Dosje javnega naročila 007552/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje prehrane policistom na vstopnih točkah v Republiko Slovenijo, ki se izvaja na okolju prijazen način
ZJN-3: Odprti postopek

JN007552/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN007552/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2021
JN007552/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007552/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 237-584698

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378194/Objava_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22769
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje prehrane policistom na vstopnih točkah v Republiko Slovenijo, ki se izvaja na okolju prijazen način
Referenčna številka dokumenta: 430-327/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve zagotavljanja prehrane policistom na vstopnih točkah v Republiko Slovenijo, ki se izvajajo na okolju prijazen način
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zagotovitev prehrane na kontrolnih točkah - HRVAŠKA MEJA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Hrvaška meja
II.2.4 Opis javnega naročila
Zagotovitev prehrane na kontrolnih točkah - HRVAŠKA MEJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje uporabe dveh let s podaljšanjem za nadaljnji dve leti z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zagotovitev prehrane na kontrolnih točkah - ITALIJANSKA MEJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Italijanska meja
II.2.4 Opis javnega naročila
Zagotovitev prehrane na kontrolnih točkah - ITALIJANSKA MEJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje uporabe dveh let s podaljšanjem za nadaljnji dve leti z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zagotovitev prehrane na kontrolnih točkah - ZNOTRAJ REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Znotraj celotne Republike Slovenije (območja policijskih uprav PU Ljubljana, PU Maribor, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Novo mesto, PU Murska Sobota, PU Kranj).
II.2.4 Opis javnega naročila
Zagotovitev prehrane na kontrolnih točkah - ZNOTRAJ REPUBLIKE SLOVENIJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje uporabe dveh let s podaljšanjem za nadaljnji dve leti z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2021   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2020   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnila dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.1.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2020