Dosje javnega naročila 007464/2020
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA TEHNIČNE OPREME IN RAČUNALNIKOV MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR PNR III. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 51.624,30 EUR

JN007464/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2020
JN007464/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN007464/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.03.2021
JN007464/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007464/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
obcina@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378265/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22767
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA TEHNIČNE OPREME IN RAČUNALNIKOV MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR PNR III. FAZA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža tehnične opreme in računalnikov za mrežni podjetniški inkubator PNR - III. faza. Operacijo delno sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostna naložba »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
32320000
32322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina postojna, Podjetniški inkubator Perspektiva
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža tehnične opreme in računalnikov - Mrežni podjetniški inkubator PNR - III. FAZA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.12.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2020   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo Vas za podaljšanje referenčnega obdobja veljavnosti reference iz 3 let na 5 let.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahtevanega referenčnega obdobja za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti ne bo spreminjal.
______________