Dosje javnega naročila 007393/2020
Naročnik: OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Storitve: "Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022), sklop 2, 3 in 4"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.999,45 EUR

JN007393/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.11.2020
JN007393/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN007393/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.01.2021
JN007393/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007393/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI034
Rogatec
Slovenija
Občina Rogatec
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000
+386 38121012

Internetni naslovi
http://obcina.rogatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.rogatec.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22706
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: "Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022), sklop 2, 3 in 4"
Referenčna številka dokumenta: 430-0007/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022) za sklop 2, 3 in 4, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Donačka Gora, Sveti Jurij
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Rogatec;skladno z navedbami v razpisni dokumetnaciji - priloga seznam relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let 2021 in 2022, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Žahenberc, Spodnji Log
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Rogatec;skladno z navedbami v razpisni dokumetnaciji - priloga seznam relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let 2021 in 2022, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tlake
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Rogatec;skladno z navedbami v razpisni dokumetnaciji - priloga seznam relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let 2021 in 2022, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2020   10:01
Kraj: Elektronsko preko portala E-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2020