenik za globinsko čiščenje za posamezne dele vozila z različnimi popusti ali mora biti popust isti za vse posamezne dele vozila.
Zanima me tudi ali moram cenik za zgoraj navedeno dodati kot posebno datoteko ali ga lahko vpišem pod točko 3.v dokument Predračun enostavni?
Za odgovore se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tanja

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži cenik za globinsko čiščenje za posamezne dele vozila z različnimi popusti lahko pa predloži cenik z enakim popustom za čiščenje posameznih delov vozila.

Cenik se predloži kot ločena datoteka in ne v predračun enostavni.