Dosje javnega naročila 007408/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Srčni spodbujevalniki in ostali MP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.043.258,47 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007408/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007408/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2021
JN007408/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN007408/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2021
JN007408/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2021
JN007408/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2021
JN007408/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2021
JN007408/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2021
JN007408/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2021
JN007408/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007408/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-570002
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22649
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Srčni spodbujevalniki in ostali MP
Referenčna številka dokumenta: 200-50/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava srčnih spodbujevalnikov in ostalih MP po sklopih in specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: Srčni spodbujevalnik in ostali MP, JR 1471-1
Sklop 2: Oprema spodbujeval. - elektrode navadne, JR 1471-2
Sklop 3: Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 1,5T, JR 1471-3
Sklop 4: Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 3T, JR 1471-4
Sklop 5: Oprema spodbuj. - uvajalo za elektrode, JR 1471-5
Sklop 6: Oprema spodbuj. - upogljivi stileti, JR 1471-6
Sklop 7: Oprema ICD - elektrode prekatne, JR 1471-7
Sklop 8: Oprema ICD - elektrode prekat. PRO MRI, JR 1471-8
Sklop 9: Oprema ICD - uvajalo za ICD elektrodo, JR 1471-9
Sklop 10: Oprema ICD - uvajalo CRT, JR 1471-10
Sklop 11: Snemalniki srčnega ritma - varianta A, JR 1471-11
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Srčni spodbujevalnik in ostali MP, JR 1471-1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Srčni spodbujevalnik in ostali MP, JR 1471-1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema spodbujeval. - elektrode navadne, JR 1471-2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema spodbujeval. - elektrode navadne, JR 1471-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 1,5T, JR 1471-3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 1,5T, JR 1471-3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 3T, JR 1471-4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 3T, JR 1471-4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema spodbuj. - uvajalo za elektrode, JR 1471-5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema spodbuj. - uvajalo za elektrode, JR 1471-5
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema spodbuj. - upogljivi stileti, JR 1471-6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema spodbuj. - upogljivi stileti, JR 1471-6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema ICD - elektrode prekatne, JR 1471-7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema ICD - elektrode prekatne, JR 1471-7
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema ICD - elektrode prekat. PRO MRI, JR 1471-8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema ICD - elektrode prekat. PRO MRI, JR 1471-8
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema ICD - uvajalo za ICD elektrodo, JR 1471-9
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema ICD - uvajalo za ICD elektrodo, JR 1471-9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema ICD - uvajalo CRT, JR 1471-10
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema ICD - uvajalo CRT, JR 1471-10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Snemalniki srčnega ritma - varianta A, JR 1471-11
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Snemalniki srčnega ritma - varianta A, JR 1471-11
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.01.2021   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.12.2020   10:46
VPRAŠANJE
1. Spoštovani,
Prosimo vas za potrditev, da nam v ESPD obrazcu (Del IV, točka C) ni potrebno izpolnjevati prvega dela, ki se nanaša na vpisovanje dobav blaga v referenčnem obdobju, saj bomo reference prilagali na poziv.Lep pozdrav

ODGOVOR
Pogoj referenc iz točke 10 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) je potrebno izkazati z izpolnitvijo (navedbo) poglavja IV, točka C obrazca ESPD, ki mora biti predložen v ponudbi.
Pogoj referenc iz točke 9 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) pa bo ponudnik izkazal na poziv naročnika v fazi vzorčenja.
Datum objave: 14.12.2020   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo ali lahko pod šifro N002179 ponudimo angiografski set za uvajanje PM z naslednjo sestavo:
- vpojna prekrivna kompresa za pacienta (200 cm x 270 cm) z ovalno odprtino (12 cm x 20 cm) v višini ključnice, z incizijsko folijo, z ojačanim vpojnim delom 95 cm x 80 cm 1 kom
- pokrivalo za delovno mizo 140 cm x 175 cm 1 kom
- plašč OP velikosti XL 2 kom
- papirnata brisačka 2 kom
- prevleka za RTG cev (47 cm x 52 cm) 1 kom
- posodica okrogla 250 ml 3 kom
- posodica okrogla 500 ml 1 kom
- pladenj 24.5 cm x 13.5 cm 1 kom
- brizga 20 ml L/S 2 kom
- brizga 10 ml L/S 1 kom
- tamponi netkani, velikosti G 5 10 kom
- op. zloženci 10 cm x 10 cm, 12 plastni 20 kom
- obliž za rano 10 cm x 15 cm 1 kom
- igla 21 G, 80 mm 1 kom
- igla 18 G, 50 mm 1 kom
- skalpel št. 22 - 1 kom
- sponka 2 kom
- zaščita za držalo za luč 1 kom
- posodica za odpadne igle s peno 1 kom
- pokrivalo za delovno mizo 100 cm x 100 cm 1 kom
Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Pod šifro N002179 lahko zaintersesirani ponudnik ponudi svoj angiografski set za uvajanje PM-jev.Datum objave: 14.12.2020   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika sprašujemo kako pravilno izpolniti predračun pri identih srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev?
Ali na navedene idente vpišemo ceno samo za spodbujevalnik/defibrilator, ali tudi ceno pripadajoče elektrode ki so navedene v dodatnem opisu?
primer:
#N009476 -PM VVI varianta A + elektroda + elektroda. Ali damo ceno samo za spodbujevalnik, ali želite ceno za celoten komplet z elektrodami?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik naj navede ceno celotnega kompleta in tudi posameznih komponent. Pri ceni kompleta je treba upoštevati sestavo kompleta (ki je označena v razpisni dokumentaciji), npr: spodbujevalnik VVI + ena elektroda, spodbujevalnik DDD + ventrik. elektroda + atrijska elektroda.Datum objave: 17.12.2020   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za potrditev, da lahko zaradi boljše preglednosti in zaradi omejenosti znakov, ki jih lahko vnesemo v sistem napišemo sestavo ponujenega packa pod šifro N002179 na svoj lastni obrazec in ga priložimo ponudbi pod zavihek Drugi dokumenti, v polju opomba pa napišemo: Sestava seta je priložena ponudbi na lastnem obrazcu.
Najlepša hvala za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik lahko priloži ponudbi svoj lastni obrazec.Datum objave: 17.12.2020   12:15
VPRAŠANJE
Pozdrvaljeni,naročnika sprašujemo ali mora ponudnik obrazec referenc predložiti v ponudbi, ali na poziv naročnika?
Hvala.

ODGOVOR
Pogoj referenc iz točke 10 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) je potrebno izkazati z izpolnitvijo (navedbo) poglavja IV, točka C obrazca ESPD, ki mora biti predložen v ponudbi.
Pogoj referenc iz točke 9 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) pa bo ponudnik izkazal na poziv naročnika v fazi vzorčenja.
Datum objave: 17.12.2020   13:10
VPRAŠANJE
Ali je potrebno v ponudbi predložiti obrazec referenčno potrdilo o dobavi, ker ga naročnik ni objavil?
Hvala.

ODGOVOR
Ne. Pogoj referenc iz točke 10 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) je potrebno izkazati z izpolnitvijo (navedbo) poglavja IV, točka C obrazca ESPD, ki mora biti predložen v ponudbi.
Pogoj referenc iz točke 9 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) pa bo ponudnik izkazal na poziv naročnika v fazi vzorčenja.
Datum objave: 17.12.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Zanima nas ali v program vnesemo samo ceno kompleta; to je srčnega spodbujevalnika s pripadajočimi elektrodami?
2. Ali lahko specifikacijo kompleta s cenami priložimo kot prilogo ali moramo to vnesti skozi program? V kolikor moramo vnesti skozi program naročnika prosimo naj navede v katere rubriko naj to vnesemo.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

1. Da.
2. Da. Specifikacijo kompleta s cenami priložite kot prilogo v pdf. in excel, kot je navedeno v RD.


Datum objave: 17.12.2020   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod identom N009479 PM DDD varianta A naročnik pod enoto mere razpisuje kos. Zaradi dvomov naročnika prosimo za natančno pojasnilo, kako naj določimo ceno z ddv v Go Soft aplikaciji pod navedeno šifro:
1. Samo cena za spodbujevalnik na kos z ddv
ali
2. Cena za komplet (SPODBUJEVALNIK SRČNI DDDR GENERATOR - varianta A + SPODBUJEVALNIK SRČNI DDDR ELEKTRODA ZA ATRIJ + SPODBUJEVALNIK SRČNI DDDR ELEKTRODA ZA VENTRIKEL).
Hvala.

ODGOVOR
Varianta A: Ponudnik poda ceno za komplet, ki ga sestavlja: SPODBUJEVALNIK SRČNI DDDR GENERATOR - varianta A + SPODBUJEVALNIK SRČNI DDDR ELEKTRODA ZA ATRIJ + SPODBUJEVALNIK SRČNI DDDR ELEKTRODA ZA VENTRIKEL.
Specifikacijo kompleta s cenami priložite kot prilogo v pdf. in excel, kot je navedeno v RD.
Datum objave: 18.12.2020   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko v ESPD obrazcu v polje "Če je primerno, navedite sklop (sklope), za katerega (katere) gospodarski subjekt želi oddati ponudbo:" napišemo samo tekst "Artikli za katere smo podali ceno"
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
lahko napišete samo tekst "Artikli za katere smo podali ceno".
Lep pozdravDatum objave: 21.12.2020   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo vas prosimo za potrditev, da lahko pri opisu velikosti oziroma dimenzije v Excelu pri setu za uvajanje PM pod šifro N002179 napišemo sledeče:
Sestava seta je priložena ponudbi na lastnem obrazcu.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Zainteresirani ponudnik lahko napiše, da je sestava seta priložena ponudbi.Datum objave: 22.12.2020   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

reference so opredeljene v desetem odstavku 76. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki opredeljuje tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo javnega naročila. Naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko zahteva seznam referenc in referenčna potrdila, ker je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že (večkrat) uspešno izvedel. Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev. Se pravi referenca mora izkazovati, da je ponudnik sposoben pravočasno dobavljati svoje artikle ne glede na to kateri artikel je to (npr. igle, katetri, obvezilni material ipd.).

Referenca kot taka nikoli ne sme biti sestavljena in omejena tako, da mora ponudnik napisati seznam artiklov, ki jih je prijavil in za te dajati referenco. Referenca ni vezana na artikle ampak na sposobnost dobavitelja kot takega (njegove dobave, obseg dobav ipd.). Prosimo vas za potrditev, da lahko navedemo katerekoli artikle (ne le tiste, ki prijavljamo), ki smo jih uspešno dobavili npr. bolnišnici v Sloveniji ali EU.

Prav tako prosimo za potrdilo, da referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi in da izpolnjevanje referenc v ESPD ni potrebno ter, da je vse navedeno potrebno priložiti ob pozivu.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
"Spoštovani,

naročnik s samo navedbo reference v obrazcu ESPD, v primeru, ko bi ponudnik zapisal izvedbo dobave ne glede na to, katere artikle je dobavljal, ne bi dobil prave potrditve o dejanski sposobnosti ponudnika, da bo uspešno izvajal predmeta javnega naročila. Saj npr. uspešno izvajanje dobav igel še ne pomeni, da je ponudnik sposoben uspešno izvajati dobav srčnih spodbujevalnikov.
Zato je naročnik v razpisni dokumentaciji podal zahtevo: "Reference: da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse artikle) najmanj 2 zdravstvenima ustanovama (navedba kliničnega centra,
bolnišnice) v RS ali EU (v kvoti referenc se upošteva tudi navedba referenčnega potrdila naročnika)." Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Naročnik ne zahteva, da se v obrazcu ESPD zapiše seznam artiklov, zahteva pa, da se v vseh točkah izpolni zahtevane vsebine.

Referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi. Naročnik pa bo lahko pozival ponudnika k posredovanju referenčnega potrdila, torej po roku za oddajo ponudb."Datum objave: 23.12.2020   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika sprašujemo, ali vam lahko pod šifro #N009481 ponudimo srčni spodbujevalnik, ki ima življenjsko dobo ob zahtevanih parametrih točno 9 let?
Naročnika sprašujemo, ali vam lahko pod šifro #N009487 ICD VVI-varianta B, ponudimo defibrilator z vibracijskim alarmom za pacienta, kar omogoča zaznavo opozorila tudi pacientom s slušnimi težavami?
Naročnika sprašujemo, ali vam lahko pod šifro #N009489 in #N009494 ponudimo defibrilator s konektorjem DF-4 z možnostjo varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco in defibrilator s konektorjem DF-1/IS-1?
Pod šifro JR 1471-5 Oprema spodbujevalniki uvajala za elektrode (N002135-N002139) bi vam radi ponudili ustrezno uvajalo za elektrode Peel-Away različnih premerov 6F, 7F, 8F in 9F zato prosimo, da za to šifro omogočite oddajo ponudbe za vsak posamezen artikel ali več artiklov.
Naročnika sprašujemo, ali vam lahko pod šifro #N002158 in #N002159 ponudimo ustrezno elektrodo za ICD za ventrikel - pro MRI z razmakom med visokonapetostnima zvitkoma 17 cm?
Naročnika sprašujemo ali je pod šiframi #N002170, #N002171 in #N002172 pri zahtevi Konektor IS-1 prišlo do napake in dejansko zahteva konektor IS4-LLLL?
Zahvaljujemo se vam za odgovore.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vsa vprašanja z da.Datum objave: 23.12.2020   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali smemo v skupini N009476, PM VVI varianta A prijaviti srčni spodbujevalnik brez sistema za svetovanje programiranja glede na diagnozo in stanje bolnika, vendar v pro MRI obliki, 1,5 T in 3 T?
Ali smemo v skupini N009479, PM DDD varianta A prijaviti srčni spodbujevalnik:
- brez sistema za svetovanje programiranja glede na diagnozo in stanje,
- življenjska doba več kot 11 let pri 60 utripih/minuto, 1,5 V v atriju in 2,0 V v prekatu ob 100% stimulaciji, 1000 ohm upornosti elektrode ob vključeni varni stimulaciji prekata in intrakardialnim EKG,
- v pro MRI obliki, 1,5 T in 3 T?
Ali smemo v skupini N009483, PM DDD z naprednimi funkcijami varianta B prijaviti srčni spodbujevalnik z možnostmi programiranja: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?
Ali smemo v skupini N009486, ICD VVI varianta A ponuditi ICD s težo 77 g?
Ali smemo v skupini N009493, ICD DDD varianta B ponuditi ICD s težo 78 g?
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vsa vprašanja z da.