Dosje javnega naročila 007379/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007379/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.11.2020
JN007379/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2021
JN007379/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007379/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22679
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2020   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22679


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2020   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko sami popravimo vrednost davka v skupni rekapitulaciji. Formula ni pravilno nastavljena.
Hvala


ODGOVOR

Naročnik ponudnike obvešča, da lahko napako v formuli za izračun davka (9,5 %DDV) v skupni rekapitulaciji, popravijo sami, in tako omogočijo pravilen izračun DDV ter skupne vrednosti z DDV.

JSS MOL


Datum objave: 03.12.2020   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po preučitvi razpisne dokumentacije ugotavljamo, da razpis neutemeljeno omejuje konkurenco. Naročnik zahteva referenco v višini vsaj 30.000 EUR za vsako posamezno skupino sanacijskih del, kar je absolutno previsoko in nesorazmerno s predmetom naročila, predvsem pa za sanacijska dela »izvedba HI s povrtanjem v križnem sistemu pod kotom in injektiranjem ustreznega impregnacijskega sredstva (kot npr. Silifob)«
Za zakonito in predmetu naročila sorazmerno ravnanje bi moral naročnik znatno znižati zahtevano referenčno vrednost oziroma bi moral dopustiti , da se zahtevana referenčna vrednost sešteva na podlagi več pogodb za več naročnikov. Dejstvo, da ponudnik opravi storitve za enega naročnika oziroma po eni pogodbi namreč v ničemer ne izkazuje njegove večje usposobljenosti, kot če jih opravi po več pogodbah/za več naročnikov.

Nadalje želimo naročnika opozoriti, da je referenca dokazilo o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik najmanj enkrat že uspešno izvedel primerljiv projekt, utemeljeno sklepa, da je ponudnik usposobljen za izvedbo tovrstnega posla. Prosimo, da se umakne pogoj »po 2 referenčni izjavi za vsako posamezno skupino sanacijskih del.
Hvala

ODGOVOR


Naročnik ponudnike obvešča, da pri referenčni zahtevi, ki se nanaša na sanacijska hidroizolacijska dela umika dodatno zahtevo za sanacijska hidroizolacijska dela: »izvedba HI s povrtanjem v križnem sistemu pod kotom in injektiranjem ustreznega impregnacijskega sredstva (kot npr. Silifob)«.

Naročnik od ponudnikov tako zahteva predložitev dveh referenc, ki se nanašata na hidroizolacijska dela in katerih vrednost ne sme biti nižja od 30.000,00 EUR brez DDV v obdobju od 1.1.2015 do roka za ponudb.

Preostale zahtevane reference se ne spreminjajo.

JSS MOL


Datum objave: 04.12.2020   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor objavljen dne 3.12.2020 ob 9.13 uri vas prosimo za pojasnilo v zvezi z nejasnostjo glede referenčnih zahtev, in sicer:
1. Ali lahko ponudnikove reference za posamezno skupino del (npr. injektiranje razpok) izjajajo iz več različnih poslov, njihova skupna vrednost pa je znašala 30.000,00 EUR?
2. Ali vrednost 30.000,00 EUR lahko izkazujemo za obe skupini del kumulativno in iz več različnih poslov?

ODGOVOR

1. Ena referenčna izjava se nanaša na en posel.Za posamezno skupino del sta zahtevani po dve referenci. Oba referenčna posla skupaj mora biti za posamezno skupino del v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

2. .Za vsako skupino del je potrebno predložiti po dve referenci v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.


Naročnik hkrati ponudnike obvešča, da umika dodatno zahtevo pri referenci za sanacijska dela betonskih konstrukcij, ki se nanaša na sanacijo razpok v betonski konstrukciji nad 0,2 mm, z injekcijsko epoxidno smolo (npr. Mapeejet), vključno z predhodnim razrezom in zapiranjem razpok z epoxidno malto ter vstavljanjem pakerjev cca. 3-4kom/mt.

Naročnik tako zahteva predložitev dveh referenc za sanacijska dela betonskih konstrukcij v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

Ostale reference ostajajo nespremenjene.

JSS MOL