Dosje javnega naročila 006994/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-22/20; Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 v km 16,350
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 460.187,73 EUR

JN006994/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN006994/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.11.2020
JN006994/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2020
JN006994/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006994/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-22/20; Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 v km 16,350
Referenčna številka dokumenta: 43001-372/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 v km 16,350
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 377.203,06 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 v km 16,350
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Naročnik je z izvajalcem Marokmark Nival d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuju, dne 29.10.2019 sklenil pogodbo za izvedbo »Sanacije mostu čez Pesnico v Senarski na R1-229/1286 Rogoznica Senarska v km 16,350 (MB0152)«.
Med izvajanjem sanacijskih del na objektu je bilo ugotovljeno, da so poškodbe objekta precej večje kot je bilo predvideno s projektom. Na podlagi preiskav bilo je bilo ugotovilo, da je prisotnost kloridov (prekoračitve do 8x) v betonu prekladne plošče v večjih globinah (na globini 15 cm je bila vsebnost kloridov še vedno močno prekoračena), lega obstoječe vzdolžne armature v spodnji coni ni bila pravilna (vzdolžna nosilna armatura ni bila objeta s prečno stremensko armaturo), stranskih stremen skoraj ni bilo (korozija), zaščitni sloji betona so na spodnji strani prekladne plošče premajhni (1 cm), na vrhu pa preveliki (10-15 cm), skozi prekladno ploščo so bili »vgrajeni« leseni tramiči (verjetno distančniki) dim. 3x5 cm po celotnem prerezu in na razdalji cca. 1,30 m po celotni dolžini objekta na sredini in na zunanjem robu prekladne plošče, zaradi tega so bile večje poškodbe armature (ocenjeno zmanjšan presek do 35 %) in betona (karbonatizacija) prekladne plošče. Prav tako so se v fazi odstranjevanja asfaltnih plasti, hidroizolacije in betona na vozišču pojavile nove razpoke na spodnji strani prekladne plošče in na sredini vmesnih stebrov.
Zaradi naštetega je projektant izvedel kontrolo nosilnosti z dejansko armaturo, katera je pokazala nezadostnost nosilnosti betonskega prereza. Posledično je smiselno prekladno konstrukcijo v celoti odstraniti in izvesti novo po pravilih stroke in pojačati (obbetonirati) vmesne stebre.
S tem ukrepom se bo zagotovilo, da bo objekt varen za uporabo.
Zaradi sprememb je potrebno izvesti tudi popolno zaporo državne ceste in urediti obvoz, da se zagotovi nemoteno odvijanje prometa po državni cesti.
Pravna podlaga za izvedbo postopka je č) točka prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa, da naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati.
Dejansko stanje mostu čez Pesnico v Senarski, ki se je pokazalo v fazi izvajanja del je nastalo kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni ali konkurenčni postopek s pogajanji, pa zaradi nujno potrebne čimprejšnje rekonstrukcije iz varnostnih razlogov ni mogoče upoštevati.
Nujnost takojšnje izvedbe navedenih del je izkazana tudi s tem, da bi odvijajoč se promet po polovici mostu povzročil nevarnost za stabilnost mostu.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006994/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.11.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.11.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARKOMARK NIVAL graditeljstvo d.o.o.
Draženci 102
2288
SI
Hajdina
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 352.459,02 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 377.203,06 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2020