Dosje javnega naročila 007441/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Sanacija daljšega lesenega mostu na Otočcu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.458,35 EUR

JN007441/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2020
JN007441/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007441/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN007441/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2021
JN007441/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.03.2021
JN007441/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007441/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija daljšega lesenega mostu na Otočcu
Referenčna številka dokumenta: 433-20/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija daljšega lesenega mostu na Otočcu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija daljšega lesenega mostu na Otočcu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2020   13:03
VPRAŠANJE
Pozivamo vas da nemudoma objavite vso tehnično dokumentacijo.

ODGOVOR
Razen popisov del, druge tehnične dokumentacije ni.
Možen je ogled objekta na terenu.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 30.11.2020   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
s 14. členom Gradbenega zakona je predpisana obvezna vsota zavarovanja odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti 50.000 eur. Vsi gradbeni izvajalci imajo zavarovanja v višini 50.000 eur, zavarovanja v višjih vrednosti, kot ga zahtevate vi, pa se sklene na podlagi pridobljenega posla, zato vas prosimo, da spremenite svojo za zahtevo iz razpisne dokumentacije in dovolite, da najugodnejši ponudnik pred podpisom pogodbe predloži dokazilo o sklenjenemu zavarovanju v zahtevani višini 100.000 eur, ne pa že v fazi oddaje ponudbe.

ODGOVOR

V skladu s točko 19.1.1.3 Ekonomska in finančna sposobnost (drugi odstavek) mora imeti ponudnik ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti, z minimalno zavarovalno vsoto 100.000,00 EUR.
To pomeni, da mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o zavarovanju za prej navedeno vsoto.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.12.2020   12:49
VPRAŠANJE
Ali lahko zadostimo referenčnemu pogoju - izvedba lesenega mostu, s podizvajalcem?

ODGOVOR

Reference lahko izkažete tudi s podizvajalcem.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 10.12.2020   12:44
VPRAŠANJE
Glede na to, da gre za rekonstrukcijo nas zanima ali bo kot primerna upoštevana rekonstrukcija mostu?

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval tudi rekonstrukcijo. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto