Dosje javnega naročila 005913/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 216.075,42 EUR

JN005913/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005913/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN005913/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005913/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
Referenčna številka dokumenta: 000095/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 177.111,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave na tretje alineje c.) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3, ki ga naročnik lahko uporabi, če lahko storitev zagotovi le določen gospodarski subjekt iz razloga zaščite izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.
Programsko opremo NKS predorov predstavlja računalniški program, ki v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah velja za avtorsko delo. Na podlagi različnih pogodb za preureditve elektro strojne opreme v skladu z Direktivo 2004/54/ES v predoru Golovec so bile na naročnika prenese materialne avtorske pravice za nadgradnjo elektro strojne opreme, vendar pa na naročnika niso bile prenesene avtorske pravice po osnovni pogodbi za izgradnjo elektro strojne opreme v predoru, v sklopu katere je bil izdelan tudi NKS. Na programski opremi zato naročnik ne razpolaga s potrebnimi avtorskimi pravicami za izvedbo predmetnega naročila.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005913/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.09.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000095/2020
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 179.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 177.111,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2020