Dosje javnega naročila 007508/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Blago: Potrošni material za zobne ordinacije
ZJN-3: Odprti postopek

JN007508/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN007508/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.12.2020
JN007508/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN007508/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007508/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 235-579697
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
zdravstveni.dom@zd-ms.si
+386 25341355

Internetni naslovi
http://www.zd-ms.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378199/ZOBNA_2021-2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22634
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Potrošni material za zobne ordinacije
Referenčna številka dokumenta: JN-O-B-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je dobava potrošnega zobozdravstvenega materiala za zobne ordinacije in zobotehnični laboratorij naročnika za obdobje 24 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA ZOBNE ORDINACIJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA
II.2.4 Opis javnega naročila
Različen potrošni material za zobne ordinacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
DA, izjemoma, za čas dokler naročnik pravočasno ne zaključi novi postopek javnega naročila pred iztekom tega pogodbenega razmerja, najdlje za 6 mesecev
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Potrošni material za zobotehnični laboratorij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
DA, izjemoma, za čas dokler naročnik pravočasno ne zaključi novi postopek javnega naročila pred iztekom tega pogodbenega razmerja, najdlje za 6 mesecev
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: NEŽLAHTNE KOVINE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Nežlahtne kovine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
DA, izjemoma, za čas dokler naročnik pravočasno ne zaključi novi postopek javnega naročila pred iztekom tega pogodbenega razmerja, najdlje za 6 mesecev
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽLAHTNE KOVINE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Žlahtne kovine za krone in mostičke v zobozdravstvu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
DA, izjemoma, za čas dokler naročnik pravočasno ne zaključi novi postopek javnega naročila pred iztekom tega pogodbenega razmerja, najdlje za 6 mesecev
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za sklop 4 bo naročnik sklenil okvirni sporazum z največ dvema ponudnikoma za vsak posamezen artikel iz tega sklopa. Merilo za izbor ponudnikov, podpisnikov okvirnega sporazuma , je najnižja ponudbena cena na enoto, podana v predračunu. Specifičnost tega sklopa je, da lahko ponudnik odda svojo ponudba za vsaj en artikel, ne nujno za oba artikla. Ostale značilnosti v dokumentaciji vezani na JN.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročilo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročilo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročilo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročilo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2021   10:01
Kraj: Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročilo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročiloOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2021   10:00

Dodatne informacije:
Navedeno v dokumentaciji, vezano na predmetno javno naročilo
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da objavite obrazec popis blaga v excel obliki tako, da bo možno vpisovanje.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je preveril objavljeno datoteko in ugotavlja, da je obrazec popis blaga v excel obliki mogoče izpolnjevati v postavkah:
- dobaviteljeva šifra artikla;
- komercialno ime izdelka;
- proizvajalec;
- kataloška št. proizvajalca;
- ponujeno osnovno pakiranje v EM;
- cena za razpisano EM brez DDV v EUR;
- stopnja DDV v %.
Lep pozdrav.

Datum objave: 10.12.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo omogočite, da bo možno kopiranje predračuna.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik ne razume vprašanja v zvezi s kopiranjem predračuna.
Za morebitne dodatne pojasnitve oz. ustrezno argumentacijo vaših zahtev vas prosimo, da nas kontaktirate na elektronski naslov oz. telefonsko številko, ki je navedena v obvestilu o oddaji predmetnega javnega naročila.
S spoštovanjem.Datum objave: 16.12.2020   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da reference samo navedemo (izpolnimo ESPD obrazec in obrazec 7) in ni potrebno, da so potrjene s strani naročnika.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je v 6. členu predmetne razpisne dokumentacije med drugim zapisal:
Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:
1. Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);
2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);
3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1);
4. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);
5. Obrazec referenčnega potrdila ( OBR-7);
6. Obrazec popisa blaga oz. materiala;
7. ESPD obrazec.
Prav tako v 8. točki 7. člena razpisne dokumentacije naročnik med drugim navaja:
»Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in obrazcem »Referenčno potrdilo (OBR-7)«.

Iz navedenih zahtev izhaja obveza ponudnika, da že v fazi oddaje ponudb predloži potrjeno najmanj eno referenco za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo.
Lep pozdrav.


Datum objave: 24.12.2020   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje vezano na:
Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih uspešno izvedel najmanj eno dobavo naročniku, pri čemer je vrednost posameznega referenčnega posla znašala najmanj 80% enoletni ponudbeni vrednosti posameznega sklopa v EUR brez DDV( sklop 1., 2. in 3.) za katerega ponudnik oddaja ponudbo.
Vrednost referenčnega posla za sklop 4. mora znašati najmanj 32.000 EUR brez DDV. Posamezni posel pomeni opravljeno dobavo potrošnega materiala, ki je enaka ali podobna artiklom iz posameznega sklopa, za posameznega naročnika, znotraj enega leta.
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in obrazcem »Referenčno potrdilo (OBR-7)«


Spoštovani, ta vaša zahteva je neizvedljiva, saj vaši sklopi niso 100% enaki nobenemu drugemu sklopu drugega gospodarskega subjekta, gre za skupek več artiklov tako da je takšne podatke praktično nemogoče dobiti. Lahko bi pripravili zgolj približen izračun za posamezno referenco/sklop vendar ne vidimo smisla v tem zahtevku.

Prosimo da omilite to zahtevo in zadevo referenc poenostavite! Predlagam da jo poenostavite tako, da priložimo zgolj izpolnjene reference za posamezen sklop in odstranite zahtevo "najmanj 80% enoletni ponudbeni vrednosti posameznega sklopa v EUR brez DDV( sklop 1., 2. in 3.) za katerega ponudnik oddaja ponudbo".

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je zapisal, da posamezna referenca pomeni dobavo potrošnega materiala, ki je enak ali podoben artiklom iz posameznega sklopa. Za naročnika je pomembno, da ponudnik zmožen znotraj enega leta dobaviti ustrezne količine, kar se odraža tudi v vrednosti.
V kolikor ponudnik odda ponudbo za sklop A v višini 50.000 EUR brez DDV , mora izkazati najmanj 2 posla, ki sta enaka ali podobna artiklom iz posameznega sklopa. Praktično pomeni, da bo naročnik priznal kot referenco vsako dobavo potrošnega materiala v vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV.
V koliko ponudnik hkrati oddaja tudi ponudbo za sklop 2 in/ali sklop 3, bo naročnik priznal iste reference tudi za navedena sklopa, a le pod pogojem, da ponujena vrednost za omenjena sklopa ne presega 50.000 EUR brez DDV.
Če torej ponudnik oddaja ponudbo za dva ali več sklopov (1,2,3), bo naročnik priznal referenci iz "najdražjega sklopa" tudi za ostale sklope, za kateren ponudnik oddaja ponudbo.
Lep pozdrav.Datum objave: 28.12.2020   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje vezano na:
Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih uspešno izvedel najmanj eno dobavo naročniku, pri čemer je vrednost posameznega referenčnega posla znašala najmanj 80% enoletni ponudbeni vrednosti posameznega sklopa v EUR brez DDV( sklop 1., 2. in 3.) za katerega ponudnik oddaja ponudbo.
Vrednost referenčnega posla za sklop 4. mora znašati najmanj 32.000 EUR brez DDV. Posamezni posel pomeni opravljeno dobavo potrošnega materiala, ki je enaka ali podobna artiklom iz posameznega sklopa, za posameznega naročnika, znotraj enega leta.
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in obrazcem »Referenčno potrdilo (OBR-7)«


Spoštovani, ta vaša zahteva je neizvedljiva, saj vaši sklopi niso 100% enaki nobenemu drugemu sklopu drugega gospodarskega subjekta, gre za skupek več artiklov tako da je takšne podatke praktično nemogoče dobiti. Lahko bi pripravili zgolj približen izračun za posamezno referenco/sklop vendar ne vidimo smisla v tem zahtevku.

Prosimo da omilite to zahtevo in zadevo referenc poenostavite! Predlagam da jo poenostavite tako, da priložimo zgolj izpolnjene reference za posamezen sklop in odstranite zahtevo "najmanj 80% enoletni ponudbeni vrednosti posameznega sklopa v EUR brez DDV( sklop 1., 2. in 3.) za katerega ponudnik oddaja ponudbo".

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR
Naročnik je v odgovoru na vprašanje z dne 24.12.2020 ob 10.57 zapisal, da mora izkazati najmanj 2 posla. V tem delu naročnik popravlja besedilo. Dovolj je, v skladu z razpisno dokumentacijo, izkazovanje najmanj 1 reference za posamezni sklop. Če ponudnik kandidira za več sklopov, lahko po vrednosti največja referenca posameznega sklopa pokriva tudi vrednostno manj ovrednotene sklope.
Lep pozdrav.Datum objave: 29.12.2020   11:19
VPRAŠANJE
prosimo za razpisno dokumentacijo v word obliki, hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
vsi relevantni podatki za pripravo ponudbe so dostopni v wordovi datoteki "obrazci_UZ.docx".
V kolikor datoteko potrebujete iz drugih razlogov, nas prosim kontaktirajte na elektronski naslov, ki je naveden v obvestilu.
Lep pozdrav.Datum objave: 05.01.2021   17:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SK1/9: Artikel ni več dobavljiv, prosimo izločite.
SK1/13: Razpisali ste enoto mere SC, če prav razumemo pa v opisu zahtevate enoto mere KOS, prosimo ustrezno popravite.
SK1/15: EMAIL PREPARATOR, po katerem povprašujete, se ne proizvaja več. Lahko ponudimo podoben material v drugačnem pakiranju?
SK1/23: Lahko ponudimo pakiranje v steklenički 2x3 ml namesto 1x 6ml?
SK1/28: Prosimo preverite, če material, po katerem povprašujete, še obstaja na trgu.
SK1/35. in 36.: Material je bil umaknjen iz tržišča. Kaj ponudimo?
SK1/38: Ste mogoče mislili 3x20g?
SK1/70: Prosimo preverite, če material, po katerem povprašujete, res obstaja v 6 barvnih odtenkih?
SK1/89: Razpisujete enoto mere SC, če prav razumemo pa v opisu zahtevate enoto mere KOS, prosimo ustrezno popravite.
SK1/183: Prosimo za šifro artikla, saj ga ne poznamo, vsaj v takšnem pakiranju ne.
SK1/203: Ste res mislili 150 m? Prosimo spremenite na 50m, kar je običajno pakiranje za nitke.
SK1/204: Razpisali ste enoto mere KOS, če prav razumemo pa v opisu zahtevate enoto mere SC, prosimo ustrezno popravite na enoto mere SC.
SK2/7: Mavec, pakiran v vedro, ima običajno težo 20 kg. Ste mogoče mislili 20 kg ali vztrajate na 25 kg?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik v nadaljevanju podaja naslednje odgovore oz. pojasnila:
SK1/ 19 Naročnik artikel izloča.
SK1/ 13 Naročnik spreminja enoto mere na KOS.
SK 1/15 Naročnik spreminja opis. Ponudniki naj ponudijo fosforno kislino 35% za jedkanje sklenine v steklenički a 15ml tekoče konsistence.
SK 1/ 23 Naročnik dopušča tudi pakiranje 2 x 3 ml.
SK 1/ 28 naročnik artikel izloča.
SK 1/ 35 in 36 Naročnik izloča oba artikla.
SK 1/ 38 Ponudniki naj ponudijo pakiranje 3 x 20 g.
SK 1/ 70 Ponudnik naj ponudi material, dobavljiv v vsaj 3 barvnih odtenkih.
SK 1/ 89 Naročnik spreminja enoto mere na KOS.
SK 1/ 183 Naročnik artikel izloča.
SK 1/ 203 Ponudniki naj ponudijo 50 m pakiranje. 1 KOS = 50 m
SK 1/ 204 Naročnik spreminja enoto mere na SC. 1 SC = 50 KOS
SK 2/ 7 Naročnik spreminja pakiranje na 20 kg vedro. 1 KOS = 20 kg.
Lep pozdrav.