Dosje javnega naročila 005098/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-75/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica Petrina
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 587.894,09 EUR

JN005098/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN005098/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN005098/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN005098/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN005098/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN005098/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN005098/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN005098/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN005098/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2020
JN005098/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2020
JN005098/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2020
JN005098/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2020
JN005098/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2020
JN005098/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005098/2020-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 232-572239

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-75/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica Petrina
Referenčna številka dokumenta: 43001-226/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica Petrina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 481.880,40 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Škofljica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Škofljica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
točke za ceno ponudbe70
točke za vodjo projekta20
točke za pooblaščena inženirja10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Velike Lašče
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Velike Lašče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
točke za ceno ponudbe70
točke za vodjo projekta20
točke za pooblaščena inženirja10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Ribnica in Glavne kolesarske povezave na območju občine Ribnica - odsek občinska meja z občino Velike Lašče do Ortneka
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Ribnica in Glavne kolesarske povezave na območju občine Ribnica - odsek občinska meja z občino Velike Lašče do Ortneka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
točke za ceno ponudbe70
točke za vodjo projekta20
točke za pooblaščena inženirja10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Kočevje, na odseku od Kočevja do Štalcerjev
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Kočevje, na odseku od Kočevja do Štalcerjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
točke za ceno ponudbe70
točke za vodjo projekta20
točke za pooblaščena inženirja10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Kostel
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Kostel
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
točke za ceno ponudbe70
točke za vodjo projekta20
točke za pooblaščena inženirja10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005098/2020-C01
Številka obvestila v UL: 2020/S 228-562453
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.11.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Škofljica

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Šentjernejska cesta 43
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 63.443,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 69.996,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Velike Lašče

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Šentjernejska cesta 43
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 94.262,30 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 103.505,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Ribnica in Glavne kolesarske povezave na območju občine Ribnica - odsek občinska meja z občino Velike Lašče do Ortneka

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Šentjernejska cesta 43
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 81.967,21 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 120.382,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Kočevje, na odseku od Kočevja do Štalcerjev

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Šentjernejska cesta 43
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 71.147,54 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 79.174,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Glavne kolesarske povezave G9 na območju občine Kostel

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Šentjernejska cesta 43
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 99.180,33 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 108.822,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2020