Dosje javnega naročila 007420/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Blago: Najem multifunkcijskih naprav za članice in rektorat Univerze v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.028.020,80 EUR

JN007420/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007420/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN007420/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN007420/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007420/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-569708
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Parkelj
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418578

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2020112407574394/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22636
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem multifunkcijskih naprav za članice in rektorat Univerze v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 401-25/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Najem multifunkcijskih naprav za članice in rektorat Univerze v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem multifunkcijskih naprav za članice in rektorat Univerze v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.12.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2020   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je razvidno, da želite laserske naprave. Zanima nas, če lahko poleg novih laserskih naprav ponudimo tudi inkjet (brizgalne) naprave na črnilo? Navajamo vam nekaj prednosti brizgalnih naprav, ki so energetsko veliko bolj učinkovite in okolju bolj prijazne kot laserske.
Prednosti brizgalnih naprav na črnilo:
- ne onesnažujejo prostorov z drobnimi delci kot laserske tiskalne naprave. Ti delci so lahko rakotvorni
- porabijo 80% manj elektrike v primerjavi z laserskimi tiskalniki in multifunkcijskimi napravami
- tiskanje je cenovno ugodnejše kot z laserskimi napravami
- s tehnologijo fiksnih tiskalnih glav tiskajo izredno hitro
- močno zmanjšanje odpadkov, ker ni odpadne embalaže, ni odpadnih tonerjev, ni odpadnih razvijalnih enot, ni odpadnih grelnih enot in drugih rezervnih delov kot pri laserskih napravahODGOVOR

Ne. Ponujene naprave morajo izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeni, UL


Datum objave: 15.12.2020   13:17
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da zahtevate laserske naprave. Zanima nas, če lahko poleg novih laserskih naprav ponudimo tudi inkjet (brizgalne) naprave na črnilo.
Kvaliteta izpisa oz. tiska ni pri inkjet napravah nič slabša kot pri laserskih. Tudi resolucija kopiranja in tiskanja je enakovredna laserskim napravam.
Navajamo vam nekaj prednosti brizgalnih naprav, ki so energetsko veliko bolj učinkovite in okolju bolj prijazne kot laserske.
Prednosti brizgalnih naprav na črnilo:
- ne onesnažujejo prostorov z drobnimi delci kot laserske tiskalne naprave. Ti delci so lahko rakotvorni
- porabijo 80% manj elektrike v primerjavi z laserskimi tiskalniki in multifunkcijskimi napravami
- tiskanje je cenovno ugodnejše kot z laserskimi napravami
- s tehnologijo fiksnih tiskalnih glav tiskajo izredno hitro
- močno zmanjšanje odpadkov, ker ni odpadne embalaže, ni odpadnih tonerjev, ni odpadnih razvijalnih enot, ni odpadnih grelnih enot in drugih rezervnih delov kot pri laserskih napravah

Prosimo, da premislite o našem predlogu.
Pozivamo vas, da ponovno pristopite k celoviti presoji zakonitosti razpisne dokumentacije in le-to oblikujete na način, da bo skladna z veljavno zakonodajo. V kolikor navedenemu predlogu ne boste sledili, bomo zaradi varovanja naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije.


ODGOVOR

Ne. Ponujene naprave morajo izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeni, UL


Datum objave: 18.12.2020   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri pregledu razpisne dokumentacije smo opazili, da so tehnične zahteve pisane na enega ponudnika, kar pa ni v skladu z ZJN-3, zato vas prosimo za primerne odgovore, da se lahko prijavimo še drugi ponudniki in s tem sprostite omejevanje konkurence.

1. Ali lahko ponudimo napravo ki ima hitrost tiskanja večjo kot 35 in nižjo kot 40 strani na minuto? Povprečno število izpisov mesečno imate 9000 izpisov, kar pomeni 450 izpisov na dan in 50 izpisov na uro. Torej je hitrost več kot ustrezna.

2. Ločljivost skeniranja 1200 TWAIN je verjetno kakšna izpeljanka? Prosimo za obrazložitev. Mehansko skeniranje je maksimalno 600x600 dpi, prosim za odobritev te ločljivosti.

3. Razen 2 ponudnikov, ki imajo 550 listnate predele za papir imamo vsi ostali ponudniki 500 listnate kasete za papir, kolikor jih vsebuje tudi zvitek papirja. Ali lahko ponudimo napravo s predali 4x 500 listov? Glede na porabo papirja (po predvidenem tiskanju) bo to več kot dovolj za skorajda cel teden.


4. Podpiramo TCP/IP protokol, ki zadosti sem varnostim zahtavam. Protokolni sklad IPX/SPX je razvil Novell za svoj operacijski sistem Netware. Prednosti IPX/SPX so bile izrazite, ko je bilo precej težav s količino pomnilnika. Ker se danes široko uporablja internet, so prevladale njegove slabosti, saj ni mogoča povezava v internet. Tako se IPX/SPX danes skorajda več ne uporablja, saj je od leta 2018 tudi brez podpore.
Z tovrstno zahtevo zelo omejujete konkurenco, saj ga podpisa samo še 1 ponudnik, zato prosim odpravite to zahtevo.

5. Tiskalniški jezik 3TM je verjetno del imena PostScript? PostScript3TM --- TM verjetno pomeni trade mark, to verjetno pomeni da mora biti orginal in ne emulacija.

6. Ali lahko ponudimo spenjanje s sponkami, to kar zahtevate (spenjanje brez sponk) omogočata samo 2 ponudnika, kar pomeni zelo veliko omejevanje konkurence, prav tako pa se v praksi zelo slabo izkaže, po naših izkušnjah.


Hvala za odgovore, lepo vas pozdravljam.


ODGOVOR

Spoštovani.

Podajamo odgovore.

1. Ali lahko ponudimo napravo ki ima hitrost tiskanja večjo kot 35 in nižjo kot 40 strani na minuto? Povprečno število izpisov mesečno imate 9000 izpisov, kar pomeni 450 izpisov na dan in 50 izpisov na uro. Torej je hitrost več kot ustrezna.

Ne. Ponujene naprave morajo izpolnjevati zahtevo iz razpisne dokumentacije.

2. Ločljivost skeniranja 1200 TWAIN je verjetno kakšna izpeljanka? Prosimo za obrazložitev. Mehansko skeniranje je maksimalno 600x600 dpi, prosim za odobritev te ločljivosti.

Tako kot je zahtevano v poglavju 1.2.1.1. Tehnična specifikacija opreme, za multifunkcijski tiskalnik. Številka 21. Ločljivost skeniranja 600x600DPI.

3. Razen 2 ponudnikov, ki imajo 550 listnate predele za papir imamo vsi ostali ponudniki 500 listnate kasete za papir, kolikor jih vsebuje tudi zvitek papirja. Ali lahko ponudimo napravo s predali 4x 500 listov? Glede na porabo papirja (po predvidenem tiskanju) bo to več kot dovolj za skorajda cel teden.

Ne. Ponujene naprave morajo izpolnjevati zahtevo iz razpisne dokumentacije.

4. Podpiramo TCP/IP protokol, ki zadosti sem varnostim zahtavam. Protokolni sklad IPX/SPX je razvil Novell za svoj operacijski sistem Netware. Prednosti IPX/SPX so bile izrazite, ko je bilo precej težav s količino pomnilnika. Ker se danes široko uporablja internet, so prevladale njegove slabosti, saj ni mogoča povezava v internet. Tako se IPX/SPX danes skorajda več ne uporablja, saj je od leta 2018 tudi brez podpore.
Z tovrstno zahtevo zelo omejujete konkurenco, saj ga podpisa samo še 1 ponudnik, zato prosim odpravite to zahtevo.

Protokol IPX/SPX se odstrani iz tehničnih specifikacij opreme, za multifunkcijski tiskalnik.

5. Tiskalniški jezik 3TM je verjetno del imena PostScript? PostScript3TM --- TM verjetno pomeni trade mark, to verjetno pomeni da mora biti orginal in ne emulacija.

Tako kot je zahtevano v poglavju 1.2.1.1. Tehnična specifikacija opreme, za multifunkcijski tiskalnik

6. Ali lahko ponudimo spenjanje s sponkami, to kar zahtevate (spenjanje brez sponk) omogočata samo 2 ponudnika, kar pomeni zelo veliko omejevanje konkurence, prav tako pa se v praksi zelo slabo izkaže, po naših izkušnjah.

Tako kot je zahtevano v poglavju 1.2.1.1. Tehnična specifikacija opreme, za multifunkcijski tiskalnik. Zahteva za spenjanje brez sponk se ne odstrani.

Lepo pozdravljeni, ULDatum objave: 18.12.2020   10:03
VPRAŠANJE
Zahtevana je podpora mrežnega protokola IPX/SPX. Ker gre za starejši protokol, ki ga aktualne naprave ne podpirajo, predlagamo, da se ta zahteva odstrani.

ODGOVOR

Protokol IPX/SPX se odstrani iz tehničnih specifikacij opreme, za multifunkcijski tiskalnik.


Datum objave: 18.12.2020   10:04
VPRAŠANJE
Zahtevani so predali za papir (kapaciteta predala) 4 x A4 550 listov. Predlagamo, da se zahteva spremeni na skupno zahtevano kapaciteto npr. 2000 listov oziroma 2200 listov, saj večina proizvajalcev nudi naprave s predali kapacitete 500 listov. Kar se tiče uporabniške izkušnje je pomembna skupa kapaciteta predalov, medtem ko kapaciteta posameznega predala ne vpliva na funkcionalnost naprave.

Prav tako je zahtevana kapaciteta predala A3 550 listov. Predlagamo spremembo zahteve na 500 listov A3, saj večina proizvajalcev nudi naprave, s predali kapacitete 500 listov. Na delovanje naprave in uporabniško izkušnjo ta sprememba ne vpliva.


ODGOVOR

Ne. Ponujene naprave morajo izpolnjevati zahtevo iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 18.12.2020   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V obrazcih navajate da gre za 65 kos MFP naprav.
Ni pa jasno razvidna količina tiska katera je ocenjena na posamezno napravo.
V pojasnuli *** navajate da se ocenjene količine nanašajo na na posamezno napravo, mi pa razvidno ali je to mišljeno letno, mesečno ali 4 letno?
Prav tako v tehnični dokumentaciji pod točko24 navajate povprečno število izpisov mesečno 9000.
Kateri podatek je pravilen?

ODGOVOR

V točki 1.2.1.1. Tehnična specifikacija opreme, za multifunkcijski tiskalnik v tabeli pod številko 24 je navedeno povprečno število izpisov na mesec 9.000.
Količina tiska v predračunu je ocenjena na vse naprave na mesec.
Datum objave: 18.12.2020   10:12
VPRAŠANJE
Vaša zahteva je: Razvrščanje, spenjanje (vogalno in dvojno), spenjanje brez sponk. Z zahtevo »možnost spenjanja brez sponk« na eni strani zelo omejite proizvajalce, ki temu ustrezajo, na drugi strani pa je spenjanje brez sponk omejeno na spenjanje do 5 listov. Zato predlagamo, da se zahteva »spenjanje brez sponk« odstrani.

ODGOVOR

Tako kot je zahtevano v poglavju 1.2.1.1. Tehnična specifikacija opreme, za multifunkcijski tiskalnik. Zahteva za spenjanje brez sponk se ne odstrani.


Datum objave: 18.12.2020   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je število izpisov v tabeli (postavke 3, 4, 5, 6) podano na napravo za obdobje 48 mesecev? Na podlagi česa ste prišli do ocene popisa števcev naprav, porabe papirja, potrošnega materiala ali kako drugače?

V razpisu predvidevate menjavo tonerjev s strani izvajalca (str. 6), nikjer pa ni specificiran čas za menjavo tonerja. Je za to upoštevan »Čas odprave napake«, kot je specificiran na strani 9 en delovni dan? Se pravi ko zmanjka tonerja je čas za zamenjavo 1 delovni dan?

Lahko za dokazilo o uporabi »Sistema pravočasnih sporočil o napakah« uporabimo potrdilo principala, da s sistemom razpolagamo? Uporabljamo namreč sistem principala, za katerega smo certificirani, a iz samega certifikata funkcionalnosti sistema niso razvidne.

Prosim potrdite vrednosti točk pri »Merilu za ocenjevanju ponudb« (str 21, 22, 23); vrednosti v tabeli na strani 21 se namreč razlikujejo od vrednosti, napisanih pri podrobnih opisih storitev na straneh 22 in 23.

Lahko za izpolnjevaje meril standardov kakovosti namesto certifikatov ISO uporabimo certifikate Comptia?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,
podajamo odgovore:

Ali je število izpisov v tabeli (postavke 3, 4, 5, 6) podano na napravo za obdobje 48 mesecev? Na podlagi česa ste prišli do ocene popisa števcev naprav, porabe papirja, potrošnega materiala ali kako drugače?

Količina tiska v predračunu je ocenjena na vse naprave na mesec.


V razpisu predvidevate menjavo tonerjev s strani izvajalca (str. 6), nikjer pa ni specificiran čas za menjavo tonerja. Je za to upoštevan »Čas odprave napake«, kot je specificiran na strani 9 en delovni dan? Se pravi ko zmanjka tonerja je čas za zamenjavo 1 delovni dan?

To ni čas odprave napake. Menjava tonerja je v pristojnosti ponudnika in je del osnovne storitve, ki mora biti naročniku zagotovljena kot stalna storitev, moderne multifunkcijske naprave omogočajo elektronsko obveščanje o stanju tonerja.


Lahko za dokazilo o uporabi »Sistema pravočasnih sporočil o napakah« uporabimo potrdilo principala, da s sistemom razpolagamo? Uporabljamo namreč sistem principala, za katerega smo certificirani, a iz samega certifikata funkcionalnosti sistema niso razvidne.

Lahko je predložena izjava principala, da ponudnik s takšnim sistemom dejansko razpolaga ter dokazilo, da je sistem združljiv s standardnimi senzorji v PRTG.


Prosim potrdite vrednosti točk pri »Merilu za ocenjevanju ponudb« (str 21, 22, 23); vrednosti v tabeli na strani 21 se namreč razlikujejo od vrednosti, napisanih pri podrobnih opisih storitev na straneh 22 in 23.

Na strani 21 razpisne dokumentacije se popravi točkovanje:
Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi
naslednjih meril:
Ponudbena cena - povprečna cena vseh ponudb (PC) 70 točk
Sistem pravočasnih sporočil o napakah (SASN) 3 točki
Menjava gonilnikov (MG) 5 točk
Sprememba sistema identitet (SSI) 5 točk
Menjava multifunkcijskih naprav (MMFN) 6 točk
Ostali stroški (OS) 7 točk
Standard ISO/IEC 27001 (CE) 2 točki
Standard kakovosti ISO 9001 (SO) 2 točki
Povezano s spremembo se točkovanje uporabi v nadaljevanju točke 4.


Lahko za izpolnjevaje meril standardov kakovosti namesto certifikatov ISO uporabimo certifikate Comptia?

Ne.


Lepo pozdravljeni, UL


Datum objave: 18.12.2020   11:07
VPRAŠANJE
Presenečani smo, da ni zahteve za certificiranje pri Arhivu RS, saj potrebujte certificirano opremo za proces GC. Glede na to da so certificirani aparati nujni za to, predvidevamo da je obvezno imeti certificirane naprave pri arhivu republike Slovenije ?

ODGOVOR

Ne. 19.9.2020 je stopil v veljavo nov pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah, ki v 91. členu na novo podaja sklop strojne opreme, ki jo je potrebno certificirati. Med optičnimi bralniki so tako le še takšni, ki omogočajo skeniranje posebnih vrst arhivskega gradiva (gradivo, ki zaradi svojega nosilca, velikosti, oblike ali drugih lastnosti potrebuje pri digitaliziranju posebno ravnanje ali opremo za zajem). https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2181


Datum objave: 18.12.2020   11:07
VPRAŠANJE
Po detajlni preučitvi razpisne dokumentacije smo ugotovili, da je razpis 100% prilagojen na proizvajalca Canon in njihove programske opreme za tiskanje Uniflow. Zato vas pozivamo, da razpis prekinete in oblikujete nov razpis, ki bo zadostil vsaj minimalnim zahtevam javnega naročanja.

ODGOVOR

Na spletni povezavi https://www.uniflow.global/en/home/supported-devices/index.html#c321 so navedene blagovne znamke, ki lahko uporabljajo programsko opremo UniFlow


Datum objave: 18.12.2020   11:08
VPRAŠANJE

Objavljeni razpis zelo omajejo konkurenco saj po našem vedenju ustreza samo en ponudnik, kar je izrecno v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, pozivam da razpis prekinete in ga ustrezno spremenite,..

ODGOVOR

Naročnik je preučil ponudbo na trgu in ugotovil, da za razpisano opremo obstaja več ponudnikov, zato meni, da razpis ne omejuje konkurence.