Dosje javnega naročila 007406/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava delne projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo (UL FFA) in projektantski nadzor v času gradnje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.100.945,08 EUR

JN007406/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007406/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2021
JN007406/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.02.2021
JN007406/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2021
JN007406/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 31.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007406/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-571402
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
katja.visnjevec@ffa.uni-lj.si
+386 14769504
+386 14769512

Internetni naslovi
http://www.ffa.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/376633/PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22632
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava delne projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo (UL FFA) in projektantski nadzor v času gradnje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava delne projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo (UL FFA) in projektantski nadzor v času gradnje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava delne projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo (UL FFA) in projektantski nadzor v času gradnje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2020   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2020   16:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani 17 pod poglavjem E ugotavljate med drugim tudi tehnično in strokovno sposobnost ponudnika.
V tem pozivu bomo izpostavili naslednja podpoglavja, in sicer: e. 4), e. 5), e. 7) in e. 8).

V teh poglavjuh namreč za ponudnika in strokovni kader (PI strojnih in PI elektro inštalacij) zahtevate reference , da je ponudnik in oba pooblaščena inženirja v obdobju od 1.1.2007 izdelal načrt strojnih in načrt elektro inštalacij za zahteven objekt bruto tlorisne kvadrature brez garaž najmanj 5.000 m2, in ki vsebuje najmanj 1.000 m2 neto laboratorijskih površin.

Naj vas opomnimo, da ste kot javni naročnik dolžni gospodarno ravnati z javnimi sredstvi in pri pridobivanju ponudb zbrati več konkurenčnih ponudb z enakovredno kompetentnimi ponudniki in pooblaščenimi inženirji.
Sporna je namreč zahteva, da so morali ponudnik in oba pooblaščena inženirja (PI strojnih in PI elektro inštalacij) izdelati načrt za minimalno 1000 m2 neto laboratorjiskih prostorov. Ta zahteva je namreč občutno previsoka in po nepotrebnem izločuje kompetentne ponudnike in komeptentne pooblaščene inženirje. Takšno referenco, ki jo zahtevate v razpisni dokumentaciji ima le eno podjetje v Sloveniji.
V mesecu avgustu je bil objavljen razpis JN004905/2020-B01 ("Izdelava projektne dokumentacije za objekt Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo (UL FS) in projektantski nadzor v času gradnje") v katerem je razpisovalec zahteval popolnoma enake pogoje kot so navedeni zgoraj. Na naveden razpis se je prijavilo le eno podjetje, kar dokazuje naše trditve.

Pozivamo vas, da zahteve za ponudnika in PI strojnih in PI elektro inštalacij (poglavja e. 4), e. 5), e. 7) in e. 8)) vsaj poenotite z zahtevami, ki so navedene v merilih, kjer za PI strojnih inštalacij in PI elektro inštalacij zahtevate 400 m2 ali več laboratorijskih prostorov. Z navedenim znižanjem boste priznali sposobnost nastopanja tudi drugim kompetentnim podjetjem in inženirjem, ki bodo nato dodatno vrednoteni skozi sistem meril, ki ste ga sestavili. Takšen način omogoča širši nabor in večjo konkurenčnost ponudnikov, ki se bodo nato skozi sistem meril "pomerili" med seboj.
V kolikor meril ne boste znižali, bomo vložili revizijski zahtevek.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Naročnik meni, da je pogoj sorazmeren predmetu javnega naročila, saj je v načrtih za novogradnjo UL FFA predvidenih več kot 8000 m2 laboratorijskih prostorov.


Datum objave: 21.12.2020   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe so v poglavju:
III ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika - merilo za oddajo javnega naročila pod merilo kakovosti - reference nominiranih kadrov za pooblaščene inženirje gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, tehnologa in s področja požarne varnosti navedene zahteve za referenčne projekte, ki pa se ne skladajo z referenčnimi pogoji navedenimi v razpisnih obrazcih (8, 8a, 8b, 8c in 8d) za dokazovanje dodatnih referenc strokovnjakov,
prav tako se ne ujemajo pogoji oz. zahteve po referenčnih projektih v merilu kakovosti - nominacija dodatnih kadrov s pogoji, ki so navedeni na obrazcih (8-1, 8a-1, 8b-1)
Prosimo za obrazložitev kateri pogoji se upoštevajoODGOVOR

Pod točko 1. poglavja III razpisne dokumentacije (Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika) so navedena merila za oddajo javnega naročila. Merila za oddajo javnega naročila niso pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, da odda dopustno ponudbo. Merila za oddajo so merila na podlagi katerih bo naročnik vse dopustne ponudbe razvrstil in ugotovil katera izmed dopustnih ponudb je glede na merila za oddajo javnega naročila ekonomsko najugodnejša ponudba. Referenčni pogoji, katere mora ponudnik izpolnjevati, pa so navedeni v točkah od e.2) do e. 10). Ti pogoji so navedeni na razpisnih obrazcih št. 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c, 8d.

Ponudnik na razpisne obrazce št. 8, 8a, 8b, 8c in 8d navede reference, s katerimi izkazuje izpolnjevanje obveznih referenčnih pogojev, hkrati pa na istih razpisnih obrazcih navede tudi morebitne dodatne reference nominiranih kadrov (KR), ki niso obvezne, se pa presojajo v okviru merila za oddajo javnega naročila, merila kakovosti reference nominiranih kadrov. Torej navedeni razpisni obrazci (8, 8a, 8b, 8c in 8d) se nanašajo na reference nominiranih kadrov in njihove dodatne reference. Na navedenih razpisnih obrazcih so navedeni obvezni referenčni pogoji, medtem ko so pogoji za dodatne reference nominiranega kadra, ki se upoštevajo v okviru meril za izbor, navedene le v točki 1. poglavja III razpisne dokumentacije.

Reference dodatnih ključnih kadrov, torej reference dodatnega ključnega kadra, ki bo (neobvezno, presoja le v okviru meril za oddajo javnega naročila) nominiran poleg kadra s katerim gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje tega razpisa, se navedejo na razpisne obrazce št. 8-1, 8a-1 in 8b-1.

1.Kot ustrezna referenca dodatno nominiranega pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva šteje opravljanje funkcije pooblaščenega inženirja na najmanj dveh uspešno izvedenih referencah izdelave načrta s področja gradbeništva oz. načrta gradbenih konstrukcij (vrste PZI) za zahteven objekt katerega bruto tlorisna površina presega 5.000 m2 (in ne 1.000 m2, kot je navedeno v obrazcu št. 8-1), v obdobju od 1. 1. 2007 naprej.
Dodatno nominiran pooblaščen inženir s področja gradbeništva mora biti oseba z vsaj srednjo ravnjo aktivnega znanja slovenskega jezika.
Šteje se, da je tuj strokovni kader oseba s srednjo raven aktivnega znanja slovenščine, če je uspešno opravil preizkus po programu Slovenščina za tujce na visoki ravni (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C 1).

2.Kot ustrezna referenca dodatno nominiranega pooblaščenega inženirja s področja strojništva šteje opravljanje funkcije pooblaščenega inženirja s področja strojništva na najmanj dveh uspešno izvedenih referencah izdelave načrta s področja strojništva oz. načrta strojnih inštalacij in strojne opreme (vrste PZI) za zahteven objekt katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 1.000 m2, in ki vsebuje najmanj 400 m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1. 1. 2007 naprej.
Dodatno nominiran pooblaščeni inženir s področja strojništva mora biti oseba vsaj s srednjo ravnjo aktivnega znanja slovenskega jezika.
Šteje se, da je tuj strokovni kader oseba s srednjo raven aktivnega znanja slovenščine, če je uspešno opravil preizkus po programu Slovenščina za tujce na visoki ravni (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C 1).

3.Kot ustrezna referenca dodatno nominiranega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike šteje opravljanje funkcije pooblaščenega inženirja na najmanj dveh uspešno izvedenih referencah izdelave načrta s področja elektrotehnike oz. načrta električnih inštalacij in električne opreme (vrste PZI) za zahteven objekt katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 1.000 m2, in ki vsebuje najmanj 400 m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1. 1. 2007 naprej.
Dodatno nominiran pooblaščen inženir s področja elektrotehnike mora biti oseba vsaj s srednjo ravnjo aktivnega znanja slovenskega jezika.
Šteje se, da je tuj strokovni kader oseba s srednjo raven aktivnega znanja slovenščine, če je uspešno opravil preizkus po programu Slovenščina za tujce na visoki ravni (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C 1).
Datum objave: 21.12.2020   14:05
VPRAŠANJE
1. IDP dokumentacija je sestavljena iz načrtov vseh udeleženih strok in v tej fazi se opravljajo zahtevni tehnološki intervjuji za določitev vseh tehnoloških potreb uporabnikov. IDP je tudi ključna faza za iskanje optimalnih tehničnih rešitev na vseh strokovnih področjih, ki kasneje bistveno opredeljujejo bodoči objekt, zato so roki, opredeljeni v razpisni dokumentaciji za fazo IDP prekratki in naj se rok ostalih projektantov tehničnih strok za izdelavo IDP podaljša za 30 dni.

2. V priloženem terminskem planu je zapisano, da je v fazi DGD predvidena izdelava statičnega izračuna in načrtov vseh ostalih vključenih strok. Opozarjamo, da DGD v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev objektov, ne vsebuje načrtov drugih strok. Načrti drugih strok so sestavni del PZI in PID dokumentacije, v skladu s standardi in prakso tudi IDP in DZR dokumentacije. Prosimo za pojasnilo terminskega plana v delu, ki se nanaša na fazo DGD.

3. V razpisni dokumentaciji je predvideno, da se izdeluje BIM model v vseh projektnih fazah. Predlagamo, da se izdelava BIM modela predvidi od faze PZI (ali mogoče DGD) naprej. V fazah IZP in IDP izdelava BIM modela bistveno vpliva na povečanje potrebnega časa in stroškov projektiranja, saj bo v teh fazah največ prostorskih in drugih tehničnih sprememb v iskanju optimalnih projektnih rešitev. To še posebej drži v kolikor je arhitekturna zasnova, ki je podlaga za začetek projektiranja, pripravljena v klasični oz. ne-BIM obliki. Razpisna dokumentacija naj se spremeni v tem delu.

4. Predmet razpisa so tudi gradbene konstrukcije, ki so sestavni del skupnega arhitekturno-gradbenega BIM modela Ali bo BIM modeliranje tega dela projekta opravljal izbrani arhitekt? Iz razpisne dokumentacije ni nedvomno razvidno, kdo je zadolžen za izdelavo BIM modela v delu gradbenih konstrukcij. Vprašanje se seveda ne nanaša na model opažnih in armaturnih načrtov ter model za izračun statike, ki je brez dvoma v obsegu predmetnega razpisa. Prosimo za odgovor.

5. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, kdo bo opravljal vlogo BIM koordinatorja in bo skrbnik zbirnega BIM modela v katerem bodo vključeni ter usklajeni modeli vseh strok. Tehnologija BIM modeliranja predpostavlja, da se v arhitekturno-gradbeni BIM model vključujejo BIM modeli ostalih strok. Prosimo za pojasnilo.

6. Pri merilu kakovosti - delovne izkušnje nominiranih kadrov je navedeno, da bodo ocenjevane delovne izkušnje 4 nominiranih pooblaščenih inženirjev ter maksimalno 2 dodatno nominiranih pooblaščenih inženirjev (maksimalno skupno 6 oseb). V formuli za skupno oceno po tem merilu pa so upoštevane ocene samo 4 oseb. V razpisni dokumentaciji naj se uskladijo razpisne zahteve in formula.

7. Pri merilu kakovosti - delovne razmere ponudnika je navedeno, da bodo ocenjevane delovne razmere oz. način zaposlitve 3 nominiranih pooblaščenih inženirjev ter maksimalno 3 dodatno nominiranih pooblaščenih inženirjev (maksimalno skupno 6 oseb). V formuli za skupno oceno po tem merilu pa so upoštevane ocene samo 3 oseb. . V razpisni dokumentaciji naj se uskladijo razpisne zahteve in formula.
8. Pri merilu kakovosti - nominacija dodatnih ključnih kadrov je uvodoma navedeno, da ponudnik lahko dodatno nominira po enega pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in tehnologije laboratorijev (skupno 4 osebe). V nadaljevanju pri opisu zahtevanih referenc in tudi pri formuli pa so obravnavani samo dodatni kadri s področja gradbeništva, strojništva in elektrotehnike (skupno 3 osebe). V razpisni dokumentaciji naj se uskladijo razpisne zahteve in formula.
9. V tretji alineji 7. člena vzorca pogodbe je zapisano, da mora biti bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Bančna garancija naj ne vključuje DDV, kakor je to običajno.

10. V 10. členu vzorca pogodbe je zapisano, da bo izvajalec izdelal popis GOI del z natančnostjo količin max. +/- 1 % v fazi PZI in da bo v nasprotnem primeru dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo, ki jo je s tem povzročil. Ta določba je skrajnje neobičajna in tudi nedosegljiva ter kot takšna nesprejemljiva. Ne poznamo gradnje, kjer pri določenih popisnih postavkah ni prišlo do odstopanj med projektiranimi in izmerjenimi oz. obračunanimi količinami, v eno ali drugo smer. Poudarjamo, da v okviru opravljanja svojih storitev po tej pogodbi projektant nikoli ne bo imel vpliva na objektivne okoliščine, ki so lahko vzrok za nepredvidljiva ter dodatna manj ali več dela, enako tako projektant ne bo imel možnosti kontrole nad izmero oz. obračunom vseh postavk v teku gradnje. V prvem odstavku 10. člena pogodbe naj se v celoti umakne besedilo znotraj oklepaja "(z natančnostjo v fazi PZI odstopanje količin max +/- 1 %)".


ODGOVOR
Ad.1)
V razpisni dokumentaciji so upoštevani delovni dnevi. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Za lažjo predstavo sodelovanja med projektanti si poglejte tudi grafično predstavitev terminskih planov objavljenih na http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/razpis-projektna (terminski plan-priloga.pdf).

Ad. 2)
Vsebina projektne dokumentacije, ki jo bo moral izdelati izbrani izvajalec bo morala vsebovati zahtevano vsebino iz PRAVILNIKA o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov in dodatne vsebine, ki jih zaradi zahtevnosti projekta dodatno zahteva naročnik v posamezni fazi in so skladne z vsebino v razpisni dokumentaciji.

Ad. 3)
Zaradi zahtevnosti projekta se zahteva izdelava BIM modelov v vseh projektnih fazah. Naročnik v tem segmentu ne bo spreminjal vsebino razpisne dokumentacije.

Ad. 4)
BIM model v delu gradbenih konstrukcij izvede izvajalec del, ki bo izbran na podlagi Javnega naročila ki poteka.

Ad. 5)
Izbrani izvajalec bo moral v skupni BIM model vključiti vse modele izbranih strok, za katere naročnik z razpisom JN007406/2020-BO1 išče izvajalca. Naročnik je s podpisom pogodbe za ostali del projektne dokumentacij določil Vodjo projekta, ki bo tudi opravljal vlogo BIM koordinatorja.

Ad.6)
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da popravi formulo, ki se pravilno glasi:

Kl = Kl_Grad + Kl_Str + Kl_el +Kl_tehn +Kl_dod +Kl_dod

Kl_max = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

Ad.7)
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da popravi formulo, ki se pravilno glasi:

KD = KD_Grad + KD_Str + KD_el +KD_dod +Kd_dod + Kd_dod

KD_max = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

Spremeni se tudi končna formula za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in sicer se glasi:

S = 40 % *( Kr + Kk + Kl + Kd/ 69 + 36 +12 + 6) + 60% * Cmin/C

Ad.8)
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer v uvodu pri merilu kakovost nominacija dodatnih ključnih kadrov (KK) črta inženirja s področja tehnologije laboratorijev.

Ad.9)
V skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju lahko naročnik zahteva finančno zavarovaje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, zato naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije.

Ad. 10)

Za obvladovanje stroškov v fazi izvedbe GOI del je za naročnika in tudi bodočega izvajalca GOI del bistveno, da v fazi izvajanja del ne bo prihajalo do zahtev izvajalca iz naslova neustrezno izdelanega dela projektne dokumentacije ki obdeluje popis del s količinami. V veliko pomoč projektantu so sedaj tudi orodja, ki mu to omogočajo (BIM). Naročnik po premisleku meni, da je možno s temi orodji projektiranja doseči visoko natančnost popisa del (+/- 1%). Za nas kot naročnika je sprejemljivo odstopanje popisa del največ +/- 5%. Naročnik bo ustrezno popravil pogodbo ob sklenitvi z izbranim izvajalcem.Datum objave: 23.12.2020   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je kot merilo kakovosti navedeno, da ponudnik lahko nominira dodaten ključen kader (pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, strojništva in tehnologije laboratorijev - za pooblaščenega inženirja tehnologije laboratorijev v razpisni dokumentaciji ni ustreznega obrazca). Strokovnosti in kakovosti izdelave posamezne dokumentacije s strani gospodarskega subjekta ne more biti ocenjena na podlagi tega ali gospodarski subjekt razpolaga z enim ali več ključnih kadrov. Prosimo, da ta pogoj umaknete iz razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Zaradi obsega in zahtevnosti projekta je za kakovost izvedbe v predvidenih rokih pomembna tudi kapaciteta, s katero ponudnik razpolaga. To pa je tudi na število strokovnih ključnih kadrov, ki delajo na projektu, zlasti v času epidemije COVID 19. Zato naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Pri čemer naročnik opozarja na popravek razpisne dokumentacije, ki je bil objavljen kot odgovor na vprašanje dne 21. 12. 2020 ob 14:05, točka 8, kjer je zapisano, se črta pooblaščenega inženirja tehnologije laboratorijev. Pri merilu za oddajo javnega naročila in sicer merilu kakovost nominacija dodatnih ključnih kadrov se presoja le reference treh dodatnih ključnih kadrov (pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, strojništva in elektrotehnike).


Datum objave: 23.12.2020   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je zahtevano, da se izvajalec zavezuje zagotoviti trajnostno projektiranje z namenom pridobitve zlatega certifikata DGNB (ali enakovreden certifikacijski nivo po drugih uveljavljenih sistemih npr. LEED, BREEM, Level(s)). Ker so postopki projektiranja in certificiranja po različnih certifikacijskih sistemih različni, enako tako je različen vpliv na stroške projektiranja, certificiranja in predvsem gradnje, naj se v razpisni dokumentaciji naročnik opredeli po katerem certifikacijskem sistemu trajnostne gradnje se bo izvajalo projektiranje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik odda ponudbo za izdelavo delne projektne dokumentacije, ki bo podpirala pridobitev zlatega certifikata DGNB (ali enakovreden certifikacijski nivo po drugih uveljavljenih sistemih npr. LEED, BREEM, Level(s). Končna odločitev bo usklajena med naročnikom, že izbranim arhitektom in izbranim ponudnikom iz tega razpisa.


Datum objave: 23.12.2020   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na obsežnost razpisa, upoštevanje vseh odgovorov, ki jih bo naročnik podal na zastavljena vprašanja in pripravo ponudbe v zahtevnih časih in času praznikov prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do vsaj 8.1.2021.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, ker s podanimi odgovori ni vsebinsko spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 23.12.2020   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

katero rekapitulacijo neto površin se upošteva - izhodiščne površine ali površine natečajne zasnove?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Upošteva se površine iz natečajne zasnove.Datum objave: 23.12.2020   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V tabeli z rekapitulacijo neto površin, ki se nahaja na strani 37 natečajne rešitve, znaša seštevek skupne neto površine 23.355,2 m2.
Dejanski seštevek navedenih površin po sklopih pa znaša 31.150,3 m2.
Predvidevamo, da je v seštevku količin v tabeli prišlo do napake in da dejanska površina, ki jo je potrebno upoštevati v ponudbi, znaša 31.150,3 m2 neto.
Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR
Seštevek vseh vrst prostorov v zavihku rekapitulacije je 31.150 m2, ki je od začetka za namen razpisa dostopna na http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/razpis-projektna.

Prosimo ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo priloženo xlsx datoteko, kjer so v koloni I preglednice, zavihek Rekapitulacija, pravilno navedene vse kvadrature prostorov.VPRAŠANJE
Spoštovani,

v rekapitulaciji neto površin je pri seštevku natečajne zasnove (tehnične službe in servisi) napačen izračun. Seštevek je 16.381,20 m2, in ne 8.586,2 m2.
Prosimo za popravek.


Lep pozdrav!

ODGOVOR
Seštevek vseh vrst prostorov v zavihku rekapitulacije je 31.150 m2, ki je od začetka za namen razpisa dostopna na http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/razpis-projektna.

Prosimo ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo priloženo xlsx datoteko, kjer so v koloni I preglednice, zavihek Rekapitulacija, pravilno navedene vse kvadrature prostorov.