Dosje javnega naročila 007501/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 609.621,80 EUR

JN007501/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN007501/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN007501/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2021
JN007501/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
JN007501/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007501/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 235-580485
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
metka.celestina@dars.si
+386 13009959

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378093/RD_244-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22730
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
Referenčna številka dokumenta: 000244/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.01.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.12.2020   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi lažje priprave ponudbe in izpolnjevanja obrazcev vas naprošamo, da objavite razpisne obrazce (Poglavje 6, Sposobnost) tudi v wordu.
Vnaprej hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Na spletni strani naročnika bodo objavljeni obrazci poglavja 6 v .doc obliki.Datum objave: 16.12.2020   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na Poglavje 4 - Vzorec pogodbe, 10. člen
predlagamo, da se rok dostave situacije dopolni oziroma korigira z besedilom: »Izvajalec dostavi situacijo/račun v roku 3-eh delovnih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 3-tega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec«.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.