Dosje javnega naročila 007418/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA za obdobje od 01.01.2021 31.12.2022
ZJN-3: Odprti postopek

JN007418/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007418/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN007418/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007418/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-571383
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376607/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22627
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA za obdobje od 01.01.2021 31.12.2022
Referenčna številka dokumenta: 410-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
1. Kombinirano premoženjsko zavarovanje z dodatnim kritjem
- strojeloma,
- potresa in
- zavarovanjem zdravil in krvne plazme v hladilnih napravah,
2. Kombinirano odgovornostno zavarovanje,
3. Zavarovanje kibernetskih tveganj.

II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA za obdobje od 01.01.2021 31.12.2022
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
II.2.4 Opis javnega naročila
- SKLOP 1 (kombinirano premoženjsko zavarovanje in kombinirano odgovornostno zavarovanje z zavarovanje poklicne odgovornosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti z ZV 500.000 EUR)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA za obdobje od 01.01.2021 31.12.2022
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
- SKLOP 2 (zavarovanje poklicne odgovornosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti za presežek škod z ZV 500.000 EUR nad 500.000 EUR oziroma 300.000 EUR nad 500.000 EUR)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA za obdobje od 01.01.2021 31.12.2022
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
- SKLOP 3 (zavarovanje kibernetskih tveganj).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.12.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2020   09:23
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da se pri objektih zahteva zavarovanje na novo vrednost, če tudi je odpisanost/amortizacija objektov do 60 %.

ODGOVOR

Da, objekti se zavarujejo na novo vrednost, če njihova izgubljena vrednost zaradi obrabe in starosti ne presega 60% njihove nove vrednosti. Za opremo pa je ta meja 40%.

Datum objave: 09.12.2020   09:24
VPRAŠANJE
V Tehnični dokumentaciji na str. 3 je navedeno, da se zavarujejo tudi zdravila in krvna plazma v skladu z določili IV.poglavja. Prosimo za informacijo kje se nahaja IV. poglavje?
Dodatno prosimo za pojasnilo na kakšen način se določa zavarovana vrednost in višina škode pri krvni plazmi.

ODGOVOR

IV. poglavje Kombiniranega premoženjskega zavarovanja se nahaja na strani 18 Tehnične dokumentacije. V omenjenem poglavju so podane tudi opredelitve glede določanja zavarovalne vrednosti in obračuna škode.


Datum objave: 09.12.2020   09:24
VPRAŠANJE
Pri sklopu 3 (zavarovanje kibernetskih tveganj) vas nadalje pozivamo k obrazložitvi zahteve po zavarovanju obratovalnega zastoja, bolnišnica namreč ne zasleduje ustvarjanja dobička. Zato vas prosimo za obrazložitev kateri stroški naj bi bili kriti v tem okviru. Prav tako prosimo za obrazložitev zahteve glede časovne integralne franšize 24 ur.

ODGOVOR

Bolnišnica ustvarja prihodke. Po eni strani se financirajo iz javnih sredstev (sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) po drugi strani pa s »trga« (kot neposredna plačila bolnikov ali preko sredstev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja). V vsakem primeru je financiranje odvisno od obsega opravljenih zdravstvenih posegov. V primeru kibernetskega napada je torej možen obratovalni zastoj, ki lahko v izjemnih primerih (ko bi ta trajal dlje) pripelje tudi do upada prihodkov in /ali povišanih poslovnih stroškov (za preprečitev ali zmanjšanje upada prometa). Zaradi tega bolnišnica ne bi mogla pokrivati vseh svojih stalnih stroškov (npr. stroški amortizacije, stroški plač, drugi stalni stroški ipd.), in sicer na način in v obsegu, kot jih lahko v normalnih razmerah. Ocenjujemo pa, da tveganje iz tega naslova realno ni visoko.

Za zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi kibernetskega napada je določena časovna integralna franšiza v višini 24 ur, kar pomeni, da ponudnik ne krije škode iz naslova obratovalnega zastoja, če ta traja manj kot 24 ur. V primeru, da zastoj traja dlje kot 24 ur, ponudnik pokrije škodo iz naslova obratovalnega zastoja v celoti, pri čemer se od celotne škode iz naslova kibernetskega napada (tj. vseh oblik škod, ki zapadejo pod skupno odbitno franšizo) odbije generalna odbitna franšiza v višini 10.000 EUR.Datum objave: 09.12.2020   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri sklopu 3 (zavarovanje kibernetskih tveganj) je glede odbitne franšize določeno, da velja zgolj za točko 1 in 2 skupaj, za točko 3 ni odbitne franšize (stroški, povezani s pomočjo in svetovanjem pri dejanskih ali domnevnih kibernetskih incidentih). Ugotavljamo, da se mora franšiza aplicirati na vsa zahtevana kritja in da ni sprejemljivo, da franšiza ne bi veljala za storitve odziva na incident. Prosimo vas za popravek zahtev v tem delu, sicer kritja ne bomo mogli ponuditi.

ODGOVOR


Stroški, povezani s pomočjo in svetovanjem pri dejanskih ali domnevnih kibernetskih incidentih, so pogosto izvzeti iz sistema odbitne franšize, saj imajo v svojem velikem delu namen preprečevanja in / ali zmanjševanja škode. To je bil tudi osnovni razlog, da so bili izvzeti iz sistema odbitne franšize.

Vendar v kolikor je ponudnikom lažje zagotoviti kritje za zavarovanje kibernetskih tveganj na način, da tudi ta del škode zapade v franšizo, se naročnik v tem delu strinja, da spremeni razpisno dokumentacijo na način, da odbitna franšiza znaša 10.000 EUR za zavarovalni primer v celoti (torej skupaj za točke 1., 2. in 3.), pri čemer za obratovalni zastoj velja še časovna integralna franšiza 24 ur.


Datum objave: 09.12.2020   09:26
VPRAŠANJE
Poznano nam je, da imajo zavarovalni posredniki z različnimi zavarovalnicami dogovorjene različne posredniške provizije. Navezujoče se na predmetno javno naročilo naprošamo, da zavarovalni posrednik opredeli in javno obvesti vse zainteresirane potencialne ponudnike o želeni višini posredniške provizije.

Namreč v skladu z 7. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) se mora javno naročanje izvajati po načelo enakopravne obravnave ponudnikov, kjer morajo biti ponudniku znani vsi elementi razpisne dokumentacije. Eden bistvenih elementov je tako tudi posredniška provizija, ki vpliva na oblikovanje ponudbene cene. Nenazadnje tudi Direktorat za javno naročanje določa, da se višino dogovorjenega odstotka zavarovalne premije ali kakršnokoli drugo plačilo po naročniku opredeli v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/mnenje-zp.pdf).


ODGOVOR


Višina provizij je zapisana na strani 33 Tehnične dokumentacije.

Datum objave: 10.12.2020   08:39
VPRAŠANJE
V zvezi z javnim naročilom, izjavljamo, da ponudbena cena vključuje vse elemente iz katerih je sestavljena (npr. v posamezno letno premijo so vključeni vsi elementi, iz katerih je sestavljena, pokriva vse stroške, ki jih bo imel ponudnik s predmetnim zavarovanjem, vključno z morebitnimi doplačili in popusti,), nepredvidene stroške in vse ostale morebitne stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila. Zato predlagamo, da se izključi zahteva, da se v primeru enkratnega plačila zavarovalne premije upošteva še dodatni popust 5%.

ODGOVOR

Naročnik umika zahtevo, da se v primeru enkratnega plačila zavarovalne premije upošteva dodatni 5% popust. Obenem pa naročnik ponudnike seznanja, da bo zavarovalno premijo plačal v enkratnem znesku, kar pa lahko (neobvezno) ponudniki upoštevajo pri kalkulaciji ponujene cene.


Datum objave: 10.12.2020   08:42
VPRAŠANJE
Glede na to, da obratovalni zastoj ni predmet zavarovanja po tem razpisu predlagamo, da se točka III. v celoti črta iz Tehnične dokumentacije, saj se po nepotrebnem veča obseg dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal (saj predlog vsebinsko ničesar ne spreminja). Tudi sicer je praksa večine zavarovalnic, da ima omenjeno kritje opredeljeno v pogojih za kombinirano premoženjsko zavarovanje, ne glede na to, dali je dejansko to kritje dogovorjeno tudi na polici.


Datum objave: 10.12.2020   08:43
VPRAŠANJE
Med izključitvami, ki jih sicer nato vključujete v jamstvo, je kritje stroškov zaradi pojava prisotnosti bakterije legionele. Predlagamo, da se predmetno jamstvo dopolni na način, da zavarovalno jamstvo za legionelo velja le v primeru, če je le-ta posledica materialne škode, ki je zavarovana z zavarovalno polico.

Zavarovalno jamstvo v zvezi z legionelo je podano samo v primeru, ko se škoda manifestira v fizični obliki kot uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari. V povpraševanju predvideni stroški popravila, zamenjave, sprememb ali čiščenja odtočnih ali katerihkoli drugih vodovodnih cevi bi bili tako kriti zgolj kot posledica materialne škode.

V nasprotnem primeru tako jamstvo predstavlja oviro za pripravo in oddajo ponudbe.


ODGOVOR

Naročnik se strinja, da se omenjeno kritje umakne iz ponudbene dokumentacije. Določilo, ki se v zadnjem odstavku 7 točke nanaša na legionelo, se torej črta v celoti.Datum objave: 10.12.2020   08:43
VPRAŠANJE
Dodatno k vprašanju glede legionele - ob spremenjenem zapisu predlagamo navedbo limita.

ODGOVOR

Določilo, ki se v zadnjem odstavku 7 točke nanaša na legionelo, se črta v celoti.


Datum objave: 17.12.2020   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v tehnični dokumentaciji je na strani 9 opredeljeno kritje za "razumne stroške, ki jih bi jih zavarovanec imel s popravilom, zamenjavo, spremembo ali čiščenjem odtočnih ali katerih koli drugih vodovodnih cevi, ki so sestavni del zavarovane zgradbe". Gre za kritje, ki s predmetnim zavarovanjem nima povezave , predvsem pa ne izhaja iz tveganj, ki predmet tega naročila. Predlagamo, da naročnik zapis iz dokumentacije umakne.

ODGOVOR
Če prav razumemo, gre za del določila povezanega s prisotnostjo legionele. Na željo enega od ponudnikov smo kritje škode oziroma stroškov, povezanih s prisotnostjo legionele, v celoti umaknili iz kritja.Datum objave: 17.12.2020   10:57
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo zapisa oz. izvedbo v praksi zapisa v TD (Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas zavarovanja (po pro-rata sistemu), če je zavarovana stvar uničena zaradi nezavarovane nevarnosti., stran 19).

ODGOVOR

Gre sicer za klasično definicijo, ki se pojavlja bolj ali manj v vseh zavarovalnih pogojih.

V kolikor je vprašanje mišljeno zgolj na zavarovanje zdravil in krvno plazmo po IV. točki, je uveljavljanje takšnega določila zelo malo verjetno. Uničenje zalog zaradi nezavarovanega dogodka iz 2. točke, bi pomenilo, da ponudnik po sklenjenem zavarovanju ne bi imel obveznosti plačila nastale škode. Naročnik bi nato nabavil nove zaloge in zavarovanje bi teklo naprej. Do uresničitve obravnavanega določila torej ne bi prišlo. Bi pa takšno določilo izjemoma prišlo v poštev v primeru nezavarovanega dogodka, ki bi popolnoma uničil naročnikovo premoženje, kar bi naročniku onemogočilo nadaljnje poslovanje.Datum objave: 17.12.2020   10:58
VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji so opredeljene tudi neimenovane nevarnosti:
"NEIMENOVANE NEVARNOSTI:
Škodo iz naslova neimenovanih nevarnosti predstavlja vsakršno uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari razen zaradi ostalih nevarnosti ali paketov nevarnosti, opredeljenih v tej točki."
V definiciji so izključene opredeljene nevarnosti v predhodni točki. V zapisu pa manjka opredelitev, kaj niso neimenovane nevarnosti. Prosimo za dopolnitev zapisa, da med neimenovane nevarnosti ne štejejo nezavarovane nevarnosti in nevarnosti, ki jih je, skladno z določili pogojev, mogoče zavarovati s posebnim dogovorom in doplačilom premije.


ODGOVOR

Premoženjsko zavarovanje se sklene po sistemu zavarovanja proti vsem nevarnostim in krije vsakršno uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari zaradi nenadnega in presenetljivega ter od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka. Iz zavarovalnega kritja so izključeni dogodki, opredeljeni v 2. točki (nezavarovane nevarnosti.

V že omenjeni 2. točki so torej navedene vse potrebne izključitve, ki se pojavljajo pri all risks zavarovanjih.
Gre torej za »pravo« zavarovanje po sistemu all risks in ne za zavarovanje po sistemu imenovanih nevarnosti z dodatnim kritjem neimenovanih nevarnosti. V 1.poglavju so določene nevarnosti dodatno naštete in opredeljene zgolj za to, da se lahko določene nevarnosti zavarujejo na polno vrednost ali z nižjimi odbitnimi franšizami (oziroma brez njih), kot to veja za tako imenovane neimenovane nevarnosti.

S posebnim dogovorom in doplačilom premije se po tem sistemu torej lahko zavarujejo samo nevarnosti potresa, strojeloma in terorizma. Pri čemer se je naročnik odločil za kritje potresa in strojeloma za določene stroje, aparate, naprave za terorizem pa ne.Datum objave: 17.12.2020   10:59
VPRAŠANJE
Prosimo za dopolnitev tabele Objekti v Prilogi C1 - podrobnejši podatki z informacijo, kateri objekti se zavarujejo na novo vrednost in kateri na dejansko.

ODGOVOR

V tehnični dokumentaciji je zapisano določilo, da se objekti zavarujejo na naslednji način:
- na novo vrednost, če njihova izgubljena vrednost zaradi obrabe in starosti ne presega 60% od njihove nove vrednosti, pri čemer se opazuje objekt kot celota,
- na sedanjo (dejansko) vrednost, če njihova izgubljena vrednost zaradi obrabe in starosti presega 60% od njihove nove vrednosti.

To je določilo, ki je merodajno za presojanje ali je objekt zavarovan na novo vrednost ali pa na sedanjo / dejansko vrednost.

V prilogi C1 so podani podrobnejši podatki o posameznih objektih (med drugim tudi letnice izgradnje, zadnje obnove / rekonstrukcije ipd.), ki ponudnikom dajejo boljši vpogled v stanje posameznih objektov, in sicer za namene lažjega določanja deleža objektov, ki potencialno sodijo v kategorijo zavarovanja na novo vrednost. V omenjeni prilogi je sicer podan tudi podatek za katere objekte menimo, da sodijo v to kategorijo vsaj B, D, E in K (iz priloge C2 pa so razvidne tudi postavitve posameznih objektov).Datum objave: 17.12.2020   11:02
VPRAŠANJE
Ker so predmet strojelomnega zavarovanja tudi rentgenski aparati, prosimo za potrditev, da so škode na svetlobnih virih in rentgenski foliji na teh aparatih krite le, če so nastale v neposredni zvezi s škodami na drugih delih aparata, ki jih sicer krije strojelomno zavarovanje.

Prosimo za informacijo, če so predmet zavarovanja tudi rentgenske cevi.

ODGOVOR

Potrjujemo, da se škode na svetlobnih virih in rentgenski foliji na rentgenskih aparatih krite le, če so nastale v neposredni zvezi s škodami na drugih delih aparata, ki jih sicer krije strojelomno zavarovanje.

Rentgenske cevi niso predmet zavarovanja.Datum objave: 17.12.2020   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:
1) Ali vas lahko pri kritju C zaprosimo za podrobnejšo razlago možnih opcij ponudbe:
Npr. opcija 1 (brez drop-down klavzule) zavarovanje presežka škod 500.000 nad osnovnim nivojem tukaj menimo, da gre za klasično Excess kritje, kjer naj bi bila odbitna franšiza višina limita osnovnega nivoja?
Opcija 2 (z drop-down klavzulo) v tem primeru pa se v primeru izčrpanja zavarovalne vsote (limita kritja) osnovnega nivoja uporabi to kritje kot osnovni limit oziroma nivo. In v tem primeru bi morala biti odbitna franšiza ali brez ali enako kot na prvem nivoju (1.000 EUR) prosimo da se opredelite glede tega.
2) Prosimo vas tudi za potrditev, da pri kritju C v nobenem primeru (tudi v primeru učinkovanja/uporabe drop-down klavzule) ni retro kritja?

Hvala.


ODGOVOR

Da. Pri opciji brez brez drop-down klavzule gre za zavarovanje presežka škod nad osnovnim nivojem. Velja osnovna definicija točke 1.3 brez upoštevanja klavzule K5. V tem primeru 2. nivo (tj. kritje C) ne pade na mesto osnovnega nivoja, temveč obvisi na svojem mestu (in se torej obnaša kot da je zavarovanje sklenjeno s soudeležbo naročnika v višini osnovnega nivoja).

Pri opciji z drop-down klavzulo velja tudi klavzula K5. V tem primeru kritje presežka škod nad osnovnim nivojem (tj. kritje C) pada na mesto osnovnega nivoja, in sicer v skladu z višini porabljenega kritja na osnovnem nivoju. S tem kritje C prevzema lastnosti oziroma mesto osnovnega nivoja. Na osnovnem nivoju je zahtevana franšiza 1.000 EUR. V skrajnem primeru, ko bi Kritje C v celoti prevzelo mesto osnovnega nivoja, bi se upoštevala odbitna franšiza 1.000 EUR. V primeru prve škode v višini, ki presega osnovni nivo, pa kritje C franšize nima (oziroma na nek način franšizo predstavlja osnovni nivo).

Da, za kritje C ni zahtevano retro kritja. Retro kritje je zahtevano le za osnovni nivo (tj. Kritje B).Datum objave: 17.12.2020   11:08
VPRAŠANJE
V Prilogi B .- Ponudba - Ponudbeni predračun se pri točki III. in IV. pri vsoti navaja Skupno zavarovanje strojeloma. Prosimo za popravek obrazca predračuna.

ODGOVOR

Popravljeno in posredovano ponudnikom.


Datum objave: 17.12.2020   11:08
VPRAŠANJE
V Prilogi B - Ponudba - Ponudbeni predračun je pri kombiniranem premoženjskem zavarovanju navedeno, da se zavaruje oprema in oprema na prostem po seznamu. Prosimo za informacijo, kje v RD se seznama nahajata oz. za njuno posredovanje.

ODGOVOR

Podatek o opremi je podan v Prilogi C1, list »Premičnine«.

Datum objave: 17.12.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:
1) Prosimo za pojasnilo ali se zavarujejo tudi rentgenske in ventilske cevi? Koliko znaša vrednost le-teh? Hkrati vas na tem mestu opozarjamo, da samo rentgenskih cevi brez aparata ni mogoče zavarovati in pri zavarovanju cevi amortizacije pri delnih škodah ni možno odkupiti.

Hvala.


ODGOVOR

Rentgenske in ventilske cevi niso predmet zavarovanja.


Datum objave: 17.12.2020   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:
1) V razpisni dokumentaciji na strani 2 navajate, da kritje terorizma ni vključeno v naročilu. Čeprav potem v nadaljevanju na strani 7 navajate definicijo terorizma. Prosimo za potrditev, da v naročilu kritje terorizma ni vključeno!
2) V razpisni dokumentaciji na strani 2 navajate, da se ne zavaruje obratovalni zastoja zaradi požarnih nevarnosti. V nadaljevanju na strani 15 17 pa v točki 2 opredeljujete pogoje zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara prosimo vas za potrditev, da se obratovalni zastoj ne zavaruje!
3) Ali je možno prejeti podatke o mesečnem stanju zalog za leto 2019?
4) Prosimo za informacijo o številu zdravnikov, ki so specialisti na področjih:
Ginekologije in porodništva,
Nevrokirurgije,
Ortopedske kirurgije,
Plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije.
5) Kaj je vzrok zahtevka iz naslova poklicne odgovornosti (višina rezerve 352.500 EUR), in iz katerega leta izhaja ta zahtevek?
6) Koliko je dejansko zavarovalnih primerov iz naslova poklicne odgovornosti? V razpisni dokumentaciji navajate, da gre za 11 zahtevkov oškodovancev?
7) Prosimo vas za informacijo koliko znašajo rezerve po ostalih večjih zahtevkih iz naslova poklicne odgovornosti?
8) Prosimo za podatke o:
Številu postelj po oddelkih / specializaciji?
Letno število rojstev?
Letnem prometu za leto 2019?
9) Ali se zavarujejo tudi rentgenske in ventilske cevi? Kakšna je vrednost le-teh?

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR


1) V razpisni dokumentaciji na strani 2 navajate, da kritje terorizma ni vključeno v naročilu. Čeprav potem v nadaljevanju na strani 7 navajate definicijo terorizma. Prosimo za potrditev, da v naročilu kritje terorizma ni vključeno!

Da, terorizem ni zavarovana nevarnost. Kaj pomeni terorizem (v tem primeru kot nezavarovana nevarnost) pa mora v vsakem primeru biti definirana in definicija je v 2. točki oziroma na 7. strani.

2) V razpisni dokumentaciji na strani 2 navajate, da se ne zavaruje obratovalni zastoja zaradi požarnih nevarnosti. V nadaljevanju na strani 15 17 pa v točki 2 opredeljujete pogoje zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara prosimo vas za potrditev, da se obratovalni zastoj ne zavaruje!

Da. Obratovalni zastoj v okviru kombiniranega premoženjskega zavarovanja ni predmet zavarovanja.

3) Ali je možno prejeti podatke o mesečnem stanju zalog za leto 2019?

Zaloge se precej konstantne, imajo pa zelo hitro dinamiko obračanja.

4) Prosimo za informacijo o številu zdravnikov, ki so specialisti na področjih:
Ginekologije in porodništva, - 4 REDNO ZAPOSLENI
Nevrokirurgije, - 0
Ortopedske kirurgije, - 2 REDNO ZAPOSLENA
Plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. - 0


5) Kaj je vzrok zahtevka iz naslova poklicne odgovornosti (višina rezerve 352.500 EUR), in iz katerega leta izhaja ta zahtevek?

Odškodninski zahtevek izvira iz naslova poroda. Zahtevek je iz leta 2020, celotna višina rezerve, povezane s tem primerom, pa znaša okoli 420.000 EUR.

6) Koliko je dejansko zavarovalnih primerov iz naslova poklicne odgovornosti? V razpisni dokumentaciji navajate, da gre za 11 zahtevkov oškodovancev?

Primerov je bilo v opazovanem obdobju največ 8.

7) Prosimo vas za informacijo koliko znašajo rezerve po ostalih večjih zahtevkih iz naslova poklicne odgovornosti?

Nobeden od ostalih odškodninskih zahtevkov ne presega 100.000 EUR, nad 50.000 EUR pa sta v rezervi dva.

8) Prosimo za podatke o:
Kirurgija: 32, ginekologija 15, Interna 46, otroški 15, skupaj 112 postelj.
Procent zasedenosti v letu 2019 pa je bil naslednji:
Kirurgija 56%,
Gineko 53%
Interni 97%
Otroški 48%.
Število rojstev 479 v letu 2019
Celoletni prihodki za leto 2019 so znašali 18.946.660
Vir: Letno poročilo za leto 2019


9) Ali se zavarujejo tudi rentgenske in ventilske cevi? Kakšna je vrednost le-teh?

Rentgenske in ventilske cevi niso predmet zavarovanja.