Dosje javnega naročila 007444/2020
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Storitve: Okoljske storitve s področja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 497.440,77 EUR

JN007444/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2020
JN007444/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2020
JN007444/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2021
JN007444/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.02.2021
JN007444/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007444/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Jaka Plečko
jaka.plecko@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.prodnik.si
ESPD: https://www.prodnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22757
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljske storitve s področja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
Referenčna številka dokumenta: MJKP1320
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljske storitve s področja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
90640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljske storitve s področja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3 in izrednih okoliščin
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.12.2020   10:15
Kraj: v informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2020   20:27
VPRAŠANJE
Prosimo za direkten link do objave javnega naročila, saj le-tega ne najdemo na spletni strani.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
neposredni link na objavo na spletni strani www.prodnik.si: https://www.prodnik.si/info-za-uporabnike/javna-narocila

Lep pozdrav.
Datum objave: 07.12.2020   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predloži garancija za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?ODGOVOR
Zahtevano finančno zavarovanje je lahko predloženo na navedeni način oz. podpisano na navedeni način.