Dosje javnega naročila 007427/2020
Naročnik: CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana
Storitve: Računovodske storitve 2021-2024
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007427/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2020
JN007427/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007427/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes
Ob železnici 30A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Kos
irena.kos@cmepius.si
+386 16209472
+386 16209451

Internetni naslovi
http://www.cmepius.si
https://www.cmepius.si/javna-narocila/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cmepius.si/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22724
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Računovodske storitve 2021-2024
Referenčna številka dokumenta: C-029-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba računovodskih storitev za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
izvedbo računovodskih storitev za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancira Evropska unija iz programa Erasmus+, naslednikov programa Erasmus+ in drugih programov ter projektov iz evropskih in drugih sredstev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.12.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2020