Dosje javnega naročila 007461/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADEČE, Titova ulica 16, 1433 Radeče
Blago: Nakup podvozja za gasilsko vozilo AC 35/60
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007461/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2020
JN007461/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2020
JN007461/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007461/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADEČE
Titova ulica 16
1433
SI
Radeče
Slovenija
Luka Suzić
pgd.radece@gmail.com
+386 41292074

Internetni naslovi
https://sl-si.facebook.com/PgdRadece

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378232/RD__PGD_Radece.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22766
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo, ki mu občina sofinancira nakup
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup podvozja za gasilsko vozilo AC 35/60
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34139000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava podvozja, ki bo namenjeno izdelavi gasilskega vozila AC 35/60.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34139000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup podvozja, ki bo namenjen za izdelavo gasilskega vozila AC 35/60.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.12.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.12.2020   13:01
Kraj: spletna stran ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2020