Dosje javnega naročila 005404/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup pretočnega citometra za ločevanje celic z vzdrževanjem
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 358.893,50 EUR

JN005404/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.08.2020
JN005404/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN005404/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.11.2020
JN005404/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005404/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 230-566757

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Žagar
andreja.zagar@mf.uni-lj.si
+386 15437711
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup pretočnega citometra za ločevanje celic z vzdrževanjem
Referenčna številka dokumenta: 091-24-1/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup pretočnega citometra za ločevanje celic z vzdrževanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 294.175,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup pretočnega citometra za ločevanje celic z vzdrževanjem.

Naročnik zahteva vzdrževanje za obdobje 5 let (petih) let od uspešne zapisniške primopredaje opreme, vključno s stroški rezervnih delov, potrošnega materiala za popravilo in vzdrževanje, potnimi stroški oziroma morebitnimi drugimi stroški.
Glede na merilo iz razpisa, bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za nakup aparata ter vzdrževanje aparata za obdobje 5 (petih) let, od podpisa primopredajnega zapisnika o uspešno opravljeni inštalaciji in izobraževanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005404/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 169-408699
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.08.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 295.973,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 294.175,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2020