Dosje javnega naročila 007496/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-121/20; Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.755.205,82 EUR

JN007496/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN007496/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007496/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2020
JN007496/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN007496/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.12.2020
JN007496/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN007496/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2021
JN007496/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2021
JN007496/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2021
JN007496/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.02.2022
JN007496/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.02.2022
JN007496/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.06.2022
JN007496/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.07.2022
JN007496/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.07.2022
JN007496/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.07.2022
JN007496/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007496/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001479/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22789
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-121/20; Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
Referenčna številka dokumenta: 43001-403/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 330
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2020   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za uskladitev unovčitvenih pogojev za Zavarovanje za resnost ponudbe navedenih v Vzorcu finančnega zavarovanja za resnost ponudbe z unovčitvenimi pogoji, ki so navedeni v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 4.5 Zavarovanje za resnost ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
V Navodilih za pripravo ponudbe bo naročnik uskladil točko 4.5 Zavarovanje za resnost ponudbe z Vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.12.2020   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za obrazložitev zahteve referenc iz točke 3.2.3.4 d) Novogradnja ali rekonstrukcija državne ceste ali lokalne ceste (nevezana nosilna plast, vezana nosilna, zaporna in obrabna asfaltna plast).

Glede na to, da zahtevate, da je ponudnik posel izvedel neposredno sam (oziroma eden izmed partnerjev) in glede na to, da ni običajno, da bi isti izvajalec delal nevezano in vezane plati (kar izvede asfalter), vas prosimo za potrditev, da ponudnik referenco izkaže takrat, kadar je s pogodbo izvedel rekonstrukcijo ceste, na kateri se je izvedla nevezana nosilna plast kot tudi vezane plasti asfalta, vendar je asfalt izvedel podizvajalec.

ODGOVOR
V Navodilih ponudnikom (točka 3.2.3.4) je zahteva,
»Referenčni posel iz točke a in d, ki ga je izvedel neposredno sam mora izkazati ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt (pri skupni ponudbi katerikoli partner).«
To pomeni, da v kolikor gospodarski subjekt določenega posla ne izvaja sam, se poveže z drugim gospodarskim subjektom, ki manjkajoči posel izvaja, v partnerski odnos.
Referenčni posel iz točk a) in d)
»a) izvedbo sanacije plazu skupaj z rekonstrukcijo ali novogradnjo državne ali lokalne ceste, v skupni vrednosti vsaj 400.000,00 EUR brez DDV
d) novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste (nevezana nosilna plast, vezana nosilna, zaporna in obrabna asfaltna plast), širine asfaltnega vozišča vsaj 5m, dolžine vsaj 300m,«
torej lahko izpolnjujejo partnerji, ne pa ponudnik s podizvajalci.
Datum objave: 15.12.2020   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na zahtevane reference vodje del, vas naprošamo, da za pogoj izvedbe pilotne stene lahko nominiramo drugega vodjo del, kot vodjo del za izvedbo pilotne stene. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Kljub nerazumljivemu vprašanju posredujemo dodatno pojasnilo glede zahtevanih referenc vodje del:
Vodja del je lahko samo ena oseba, ki mora izpolnjevati vse pogoje za vodjo del v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in Navodili za pripravo ponudbe (točka 3.2.3.3.)
Datum objave: 15.12.2020   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za dodatne podatke/pojasnila vezano na TK dela v popisu PREDRAČUN _km 0.0000.280,_OS2, da lahko pripravimo ustrezno ponudbo:

1. Višine drogov?
2. Ali so drogovi leseni ali betonski?
3. Kakšna je kapaciteta in vrsta kabla?
4. Ali je trasa novo postavljenih drogov enaka oz. potek po isti trasi kot stara trasa?
5. Ali se kabel zaradi zahtev upravljalca omrežja mora menjati ali ne?

Se zahvaljujemo za hiter odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V vprašanju navedena dela ponudnik ne ovrednoti, ker jih bo skladno z veljavno zakonodajo (ZCes-1) izvedel upravljalec TK voda. Naročnik bo objavil spremembo popisa brez upoštevanja teh del.Datum objave: 15.12.2020   11:06
VPRAŠANJE
ZDRAVO, ALI BOSTE KAJ ODGOVARJALI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN KDAJ??

LP

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja.Datum objave: 28.12.2020   09:42
VPRAŠANJE
Skladno s priporočili vlade, ki pravi naj podjetja v čim večji meri uvedejo kolektivni dopust od božiča do 10.11.2021, vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate za vsaj 2 tedna, saj tega pred objavo niste mogli predvideti.

ODGOVOR
Naročnik je že pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval izredne epidemiološke razmere v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in predvidel ustrezen rok za oddajo ponudb, zato roka ne bo podaljševal.Datum objave: 31.12.2020   08:29
VPRAŠANJE
Prosim, da dodatno obrazložite postavko lahke viseče mreže.
V popisu opisujete visečo mrežo, v prečnih profilih je narisana sidrana mreža, v tehničnem poročilu pa je opis 4 mm mreže visoke natezne trdnosti.
Prosim, da pojasnite, kakšna mreža je predvidena in koliko m2 senenega nastilja naj upoštevamo?

ODGOVOR
Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva sidrano pocinkano mrežo, ki je navedena in opisana v tehničnem poročilu:

»Levo vkopno brežino se na dolžini cca 50 m zaščiti z izvedbo sidrane pocinkane mreže. Ob vznožju vkopne brežine se oblikuje asfaltno muldo.

Premer žice sidrane mreže je 4.00 mm, odprtina mreže je 63 mm, natezna trdnost jeklene žice > 1770 N/mm2.
Mrežo se pritrdi s sidri iz rebraste armature Ø 12 mm, dolžine od 30 cm pa do 150 cm, odvisno od debeline površinske mehke plasti. Sidra RA Ø 12 mm imajo na vrhu privarjeno kljuko in se jih uvrta oziroma zabije dovolj globoko.
Po brežini pa se lahko mrežo pritrdi na dva načina. V primeru bolj razpokane in poškodovane hribine se delno uvrta in potem zabije sidra dolžine od 30 cm pa do 70 cm, ki imajo na vrhu vrezan navoj. Čez mrežo se položi ploščico dimenzij 20 cm x 6 cm in se jo pričvrsti z matico. V primeru, da je skala bolj kompaktna pa se izvrta luknjo in vanjo zabije vložek tipa Triglav (Triglav vijak M10), v katerega se potem pritrdi sidro, ki ima na spodnji in zgornji strani vrezan navoj. Po pritrditvi sidra se na zgornji strani podobno kot v prejšnjem primeru pričvrsti aluminijasto ploščico z matico.
Na zgornjem robu so mreže pritrjene s sidri, ki so na razdalji 1,5 m. Po brežini je raster sider 1 sidro / 4 m2, kar pomeni sidra na razdalji 2 m x 2 m. V primeru, da je nagib brežin manjši ali enak nagibu 3:2, se pred pritrditvijo mrež položi setev v seneni nastilj.«
Seneni nastilj je potrebno upoštevati pod celotno površino sidranih mrež.
Naročnik objavlja tudi popravek popisa S2. (zavihek PREDRAČUN_km 0.000-0,280_OS2, postavka 25 211 se nadomesti s postavko 25 219)

Datum objave: 05.01.2021   08:57
VPRAŠANJE
Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.Datum objave: 05.01.2021   10:10
VPRAŠANJE
Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.

POPRAVEK ODGOVORA Datum objave: 05.01.2021 08:57
Zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.Datum objave: 05.01.2021   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
skladno z vašim odgovorom z dne 28.12.2020 ob 09:42 vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za 2 tedna, saj naročnik v resnici nikakor ni mogel predvideti odločitev vlade RS v drugi polovici decembra, tj. 3 tedne po vaši objavi.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da predvideni rok za oddajo ponudbe ponudnikom omogoča kvalitetno pripravo ponudbe. Rok za oddajo ponudbe se ne podaljša.

Datum objave: 07.01.2021   15:00
VPRAŠANJE
V popisu del na zavihku "PZ ODSEK3" v vrsticah 55 in 77 ni vnesena formula za izračun vrednosti postavke. Drugje te pomanjkljivosti nisem opazil. Prosim za dopolnitev popisa. Hvala! Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen popis del z vnešenimi formulami za izračun vrednosti v zavihku »PZ ODSEK3« v vrsticah 55 in 77.Datum objave: 07.01.2021   15:01
VPRAŠANJE
Glede vrednosti cestne zapore je v popisu navedeno "Obračun se izvede po računu, ki ga izstavi izvajalec zapore" - upravljavec ceste. Ampak postavka v popisu ni ovrednotena, čeprav je v vaših razpisih postavka zapore ceste običajno ovrednotena in enaka za vse ponudnike. Ali lahko to še spremenite in ovrednotite to postavko?

ODGOVOR
Obračunska enota za predvideno prometno zaporo je 1 kos in ne po računu, ki ga izstavi izvajalec zapore. Naročnik postavke ni ovrednotil, saj je trajanje zapore in posledično njena vrednost odvisna od organizacije in terminskega napredovanja del posameznega ponudnika. V vrednosti zapore (kos 1) je potrebno upoštevati vse aktivnosti in stroške za izdelavo elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev dovoljenja za zaporo, postavitev in vzdrževanje zapore v času izvajanja del ter stroške odstranitve po končanih delih.
Način zavarovanja prometa v času gradnje je razviden iz tehničnega poročila. (točka T.1.14)
Datum objave: 07.01.2021   15:01
VPRAŠANJE
Za postavko 24 476 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm (d=45 cm)
je enota m2, in sicer v vseh treh zavihkih. Ker se običajno posteljica obračunava v m3, ali je to mogoče pomota?

ODGOVOR
Enota mere pri postavki 24 476 je v skladu s TSC 09.000:2006, Popisi del pri gradnji cest m2, tako da ni pomota. Dejanska debelina posteljice je 45 cm (navedena debelina v oklepaju postavke 24 476) in je tudi razvidna iz objavljenega prečnega prereza.Datum objave: 07.01.2021   15:04
VPRAŠANJE
Na odseku 2 jev popisu vključeno tudi injektiranje zaledja zidov - vertikalno in horizontalno. V tehničnem poročilu postopek ni podrobneje opredeljen, v popisu je navedeno "komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali." Prosim za tehnični opis in skico izvedbe (potrebnega materiala) za točno ovrednotenje postavke.

ODGOVOR
v popisu del je natančno opisan postopek injiktiranja zaledja zidov z vsemi potrebnimi količinami, tako da ovrednotenje postavke dodaten tehnični opis izvedbe ni potreben.
Tehnologijo izvajanja del v skladu z opisom v fazi izvedbe pripravi ponudnik/izvajalec v okviru tehnološkega elaborata, ki ga je dolžan izdelati pred pričetkom del.
Datum objave: 07.01.2021   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo na napake pri količinah in nastavljenih formulah pri naslednjih postavkah:
1.) zavihek _Predračun_km 0.000-0.600_OS1, vrstica 274
2.) zavihek _Predračun_km 0.000-0.280_OS2, vrstica 291
3.) zavihek _Predračun_km 0.000-0.168_OS3, vrstica 187

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani je objavljena sprememba razpisne dokumentacije in čistopis popisa.Datum objave: 07.01.2021   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Cesta OS3: OPREMA CESTE
Postavka: Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F,
polkrožna, L=0,50 m
Pri tej postavki manjka količina.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka S 64 288: »Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F, polkrožna, L=0,50 m« se ne izvede in ne ovrednoti. Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije in specifikacije naročila (popis del).Datum objave: 07.01.2021   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani. Prosimo, dopustite, da je v skladu s prakso DKOM vodja gradnje zaposlen pri gospodarskemu subjektu, ki v ponudbi nastopa kot podizvajalec. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Glede na zahtevnost gradnje Naročnik izpolnjevanje pogoja za vodjo del (3 alineja točke 3.2.3.3) ne bo spreminjal, tako da ponudnik pogoj za vodjo del med ostalimi zahtevami izpolnjuje:

 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi
Datum objave: 07.01.2021   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali boste pod točko c) kot ustrezen referenčni posel upoštevali tudi kamnitobetonsko zložbo višine vsaj 3,00 m in dolžine vsaj 10 m? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V skladu s točko 3.2.3.4, alineja c, Navodil za pripravo ponudbe, bo naročnik kot ustrezen referenčni posel priznal:
c) izgradnjo oporne ali podporne kamnite zložbe (kamen v betonu) volumna vsaj 100 m3
Kamnitobetonska zložba višine vsaj 3m in dolžine vsaj 10m mora za priznanje ustreznosti referenčnega posla pod točko c) izpolnjevati pogoj volumna vsaj 100m3.