Dosje javnega naročila 007422/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA OBDOBJE OD 1. 2. 2021 DO 31. 12. 2024
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 870.550,00 EUR

JN007422/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN007422/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.12.2020
JN007422/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN007422/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2020
JN007422/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.01.2021
JN007422/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN007422/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2021
JN007422/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2021
JN007422/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2021
JN007422/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.04.2021
JN007422/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007422/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 232-571698
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22631
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA OBDOBJE OD 1. 2. 2021 DO 31. 12. 2024
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih.

1. SKLOP: MOV VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
2. SKLOP: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE in LEKARNA VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE
3. SKLOP: ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE

Opis predmeta javnega naročila je razviden iz zavarovalno tehnične dokumentacije posameznega sklopa.

Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več sklopov.

Čas trajanja je: od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev posameznega sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MOV VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Večelenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
1. SKLOP: MOV VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI. Sklop 1 zajema zavarovanje za Mestno občino Velenje, nekatere njene zavode ter krajevne skupnost.
Opis predmeta javnega naročila je razviden iz zavarovalno tehnične dokumentacije Sklopa 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Merilo A - Ponujena skupna cena za varianto brez vključenega potresnega zavarovanjem za posamezen sklop brez DPZP za celotno zavarovalno obdobje85
Merilo B - Ponujena skupna cena za varianto z vključenim potresnim zavarovanjem za posamezen sklop brez DPZP za celotno zavarovalno obdobje15

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Dovoljene so samo tiste variante, ki so določene z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.
To je varianta brez vključenega potresnega zavarovanjem za posamezen Sklop 1 in varianta z vključenim potresnim zavarovanjem za Sklop 1.
Druge variantne ponudbe niso dovoljene in ne bodo upoštevane. Ponudniki morajo ponuditi vse variante posameznega Sklopa 1 naročnik pa se lahko odloči, katero od razpisanih variant za SKLOP 1 bo izbral.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE in LEKARNA VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE 3. SKLOP: ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE ZA MOV
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, (AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE) ZA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IN LEKARNO VELENJE.
Opis predmeta javnega naročila je razviden iz zavarovalno tehnične dokumentacije Sklopa 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Merilo A - Ponujena skupna cena za varianto brez vključenega potresnega zavarovanjem za posamezen sklop brez DPZP za celotno zavarovalno obdobje85
Merilo B - Ponujena skupna cena za varianto z vključenim potresnim zavarovanjem za posamezen sklop brez DPZP za celotno zavarovalno obdobje15

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Dovoljene so samo tiste variante, ki so določene z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.
To je varianta brez vključenega potresnega zavarovanjem za posamezen Sklop 2 in varianta z vključenim potresnim zavarovanjem za Sklop 2.
Druge variantne ponudbe niso dovoljene in ne bodo upoštevane. Ponudniki morajo ponuditi vse variante posameznega Sklopa 2 naročnik pa se lahko odloči, katero od razpisanih variant za Sklop 2 bo izbral.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE.

Opis predmeta javnega naročila je razviden iz zavarovalno tehnične dokumentacije Sklopa 3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik v skladu z 21. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15), opravlja zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji, za vse zavarovalne vrste, ki so predmet naročila sklopa, na katerega se prijavlja, kar pomeni, da je vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora) in sicer v enega od naslednjih poglavij registra:
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v RS;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost neposredno;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost preko podružnice.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj A ali
izdano s strani Fitch najmanj A ali
izdano s strani Moody`s najmanj A.


Najnižje ravni morebitnih standardov:
Standard&Poor`s najmanj A ali
Fitch najmanj A ali
Moody`s najmanj A.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Ponudnik v skladu z 21. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15), opravlja zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji, za vse zavarovalne vrste, ki so predmet naročila sklopa, na katerega se prijavlja, kar pomeni, da je vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora) in sicer v enega od naslednjih poglavij registra:
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v RS;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost neposredno;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost preko podružnice.


III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2020   15:09
VPRAŠANJE
Poznano nam je, da imajo zavarovalni posredniki z različnimi zavarovalnicami različne posredniške provizije. Navezujoče se na predmetno javno naročilo naprošamo, da zavarovalni posrednik opredeli in javno obvesti vse zainteresirane potencialne ponudnike o želeni višini posredniške provizije.

V skladu z 7. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) se mora javno naročanje izvajati po načelo enakopravne obravnave ponudnikov, kjer morajo biti ponudniku znani vsi elementi razpisne dokumentacije. Eden bistvenih elementov je tako tudi posredniška provizija, ki vpliva na oblikovanje ponudbene cene. Nenazadnje tudi Direktorat za javno naročanje določa, da se višino dogovorjenega odstotka zavarovalne premije ali kakršnokoli drugo plačilo po naročniku opredeli v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje.

ODGOVOR
Provizijske stopnje so navedene v Tehnični dokumentaciji (Priloga A) povsem na koncu v poglavju Zaključne določbe na str. 44.Datum objave: 03.12.2020   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

1.) Katera specialna vozila imajo ležišča?
2.) Ali je v podanih nabavnih vrednostih zajeta tudi vrednost nadgradenj in morebitnih napisov?

Hvala.


ODGOVOR


1.) Katera specialna vozila imajo ležišča?
Odgovor: DP112, ZR705, CU910, EN108, ES842, HZ697, ID434, VN515, EM 876, EM877,V8205 ta vozila pridejo nadgrajena in polepljena in je ta strošek v nabavni vrednosti.

2.) Ali je v podanih nabavnih vrednostih zajeta tudi vrednost nadgradenj in morebitnih napisov?
Odgovor: Vsa ostala vozila oblepimo sami. Napisi na teh vozilih niso predmet kritja.Datum objave: 08.12.2020   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:
1. Izstavljene bodo fakture in police po sklopih, MO Velenja pa bo sama razdelila po ključu premijo med svojimi sozavarovanci (krajevnimi skupnostmi, vrtci, šole). Prosimo za potrditev tega zapisa.
2. Navajate : S tem zavarovanjem so kriti tudi odškodninski zahtevki nastopajočih prosimo za povprečno število prereditev in število nastopajočih v enem letu?
3. Prosimo za podatek o številu prireditev in številu obiskovalcev teh prireditev?
4. V besedilu navajate, da želite imeti ekološke škode krite, pri ZV pa piše kritja ni?

Hvala.


ODGOVOR

1. Vsaki pravni osebi (krajevni skupnosti, šoli, vrtcu, občini, ) se izda ločen račun v skladu s posamično pogodbo.

2. in 3.
Zaenkrat sta v načrtu dve večji prireditvi (silvestrovanje in Pikin festival). Silvestovanje na dan 31.12., začetek ob 18:00 z otroško zabavo, zaključek 01.01. ob 02:00 število obiskovalcev 3.000. Pikin festival, predviden začetek festivala 3. teden v septembru, trajanje 6 dni, povprečno število obiskovalcev za vseh 6 dni skupaj je 85.000 (podatek zadnjih 10 let).

Ponudnik izračuna premijo na osnovi navedenih prireditev, naročnik bo pa za morebitne dodatne prireditve poslal ustrezno prijavo ponudniku, ki bo vsebovala potrebne podatke. Ponudnik se zavazuje, da bo pri morebitnem poračunu premije za dodatne prireditve upošteval enako premijsko stopnjo in popuste, kot veljata za trenutno javljene.

Zaradi epidemioloških razmer je v tem trenutku težko podatki podrobnejše podatke oz. načrt prireditev za 2021.

4. Kritje za odgovornost za ekološke škode ni zahtevano.
II. poglavju (točka 1.1.) je zapisano, da so ekološke škode krite, če ni drugače dogovorjeno (gre torej za splošen tekst, ki ga med posameznimi razpisi ne spreminjamo in dejansko kritje za posamezni javni razpis definiramo v I. poglavju). Ker pa je v I. poglavju (Pregled dogovorjenih kritij, limitov, odbitnih franšiz ipd.) zapisano, da ekološke škode niso zavarovane, kritja za ta del odgovornosti ni (torej je drugače dogovorjeno).


Datum objave: 08.12.2020   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila:

1. V razpisni dokumentaciji navajate, da se oprema zavaruje na novo vrednost, če njihova izgubljena vrednost ne presega 40% nove vrednosti. V excel tabeli ste podali vrednosti opreme glede na starost in korigirane s faktorji. To določilo ne gre skupaj s podatki saj je za zavarovanje opreme na novo vrednost osnova lahko le knjigovodska nabavna vrednost. Potrebno je napisati, da se na novo vrednost zavaruje oprema do starosti 2 let, ostala oprema pa na dogovorjeno dejansko vrednost.
2. Kakšne vrednosti so podane za glasbila? Ali se zavarujejo na dogovorjeno dejansko vrednost? Isto vprašanje velja tudi za knjige in učbeniški sklad.
3. Prosimo, da se pri opisu neimenovanih nevarnosti doda naslednja izključitev: Zavarovanje ne krije škode zaradi pomanjkanja moči ali intenzitete dogodkov navedenih v točki II. Materialna škoda (npr. veter z močjo manj kot 62km na uro).
4. Pri obratovalnem zastoju navajate kritje za višje stroške poslovanja. Prosimo za pojasnilo za kakšne stroške gre in specifikacijo predvidenih stroškov v prihodnjem letu?
5. Prosimo za letnice izgradnje objektov višino odbitne franšize pri potresu.
6. Predvidevamo da je prišlo do napake pri sklopu 1 in 2, pri navedbi rizika Flexa je naveden dodatno tudi riziko padec letala, ki je že v osnovi v Flexa kritju, ni pa navedenih manifestacij in demonstracij.
7. Zavarovanje poklicne odgovornosti farmacevtov je zakonsko obvezno. V kolikor jih želite vključiti v zavarovanje, potrebujemo število farmacevtov magistrov in farmacevtskih tehnikov ter željeno zavarovalno vsoto skupaj z letnim agregatom izplačil.
8. Kako se bo delila končna premija po posameznih zavarovancih?
9. Kako bo naročnik izbral ponudnika s seštevkom dveh različnih meril? Obstaja možnost da je ponudnik A pri merilu A dražji od ponudnika B, v seštevku obeh meril pa lahko ima več točk od ponudnika B, ker je cenejši pri merilu B in če naročnik izbere ponudbo brez potresa lahko izbere ponudnika z višjo ceno pri merilu A, ker ima skupno več točk, kar ni logično! Za obe varianti, z ali brez potresa, bi morali upoštevati ločena merila.
10. Specialna reševalna vozila po asistenčnih pogojih zavarovalnic praviloma niso predmet zavarovanja. Posledično predlagamo ožje zavarovalno kritje in sicer:
pomoč na kraju asistenčnega primera,
vleka vozila,
reševanje vozila.


Hvala.ODGOVOR
1. Zahteva se kritje na novo vrednost, kot je opredeljeno v Prilogi A. V tabelah sta dve vrsti podatkov Knjigovodske nabavne vrednosti in korigirane vrednosti, glede na starost opreme. Limit kritja predstavljajo Knjigovodske nabavne vrednosti. Korigirane vrednosti so objavljene iz razloga oz. kot usmeritev ponudnikom za lažjo oceno, kakšen delež opreme, skladno s klavzulo, navedeno v tabeli na str. 7 Priloge A, je dejansko krit na novo vrednost. Tako zavarovalnica lažje oceni dejansko skupno zavarovalno vsoto in temu ustrezno prilagodi osnovo za obračun premije oz. premijsko stopnjo. Korigirane vrednosti so tako orientacijske narave in ne pomenijo limitov kritja po posameznem predmetu zavarovanja.

V tabelah v I. poglavju Priloge A in v Prilogi B so zapisane knjigovodske nabavne vrednosti, ki torej tudi predstavljajo osnovo za izračun zavarovalne premije.

2. Za omenjene stvari veljajo določila, kot veljajo za opremo.

3. Naročnik vztraja pri omenjeni zahtevi.

Zavarovanje se sklene po sistemu zavarovanja proti vsem nevarnostim. Natančna opredelitev nekaterih nevarnosti ima zgolj namen, da se te natančno opredeljene nevarnosti zavarujejo na polno vrednost oziroma brez ali z nižjimi odbitnimi fanšizami kot to velja za tako imenovane neimenovane nevarnosti. Omejevanje kritja, kot ga navajate oziroma predlagate, ni običajno za zavarovanje po načinu zavarovanja proti vsem nevarnostim, zato naročnik vztraja pri omenjeni zahtevi. Tovrstne škode zapadejo pod kritje za neimenovane nevarnosti, za katere želeni limit kritja ni visok, prav tako je predlagana ustrezna franšiza.

4. Klasično kritje zavarovanja obratovalnega zastoja krije škode, ki se kažejo v obliki zmanjšanja promet in/ali povišanih poslovnih stroškov. Želeno kritje v konkretnem javnem razpisu je omejeno zgolj na škodo, ki jo je naročnik javnega razpisa oziroma zavarovanec utrpel zaradi povišanih poslovnih stroškov torej brez kritja za škodo zaradi zmanjšanja prometa.

Zavarovanje povišanih poslovnih stroškov torej predstavlja zavarovanje stroškov oziroma izdatkov, ki so potrebni za preprečitev ali zmanjšanje izpada prometa. Takšni stroški so na primer stroški najema nadomestnih prostorov, nadomestne opreme, dodatni stroški dela ipd. Zavarovanje povišanih poslovnih stroškov temelji na sistemu zavarovanja na I. riziko, pri čemer je zavarovalna vsota (kot je običajno za takšen način zavarovanja) določena na osnovi (sicer v konkretnem primeru grobe) ocene največje možne škode.

Ker zavarovalna vsota temelji na I. riziku in se ne izračunava kosmati dobiček zavarovanca, se pri takšen načinu tudi ne upošteva določilo o stopnji kosmatega dobička in na njen temelječih izračunov.

5. Letnice objektov so podane v pojasnilu. Podane so letnice tudi za objekte, ki niso predmet zavarovanja oz. so zavarovani preko upravnika oz. so še v gradnji in niso aktivirani (tam, kjer ni navedbe ZV).

6. Padec letala je naveden po pomoti, kot pravilno ugotavljate, je v FLEXA kritju, manjkajo pa manifestacije in demonstracije. Pravilna dikcija pri sklopu 1 se glasi:

FLEXA, manifestacije in demonstracije, zalet lastnega vozila

Pri sklopu 2 pa :

FLEXA, toča, vihar, manifestacije in demonstracije, zalet lastnega vozila

7. V lekarni Velenje je poleg direktorice zaposlenih 25 magistrov farmacije, 18 farmacevtskih tehnikov ter 10 zaposlenih v režiji. Po tej poti tudi popravljamo podatek, naveden v dokumentaciji, skupno je torej 53 zaposlenih.

Podatki o zaposlitveni strukturi ZD Velenje so objavljeni v prilogi RD (Rekapitulacija).

Poklicna odgovornost farmacevtov je zakonsko obvezno zavarovanje zgolj posredno v kontekstu dejavnosti zdravstvenih ustanov, kjer farmacevt, ki je recimo zaposlen v bolnišnici, sodeluje v postopku zdravljenja pacienta.

8. Vsaki pravni osebi (krajevni skupnosti, šoli, vrtcu, občini, ) se izda ločen račun v skladu s posamično pogodbo.

9. Naročnik je merila oblikoval tako, da so sorazmerna ter povezana s celotnim predmetom javnega naročanja, kot določa ZJN-3. Merila vključujejo vse postavke ponudbenega predračuna oziroma zajemajo vse storitve. Posamezna zavarovanja med ponudniki se seveda razlikujejo, tako potresno kot katero koli drugo posamezno zavarovanje, vendar bo naročnik izbral ponudnika, ki bo sladno z merili predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ne glede na ceno posameznega zavarovanja. V nadaljevanju pa se bo naročnik odločil ali bo izbranemu ponudniku oddal vse storitve ali ne, tako potresno kot morebitno drugo zavarovanje. V primeru, da bi naročnik oblikoval dvojna merila, za vsako variantno ponudbo svoje merilo, ta merila ne bila skladna z načeli javnega naročanja.

10.
Zahtevano kritje je enako, kot ga je imel naročnik v predhodnem pogodbenem obdobju. Predloga za ožanje kritja naročnik ne sprejema.
Datum objave: 08.12.2020   14:49
Pojasnilo k odgovoru z dne 3. 12. 2020 pod točko 5. :

JAVNI ZAVODI V MOV
NAZIV Lokacija LETO IZGRADNJE/OBNOVE
ZAVOD ZA TURIZEM Vila Bianca, Stari trg 3, 3320 Velenje 1854/2010
Prireditveni oder in prostor na jezeru 2020

MUZEJ VELENJE Objekt Grad Velenje, Ljubljanska cesta 54, Velenje 1500/1992
SPOMINSKA SOBA GRAšKA GORA 2008 1961/
ZGRADBA MUZEJ KAVčNIKOVA DOMAčIJA, Zavodnje 43, Šoštanj 17 st/
SPOMINSKA SOBA TOPOLŠICA n.p.
ZGRADBA MUZEJ USNJARSTVA ŠOŠTANJ, Primorska c. 6h, Šoštanj 2009
GRILOVA DOMAČIJA LIPJE EKOMUZEJ, Lipje 29, Velenje 2006
GRILOVA DOMAČIJA POSLOPJE EKOMUZEJ, Lipje 29, Velenje 1800/2006
OBJEKT HIŠA MINERALOV STARO VELENJE, Stari trg 19, Velenje 1900/ 1998
OBJEKT - SOBA DELZGRADBE. SPOMINSKI CENTER 1991 n.p.

MC VELENJE HIŠA BENDOV, Stari trg 1, Velenje 1957/1981
STARA PEKARNA, Stari trg 17, Velenje 1960
MLADINSKI HOTEL, Efenkova 61 a, Velenje 1978/2010
Stari trg objekt in zunanja ureditev 2020

FESTIVAL VELENJE DOM KULTURE VELENJE, Titov trg 4, Velenje 1960/2006
CENTER NOVA, Cankarjeva 1 a, Velenje 2005
GALERIJA VELENJE, Titov trg 5, Velenje 1980/2011
HIŠKA VILA ČIRA - ČARA (JEZERO VELENJE) n.p.

KNJIŽNICA VELENJE GRADBENI OBJEKT CENTER NOVA-KNJIŽNICA Cankarjeva 1 a 2005
OBJEKT KNJIžNICA šMARTNO OB PAKI, Šmarno ob Paki 69 Samo del objekta

ANDRAGOŠKI ZAVOD STAVBA, Andragoški zavod ljudska univerza Velenje, Titov trg 2 1980/ v obnovi

VRTEC VELENJE GRADBENI OBJEKT NAJDIHOJCA, Prešernova cesta 3 1970/2006
GRADBENI OBJEKT MOJCA, Cesta Borisa Kraigherja 5 1960/2006
GRADBENI OBJEKT VRTILJAK, Cesta talcev 20 1972/2010
GRADBENI OBJEKT JAKEC, Ulica Pohorskega bataljona 14 1960
GRADBENI OBJEKT KEKEC, Šlandrova cesta 11 1920
GRADBENI OBJEKT JURČEK, Škale 138 1977
GRADBENI OBJEKT LUČKA, Kardljev trg 12 1981
GRADBENI OBJEKT TINKARA, Šlandrova cesta 11 a 1972/1995
GRADBENI OBJEKT ČEBELICA, Konovska cesta 21 1990
GRADBENI OBJEKT CICIBAN, Koželjskega 8 1980
OBJEKT ENCI BENCI, Kardeljev trg 2 1984
GRADBENI OBJEKT CIRKOVCE, Škalske Cirkovce 11 1975/obnovljeno

GŠ FKK OBJEKT, Jenkova cesta 4 1998/

OŠ ŠALEK OBJEKT, Šalek 87 1988/1997

OŠ MPT OBJEKT, Kidričeva cesta 21 1960/2003

OŠ LIVADA OBJEKT, Efenkova cesta 60 1990
ZGRADBA ŠOLE CIRKOVCE, Škalske Cirkovce 11 1975
ZGRADBA ŠOLSKA ŠKALE, Škale 85 1992
STANOVANJE OŠ LIVADA 1990
STANOVANJE CIRKOVCE 1975
STANOVANJE ŠKALE 1992

OŠ GORICA OBJEKT, Goriška cesta 48 1990/2006
PODr. Vinska gora 31 1948/

OŠ AA OBJEKT, Jenkova cesta 2 1971/1998

OŠ GŠ OBJEKT, Vodnikova cesta 3 1963/
Objekt, Arnače 2 1820/2002

CVIU OBJEKT, Kidričeva cesta 12 1976/ v teku


KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI V MOV
Lokacija LETO IZGRADNJE/OBNOVE
KS PESJE OBJEKT, Podgorska cesta 1 1986/2004
KS CIRKOVCE OBJEKT, Škalske Cirkovce 11 1975
KS PODKRAJ OBJEKT, Podkraj pri Velenju 7 1850/1987
KS STARO VELENJE OBJEKT, Stari trg 19 2020
KS STARA VAS OBJEKT, Koroška 40 b 1970/1998
KS PAKA OBJEKT, Paka pri Velenju 68 1975
KS ŠALEK OBJEKT, Šalek 74 1962/2000
KS KAVČE OBJEKT, Kavče 15 1850/1980
KS GORICA OBJEKT, Goriška cesta 45 1978/2006
KS VINSKA GORA OBJEKT, Vinska gora 31 1948/
KS KONOVO OBJEKT, Konovska cesta 21 1990
KS ŠENTILJ OBJEKT, Arnače 1 1900/1992
KS ŠKALE-HRASTOVEC OBJEKT, Škale 85 B 1987/2005
KS PLEŠIVEC OBJEKT, Plešivec 32 1993/2006
MČ DESNI BREG PROSTOR, Kersnikova 1 1963
MČ LEVI BREG ZAHOD Cesta Františka Foita 2 1970
MČ LEVI BREG VZHOD PROSTOR, Kardeljev trg 8 1981/2001

MESTNA OBČINA VELENJE

Naziv Lokacija LETO IZGRADNJE/OBNOVE

Uprava MOV Titov trg 1, Velenje 1960/
Dom borcev in mladine Kopališka 4, Velenje 1976/
Dom obrambe Kopališka 3, Velenje 1960/1999
Dom učencev - stolpič B - PROST. ZA UČE. Efenkova 61, Velenje 1978/2010
Počitniška vila ROSA Ladjedelniška reber 5, Portorož 2006
Bistro Oaza Cesta na jezero,Velenje 1980
Vila Rožle* Aškerčeva 21, Velenje 1930/2015
Lukova vila Kopališka cesta 5, Velenje 1960/1997
Stanovanjska stavba Simona Blatnika 21, Velenje 1947/1990
Stanovanjska stavba Aškerčeva 20, Velenje 2006
Stanovanjska stavba Ljubljanska 1, Velenje 1975/2005
Stanovanjska stavba Jelen Stari trg 14, Velenje 1940/2020
Stanovanjska stavba ČUK Stari trg 11, Velenje 1875/2020
Stanovanjska hiša Pokopališka 13, Velenje 1965
Skupni objekt Vrtički Bevče Bevče n.p.
Gradbeni objekt Stari trg 1, Velenje 1957/1981
Graščina Turn Hrastovec 1, velenje 1700/1997
Poslovni prostor Kersnikova 13, Velenje 1973
Poslovni prostor (SKI BAR) Stantetova 16, Velenje 1982
Poslovni prostori Šaleška 19a, Velenje 2003
Poslovni prostori Šmarška 24 a, Velenje 1980
Poslovni prostori Goriška 43, Velenje 1982/2007
Poslovna stavba - hiša mineralov (2/3 delež od vrednosti 162.333,25 ) Stari trg 19, Velenje 1900/1998
Poslovna stavba Stari trg 17, Velenje 1960/2020
Poslovna stavba CB klub Kolodvorska cesta bš, velenje; Cesta Talcev n.p.
Poslovni prostori LUCIFER Šaleška 19 a, Velenje 1975/2005
Poslovni prostor Društva upokojencev Kidričeva 15, Velenje 1970/1990
Poslovni prostori Rudnik PUB Kersnikova 2, Velenje 1960/1988
Poslovni prostori PC Rudarski dom Koroška 37 a, Velenje 1972/2009
Poslovni prostor - bivša KS Gorica Goriška c. 45, Velenje 1978/2006
poslovni prostor - sedež Rdečega križa Prešernova cesta 9 b, Velenje 1972/2007
PC JAKI Trg mladosti 2, Velenje 1980
PC Standard Šaleška 2, Velenje 1972/2002
Avtobusna postajališča Po Velenju in okolici n.p.
INFO kiosk Cankarjeva ulica, Velenje n.p.
Sončni park Velenje (klopi z naslonom) n.p.
WC-montažni (Sončni park in Škalsko jezero) 2 kom n.p.
Energetsko samozadostna svetilka ESUS Cesta na jezero, Velenje n.p.
Energetsko samozadostna svetilka ESUS bližina čplnarne, kampa n.p.
Energetsko samozadostna svetilka ESUS Sončni park 9x n.p.
Centralno varovano otroško igrišče ob Šaleški cesti n.p.
ENERGETSKO igrišče - energetske modifikacije b.š.
Garažna hiša Stantetova 230 mest Stantetova 1-12 1980
Garažna hiša Mercator 178 mest Šaleška cesta 1 2010
Garažna hiša Kardeljev trg 1-9 241 mest Kardeljev trg 1-9 1982
Garažna hiša Kopališka cesta Kopališka 2 2000
"Promenada Velenje" - Garažna hiša - vključena 2 lokala, sanitariji in hodnik Trg mladosti 1 a, Velenje 2014
Garaže Nakupov. Center Kidričeva 2b Kidričeva 2 b, Velenje 1997
Garaže, Goriška 50 Goriška cesta 50, Velenje 2014
Javne površine - Funkcionalna zemljišča in parkirišča (parkirišča, Parki, Igrišča) 542.034 m2 n.p.
Javne poti Pešpoti, pločniki, hodniki za pešce) 140.431 m2 n.p.
Kolesarske steze 29.071 m2 n.p.
Javna razsvetljava (št. svetil = 756 kos.) n.p.
MOV KB-JR n.p.
Podhod Šaleška Šaleška 20 e in 20 f, Velenje n.p.
Podhod Kidričeva n.p.
Podhod Foitova n.p.
Skladišče z montažnim šotorom Koroška 2 a 1980
Čolnarna velenjsko jezero b.š. 1997
Montažni WC Ribiški dom n.p.
Skedenj - skansen muzej na prostem - pri Škalskem jezeru 1960/2000
Hišice Tržnica "čmrlji" (11 + 9 kom) kmečka tržnica n.p.
"Promenada Velenje" - most AMFITEATER Trg mladosti , Velenje 2014
"Promenada Velenje" - zunanja ureditev po specifikaciji (klopi, cestne svetilke, linijske svetilke Trg mladosti, Velenje 2014
BICY sistem lokacije po seznamu - 11 postaj 2014-2020
števci obstoječi za kolesa Vodnikova, Pot na Gorico Efenkova, nova dva Stara vas in Gorenje 5 2014-2020
Poslovni prostori Šaleška 2 D Šaleška 2 d 1972/2002
Sončni park (Sončna ura, svetilka, WIFI točka, Razsvetljava, stojala za kolesa, pitnik, koši) 2019
Zbiralnice odpadkov (Ekološki otoki) n.p.
Zgradba Stari trg 19 Stari trg 19, Velenje 1900/1998
Zgradba na cesti talcev Cesta talcev 24 1958/1997
Zbirni center Velenje 1 ( Deponija Velenje) Deberca 7 1965/1985

ŠRZ RDEČA DVORANA
NAZIV LOKACIJA LETO IZGRADNJE/OBNOVE
DVORANA Šaleška cesta 3, Velenje 1980/2003
DRSALIŠČE Sončni park Montažno-postavi se vsako leto
BAZEN Kopališka ulica 1971/2019
KOTALKALIŠČE Sončni park 1962/2007
STADION Cesta na jezero 7 1968/1995
BALINIŠČE Sončni park 2007
ŠPORTNI PARK KONOVO n.p.
VELEFIT Vodnikova ulica 2014
SKAKALNICA Ob Velenjskem gradu Obnova 2017
PRIREDITVE n.p.
PUMP TRACK Vodnikova ulica 2018Datum objave: 09.12.2020   14:44
VPRAŠANJE
Pri sklopu 3 (zavarovanje kibernetskih tveganj) je glede odbitne franšize določeno, da velja zgolj za točko 1 in 2 skupaj, za točko 3 ni odbitne franšize (stroški, povezani s pomočjo in svetovanjem pri dejanskih ali domnevnih kibernetskih incidentih). Ugotavljamo, da se mora franšiza aplicirati na vsa zahtevana kritja in da ni sprejemljivo, da franšiza ne bi veljala za storitve odziva na incident. Prosimo vas za popravek zahtev v tem delu, sicer kritja ne bomo mogli ponuditi.

ODGOVOR

Za zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi kibernetskega napada je določena časovna integralna franšiza v višini 24 ur, kar pomeni, da ponudnik ne krije škode iz naslova obratovalnega zastoja, če ta traja manj kot 24 ur. V primeru, da zastoj traja dlje kot 24 ur, ponudnik pokrije škodo iz naslova obratovalnega zastoja v celoti, pri čemer se od celotne škode iz naslova kibernetskega napada (tj. vseh oblik škod, ki zapadejo pod skupno odbitno franšizo) odbije generalna odbitna franšiza v višini 10.000 EUR.


Datum objave: 09.12.2020   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

1) Pri zavarovanju po sistemu »NAIL-TO-NAIL« potrebujemo podatek:
- kako dolgo bo trajala povprečna razstava v dnevih (od navedenih predvidenih 9 razstav)?
- kako dolgo bo trajala najdaljša predvidena razstava v dnevih?


Hvala.

ODGOVOR

V galeriji Velenje planirajo 9. razstav v letu 2021. Povprečno bodo razstave trajale 35 dni. Najdaljša predvidena razstava bo trajala 59 dni. Seveda pa so glede na dane okoliščine možne spremembe v programu.


Datum objave: 09.12.2020   14:44
VPRAŠANJE
Pri sklopu 3 (zavarovanje kibernetskih tveganj) vas nadalje pozivamo k obrazložitvi zahteve po zavarovanju obratovalnega zastoja, namreč zavarovane osebe (v okviru rubrik A C) namreč ne zasledujejo ustvarjanja dobička. Zato vas prosimo za obrazložitev kateri stroški naj bi bili kriti v tem okviru. Prav tako prosimo za obrazložitev zahteve glede časovne integralne franšize 24 ur.

ODGOVOR
Vse osebe (A, B in C) ustvarjajo določen obseg prihodkov. V primeru kibernetskega napada je torej možen obratovalni zastoj, ki lahko v izjemnih primerih (ko bi ta trajal dlje) pripelje tudi do upada prihodkov in /ali povišanih poslovnih stroškov (za preprečitev ali zmanjšanje upada prometa). Zaradi tega zavarovana oseba ne bi mogla pokrivati vseh svojih stalnih stroškov (npr. stroški amortizacije, stroški plač, drugi stalni stroški ipd.), in sicer na način in v obsegu, kot jih lahko v normalnih razmerah. Res pa je, da je pri posamezni zavarovani osebi (skupini) to tveganje različno (pri nekaterih so tovrstne škode bolj verjetne pri drugih manj oziroma zelo malo).

Datum objave: 09.12.2020   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas pozivamo za posredovanje izpolnjenih vprašalnikov za zavarovanje kibernetske zaščite.

ODGOVOR
Vprašanje je odgovorjeno.

Datum objave: 14.12.2020   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila:

1. Prosimo za pojasnilo števila zaposlenih za LEKARNA in ZD:
- Iz dokumentacije (Priloga A tehnična dokumentacija) skupaj zaposlenih 439 (ZD 389 + LEKARNA 50)
- Iz Priloga B ponudbeni predračun pa skupaj zaposlenih 437
- Iz enega izmed odgovorov na portalu pa za LEKARNO piše: 53 zaposlenih
Prosimo za natančne podatke o številu zaposlenih (posebej za ZD in posebej za LEKARNA)
Tabela ponudbenega predračuna je nastavljena tako, da bo računala premijo za 437. Bo tako ostalo?

2. Prosimo za potrditev, da se KRITJE B upošteva le za LEKARNO in kritje C le za ZD (ne pa tudi za lekarniško strokovno osebje). Upošteva se zahteva iz Priloga A tehnična dokumentacija Pregled dogovorjenih kritij, limitov, franšiz SKLOP 2, kjer piše kritje B (LEKARNA), kritje C (ZD).

Hvala.


ODGOVOR

1. Podatek o številu zaposlenih (53) je bil javljen naknadno s strani javnega zavoda. V obeh primerih št. zaposlenih na letni ravni niha, tako kot tudi v ostalih organizacijah. Ponudnik izračuna premijo na osnovi poslanih podatkov iz tehnične dokumentacije. Obračun premije se naredi skladno z dejanskim številom zaposlenih in določili razpisne dokumentacije.

2. Potrjujemo navedeno.Datum objave: 14.12.2020   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.Potrebujemo podatek o letnici gradenj še za objekte ZD Velenje in Lekarn Velenje, ter podatek o višini odbitne franšize za sklop 1 in 2 (potres).

2.Ali se pri Lekarnah Velenje zahteva zavarovanje poklicne odgovornosti za farmacevte? V kolikor da, bi potrebovali razdelitev na magistre farmacije in farmacevtske tehnike ter zavarovalno vsoto. Zavarovanje poklicne odgovornosti farmacevtov je zakonsko obvezno.

Hvala.


ODGOVOR

1.
- Lekarna center Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje; Leto izgradnje: 1990
- Lekarna Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, 3325 Šoštanj; Leto izgradnje/obnove: 1976/1998
- Lekarna Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 80, 3327 Šmartno ob paki;
Leto izgradnje/obnove: 1978/1999
- Lekarna Trebuša, Celjska cesta 40, 3320 Velenje; Leto izgradnje:2009 (del stavbe)
- Lekarna Cankarjeva, Cankarjeva 2, 3320 Velenje; Leto izgradnje/obnove: 1960/2018 (del stavbe
- Lekarna Kersnikova, Kersnikova cesta 2d, 3320 Velenje; Leto izgradnje obnove: 1998
- Červar (Hrvaška), ni podatka o letu izgradnje


2. Poklicna odgovornost farmacevtov v okviru dejavnosti Lekarne Velenje ni zakonsko obvezno zavarovanje in v tej dokumentaciji ne povprašujemo po njem.


Datum objave: 14.12.2020   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.Potrebujemo podatek o letnici gradenj še za objekte ZD Velenje in Lekarn Velenje, ter podatek o višini odbitne franšize za sklop 1 in 2 (potres).

2.Ali se pri Lekarnah Velenje zahteva zavarovanje poklicne odgovornosti za farmacevte? V kolikor da, bi potrebovali razdelitev na magistre farmacije in farmacevtske tehnike ter zavarovalno vsoto. Zavarovanje poklicne odgovornosti farmacevtov je zakonsko obvezno.

Hvala.


ODGOVOR

DOPOLNJEN ODGOVOR!

- Lekarna center Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje; Leto izgradnje: 1990
- Lekarna Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, 3325 Šoštanj; Leto izgradnje/obnove: 1976/1998
- Lekarna Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 80, 3327 Šmartno ob paki;
Leto izgradnje/obnove: 1978/1999
- Lekarna Trebuša, Celjska cesta 40, 3320 Velenje; Leto izgradnje:2009 (del stavbe)
- Lekarna Cankarjeva, Cankarjeva 2, 3320 Velenje; Leto izgradnje/obnove: 1960/2018 (del stavbe
- Lekarna Kersnikova, Kersnikova cesta 2d, 3320 Velenje; Leto izgradnje obnove: 1998
- Červar (Hrvaška), ni podatka o letu izgradnje
- Odbitna franšiza za potres za sklop 1 in 2 je 2%


Datum objave: 15.12.2020   14:23
Naročnik pojasnjuje, da je pri sestavi tehnične dokumentacije pomotoma izpadlo določilo o franšizi pri variantni ponudbi za kritje za potres v Sklopih 1 in 2. Le-ta znaša 2% od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja in velja enako za oba sklopa. Prosimo, da se upošteva pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 16.12.2020   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila glede izpolnitve točke V. ESPD obrazca


V točki V JE NAVEDENO: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov
Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 82. členom ZJN-3 navedel objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke s pogajanji z objavo, postopke konkurenčnega dialoge in partnerstva za inovacije, v katere so vključena pogajanja.

Prosimo za potrditev, da V točko ESPD obrazca ni potrebno izpolnjevati, saj je naročnik izbral odprti postopek, za katerega točka V. ni predvidena.

Hvala.


ODGOVOR

Potrjujemo vašo trditev. Obrazca ESPD res ni potrebni izpolniti v tem delu. V primeru, da bo ponudnik to vseeno izpolnil, bo naročnik sprejel ESPD obrazec in te trditve ne bo preverjal.


Datum objave: 16.12.2020   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovore:

1. Pri zavarovanju zdravil v hladilnih napravah prosimo za podatek o številu hladilnikov?
2. Kateri izdelki so predmet zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti v znesku prometa 42.000 eur?

Hvala.


ODGOVOR

1.Število hladilnikov po enotah:
- Lekarna center Velenje 2
- Lekarna Cankarjeva Velenje 1
- Lekarna Kersnikova Velenje 2
- Lekarna Trebuša Velenje 2
- Lekarna Šoštanj 2
- Lekarna Šmartno ob Paki 1

2. Promet v višini 42.000 EUR predstavlja promet izdelkov lekarne, ki jih ta izdela sama oziroma nanje da svoje ime in zanje odgovarja po zakonu. Ti izdelki so npr.
- Izdelki za nego kože
- Izdelki za ohranjanje zdravjaDatum objave: 16.12.2020   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnila:

1. Glede na vaša pojasnila še vedno ni znano kako bo operativno potekalo izdajanje polic in računov. Ali lahko potrdite, da bo obstajala ena krovna polica, kar pomeni da vsak zavarovanec ne dobi svoje police ampak samo svojo fakturo? Vsak zavarovanec namreč niti ne more dobiti svoje police saj to nebi bilo v skladu z zavarovalno tehnično dokumentacijo (agregati, limiti so omejeni na celotno polico). V ločenih pogodbah so tudi določila o poračunih ti se lahko izvedejo samo na ravni celotne police ne za vsakega zavarovanca posebej. Kakšen bo ključ delitve premije med posameznimi zavarovanci? Ali boste premijo delili npr. po deležu premoženja posameznega zavarovanca glede na celotno premoženje?

2. Pri zavarovanju odgovornosti se zahteva, v kolikor ni drugače dogovorjeno krije tudi zavarovanje iz hišne in zemljiške posesti. Predvidevamo, da to kritje želite, niste pa posredovali nobenih podatkov. Iz prejšnjega razpisa ugotavljamo da manjkajo podatki o površini garaž, javnih površin, javnih poti, kolesarskih stez, otroških igrišč, parkirišč, izposoja koles, nepremičninah ki se dajejo v najem, stanovanjih, kvadraturo prostorov krajevnih skupnosti. Ali občina želi zavarovati odgovornost iz pluženja in vzdrževanja cest? V tem primeru potrebujemo podatek o dolžini cest. Število prebivalcev občine?

Hvala.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Dodatno ste nam posredovali Prilogo A ker je iz nabora kritij pomotoma izpadlo t.i. Nail to Nail kritje za Galerijo Velenje. Kako lahko podamo depozitno premijo za t.i. Nail to Nail kritje, saj v Prilogi B - Ponudbeni predračun le to ni zajeto.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Tabela je bila popravljena in poslana ponudnikom kot sprememba razpisne dokumentacije, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.Datum objave: 16.12.2020   14:36VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje 1. 2. 2021 DO 31. 12. 2024 je na strani 18. ''POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST, POGOJ 6 Bonitetna ocena'' navajate, da mora imeti ponudnik veljavno ustrezno bonitetno oceno, ki ne sme biti starejša od šestih (6) mesecev.

Prosimo za potrditev, da bo naročnik priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal, da ima kot zavarovalnica oziroma kot zavarovalna skupina ustrezno bonitetno oceno od bonitetnih hiš, kot je zapisano v Razpisni dokumentaciji.

Podatek o bonitetni oceni je lahko tudi javno dostopen. Prosimo za potrditev, da lahko ponudniki kot dokazilo navedemo spletno mesto, kjer je razviden podatek o bonitetni oceni in je javno objavljen.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Ponudnik lahko navede tudi spletno mesto, na katerem je mogoče dostopati do poročila o bonitetni oceni, iz katerega je razviden datum poročila bonitetne hiše.Datum objave: 16.12.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za podatek o višini odbitne franšize pri zavarovanju odgovornosti za sklop 1.

Hvala.

Lp

ODGOVOR

ODGOVOR: Kot je navedeno v tabeli na str. 26 znaša franšiza 500 eur/dogodku, pri ČPŠ pa 2.000 eur/dogodku.


Datum objave: 16.12.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod razlogi za izključitev pod pogoj 1, nekaznovanost, pod točko 2 navajate:

Ponudnik lahko v ponudbi predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od štirih mesecev od roka za predložitev ponudbe.

Prosimo za potrditev, da lahko predložimo potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje.

Hvala.


ODGOVOR
OGOVOR: Kot ustrezen dokument se šteje potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje.Datum objave: 16.12.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zavarovalno tehnični dokumentaciji pri zavarovanju specialnih vozil navajate tudi kritje avtomobilske asistence:
- organizacijo pomoči doma in na cesti (vleka in prevoz vozila), pomoč pri težavah s ključi, odprava posledic napačnega točenja goriva;
- organizacija prevoza zavarovancev, nadomestno vozilo ipd.

Pri navedenih vozilih bi pokrili stroške, ki bi nastali pri zavarovalnem primeru kritja asistence, ne pa same organizacije prevoza zavarovancev, nadomestno vozilo ipd. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

V primeru specialnih vozil potrjujemo predlagano spremembo v delu, ki se nanaša na avtomobilsko asistenco. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi tako predloženo zavarovanje.


Datum objave: 16.12.2020   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila za kibernetsko zavarovanje sklop 3:
-prosimo za določitev odbitne franšize tudi za točko 3. Stroški, povezani s pomočjo in svetovanjem pri dejanskih ali domnevnih kibernetskih incidentih, saj sicer kritja ne bomo mogli ponuditi
-prosim za določitev dobe kritja za obratovalni zastoj ali je mišljeno neomejeno do izčrpanja ZV
-koliko uporabnikov ima dostop do IT naprav in omrežja zavarovanca (po možnosti posredujte podatek po posameznem vključenem zavarovancu)
-koliko naprav in na koliko lokacijah je vključenih v kritje (po možnosti posredujte podatek po posameznem vključenem zavarovancu)
-je imel zavarovanec že sklenjeno tovrstno zavarovanje (če da, v kakšnem obsegu in kateri zavarovanci so ga imeli)
-je bil zavarovanec tarča kibernetskega napada, ki bi bil krit po teh pogojih in če da, kakšna je bila višina škode, ki jo je utrpel (vrsta napada, glede na zahtevana kritja)
-prosimo za podatke o vrsti in količini občutljivih podatkov, s katerimi upravlja zavarovanec (posredujte podatek po posameznem vključenem zavarovancu)
-prosimo za omejitev veljavnosti zavarovanja za sklop 3 na eno leto 01.01.2021 do 31.12.2021, sicer ne bomo mogli ponuditi kritja
-prosimo za odgovore na vprašanja pomembna za oceno vzpostavljenosti informacijske varnosti, ki so podana v nadaljevanju, ali drug ustrezen vprašalnik, s katerega bo razvidna ureditev informacijske varnosti zavarovanca

Prosimo, da na naslednja vprašanja odgovorite z DA ali NE, oziroma podate morebitne pripombe
1.Varnostna politika
1.1Ali v organizaciji obstaja dokument o politiki varovanja informacij in upravljanju informacijske varnosti?

2.Varovanje in organiziranost
2.1 Ali ima organizacija postopek odobritve nabave in namestitve novih naprav informacijsko-komunikacijske tehnologije jasno definiran?
2.2 Ali organizacija omogoča dostop do notranjih naprav informacijske tehnologije?
2.3 Ali imate z zunanjimi osebami , ki imajo dostop do vaših notranjih naprav informacijske tehnologije, sklenjene pogodbe o varovanju podatkov?

3.Upravljanje s sredstvi
3.1 Ali je popisano imetje organizacije, ki se nanaša na informacijsko komunikacijsko tehnologijo (računalniški oz. informacijsko komunikacijski sistemi, vključno s strojno opremo, programsko opremo ter druge naprave, namenjene delovanju ali podpori informacijsko komunikacijskega okolja)?
3.2 Ali je vzpostavljena razvrstitev informacij glede na njihovo zaupnost?

4.Osebje in varnost
4.1 Ali imate v pogodbah in internih dokumentih opredeljene vloge in odgovornosti glede varovanja podatkov zaposlenih, dobaviteljev in zunanjih strank?
4.2. Ali so v pogodbah oz. dokumentih iz točke 4.1. opredeljene tudi aktivnosti oz. odgovornosti v primeru

5. Fizično in okoljsko varovanje
5.1.Ali so naprave informacijske tehnologije, ki podpirajo ključne ali občutljive poslovne dejavnosti, nameščene v ustrezno varovanih območjih/prostorih?
5.2 Ali je v primeru, kjer se naprave iz točke 5.1. nahajajo na javno dostopnih mestih, poskrbljeno za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do omenjenih naprav (varnostno zaklepanje naprav, ipd.)?

6. Upravljanje z obratovalnimi postopki in komunikacijami
6.1 Ali v organizaciji izvajate postopke v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem informacijsko komunikacijske tehnologije (strojna in programska oprema, naprave, namenjene delovanju infrastrukture omenjene tehnologije, itd.)
6.2 Ali je vpeljana zaščite pred virusi oz. drugo zlonamerno programsko opremo?
6.3 Ali v organizaciji izvajate varnostno kopiranje podatkov (t.i. »back-up«)?
6.4 Ali imate ločeno omrežje za zunanje in notranje uporabnike?

7. Ureditev dostopa do računalniške tehnologije
7.1 Ali so v organizaciji opredeljene pravice posameznika za dostop do informacij?
7.2 Ali obstajajo navodila v zvezi z ravnanjem glede uporabniški dostopov (varovanje gesel, pin kod, ipd.)?
7.3 Ali se od uporabnika zahteva odgovorno ravnanje z gesli in opremo?

8. Nabava, razvoj in vzdrževanje sistemov
8.1 Ali so pri nabavi, razvoju in vzdrževanju sistemov vključene tudi zahteve po varovanju informacij?

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik iz naročila umika povpraševanje po Sklopu 3.Datum objave: 16.12.2020   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1.Glede na vaša pojasnila še vedno ni znano kako bo operativno potekalo izdajanje polic in računov. Ali lahko potrdite, da bo obstajala ena krovna polica, kar pomeni da vsak zavarovanec ne dobi svoje police ampak samo svojo fakturo? Vsak zavarovanec namreč niti ne more dobiti svoje police saj to nebi bilo v skladu z zavarovalno tehnično dokumentacijo (agregati, limiti so omejeni na celotno polico). V ločenih pogodbah so tudi določila o poračunih ti se lahko izvedejo samo na ravni celotne police ne za vsakega zavarovanca posebej. Kakšen bo ključ delitve premije med posameznimi zavarovanci? Ali boste premijo delili npr. po deležu premoženja posameznega zavarovanca glede na celotno premoženje?

2.Pri zavarovanju odgovornosti se zahteva, v kolikor ni drugače dogovorjeno krije tudi zavarovanje iz hišne in zemljiške posesti. Predvidevamo, da to kritje želite, niste pa posredovali nobenih podatkov. Iz prejšnjega razpisa ugotavljamo da manjkajo podatki o površini garaž, javnih površin, javnih poti, kolesarskih stez, otroških igrišč, parkirišč, izposoja koles, nepremičninah ki se dajejo v najem, stanovanjih, kvadraturo prostorov krajevnih skupnosti. Ali občina želi zavarovati odgovornost iz pluženja in vzdrževanja cest? V tem primeru potrebujemo podatek o dolžini cest. Število prebivalcev občine?

3.prosimo za natančna pojasnila glede kritij pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti In sicer nas zanima:
SKLOP 1 (MO VELENJE): katera kritja želite?
Ali tista opredeljena v tabeli v Priloga A tehnična dokumentacija, str.26
ALI/IN tudi vsa ostala, ki jih navajate v tekstovnem delu OPREDELITEV KRITIJ str 28, 29 (prireditve, nastopajoči, posledične finančne škode, gradbeno zavarovanje, posest, najemodajalčeva in najemojemalčeva odgovornost, škode na stvareh, ki so predmet obdelave, predelave)
Če želite tudi vsa ostala, potrebujemo podatke o posesti (parkirišča, garaže), število igral, m2 javnih površin, igrišč, poti, km cest
Posledične finančne izgube: prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno ?
Ne navajate kritja BICY (izposoja koles)?
Kritje NOVI VIRI, ki se pojavijo med zavarovanjem. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod novi viri?

Hvala.


ODGOVOR
1. Za celoten sklop za posamezno zavarovalno vrsto je ena polica, sestavni deli te police pa so obračuni premije in računi, ki se nanašajo na vsak subjekt razpisa posebej in se izdajo na podlagi posamičnih pogodb.
Ključ delitve je določitev enotne premijske stopnje v primeru KPZ (za vse limite in podlimite) in se premija obračuna od podatka, ki predstavlja polni znesek za kritje materialne škode (vrednost premoženja). Pri odgovornosti se upošteva število zaposlenih.

2. Podatki so navedeni v enem izmed predhodnih vprašanj.

3. Za vsa kritja je navedeno, da so vključena, če ni drugače dogovorjeno, razen v primeru ekoloških škod, kjer mora obstajati poseben dogovor.
Podatki in ostala vprašanja, ki jih zahtevate, so podani v enem od predhodnih odgovorov.

Datum objave: 16.12.2020   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosim za potrditev (oz. za vključitev v zavarovalno tehnično dokumentacijo), da v okviru premoženjskih zavarovanj ni podano kritje za neposredno ali posredno škodo zaradi nalezljive bolezni oziroma virusne, bakterijske ali kakršnekoli drugačne okužbe ali zaradi razglašene epidemije s strani pristojnega državnega organa.

2. V tehnični dokumentaciji je na strani 14 navedena vključitev kritja za razumne stroške, ki bi jih zavarovanec imel s popravilom, zamenjavo, spremembo ali čiščenjem odtočnih ali katerih koli drugih vodovodnih cevi, ki so sestavni del zavarovane zgradbe, ki nastanejo ob prisotnosti bakterije legionele.
Predlagamo da naročnik zapis iz dokumentacije umakne ker zadeva nima povezave z predmetnim zavarovanjem in ne izhaja iz tveganj, ki so predmet tega naročila.

3. V tehnični dokumentaciji na strani 13 je navedeno kritje »Neimenovane dejavnosti: Škodo iz naslova neimenovanih nevarnosti predstavlja vsakršno uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari razen zaradi ostalih nevarnosti ali paketov nevarnosti, opredeljenih v tej točki.« Prosimo za dopolnitev zapisa, da med neimenovane nevarnosti ne štejejo nezavarovane nevarnosti in nevarnosti, ki jih je, skladno z določili pogojev, mogoče zavarovati s posebnim dogovorom in doplačilom premije

Lep pozdrav


ODGOVOR

1. Izključitev je podana v 7) točki izključitev, pri čemer se besedna zveza »njihovi mikroorganizmi« popravi v »drugi mikroorganizmi«. Prav tako se v celoti črta kritje legionele, ki je sicer predstavljalo izjemo pri omenjeni izključitvi (glej ostala vprašanja / odgovore).

Škode zaradi razglašene epidemije s strani pristojnega državnega organa nimajo povezave z predmetnim zavarovanjem in ne izhaja iz tveganj, ki so predmet tega naročila. Vendar v kolikor ima ponudnik težavo s pomanjkanjem neposrednega zapisa te izključitve, potrjujemo, da se jo lahko doda.

2.
Kritje legionele (torej izjema pri 7) izključitvi) se umika. Naročnik bo za ustrezno sprejel tudi ponudbo, ki ne bo zajemala tega kritja.

Datum objave: 16.12.2020   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosim za potrditev (oz. za vključitev v zavarovalno tehnično dokumentacijo), da v okviru premoženjskih zavarovanj ni podano kritje za neposredno ali posredno škodo zaradi nalezljive bolezni oziroma virusne, bakterijske ali kakršnekoli drugačne okužbe ali zaradi razglašene epidemije s strani pristojnega državnega organa.

2. V tehnični dokumentaciji je na strani 14 navedena vključitev kritja za razumne stroške, ki bi jih zavarovanec imel s popravilom, zamenjavo, spremembo ali čiščenjem odtočnih ali katerih koli drugih vodovodnih cevi, ki so sestavni del zavarovane zgradbe, ki nastanejo ob prisotnosti bakterije legionele.
Predlagamo da naročnik zapis iz dokumentacije umakne ker zadeva nima povezave z predmetnim zavarovanjem in ne izhaja iz tveganj, ki so predmet tega naročila.

3. V tehnični dokumentaciji na strani 13 je navedeno kritje »Neimenovane dejavnosti: Škodo iz naslova neimenovanih nevarnosti predstavlja vsakršno uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari razen zaradi ostalih nevarnosti ali paketov nevarnosti, opredeljenih v tej točki.« Prosimo za dopolnitev zapisa, da med neimenovane nevarnosti ne štejejo nezavarovane nevarnosti in nevarnosti, ki jih je, skladno z določili pogojev, mogoče zavarovati s posebnim dogovorom in doplačilom premije

Lep pozdrav


ODGOVOR

3. Premoženjsko zavarovanje se v skladu s 1. točko (Zavarovane nevarnosti) sklene po sistemu zavarovanja proti vsem nevarnostim in krije vsakršno uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari zaradi nenadnega in presenetljivega ter od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka. Iz zavarovalnega kritja so izključeni dogodki, opredeljeni v 2. točki (Nezavarovane nevarnosti).
V že omenjeni 2. točki so torej navedene vse potrebne izključitve, ki se pojavljajo pri all risks zavarovanjih, zato dodaten zapis ni potreben.
V 1.1 točki so določene nevarnosti dodatno naštete in opredeljene zgolj za to, da se lahko določene nevarnosti zavarujejo na polno vrednost ali z nižjimi odbitnimi franšizami (oziroma brez njih), kot to velja za tako imenovane neimenovane nevarnosti. Pri tem je dodatno zapisano, da te opredelitve veljajo ob splošnem upoštevanju nezavarovanih nevarnosti iz 2. točke.
S posebnim dogovorom in doplačilom premije se po tem sistemu torej lahko zavarujejo samo nevarnosti potresa, strojeloma in terorizma. Pri tem se je naročnik odločil za varianto za kritje potresa, za strojelom in terorizem pa ne.


Datum objave: 16.12.2020   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za natančna pojasnila glede kritij pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti In sicer nas zanima:

SKLOP 1 (MO VELENJE): katera kritja želite?
Ali tista opredeljena v tabeli v Priloga A tehnična dokumentacija, str.26
ALI/IN tudi vsa ostala, ki jih navajate v tekstovnem delu OPREDELITEV KRITIJ str 28, 29
(prireditve, nastopajoči, posledične finančne škode, gradbeno zavarovanje, posest, najemodajalčeva in najemojemalčeva odgovornost, škode na stvareh, ki so predmet obdelave, predelave)
Če želite tudi vsa ostala, potrebujemo podatke o posesti (parkirišča, garaže), število igral, m2 javnih površin, igrišč, poti, km cest
Posledične finančne izgube: prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno ?
Ne navajate kritja BICY (izposoja koles)?
Kritje NOVI VIRI, ki se pojavijo med zavarovanjem. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod novi viri?

Hvala.


ODGOVOR


V tekstovnem delu so opredeljena kritja, ki so zahtevana / želena (če ni drugače dogovorjeno). Drugače je dogovorjeno le kritje za ekološke škode, ki niso predmet zavarovanja (glej tabelo str. 26). Pri določenih kritjih pa so postavljeni podlimiti (delodajalčeva, stvari v hrambi, stvari zaposlenih, čiste premoženjske škode). Ostalo kar je kot kritje zapisano na str. 28/29, je torej zavarovano, in sicer na polno vrednost (najemodajalčeva / najemojemalčeva odgovornost).

- Površina garaž 17.690m2
- Kvadratura javnih površin (parkirišča, Parki, Igrišča 542.034 m2)
- Kvadratura javnih poti (Pešpoti, pločniki, hodniki za pešce 140.431 m2)
- Kvadratura kolesarskih stez (29.071 m2)
- Izposoja koles (11 postaj)
- Površina nepremičnin, stanovanj ki se dajejo v najem niso predmet zavarovanja saj je zavarovanje neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj krito po Stanovanjskem zakonu in Pogodbah o upravljanju preko upravnikov. Površina objektov, ki se dajejo v najem, razen neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj (iz seznama, ki je priloga te dokumentacije) in SO predmet kritja znaša 8370,82 m2
- Kvadraturo prostorov KS, MČ 3691,4m2
- Podatek o dolžini občinskih cest: Predlagan odgovor (Jaka Dolenc) » Odgovornost iz pluženja cest ni predmet povpraševanja (koncesija)
- Število prebivalcev Mestne občine Velenje 32.959 (01.07.2018)Datum objave: 16.12.2020   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1.Glede na vaša pojasnila še vedno ni znano kako bo operativno potekalo izdajanje polic in računov. Ali lahko potrdite, da bo obstajala ena krovna polica, kar pomeni da vsak zavarovanec ne dobi svoje police ampak samo svojo fakturo? Vsak zavarovanec namreč niti ne more dobiti svoje police saj to nebi bilo v skladu z zavarovalno tehnično dokumentacijo (agregati, limiti so omejeni na celotno polico). V ločenih pogodbah so tudi določila o poračunih ti se lahko izvedejo samo na ravni celotne police ne za vsakega zavarovanca posebej. Kakšen bo ključ delitve premije med posameznimi zavarovanci? Ali boste premijo delili npr. po deležu premoženja posameznega zavarovanca glede na celotno premoženje?

2.Pri zavarovanju odgovornosti se zahteva, v kolikor ni drugače dogovorjeno krije tudi zavarovanje iz hišne in zemljiške posesti. Predvidevamo, da to kritje želite, niste pa posredovali nobenih podatkov. Iz prejšnjega razpisa ugotavljamo da manjkajo podatki o površini garaž, javnih površin, javnih poti, kolesarskih stez, otroških igrišč, parkirišč, izposoja koles, nepremičninah ki se dajejo v najem, stanovanjih, kvadraturo prostorov krajevnih skupnosti. Ali občina želi zavarovati odgovornost iz pluženja in vzdrževanja cest? V tem primeru potrebujemo podatek o dolžini cest. Število prebivalcev občine?

3.prosimo za natančna pojasnila glede kritij pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti In sicer nas zanima:
SKLOP 1 (MO VELENJE): katera kritja želite?
Ali tista opredeljena v tabeli v Priloga A tehnična dokumentacija, str.26
ALI/IN tudi vsa ostala, ki jih navajate v tekstovnem delu OPREDELITEV KRITIJ str 28, 29 (prireditve, nastopajoči, posledične finančne škode, gradbeno zavarovanje, posest, najemodajalčeva in najemojemalčeva odgovornost, škode na stvareh, ki so predmet obdelave, predelave)
Če želite tudi vsa ostala, potrebujemo podatke o posesti (parkirišča, garaže), število igral, m2 javnih površin, igrišč, poti, km cest
Posledične finančne izgube: prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno ?
Ne navajate kritja BICY (izposoja koles)?
Kritje NOVI VIRI, ki se pojavijo med zavarovanjem. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod novi viri?

Hvala.


ODGOVOR
2.
Da, to kritje je zahtevano (tj. ni izključeno).
Podatki so naslednji:
- Površina garaž 17.690m2
- Kvadratura javnih površin (parkirišča, Parki, Igrišča 542.034 m2)
- Kvadratura javnih poti (Pešpoti, pločniki, hodniki za pešce 140.431 m2)
- Kvadratura kolesarskih stez (29.071 m2)
- Izposoja koles (11 postaj)
- Površina nepremičnin, stanovanj ki se dajejo v najem niso predmet zavarovanja saj je zavarovanje neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj krito po Stanovanjskem zakonu in Pogodbah o upravljanju preko upravnikov. Površina objektov, ki se dajejo v najem, razen neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj (iz seznama, ki je priloga te dokumentacije) in SO predmet kritja znaša 8370,82 m2
- Kvadraturo prostorov KS, MČ 3691,4m2
- Podatek o dolžini občinskih cest: - Odgovornost iz pluženja cest ni predmet povpraševanja (koncesija)
- Število prebivalcev Mestne občine Velenje 32.959 (01.07.2018)

Datum objave: 16.12.2020   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1.Glede na vaša pojasnila še vedno ni znano kako bo operativno potekalo izdajanje polic in računov. Ali lahko potrdite, da bo obstajala ena krovna polica, kar pomeni da vsak zavarovanec ne dobi svoje police ampak samo svojo fakturo? Vsak zavarovanec namreč niti ne more dobiti svoje police saj to nebi bilo v skladu z zavarovalno tehnično dokumentacijo (agregati, limiti so omejeni na celotno polico). V ločenih pogodbah so tudi določila o poračunih ti se lahko izvedejo samo na ravni celotne police ne za vsakega zavarovanca posebej. Kakšen bo ključ delitve premije med posameznimi zavarovanci? Ali boste premijo delili npr. po deležu premoženja posameznega zavarovanca glede na celotno premoženje?

2.Pri zavarovanju odgovornosti se zahteva, v kolikor ni drugače dogovorjeno krije tudi zavarovanje iz hišne in zemljiške posesti. Predvidevamo, da to kritje želite, niste pa posredovali nobenih podatkov. Iz prejšnjega razpisa ugotavljamo da manjkajo podatki o površini garaž, javnih površin, javnih poti, kolesarskih stez, otroških igrišč, parkirišč, izposoja koles, nepremičninah ki se dajejo v najem, stanovanjih, kvadraturo prostorov krajevnih skupnosti. Ali občina želi zavarovati odgovornost iz pluženja in vzdrževanja cest? V tem primeru potrebujemo podatek o dolžini cest. Število prebivalcev občine?

3.prosimo za natančna pojasnila glede kritij pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti In sicer nas zanima:
SKLOP 1 (MO VELENJE): katera kritja želite?
Ali tista opredeljena v tabeli v Priloga A tehnična dokumentacija, str.26
ALI/IN tudi vsa ostala, ki jih navajate v tekstovnem delu OPREDELITEV KRITIJ str 28, 29 (prireditve, nastopajoči, posledične finančne škode, gradbeno zavarovanje, posest, najemodajalčeva in najemojemalčeva odgovornost, škode na stvareh, ki so predmet obdelave, predelave)
Če želite tudi vsa ostala, potrebujemo podatke o posesti (parkirišča, garaže), število igral, m2 javnih površin, igrišč, poti, km cest
Posledične finančne izgube: prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno ?
Ne navajate kritja BICY (izposoja koles)?
Kritje NOVI VIRI, ki se pojavijo med zavarovanjem. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod novi viri?

Hvala.


ODGOVOR
1. Za celoten sklop za posamezno zavarovalno vrsto je ena polica, sestavni deli te police pa so obračuni premije in računi, ki se nanašajo na vsak subjekt razpisa posebej in se izdajo na podlagi posamičnih pogodb.
Ključ delitve je določitev enotne premijske stopnje v primeru KPZ (za vse limite in podlimite) in se premija obračuna od podatka, ki predstavlja polni znesek za kritje materialne škode (vrednost premoženja). Pri odgovornosti se upošteva število zaposlenih.


2. Pri zavarovanju odgovornosti se zahteva, v kolikor ni drugače dogovorjeno krije tudi zavarovanje iz hišne in zemljiške posesti. Predvidevamo, da to kritje želite, niste pa posredovali nobenih podatkov. Iz prejšnjega razpisa ugotavljamo da manjkajo podatki o površini garaž, javnih površin, javnih poti, kolesarskih stez, otroških igrišč, parkirišč, izposoja koles, nepremičninah ki se dajejo v najem, stanovanjih, kvadraturo prostorov krajevnih skupnosti. Ali občina želi zavarovati odgovornost iz pluženja in vzdrževanja cest? V tem primeru potrebujemo podatek o dolžini cest. Število prebivalcev občine?

3.
Da, to kritje je zahtevano (tj. ni izključeno).
Podatki so naslednji:
- Površina garaž 17.690m2
- Kvadratura javnih površin (parkirišča, Parki, Igrišča 542.034 m2)
- Kvadratura javnih poti (Pešpoti, pločniki, hodniki za pešce 140.431 m2)
- Kvadratura kolesarskih stez (29.071 m2)
- Izposoja koles (11 postaj)
- Površina nepremičnin, stanovanj ki se dajejo v najem niso predmet zavarovanja saj je zavarovanje neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj krito po Stanovanjskem zakonu in Pogodbah o upravljanju preko upravnikov. Površina objektov, ki se dajejo v najem, razen neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj (iz seznama, ki je priloga te dokumentacije) in SO predmet kritja znaša 8370,82 m2
- Kvadraturo prostorov KS, MČ 3691,4m2
- Podatek o dolžini občinskih cest: - Odgovornost iz pluženja cest ni predmet povpraševanja (koncesija)
- Število prebivalcev Mestne občine Velenje 32.959 (01.07.2018)Dodatno ste nam posredovali Prilogo A ker je iz nabora kritij pomotoma izpadlo t.i. Nail to Nail kritje za Galerijo Velenje. Kako lahko podamo depozitno premijo za t.i. Nail to Nail kritje, saj v Prilogi B - Ponudbeni predračun le to ni zajeto.

Tabela je bila popravljena in poslana ponudnikom.

Prosimo za natančna pojasnila glede kritij pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti In sicer nas zanima:

SKLOP 1 (MO VELENJE): katera kritja želite?
Ali tista opredeljena v tabeli v Priloga A tehnična dokumentacija, str.26
ALI/IN tudi vsa ostala, ki jih navajate v tekstovnem delu OPREDELITEV KRITIJ str 28, 29
(prireditve, nastopajoči, posledične finančne škode, gradbeno zavarovanje, posest, najemodajalčeva in najemojemalčeva odgovornost, škode na stvareh, ki so predmet obdelave, predelave)
Če želite tudi vsa ostala, potrebujemo podatke o posesti (parkirišča, garaže), število igral, m2 javnih površin, igrišč, poti, km cest

V tekstovnem delu so opredeljena kritja, ki so zahtevana / želena (če ni drugače dogovorjeno). Drugače je dogovorjeno le kritje za ekološke škode, ki niso predmet zavarovanja (glej tabelo str. 26). Pri določenih kritjih pa so postavljeni podlimiti (delodajalčeva, stvari v hrambi, stvari zaposlenih, čiste premoženjske škode). Ostalo kar je kot kritje zapisano na str. 28/29, je torej zavarovano, in sicer na polno vrednost (najemodajalčeva / najemojemalčeva odgovornost).

- Površina garaž 17.690m2
- Kvadratura javnih površin (parkirišča, Parki, Igrišča 542.034 m2)
- Kvadratura javnih poti (Pešpoti, pločniki, hodniki za pešce 140.431 m2)
- Kvadratura kolesarskih stez (29.071 m2)
- Izposoja koles (11 postaj)
- Površina nepremičnin, stanovanj ki se dajejo v najem niso predmet zavarovanja saj je zavarovanje neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj krito po Stanovanjskem zakonu in Pogodbah o upravljanju preko upravnikov. Površina objektov, ki se dajejo v najem, razen neprofitnih, tržnih in oskrbovanih stanovanj (iz seznama, ki je priloga te dokumentacije) in SO predmet kritja znaša 8370,82 m2
- Kvadraturo prostorov KS, MČ 3691,4m2
- Podatek o dolžini občinskih cest: Predlagan odgovor (Jaka Dolenc) » Odgovornost iz pluženja cest ni predmet povpraševanja (koncesija)
- Število prebivalcev Mestne občine Velenje 32.959 (01.07.2018)


Posledične finančne izgube: prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno ?

Posledične finančne škode so finančne škode, ki so oškodovancu nastale kot posledica poškodovanja oškodovanca (poškodovanje oseb) in / ali poškodovanja njegovih stvari (poškodovanje stvari) npr. izguba dohodka oškodovanca ipd.

Ne navajate kritja BICY (izposoja koles)?

Podatki o vrednosti sistema BICY so zajeti v podatkih, ki so bili poslani, informacije o samem sistemu pa so javne in na voljo. Hkrati v dokumentaciji ni navedene nobene izključitve kritja za naveden sistem, ne v Kombiniranem premoženjskem zavarovanju, ne pri zavarovanju odgovornosti.

Kritje NOVI VIRI, ki se pojavijo med zavarovanjem. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod novi viri?

Mišljeno je kritje za morebitne dodatne dejavnosti, ki bi jih začel subjekt opravljati v času trajanja police, vendar to ne velja za morebitno spremembo glavne ali prevladujočih dejavnosti.