Dosje javnega naročila 007413/2020
Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Storitve: Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih objektih z etažno lastnino družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 352.946,98 EUR

JN007413/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007413/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN007413/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2021
JN007413/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN007413/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007413/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-571638
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
tadej.lebic@celje.si
+386 34265116
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22645
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih objektih z etažno lastnino družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: 410-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih objektih z etažno lastnino družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih objektih z etažno lastnino družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.12.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.12.2020   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da objavite obrazce v word obliki, ki jih moramo priložiti v ponudbi. V času pandemije delamo od doma in ne moremo izpolniti dokumentacije v pdf obliki. Prosimo vas za razumevanje.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja z vašo ugotovitvijo. Naročnik bo objavil obrazce tudi v word datotečni obliki. Naročnik vse ponudnike seznanja, da ni dovoljeno spreminjati objavljenih obrazcev.


Datum objave: 10.12.2020   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede merila v točki 9. Povabila k oddaji ponudbe »M2 Usposobljenost ponudnika« je kot pogoj za upoštevanje merila naveden ne le trenutno veljaven certifikat Zaupanja vreden upravnik, ampak dodatno njegovo posedovanje vsaj 356 dni do dneva roka za oddajo ponudb. Taka določba razpisne dokumentacije je po naši oceni diskriminatorna in v nasprotju z načelom v nasprotju načelom enakopravne obravnave ponudnikov (4. člen ZJN-3) ter načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3) v delu glede posedovanja certifikata v obdobju 365 dni. Če ima namreč določen ponudnik tovrsten veljaven certifikat, potem le ta nedvoumno potrjuje izpolnjevanje vseh zahtevanih lastnosti za pridobitev takšnega certifikata. Zahteva po predhodnem imetništvu takega certifikata ne more biti v nobeni vsebinski zvezi s predmetom naročila, saj ne izkazuje zgolj preteklo stanje, ki pa za kvaliteto izvršitev javnega naročila v bodočnosti ne more biti upoštevno. Naročnik že z zahtevo glede izpolnjevanja kvantitativnih (točka 8.2.2) in kvalitativnih pogojev (točka 8.2.3) postavlja pogoje za ustrezno usposobljenost naročnika, postavljanje zgoraj izpostavljenega merila obdobja posedovanja certifikata pa ima za poledico zgolj neenakopravno obravnavo ponudnikov, ki (ker pač izpolnjujejo vse razpisne pogoje in imajo certifikat) naročniku nudijo isto kvaliteto storitev, a so lahko neenako obravnavani, naročnik pa s takim merilom doseže zgolj nesmotrno rabo javnih sredstev. Naročnika pozivamo k ustrezni korekciji merila.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

državna revizijska komisija je v svoji Odločitvi št. 018-148/2019 že presodila, da je certifikat Zaupanja vreden upravnik, kot merilo, ustrezno za storitve, ki so predmet javnega naročila JN007413/2020-B01. Iz vašega zapisa pa ugotavljamo, da je v nasprotju z zakonom naročnikova zahteva, da ga je predhodno posedoval vsaj 365 dni.

Namen tovrstne zahteve je jasen. Naročnik bi želel imeti upravnika, ki tovrsten certifikat poseduje dlje časa, saj s tem izkazuje zmožnost daljšega izpolnjevanja pogojev iz 2. člena Pravilnika o certifikatu zaupanja vreden upravnik, pogojev za katere naročnik nima ustreznih kompetenc in možnosti, da bi jih pregledoval. Zahteva v nobenem primeru ni diskriminatorna, saj s to zahtevo ne izločamo nikogar, se pa strinjamo z ugotovitvijo ponudnika, da je tovrstna zahteva lahko v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri pridobivanju ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar je ena izmed poglavitnih zahtev ZJN-3 in interesa naročnika.

V skladu z zadnjim stavkom predhodnega odstavka naročnik izvaja spremembo razpisne dokumentacije Povabila k oddaji ponudbe iz JN007413/2020-B01, kot sledi v nadaljevanju:

1) Spremeni se poglavje 9 Povabila k oddaji ponudbe in velja:

M2 Usposobljenost ponudnika 35 točk
Ponudnik je imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Certifikat ponudnika mora biti veljaven na dan roka za oddajo ponudb. V primeru skupne ponudbe se upošteva samo 1 certifikat, točke se ne seštevajo.


Datum objave: 14.12.2020   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali mora poleg ponudnika tudi podizvajalec izpolnjevati finančni pogoj?
Finančni pogoj - Ponudnik je imel v letih 2018 in 2019 celotne letne prihodke iz poslovanja enake ali višje kot 350.000 EUR.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ne.

Vse dobro.


Datum objave: 15.12.2020   07:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Imamo vprašanje koliko najmanj stanovanj mora imeti stavba, za katero se daje referenca?

Hvala, lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovor velja tako za poglavje 8.2.2 Kvantitativni pogoj, kot poglavje 8.2.3 Kvalitativni pogoj Povabila k oddaji ponudbe št. JN007413/2020-B01.

Kot ustrezna stavba se šteje tista, ki izpolnjuje zahteve prve (1) točke 48. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1):

"(1) Če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika."


Datum objave: 15.12.2020   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je dovolj za potrditev reference samo e-mail naslov, nekateri predstavniki etažnih lastnikov ne želijo dati telefonske številke? V obrazcu 3.2 kvalitativni pogoj pa je zahteva, da vpišemo tudi telefonsko številko predstavnika etažnih lastnikov.

Hvala, lep pozdravODGOVOR

Pozdravljeni,

ker bo naročnik izvajal kontrolo vseh treh referenc, zahteva, da je v posameznih obrazcih vpisan vsaj en (1) kontakt:
- elektronski poštni naslov predstavnika etažnih lastnikov ALI
- telefonski kontakt predstavnika etažnih lastnikov.

Vsi ostali podatki v obrazcu morajo biti izpolnjeni.


Datum objave: 16.12.2020   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas glede referenc ali mora biti pogoj 10 večstanovanjskih stavb obenem pokrit s tem, da to skupaj predstavlja 383 stanovanjskih enot ?
Ali lahko na primer navedemo 14 večstanovanjskih stavb in skupaj to predstavlja 383 stanovanjskih enot?

8.2.2 Kvantitativni pogoj
Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe imeti v upravljanju najmanj 383 stanovanjskih enot in
najmanj 10 večstanovanjskih stavb, skladno s Stanovanjskim zakonom SZ-1 (z vsemi
dopolnitvami in spremembami) in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (z vsemi
dopolnitvami in spremembami). Upravnik izpolnjuje pogoj, v kolikor upravlja vsaj en vhod v
večstanovanjski stavbi. Naročnik bo kot posamezno večstanovanjsko stavbo upošteval
posamezen objekt kot je vpisan v kataster stavb.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

ne.

Lahko navedete 14 večstanovanjskih stavb in skupaj to predstavlja 383 stanovanjskih enot.


Datum objave: 17.12.2020   06:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Če prav razumemo moramo navesti kontaktne osebe in telefonske številke ali email naslove SAMO za 3 večstanovanjske stavbe, katere upravljamo neprekinjeno 48 mesecev? Za ostale večstanovanjske stavbe torej ni potrebno navajati kontaktnih oseb (navesti jih moramo 10 večstanovanjskih stavb)?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

da.

Referenca mora izpolnjevati zahteve Poglavja 8.2.3 Povabila k oddaji ponudbe.


Datum objave: 23.12.2020   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kontaktni podatki o podizvajalci bodo razvidni v espd, ker obrazca podatki o podizvajalcu nismo zasledili? Za podizvajalce priložimo espd, pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične in pravne osebe ter izjavo podizvajalca v zvezi s plačili?
Ali je treba poleg prej omenjenih dokumentov še kakšno dokazilo priložiti za podizvajalca?

Hvala, lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

priloži se zahtevana dokumentacija v skladu s Povabilom k oddaji ponudbe JN007413/2020-B01.
Ne.