Dosje javnega naročila 007417/2020
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Dobava SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih in trižilnih kablov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.042.133,60 EUR

JN007417/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007417/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007417/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2021
JN007417/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN007417/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2021
JN007417/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.04.2022
JN007417/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007417/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 232-573310
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjeta Rozman
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376602/JN20-016_-_Dobava_SN_enozilnih_kablov_ter_polaganje_SN_enozilnih_in_trizilnih_kablov.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22614
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih in trižilnih kablov
Referenčna številka dokumenta: JN20-016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31320000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih in trižilnih kablov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321200
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih in trižilnih kablov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2020   12:44
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji Navodilih ponudnikom v seznamu dokumentov, ki jih mora ponudnik priložiti zahtevate tudi potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje za ponudnika, vsakega partnerja, vsakega podizvajalca, za vsakega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik. Ta potrdila lahko na podlagi soglasja (Priloga D/5a) pridobite sami, kar je običajno. V kolikor pa vztrajate, da za to poskrbimo ponudniki pa glede na trenutno epidemiološko stanje, ter relativno kratek čas za oddajo ponudbe, predlagamo, da to zahtevo umaknete in ta potrdila v kasnejših fazah javnega naročila zahtevate le od izbranega ponudnika.

2. V razpisni dokumentaciji Navodilih ponudnikom v seznamu dokumentov, ki jih mora ponudnik priložiti zahtevate, da ponudniki iz Slovenije priložimo S.BON in/ali potrdila banke, da nismo imeli blokiran TRR. Ker zahteva ni povsem jasna naročnika prosimo za dodatno pojasnilo. Ali ponudniki iz Slovenije priložimo poleg S.BON-a tudi potrdilo banke, da nismo imeli blokiran TRR?

ODGOVOR 1
1. Ponudnik v ponudbi priloži ESPD in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za navedene gospodarske subjekte (I. pravne osebe) in fizične osebe. Prav tako priloži potrdila iz kazenske evidence, ki so lahko izdana največ tri mesece pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da ponudnik v ponudbi ne bo priložil potrdil iz kazenske evidence, bo naknadno (po roku za oddajo ponudb) pozvan k predložitvi overjenih izjav o nekaznovanosti. Naročnik zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ne bo spreminjal.

2. Ponudniki, ki imajo sedež v Sloveniji, priložijo S.BON (razvidno je tudi stanje blokad na poslovnih računih za zadnjih šest mesecev, zato potrdila bank ni treba prilagati). Ponudniki, ki nimajo sedeža v Sloveniji, priložijo potrdilo banke in potrdilo o bonitetni oceni.Datum objave: 07.12.2020   13:52
VPRAŠANJE
1) Proizvajalci zaradi Covid 19 in božično novoletnih praznikov zapirajo tovarne od 20.12 - 10.01. Prosimo, da se rok za oddajo ponudb prestavi za vsaj en mesec, to je do 30.01.2021.
2) Kot zainteresirani ponudnik apeliramo, da se iz razpisa izloči polaganje enožilnih in trižilnih kablov, saj ugotavljamo, da že imate izbranega izvajalca za polaganje, in se vsa dela elektromontažna dela naročajo pri njih?
3) Ali je prišlo do pomote, da se pri razpisu dobava in montaća enožilnih kablov, naroča tudi elektromontaža za trižilne kable?
4) Prosimo za informacijo, katere trižilne kable se bo vgrajevalo in njihove tehnične karakteristike?

ODGOVOR 2
1. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.
2. Naročnik je mnenja, da mu na zahtevnih trasah samo celotna storitev dobave in polaganja SN kabla zagotavlja ustrezno kvaliteto (obvezno strojno polaganje), tako blaga (SN kabla) kot storitve (polaganje SN kabla). Naročnik zato ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Zahtevna trasa kablovoda je trasa, na kateri se mora obvezno izvesti strojno polaganje SN kablov z možnostjo uporabe pomožne strojne naprave (izvajalec mora uporabiti min. 3,5 t vitel z možnostjo uporabe medsebojno sinhroniziranih pomožnih vlečnih potisnih naprav). Zahtevna trasa kablovoda ima brežine, zavoje ter podboje, polaganje kablov pa se izvaja prosto v jarek ali z vleko kabla v kabelsko kanalizacijo.
3. V razpisni dokumentaciji ni predvidenih nobenih elektromontažnih del, poleg dobave SN enožilnih kablov se zahteva tudi storitev strojnega polaganja vseh vrst SN kablov (tudi trižilnih).
4. Vgrajevalo se bo trižilne kable s skupnim plaščem, z izvedbo vseh treh vodotesnih zaščit (vodnik, vzdolžna in radialna zaščita) in izvedba ekrana kabla z Al ali Cu. Tehnične zahteve trižilnega kabla, ki se ga bo polagalo, so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN19-003 Dobava in polaganje SN trižilnih kablov, objavljeno na spletni strani naročnika.
Datum objave: 07.12.2020   13:56
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo? Reference ponudnika zahtevate 100 km letno za dobavo SN ali VN kablov, to je 300 km v obdobju 01.01.2018 - 30.12.202, ne glede na to da je bilo dobavljeno npr. v letu 2018 / 50 km, v letu 2019 pa 150 km. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR 3
Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let do roka za oddajo ponudb (tj. od 30. 12. 2017 do 30. 12. 2020) vsako leto, dobavil vsaj 100 km SN ali VN kabla.
Datum objave: 07.12.2020   13:59
VPRAŠANJE
v točki 2, predlagane pogodbe navajate: Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo količine posameznih postavk
nerealizirane ali manjše od navedenih količin v ponudbenem predračunu., Prosimo da se opredelite +/- 20% od realizacije pogodbe, saj je odvisna od tega tudi zaloga pri ponudniku, ki mora biti prilagojena vašim potrebam in pravočasni dobavi, saj v naslednji točki takoj predvidevate za 20%možnost sklenitve aneksa zaradi povečanih potreb po kablu.

ODGOVOR 4
Naročnik določa, da bo minimalni odvzem količine (dobava) SN enožilnih kablov 50 %. Za polaganje SN kablov pa naročnik ne zagotavlja minimalnega obsega storitev.
Datum objave: 07.12.2020   14:01
VPRAŠANJE
a) Naročnik v 14. točki razpisne dokumentacije Preverjanje sposobnosti predvideva tudi možnost audita proizvodnje pred izbiro ponudnika. Ponudnik mora v primeru take zahteve omogočiti vse pogoje, da naročnik tako kontrolo lahko izvede. Ker zaradi epidemiološke situacije lahko pride do situacije, da ponudnik zaradi višje sile ne bo mogel zagotoviti pogojev za izvedbo audita, prosimo, da to zahtevo umaknete iz razpisa in za preverjanje kakovosti ponujenih kablov uporabite ostale v v tem javnem naročilu predvidene metode.

b) Pri pregledu pogodbe, smo ugotovili, da je pogodba pripravljena izrazito v korist naročnika. Posebej velik problem za vse ponudnike je, da naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo količine posameznih postavk nerealizirane ali manjše od navedenih v ponudbi. Glede na to da naročnik lahko po tej pogodbi naroči do 20% večje količine, predlagamo, da se naročnik obveže, da dejansko izvršene količine ne bodo za več kot 20% nižje od količin v ponudbi. Na ta način bi naročnik vsaj v tem delu približal obveznosti in pravice obeh pogodbenih strank.

ODGOVOR 5
a) Naročnik kontrolo AUDIT določa kot možnost. Naročnik bo za preverjanje kakovosti ponujenega kabla ob prvi dobavi (obvezno, kasneje v času izvajanja pogodbe pa opcijsko) izvedel vhodno kontrolo kabla (določeno v osnutku pogodbe, 10. člen preizkušanje kvalitete SN enožilnih kablov (vhodna kontrola).
b) Naročnik določa, da bo minimalni odvzem količine (dobava) SN enožilnih kablov 50 %. Za polaganje SN kablov pa naročnik ne zagotavlja minimalnega obsega storitev.

Datum objave: 07.12.2020   14:02
VPRAŠANJE
Kot ponudnik moramo priložiti dokazilo, reference SN kablov in/ali VN kablov v količini 100 km letno za zadnja tri leta, to pomeni od 30.12.2017 -30.12.2020, ali lahko priložimo 300 km za celotno obdobje, ne glede na količino po letih, npr, eno leto 100 km, drugo leto 50 km, tretje leto 150 km.?

ODGOVOR 6
Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let do roka za oddajo ponudb (tj. od 30. 12. 2017 do 30. 12. 2020) vsako leto, dobavil vsaj 100 km SN ali VN kabla.
Datum objave: 07.12.2020   14:35
Pojasnilo - 7. 12. 2020
Naročnik je na svoji spletni strani objavil nov obrazec Ponudbe s ponudbenim predračunom.

Datum objave: 17.12.2020   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani
vljudno vas prosimo, da skladno z zakonom o javnih naročilih, sprotno in pravočasno odgovarjate na zastavljena vprašanja.
Postavljamo pa vam še eno zelo pomembnmo vprašanje. Prosimo vas, da natančno navedete razlog, zaradi katerega je po vaših zahtevah ponudnik, ki je dobavil v treh leti vsako leto 100 km SN kablov bolj usposobljen od ponudnika, ki je v treh letih skupaj dobavil več kot 300 km kabla. Odgovor na to vprašanje naj bo z vaše strani čim bolj natančen, ker je od vašega odgovora odvisno, ali bomo vložili zahtevek za revizijo razpisne dokumentacije. ZJN 3 namreč izrecno zahteva, da naročnik pogoje za sodelovanje argumentira. Iz tega razloga ne moremo sprejeti vašeih pavšalnih odgovorov, da razpisnih pogojev ne boste spreminjali. Hvala za pošten odgovpor

ODGOVOR 7
Referenčna zahteva se nanaša na sposobnost ponudnika kabla, ki mora sukcesivno dobavljati v količinah, ki so za naročnika opredeljene kot letne, tj. konkretno 100 km. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ne potrebuje projektne dobave, tj. vse na enkrat. V predmetnem javnem naročilu naročnik potrebuje ponudnika kabla (dobavitelja), ki izkazuje sposobnost sukcesivnega dobavljanja SN kabla. Ta sposobnost pa mora, poleg ustreznosti naročenega SN kabla, zajemati tudi kompletno manipuliranje z SN kablom, vzdrževanje minimalnih zalog na njegovem skladišču (torej ves čas trajanja pogodbe moro biti prodajalec pripravljen imeti ustrezne odstotke zalog v odnosu na celotno pogodbo na njegovem skladišču), dobaviti blago pravočasno ipd. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.
Datum objave: 17.12.2020   11:39
VPRAŠANJE
V dokumentaciji za javno naročilo se glede referenc za polaganje in dobavo kablov pojavljajo nesorazmerne razlike v zahtevah. Namreš za strojno polaganje prepoznavate bistveno razliko med SN kabli in 110 kV kabli in zahtevate mnanjše število refernc, če gre za polaganje 110 kV kablov. Pri referncah za dobavo kablov, pa ne upoštevate razlike v zahtevnosti in posledično ceni. Torej zahtevate enako količino metrov dobavljenega kabla, ne glede na to ali je kabel enožilni, trižilkni SN ali celo 110 kV kabel. Glede na to, da je razlika v ceni teh kablov bistvena, vrednost dobav pa je zelo pomembna za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, predlagamo, da spremenite zahteve poi referncah tako, da boste zahtrevali refernece za dolčeno vrednost in ne količino v metrih, oziroma, da boste zmanjšali količino v metrih, če ima ponudnik refernce za dobavo trižilnih ali 110 kV VN kablov.

ODGOVOR 8
Naročnik je podal možnost dokazovanja referenc za izvajalca, ki bo dejansko polagal SN kable tudi z referencami za polaganje VN kablov, ker smatra, da je tisti, ki je sposoben ustrezno položiti VN kabel (zaradi zahtevnosti, kompleksnosti ter odgovornosti), ustrezno usposobljen in ima izkušnje s primerljivim poslom ter da je ena takšna referenca ekvivalentna desetim za polaganje SN kablov.
Referenčna zahteva za dobavo 100 km SN kabla letno, se bistveno vsebinsko razlikuje od referenčne zahteve za izvajalca, ki bo dejansko polagal SN kable, saj se nanaša na sposobnost ponudnika kabla, ki mora sukcesivno dobavljati v količinah, ki so za naročnika opredeljene kot letne, tj. konkretno 100 km. Ta sposobnost pa mora, poleg ustreznosti naročenega SN kabla, zajemati tudi kompletno manipuliranje z SN kablom, vzdrževanje minimalnih zalog na njegovem skladišču (torej ves čas trajanja pogodbe bo biti prodajalec pripravljen imeti ustrezne odstotke zalog v odnosu na celotno pogodbo na njegovem skladišču), dobaviti blago pravočasno ipd. Naročnik tudi poudarja, da se ni omejil na točno določen tip kabla (NA2XS (F) 2Y), temveč je dopustil kot referenčno ustrezne tudi ostale srednje napetostne kable in s tem omogočil, dovolj širok spekter pri izpolnjevanju referenčnega pogoja. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

Datum objave: 17.12.2020   11:42
VPRAŠANJE
Glede na to, da se zavezujete izpolniti pogodbo vsaj 50% količin, smatramo, da je referenca ponudnika za dobavo vsaj 100 km SN ali VN kabla previsoko zastavljena , prosimo, da se ta % prav tako zniža na 50%, kar pomeni 50 km letno. Lep pozdrav

ODGOVOR 9
V skladu z odgovoroma 7 in 8 naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 17.12.2020   11:43
VPRAŠANJE
Glede na to, da boste upoštevali reference ponudnika za SN in VN kable, ki sta po vrednosti in zahtevnosti popolna neprimerljivi, smo mnenja, da je kriterij 100km kabla nastavljen nerealno, še posebej ker je zraven razpisano tudi strojno polaganje kabla, ki pa ga po javno dostopnih informacijah zadnji dve leti niste naročali po obstoječi pogodbi. Ali to pomeni, da zopet preferirate točno določenega ponudnika in hrati izvajalca strojnega polaganja?. Ali je za vas namesto količine 100 km kabla letno, sprejemljiva ekvivalentna referenca PONUNDIKA v znesku-vrednosti v Eur na leto.??

ODGOVOR 10
V skladu z odgovoroma 7 in 8 naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 17.12.2020   11:44
VPRAŠANJE
Pri podrobnem pregledu vaše razpisne dokumentacije, smo ugotovili, da objavljate javno naročilo za obdobje dveh let od podpisa pogodbe. V odgovoru številka 5. b zagotavljate minimalni odvzem količine kablov 50%, za polaganje SN kablov pa naročnik ne zagotavlja minimalnega obsega storitev. Glede na količine, ki so predmet vašega javnega naročila, ter zagotovljen minimalni odvzem kablov in ne zagotavljanje minimalne količine za izvedbo storitve strojnega polaganja, menimo da vaša zahteva povezana z referencami, ki jo ponovite v dveh odgovorih, da mora ponudnik izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let do roka za oddajo ponudb (tj. od 30. 12. 2017 do 30. 12. 2020) vsako leto, dobavil vsaj 100 km SN ali VN kabla nesorazmerna s predmetom in obsegom javnega naročila. Kako lahko utemeljite, da bo ponudnik, ki je v zadnjih 3 letih dobavil vsako leto po 100 km kablov javno naročilo izvedel bolje, kot ponudnik, ki je v zadnjih treh letih dobavil vsako leto povprečno 100 km kablov in torej skupaj 300 km kablov.
76. člen ZJN-3 naročniku omogoča da lahko določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Vendar v alineji 2 istega člena zakona izrecno piše: »Kot zahtevo za sodelovanje lahko naročnik gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz tega člena. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. VSE ZAHTEVE MORAJO BITI POVEZANE IN SORAZMERNE S PREDMETOM JAVNEGA NAROČILA.« Zato ste dolžni navesti utemeljene razloge, zaradi katerih upravičeno zahtevate reference, da je ponudnik v zadnjih 3 letih dobavil vsako leto po 100 km kablov.
Podobno stališče je večkrat zavzela tudi DKOM, kot na primer v odločitvi številka 018-142/2019-4 citiramo: »Državna revizijska komisija je namreč ta del razpisne dokumentacije razveljavila zato, ker naročnik ni navedel nobenih utemeljenih razlogov, zaradi katerih bi lahko upravičeno razlikoval med nekaterimi referenčnimi objekti« Prav tako, morate kot naročnik upoštevati načelo enakopravne obravnave ponudnikov skladno s 7. členom ZJN-3 glede sorazmernosti. Tudi glede načela enakopravne obravnave ponudnikov je DKOM že večkrat zavzela jasno stališče, kot na primer v odločitvi številka 018-122/2017-6 citiramo: »Naročnik pri tem ni povsem avtonomen, saj ga omejujejo pravila javnega naročanja, primarno izražena skozi temeljna načela. V skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila, pri čemer ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. 8. člen ZJN-3 (načelo sorazmernosti) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.«
Iz navedenih razlogov vas pozivamo, da vaše zahteve glede sposobnosti ponudnika spremenite tako, da bodo skladne z razpisano količino, količino, katere odjem dejansko zagotavljate, ter obdobjem za katerega bo sklenjena pogodba. Torej, če je skupna razpisana količina za obdobje dveh let 208 km, zagotovljena količina pa zgolj 104 km SN kablov, zahtevamo, da priznate reference, ki so skladne s temi količinami. Predlagamo, da se besedilo spremeni na naslednji način: Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let do roka za oddajo ponudb (tj. od 30. 12. 2017 do 30. 12. 2020) vsako leto, dobavil vsaj 100 km SN ali VN kabla, ali skupno najmanj 300 km kabla v istem obdobju.

ODGOVOR 11
V skladu z odgovoroma 7 in 8 naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 17.12.2020   11:56
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahteva, da priložijo reference za polaganje SN oziroma VN kablov. Ta zahteva naročnika ne bi bila sporna, v kolikor bi naročnik polaganje dejansko tudi naročil pri ponudniku, vendar je naročnik v enem od odgovorov navedel, da ne more zagotoviti minimalne količine za izvedbo teh storitev. Mislimo, da je naročnik to zahtevo vključil v ponudbo izključno z namenom zmanjševanja konkurence med ponudniki, ki sami ne izvajajo storitve temveč za to potrebujejo podizvajalce. Vključitev podizvajalcev v ponudbo sama po sebi ni sporna, vendar zakon izrecno nalaga naročniku da so zahteve, ki jih postavi ponudnikom sorazmerna s predmetom ter količinami le tega. Predlagamo naročniku, da javno naročilo razdeli na 2 samostojna sklopa (en sklop za dobavo in drugi sklop za polaganje), ter tako zagotovi večje število konkurenčnih ponudb. Ob tem ste dolžni zagotoviti tudi sorazmernost zahtev glede na vaše razpisane količine za polaganje kablov, ki so tako zelo neoprijemljive, da v pogodbi ne boste zagotovili niti enega samega metra izvedbe storitve. Torej od ponudnikov ne smete zahtevati referenc za polaganje SN kablov na minimalno desetih objektih, ali VN kablov na najmanj enem objektu. V kolikor ne boste natančno navedli minimalnih količin za polaganje SN kablov, boste kot naročnik dokazali, da je izvedba storitve samo krinka za omejevanje konkurence. Zahtevamo ustrezno spremembo zagotovljenih količin za izvedbo polaganja.

ODGOVOR 12
Naročnik je delno spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vezano na polaganje SN trižilnega kabla. Popravek dokumentacije je naročnik objavil na svoji spletni strani. Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 17.12.2020   11:58
VPRAŠANJE
Zanima nas glede točke 10.b. Referenca ponudnika kabla, zakaj je sploh potrebno, da ponudnik izkazuje reference če jih je že ponudnikov proizvajalec?

Hvala za odgovor

ODGOVOR 13
Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti JN v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno izvedel. Naročnik želi zagotoviti, da bo izbrani ponudnik imel potrebne izkušnje za dobavo ponujenega SN enožilnega kabla.
Datum objave: 18.12.2020   10:56
VPRAŠANJE
Danes smo 17.12. jutri poteče rok za postavljanje vprašanj, naročnik od 7.12. ni objavil nobenih odgovorov na vprašanja, tudi na naše vprašanje ne. Kdaj nameravate objaviti odgovore na vprašanja?
Glede na trenutno epidemiološko stanje, bližajoče se praznike in vašo neodzivnost na vprašanja zainteresiranih ponudnikov, tudi naše, vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe in postavljanje vprašanj najmanj za 3 tedne.

ODGOVOR 14
Naročnik roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
Datum objave: 18.12.2020   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo, da glede na dane razmere in dejstvo, da bo večina gospodarskih družb med prazniki zaprta in bodo zaposleni koristili letni dopust, podaljšate rok za oddajo ponudbe in tako omogočite nediskriminatorno sodelovanje ponudnikov pri oddaji in mirne praznike njihovim zaposlenim, hkrati pa si sami zagotovite pridobitev konkurenčnih ponudb.

Za vaše razumevanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo!

Lep pozdrav!

ODGOVOR 15
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
Datum objave: 18.12.2020   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani

V III. delu navodil ponudnikom si dopuščate možnost, da med drugim pred podpisom pogodbe za delavce lahko zahtevate tudi:
- potrdila o zaključeni poklicni izobrazbi z zahtevano stopnjo izobrazbe in
- potrdila o opravljenih zdravniških pregledih in potrdila o opravljenih izpitih iz varstva in zdravja pri delu

Zaradi zakonodaje o varstvu osebnih podatkov je to praktično nemogoče zato vas prosimo, če namesto zgoraj navedenih potrdil lahko priložimo izjavo delodajalca dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki vsebuje vse zahtevane podatke.

Se zahvaljujemo za razumevanje

ODGOVOR 16
Gre za možnost naročnika, da pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteva navedena potrdila. Naročnik bo ob tem upošteval tudi veljavno zakonodajo glede varstva osebnih podatkov.
Datum objave: 18.12.2020   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani
pandemija korona virusa in ukrepi države povezani z obvladovanjem le te, kot na primer delo od doma, omejitve druženj, kot tudi omejitve pri prehanju mej, povzročajo velike težave pri pripravi vseh ponudb in tako tudi vaše. Zaradi bližajočih božično novoletnih praznikov, ter popolne zapor nekaterih držav (napr. Nemnčija), so se težave še zaostrile. Prosimo vas, da kot družbeno odgovorno in družinam prijazno podjetje dovolite, da tudi ponudniki ravnamo družbeno odgovorno in poskrbimo za zdravje naših zaposlenih, njhovih družin in naših partnerjev. Predlagamo da date svoj prispevek v skrbi za zdravje v celotni državi in omogočite mirno praznovanje božičnih praznikov tako, da podaljšate rok za oddajo ponudbe najmanj za 3 tedne. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo lepe in mirne praznike, ter predvsem veliko zdravja za vse vaše zaposlene in njihove družine.

ODGOVOR 17
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
Datum objave: 21.12.2020   13:47
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste spremenili obseg razpisanih del za strojno polaganje kabla ter glede na to, da ste relativno pozno, to je manj kot 24 ur pred potekom roka za postavljanje vprašanj naročniku spremenili razpisno dokumentacijo, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe ter postavljanje vprašanj najmanj za 3 tedne.
Glede na to, da ne zagotavljate količin za strojno polaganje SN enožilnih kablov in ste iz javnega naročila že izključili strojno polaganje trižilnih kablov, prosimo, da iz javnega naročila popolnoma izločite strojno polaganje SN kablov ali pa da javno naročilo zrazdelite na dva ločena sklopa (ločite dobavo od strojnega polaganja) in omogočite večjemu številu zainteresiranih in usposobljenih ponudnikov sodelovanje pri javnem naročilu.
V kolikor tega ne boste storili, prosimo da natančno določite minimalno količino za strojno polaganje SN kablov in tako dokažete, da le to ni del javnega naročila zgolj zaradi zagotavljanja prednosti točno določenemu ponudniku.

ODGOVOR 18
Naročnik določa, da bo minimalni obseg storitev (polaganje SN enožilnih kablov) 20 %.
Datum objave: 21.12.2020   13:52
VPRAŠANJE
V odgovorih 7 in 8 navajate:
ODGOVOR 7
Referenčna zahteva se nanaša na sposobnost ponudnika kabla, ki mora sukcesivno dobavljati v količinah, ki so za naročnika opredeljene kot letne, tj. konkretno 100 km. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ne potrebuje projektne dobave, tj. vse na enkrat. V predmetnem javnem naročilu naročnik potrebuje ponudnika kabla (dobavitelja), ki izkazuje sposobnost sukcesivnega dobavljanja SN kabla. Ta sposobnost pa mora, poleg ustreznosti naročenega SN kabla, zajemati tudi kompletno manipuliranje z SN kablom, vzdrževanje minimalnih zalog na njegovem skladišču (torej ves čas trajanja pogodbe moro biti prodajalec pripravljen imeti ustrezne odstotke zalog v odnosu na celotno pogodbo na njegovem skladišču), dobaviti blago pravočasno ipd. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.
NISTE pa odgovorili na naše dejansko zasrtavljeno vprašanje, zato ponovno zahtevamo, da naj odgovorite. Mi razumemo, kaj je sukcesivna dobava, kaj so projektne dobave. Navedite natančen razlog v čem ima ponudnik, ki ima reference za dobavo 100 km kabla v enem letu boljšo sposobnost od tistega ponudnika, ki je v treh letih skupaj dobavil več kot 300 km različnih tipov kablov in prav tako vzdrževal zaloge na skladišču ves čas trajanja pogodb, dobavljal blago v roku in kakovosti kot so jo zahtevali naročniki, to so distribucijska podjetja. Prosimo, da se nehate sprenevedat in odgovorite na zastavljeno vprašanje skladno z ZJN3, ki ne priznava odgovora, da naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

ODGOVOR 19
Referenčna zahteva za dobavo 100 km SN kabla letno se bistveno vsebinsko razlikuje od referenčne zahteve naročnika v primeru zahtevane reference skupaj 300 km v triletnem obdobju ne glede na letno količino. Bistvenega pomena za naročnika je dinamika in konstantnost dobave SN kabla (enakomeren odjem in just in time) na letnem nivoju, ker s tem naročnik zagotovi v primeru povečanja projektov stalno zalogo dobave v kratkem časovnem obdobju, ta dinamika je načrtovana pri 100 km na leto. Dobava 300km na leto lahko pomeni enkratno dobavo kar ni cilj naročnika.