Dosje javnega naročila 007478/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota GOI dela z dobavo in montažo vgradne opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN007478/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.12.2020
JN007478/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN007478/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN007478/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2021
JN007478/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2021
JN007478/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2021
JN007478/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2021

Revizijski zahtevki
15.03.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
15.03.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
08.04.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
13.04.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
19.05.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-065-21_-_RS__Ministrstvo_za_zdra.pdf
02.07.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
02.07.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
19.07.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.07.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.07.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
10.08.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-119-21_-_RS__Ministrstvo_za_zdra.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007478/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andraž Dejak
andraz.dejak@gov.si
+386 14786048
+386 14786058

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378342/Dokumentacija_JN_Dializa_SB_MS.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22785
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota GOI dela z dobavo in montažo vgradne opreme
Referenčna številka dokumenta: 4110-36/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota GOI dela z dobavo in montažo vgradne opreme
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.160.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
39100000
45100000
45210000
45215000
45215100
45215140
45260000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota GOI dela z dobavo in montažo vgradne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.160.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Projektna dokumentacija PZI je na voljo za prenos na naslovu:

http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2021   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22785


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija
http://www.dkom.si/
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2020   14:15
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov in tehnične dokumentacije .

ODGOVOR
Skladno z objavljeno dokumentacijo (točka objave II.2.14 Dodatne informacije), je projektna dokumentacija PZI na voljo na naslovu "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/". V primeru nejasnosti prosimo za dodatno vprašanje.Datum objave: 04.12.2020   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo naj objavi predmetno PZI projektno dokumentacijo ( elektro inštalacije, strojne inštalacije, arhitektura...) v DVG , PDF formatu.
Hvala, lep pozdrav,

ODGOVOR
Skladno z objavljeno dokumentacijo (točka objave II.2.14 Dodatne informacije), je projektna dokumentacija PZI na voljo na naslovu "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/". V primeru nejasnosti prosimo za dodatno vprašanje.Datum objave: 10.12.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo, da investitor dodatno dovoli kot referenčne pogoje tudi klasifikacijo CCSI 126.
Bistvo pri vsej zadevi je izvedba živega objekta , naročniku predlagamo, da s tem omeji pogoj reference !

Prosimo za čim prejšnjo objavo projektne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčni kriterij in sicer tako, da se točka 8.4.1 dokumentacije (referenca ponudnika za GOI dela) glasi:
"Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del vsaj 1,5 MIO EUR z DDV. "

V zahtevi se tako spreminja in zahtevana klasifikacija objekta, kot obdobje ustreznosti reference.Datum objave: 10.12.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da referenčni pogoj s pet let podaljšate na 10 let, s tem pa boste povečali konkurenčnost ponudnikov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčni kriterij in sicer tako, da se točka 8.4.1 dokumentacije (referenca ponudnika za GOI dela) glasi:
"Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del vsaj 1,5 MIO EUR z DDV. "

V zahtevi se tako spreminja in zahtevana klasifikacija objekta, kot obdobje ustreznosti reference. Referenčno obdobje 10 let za naročnika ni sprejemljivo.Datum objave: 10.12.2020   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Predlagani čas izvedbe je nerealen !
Glede na izkušnje pri izvedbi primerljivih del je potrebno vsako fazo podaljšat vsaj za en mesec brez časa za odpravo pomanjkljivosti !

Če bo investitor dal zadosti časa za izvedbo potem ne bo potrebno odpravljat pomanjkljivosti.

ODGOVOR
Ob upoštevanju, da gre pri izvedbi 1. faze za zahtevnejša dela naročnik podaljšuje rok za izvedbo te faze za en mesec.

Naročnik spreminja rok za izvedbo pogodbenih obveznosti v točki 2 dokumentacije in v osnutku pogodbe tako, da se glasi:

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI:
Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo je 30 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje:
- 4 (štiri) mesečni rok za izvedbo 1. faze, ki vključuje 3 (tri) mesečni rok za izvedbo GOI del v stavbi L: Urgentni center (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju GOI del za 1. fazo) in 1 (eno) mesečni rok za odpravo napak iz 1. faze
ter
- 2 (dvo) mesečni rok za izvedbo 2. faze (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju vseh GOI del). Preostali čas do izteka roka pa je namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu, internemu tehničnem pregledu, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, primopredaji, izročitvi naročniku ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik bo spremembo dokumentacije upošteval v čistopisu, ki ga bo objavil preko portala JN.
Datum objave: 10.12.2020   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Projektne dokumentacije na navedenem naslovu ni možno najti .
Prosimo za ponovno objavo PZI dokumentacije .

LP

ODGOVOR
PZI projektna dokumentacija je na voljo na naslovu: "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/PZI_Projekti/PZI/19218-00-SBMS-PZI/", brez navednic, celotna dokumentacija pa na naslovu, kot je bil naveden v objavi, tj. "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/", tudi brez navednic. Navedeni spletni naslov brez navednic vnesete v katerikoli spletni brskalnik (IE, Firefox, Chrome, ...).
V primeru dodatnih težav vas prosimo za novo vprašanje.Datum objave: 10.12.2020   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnitev, v tablici Predracun Oprema , ste navedli da potrebujete vkupno 15 postelj z različnimi karakteristikami, a v pojasnilu dokumentacije da potrebujete 25. Prosim za potrditev koliko vkupno potrebujete 15 ali 25
- ali dodatnih 3x za pozitivne in 3x za akutne so že vštete v vkupnem seštevku 25 ali jih je potrebno dodati da je total 31
- prosimo da se Oprema ki bi bilo logično da se ponuja Ločeno-prosimo da se dovolji z a vsako posamezno posteljo ponudi ločeno, a ne v celoti Sklopa oz. celotne ponudbe ki se nanaša na gradbeništvo, elektriko, vodo itd...
Hvala

ODGOVOR
Naročnik iz obsega javnega naročila izloča celoten sklop zajet v popisih pod opremo (mapa popisov »2 popis opreme R5 bc), saj je bil le-ta pomotoma objavljen. Čistopis popisov bo objavljen na portalu javnih naročil.Datum objave: 10.12.2020   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da se za medicinsko opremo VI, kot so postelje in so premične in se ne nanašajo na Gradbene izvedbe ki jih zahtevate, a na ta način bi dobili še več ponudb, a ne samo od enega ki dvomimo da bo vse kaj zahtevate ponudil v totalu, da jih ločite v posamezen Sklop, ker v tem primeru kršite ZJN-3 zakonodajo in preferirate enega ponudnika, kaj je precej nezakonito in ne omogočate da za ločene dele posebej ponudijo, kot je oprema ali Reverzna osmoza itd.
Prosimo da omogočite da se vsaj Oprema pod VI. postelje ločeno ponudijo v posameznem sklopu.
LP

ODGOVOR
Naročnik iz obsega javnega naročila izloča celoten sklop zajet v popisih pod opremo (mapa popisov »2 popis opreme R5 bc), saj je bil le-ta pomotoma objavljen. Čistopis popisov bo objavljen na portalu javnih naročil.Datum objave: 10.12.2020   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

omenjate v razpisni dokumentaciji tudi nabavo opreme 19218-00_SB_MS_PZI_VO_PP_R5_bc, kot so električne postelj.
Prosimo za obrazložitev zakaj je oprema del GOI ureditev prostora in zakaj ni ločen, ker se nanaša na opremo ki spadajo pod medicinsko opremo.
Ali se lahko posreduje ponudba samo za opremo po posameznih sklopih.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik iz obsega javnega naročila izloča celoten sklop zajet v popisih pod opremo (mapa popisov »2 popis opreme R5 bc), saj je bil le-ta pomotoma objavljen. Čistopis popisov bo objavljen na portalu javnih naročil.Datum objave: 17.12.2020   12:33
Naročnik bo pri presoji razlogov za izključitev upošteval določbo 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE), ki se glasi:

Ne glede na določbo a) točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik od uveljavitve tega zakona do 15. aprila 2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.

Datum objave: 20.12.2020   15:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vašem odgovoru od 10.12.
"Naročnik iz obsega javnega naročila izloča celoten sklop zajet v popisih pod opremo (mapa popisov »2 popis opreme R5 bc), saj je bil le-ta pomotoma objavljen. Čistopis popisov bo objavljen na portalu javnih naročil.", nas zanima ali se enako nanaša na druge dele razpisne dokumentacije (popis opreme R5 bc) ker ste npr. 19218-00_SB_MS_PZI_VO_PP_R5_bc dali celoten seznam- od RO, koncentratov, stenski priključni paneli, centralni monitoring bolnikovega zdravljenja itd...prosimo zaradi zagotavljanja in realizacije razpisa da se vsi našteti deli tablic-opreme, kot je RO, stenski paneli itd...ločijo v posamezne Sklope kako bi dobili posamezne ponudbe v REK.
-predvsem je nesmiselno dajat vse v isti koš/sklop, ali ste imeli v mislih da se posamezni artikl-oprema ponudi? Za to je potrebno da ločite vse posebej, ker 1 ponudnik ne more vse vam ponudit in je precej nesmiselno, finančno drago da se vse ponudi v enem sklopu

Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, ali da se podaljša rok za del oddaje dela za OPremo, ker se ne nanaša na GOI, rekonstrukcije prostora itd...

Hvala

ODGOVOR
Odgovor se nanaša na celotno opremo, torej na celoten razdelek popisov zajetih v mapi »2 popis opreme R5 bc«. Čistopis popisov je bil že objavljen v popravku objave javnega naročila.Datum objave: 20.12.2020   15:34
VPRAŠANJE
Prosimo za uskladitev glede ekonomskih pogojev pod točko 8.3. navajate zahtevo za bonitetno oceno SB7 in SB6

ODGOVOR
Pravilna navedba je SB7. Popravek bo objavljen s čistopisom dokumentacije.Datum objave: 20.12.2020   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Ali je za dokazilo za vodjo del potrebno izpolniti samo ESPD ali je potrebno priložit, kot navajate v nadaljevanju razpisne dokumentacije v točki 8.4.2.
- Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov
- Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik
- Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)
- Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi

ESPD je lastna izjava, ki je na voljo v vseh jezikih EU in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Gospodarski subjekt lahko zahtevane podatke vnese neposredno v elektronsko obliko ESPD, ki je brezplačno na voljo za naročnike, ponudnike in druge zainteresirane strani

ODGOVOR
Ponudnik za izkazovanje pogoja v točki 8.4.2 dokumentacije predloži naslednja dokazila:
- izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek . Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.
- Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov
- Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik
- Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)
- Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi.
Datum objave: 20.12.2020   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da enako kot ste spremenili referenčni pogoj za ponudnika za GOI dela iz točke 8.4.1., enako spremenite tudi referenčni pogoj za vodjo za vodjo gradnje iz točke 8.4.2.
Naš poziv utemeljujemo s trditvijo, da v kolikor spremenite samo referenčni pogoj za podjetje, niste razširili nabora potencialnih ponudnikov, ki imajo dejansko zaposlene vodje gradnje, ampak samo za inženiring podjetja, ki kader najemajo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Referenčni pogoj naveden v tretji alineji točke 8.4.2 dokumentacije tj. referenca za vodjo del za vodenje gradnje se spremeni tako, da se glasi:
»- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 1,5 MIO EUR z DDV.«
Datum objave: 20.12.2020   15:37
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podobno kot za izvajalca spremeni zahtevo, oziroma pogoje za referenco prav tako za vodjo del za vodenje gradnje

S

ODGOVOR
Referenčni pogoj naveden v tretji alineji točke 8.4.2 dokumentacije tj. referenca za vodjo del za vodenje gradnje se spremeni tako, da se glasi:
»- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 1,5 MIO EUR z DDV.«Datum objave: 20.12.2020   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za potrditev, da spremenjeni referenčni pogoj za ponudnika - točka 8.4.1 (najmanj 1 referenca v zadnjih 7 letih GOI dela na objektu klasifikacije CC-SI 126), velja tudi za vodjo del (točka 8.4.2 RD).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Potrjujemo navedeno. Referenčni pogoj naveden v tretji alineji točke 8.4.2 dokumentacije tj. referenca za vodjo del za vodenje gradnje se spremeni tako, da se glasi:
»- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 1,5 MIO EUR z DDV.«
Datum objave: 20.12.2020   15:38
VPRAŠANJE
Prosimo za navedbo garancijskega roka za odpravo napak.

V opisu imate navedene pogoje za podaljšanje in odstotek vrednosti garancije, je pa naveden 10 letni garancijski rok za solidnost gradnje, ki pa je tako zakonsko predpisan.

Prosimo za uskladitev željenih garancijskih rokov .

Izbrani ponudnik je dolžan pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno oz. dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost tega finančnega zavarovanja mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:
 v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;
 če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

Upoštevajoč zahtevani 10 letni garancijski rok za solidnost gradnje, mora izbrani ponudnik pred potekom finančnega zavarovanja v višini 5% predložiti novo zavarovanje za naslednji dve leti v višini 3% pogodbene vrednosti z DDV in pred potekom te dobe še finančno zavarovanje za isto dobo in v isti višini, vse do izpolnitve 10-letne garancijske dobe. Če izvajalec pred potekom roka ne bo predložil podaljšanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik zadnji dan tega roka unovčil prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je del dokumentacije. Ponudnik ga podpiše in priloži v ponudbi.


ODGOVOR
Skladno z določili 24., 25. in 26. člena osnutka pogodbe izvajalec nudi naročniku oziroma kasnejšemu pridobitelju objekta (uporabniku) sledeče garancijske roke šteto od primopredaje (prevzema) pogodbenih del:
- Za vsa izvedena dela ter za vgrajene naprave in opremo velja garancija za brezhibno delovanje v trajanju 2 (dveh) let oziroma skladno z zahtevami iz dokumentacije.
- Za napake, ki zadevajo solidnost izvedenih pogodbenih del velja garancijski rok deset (10) let.

Datum objave: 20.12.2020   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika prosimo, da pove , v kateri postavki lahko obračunamo zavarovanje objekta v zahtevani vrednosti.
Obračun je po dejansko izvedenih količinah, zato je potrebno zato predvideti postavko.

ODGOVOR
Postavka zavarovanje objekta se ne obračunava ločeno, ampak mora biti vrednost zajeta v enotnih cenah posameznih postavk.
Kot to izhaja iz navedb v Obrazcu št. 1 PONUDBA:
V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelava podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, sodelovanja na tehničnem pregledu in podobnih stranskih stroškov, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 15 dni pred potekom roka za oddajo ponudbo. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški.
Datum objave: 20.12.2020   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V razpisni dokumentaciji imate v prilogi tudi sporazum o zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu, prosimo za popise , kjer imate dodatne zahteve zapisane , da jih ocenimo in priložimo.

ODGOVOR
Izpolnjevanje zahtev navedenih v sporazumu o zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu se ne obračunava ločeno, ampak mora biti vrednost zajeta v enotnih cenah posameznih postavk.
Kot to izhaja iz navedb v Obrazcu št. 1 PONUDBA:
V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelava podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, sodelovanja na tehničnem pregledu in podobnih stranskih stroškov, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 15 dni pred potekom roka za oddajo ponudbo. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški.
Datum objave: 20.12.2020   15:40
VPRAŠANJE
Zanima nas, kdaj bo objavljen popravek razpisne dokumentacije? Poleg tega vas prosimo še za obrazložitev, ali je oprema dializnega odseka predmet ponudbe ali ne?

ODGOVOR
Oprema ni predmet ponudbe. Popravek popisov je bil objavljen dne 17.12.2020.Datum objave: 20.12.2020   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste glede na podane odgovore spremenili tudi razpisno dokumentacijo, posebej obrazca OBRAZEC ŠT. 6 IN OBRAZEC ŠT. 7, kjer boste popravili dovoljeno referenčno obdobje?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Čistopis dokumentacije bo objavljen naknadno in bo vseboval tudi navedene spremembe.Datum objave: 20.12.2020   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v objavljeni PZI projektni dokumentaciji pogrešamo PZI projektno dokumentacijo za elektro in strojne instalacije.
Prosimo, da objavite tudi to PZI dokumentacijo.

Prosimo vas tudi da želeno dokumentacijo objavite na način, da bo prenos datotek ponudnikom prijaznejši, saj način na katerega ste objavili dokumentacijo sedaj, od ponudnikov zahteva veliko časa za prenos datotek, saj moramo prenesti in shranjevati eno po eno datoteko.

lep pozdrav!

ODGOVOR
Objavljena projektna dokumentacija vsebuje tudi elektro in strojne inštalacije.

V mapo na naslovu: »http:// /jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/PZI_Projekti« je bila dodana zip datoteka projektov.

V primeru težav pri dostopanju do projektov lahko ponudniki po predhodnem dogovoru le-te pregledajo tudi na naslovu uporabnika (Splošna bolnišnica Murska Sobota).Datum objave: 20.12.2020   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika prosimo za pojasnilo , kako naj ponudniki izvedemo preizkus zračne tesnosti objekta ki ga zahtevate v splošnem tekstu ?

ODGOVOR
Prosimo za dopolnitev vprašanja in sicer z informacijo, na kateri načrt oz. trakt se vprašanje nanaša.Datum objave: 20.12.2020   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Na naslovu, ki ste ga podali se nahaja projektna dokumentacija arhitekture. Kaj pa projekti za instalacije in opremo?

ODGOVOR
Objavljena projektna dokumentacija vsebuje tudi elektro in strojne inštalacije. Oprema ni predmet tega javnega naročila.

V mapo na naslovu: »http:// /jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/PZI_Projekti« je bila dodana zip datoteka projektov.

V primeru težav pri dostopanju do projektov lahko ponudniki po predhodnem dogovoru le-te pregledajo tudi na naslovu uporabnika (Splošna bolnišnica Murska Sobota).Datum objave: 20.12.2020   15:51
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo sheme, kjer je prikazana izvedba del faza 1 in faza 2.

ODGOVOR
Same sheme za posamezne faze niso na voljo. Podajamo pa obrazložitev obsega del posamezne faze in način prehoda med njimi:
Faza 1 predvideva dela novogradnje trakta L . Ko se vsa ta dela na tem delu zaključijo, se objekt preda in s tehničnim pregledom preda investitorju. Ko se objekt preda se bo dejavnost začela v novem delu, takrat bodo tudi ustvarjeni pogoji za začetek faze 2. Če se ugotovi da se nekatera dela navezujejo na fazo 2, se bodo tudi tista dela izvedla, vendar v takem času da dejavnost ne bo motena.
Faza 2 se začne takoj po fazi 1, adaptira se trakt B.
Datum objave: 20.12.2020   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

V objavljenem popisu del "1_popisi_R5_bc" nismo zasledili nobenih sprememb od prejšnjega popisa ali to drži?
Razen tega da je izbrisan popis za opremo kot ste že navedli na portalu?

ODGOVOR
Tako je. Popisi vezani na izvedbo GOI del so ostali nespremenjeni, skladno s predhodnimi pojasnili pa se je zgolj črtala celotna pomotoma priložena mapa s popisi opreme.Datum objave: 22.12.2020   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika prosimo za pojasnilo , kako naj ponudniki izvedemo preizkus zračne tesnosti objekta ki ga zahtevate v splošnem tekstu ?

ODGOVOR
Prizidek je popolnoma ločen od obstoječih objektov, je tlorisno samostojna funkcionalna celota, z vrati na prehodih (povezavah) v druge dele obstoječega kompleksa. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829. Po končani gradnji se preveri pravilnost vgradnje stavbnih elementov ovoja. V obravnavanem primeru bi se preizkus izvedlo le za prizidavo.Datum objave: 22.12.2020   10:19
VPRAŠANJE
Za pripravo ponudbe bi potreboval tlorisni prikaz poteka varovalne jeklenice- zaradi števila vogalov in vmesnih pritrditev.
Prosim za hiter odziv.

ODGOVOR
Tloris strehe je razviden. Predvidena je vgradnja varovalnega sistema po obodu strehe, odmik od roba skladno z EN 795 razred C. Število vogalov je razvidno iz tlorisa strehe. Detajl je odvisen od izbranega ponudnika saj se med različnimi proizvajalci razlikujejo npr. po številu podpor na m1, itn.


Datum objave: 22.12.2020   10:19
VPRAŠANJE
Imate morda podatke o velikosti ploščadi, višina dviga ter postaj in strani vhoda v dvigalo?

ODGOVOR
Lokacija in velikost ploščadi je razvidna na listu 19218-00_PZI_12_NA_109-01-0.pdf. Predvidena je gradbena odprtina dimenzij 143 x 163 cm. Ploščad se dviguje od kote kleti na -3,40 m do kote 1. nadstropja na +3,70 m. Predvidene so tri postaje: klet (-3,40m), pritličje (+0,06m), 1. nadstropje (+3,70m). V kleti je predvidena poglobitev tlaka za 5 cm. Jašek je zaprt, delno zastekljen, na vsaki postaji vgrajena vrata z zasteklitvijo.Datum objave: 22.12.2020   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Stavba L - med gradbeno obrtniškimi deli je ponuditi tudi dvižno ploščad - prosimo podatke za ponudbo, kot: velikost ploščadi, višina dviga ter postaj in strani vhoda v dvigalo, kakšna je oprema; hvala!

lep pozdrav

ODGOVOR
Lokacija in velikost ploščadi je razvidna na listu 19218-00_PZI_12_NA_109-01-0.pdf. Predvidena je gradbena odprtina dimenzij 143 x 163 cm. Ploščad se dviguje od kote kleti na -3,40 m do kote 1. nadstropja na +3,70 m. Predvidene so tri postaje: klet (-3,40m), pritličje (+0,06m), 1. nadstropje (+3,70m). V kleti je predvidena poglobitev tlaka za 5 cm. Jašek je zaprt, delno zastekljen, na vsaki postaji vgrajena vrata z zasteklitvijo.Datum objave: 29.12.2020   23:03
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo sheme, kjer je prikazana izvedba del faza 1 in faza 2.

ODGOVOR
Faza 1 izvedbe predvideva dela v traktu L objekta bolnišnice.
Faza 2 predstavlja adaptacija trakta B bolnišnice.

Sheme so razvidne v PZI načrtih, v primeru nejasnosti pa prosimo za dodatno vprašanje.Datum objave: 29.12.2020   23:18
VPRAŠANJE
Spoštovani !
1. Izvajalec ne more sprejeti oziroma podpisati pogodbe o prevzemu odpadkov namesto investitorja . odpadki so vedno od investitorja (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih). Investitor lahko izvajalca pooblasti , da te odpadke preda namesto njega ! Račun gre investitorju.

2. Izdelava varnostnega načrta je naloga investitorja-naročnika (Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih). Izvajalec izdela načrt gradbišča po varnostnem načrtu, ki ga je izdelal investitor.
Prosimo za objavo varnostnega načrta!


3. Prosimo za objavo geomehanskega poročila, v skladu z zahtevo s popisi del (zemeljska dela , postavka 2, planiranje do predpisane zbitosti po geomehanskem poročilu).

4. Prosimo za detajl izvedbe priložene postavke.
Koliko je porobetona in koliko je vezi (horizontalno, vertikalno)?
Navedite primerljive zidake z vašo zahtevano tlačno trdnostjo!
II.7. ZIDARSKA DELA/postavka 1
1 Zidanje zidov v 1. nadstropju z porobeton zidaki in lepilom.
Zidaki za nosilne zidove; tlačna trdnost vsaj 10MPa, malta/lepilo tlačne trdnosti vsaj 5MPa; izvedba klasičnih ab vezi ali s pomočjo vogalnikov - armatura 4fi14, stremena fi8/15, uvrtanje in lepljenje v obstoječ beton.
Debeline sten do d=25cm.
m3 74,2

5. Prosimo za uskladitev prereza v tehnični dokumentaciji in popisih del. Sestava ni usklajena. Gradbena dela II./II.7.zidarska dela /postavka 2 in 3 prerez T1 in T2.

6. Naročnika prosimo za preveritev glede razpisanega materiala za izvedbo ravne strehe , ali je sikaplan 15g , ustrezna ? Sikaplan ne vsebuje filca ni kaširan!

7. Prosimo za detajl izvedbe varovalnega sistema za delo na višini.

8. Prosimo za sheme vsega stavbnega pohištva.


ODGOVOR
1. Omenjena uredba v 4. členu navaja, da je za ravnanje z gradbenimi odpadki odgovoren investitor. Odgovornost v uredbi pa se ne tolmači v pomenu, da investitor sam odvaža odpadke. Zato je v skladu z uredbo investitor obveznost oz. realizacijo ravnanja z gradbenimi odpadki vključil v predmetni razpis izvajanja gradnje, kar je racionalno in ekonomsko najbolj upravičeno. Izvajalec kot udeleženec gradnje bo namreč v sklopu prevzetih del "proizvedel gradbene odpadke" in jih bo tudi dolžan ustrezno obravnavati ter med in po koncu gradnje to tudi dokazovati s potrebnimi dokazili (npr. poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi ipd.).
Stroške odvoza in ravnanja z odpadki ter pridobitve ustreznih dokazil seveda ponudnik ustrezno upošteva in vključi v ponudbo.

2. Varnostni načrt v predmetni zadevi ni sestavni del PZI projektne dokumentacije (glej Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov).
Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta pred začetkom dela na gradbišču, kar bo izpolnil z razpisno zahtevo in podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem del (izdelava Varnostnega načrta je sestavni del pogodbe z izvajalcem).
Omenjena uredba tudi navaja, da je Varnostni načrt sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. Gre za Prijavo za začetek gradnje, Priloga 13, v kateri je Varnostni načrt naveden kot samostojna ločena priloga. Izbrani izvajalec bo torej izdelal varnostni načrt prilagojen njegovi tehnologiji gradnje pred prijavo gradnje skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

3. Za izvedbo zemeljskih del za izvedbo temelja zunanjih jeklenih stopnic, naj se upošteva predpisana zbitost Evd vsaj 30MPa oziroma Ev2 vsaj 75MPa.

4. Izbere naj se tak sistem zidovja iz porobetona, da bo skupna karakteristična tlačna trdnost zidovja (zidaki + malta) fk znašala nad 1,5 MPa.
Za razred izvedbe A ali B ter za razred nadzora oziroma kvalitete izvedbe 1 ali 2.
Ustreza npr. sistem z Ytong zidnimi bloki in pripadajočim lepilom / malto.
Za izvedbo vezi se lahko uporabi tipske vogalnike iz izbranega sistema.
Vezi so lahko v tlorisu narazen največ 5m, kar znese po 2-3 vezi v vsako polje med jeklenimi stebri.
Detajli bodo predloženi izbranemu ponudniku oz. bodo tudi objavljeni na dodatno zahtevo izvajalcev.

5. Pri ponudbi naj se upošteva pravilen zapis v dokumentaciji (v prilogi: 19218-00-PZI-01-NA_118-01-1.pdf). Popravek bo zajet v čistopisu popisov, ki bo objavljen v kratkem.

6. Sikaplan je naveden zgolj kot primer strešne pvc folije. Filc je v popisu naveden kot ločen sloj.

7. Tloris strehe je razviden iz dostopnih projektov. Predvidena je vgradnja varovalnega sistema po obodu strehe, odmik od roba skladno z EN 795 razred C. Število vogalov je razvidno iz tlorisa strehe. Detajl je odvisen od izbranega ponudnika saj se med različnimi proizvajalci razlikujejo npr. po številu podpor na m1, itn..

8. Sheme so dostopne v dokumentaciji na že objavljenem naslovu.


Datum objave: 04.01.2021   09:26
VPRAŠANJE
Lep pozdrav !

Naročnika še enkrat prosimo za obrazložitev, če pravilno razumemo roke za izvedbo:
Po vaši korigirani varianti izvedbenih rokov je rok izvedbe 8 mesec, od uvedbe izvajalca v delo.

Vprašujemo ali pravilno razumemo opis glede rokov :
- prva faza se izvaja 4 mesece + 1 mesec za odpravo napak, kar je skupa 5 mesecev
- druga faza se izvaja 2 meseca + 1 mesec za odpravo napak, kar je skupaj 3 mesece

Tako sta prva faza in druga faza skupaj 8 mesecev

Kjub navedenim , menimo, da je za posamezno fazo potrebno še dodaten mesec za izvedbo del.


ODGOVOR
Naročnik skladno s spodaj podanima odgovoroma podaljšuje rok za izvedbo del in sicer:
- prva faza se izvaja 4 mesece z dodatnim enim mesecem za odpravo napak
- druga faza se izvaja 4 mesece.

Preostali čas do izteka pogodbenega roka (en mesec) pa je namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu, internemu tehničnem pregledu, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, primopredaji, izročitvi naročniku ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Navedena sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu dokumentacije, ki bo objavljen v kratkem.


VPRAŠANJE
Spoštovani !

Kljub že odobrenemu podaljšanju roka za izvedbo del naročnika še enkrat prosimo in ga pozivamo k podaljšanju roka še vsaj za en mesec v prvi fazi in še vsaj za en mesec v drugi fazi.

ODGOVOR
Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo je 30 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje:
- 5 (pet) mesečni rok za izvedbo 1. faze, ki vključuje 4 (štiri) mesečni rok za izvedbo GOI del v stavbi L: Urgentni center (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju GOI del za 1. fazo) in 1 (eno) mesečni rok za odpravo napak iz 1. faze
ter
- 4 (štiri) mesečni rok za izvedbo 2. faze (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju vseh GOI del).

Preostali čas do izteka celotnega pogodbenega roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti pa je namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu, internemu tehničnem pregledu, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, primopredaji, izročitvi naročniku ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.«

Navedena sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu dokumentacije, ki bo objavljen v kratkem.

VPRAŠANJE
Spoštovani !

Pozdravljamo odločitev naročnika, da je podaljšal rok za izvedbo del, priporočamo pa , da se zadeva podaljša še vsaj za en mesec.
Zaradi izkušenj pri živih objekti, rekonstrukcijah in adaptacijah se bedno pojavi kaj nepredvidljivega, ter same izvedbe po projektni dokumentaciji, vam zelo toplo priporočamo, da se rok izvedbe podaljša še vsaj za en mesec. Verjamemo, da so projektanti strokovnjaki na svojem področju, prav tako verjamemo, da ima investitor željo po čim prejšnji uporabi, realno pa je zadevo zelo zelo težko doseči, ker je pač to gradbišče in ne laboratorij in popolnoma idelanih razmer ni mogoče doseči.
Še enkrat prosimo investitorja in naročnika naj premisli glede zgoraj navedenega !

ODGOVOR
Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo je 30 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje:
- 5 (pet) mesečni rok za izvedbo 1. faze, ki vključuje 4 (štiri) mesečni rok za izvedbo GOI del v stavbi L: Urgentni center (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju GOI del za 1. fazo) in 1 (eno) mesečni rok za odpravo napak iz 1. faze
ter
- 4 (štiri) mesečni rok za izvedbo 2. faze (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju vseh GOI del).

Preostali čas do izteka celotnega pogodbenega roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti pa je namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu, internemu tehničnem pregledu, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, primopredaji, izročitvi naročniku ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.«

Navedena sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu dokumentacije, ki bo objavljen v kratkem.


Datum objave: 04.01.2021   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Iz priložene projektne dokumentacije se ne vidi lokacija in dimenzije prostora za pripravo dializne vode RO in pripravo koncentratov. Prosimo vas, če lahko objavite tloris iz katerega bo vse to vidno.
Hvala.

ODGOVOR
Gradnja prostora za pripravo vode je del drugega projekta. Tloris oz. načrt arhitekture je objavljen na naslovu http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota in sicer v datoteki "1 Načrt arhitekture.pdf".Datum objave: 04.01.2021   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v specifikaciji pri Distribuciji zahtevate 3 zanke. Zanima nas zakaj so potrebne 3 zanke? 3 zanke ima samo en proizvajalec in to je Fresenius. Ali vam lahko ponudimo sistem z eno zanko, če je na koncu enak rezultat in so vse ostale zahteve s tem zapolnjene?
Hvala.

ODGOVOR
Zahteva treh zank je postavljena zaradi zagotavljanja enakomernega tlaka na vseh dializnih mestih (zaradi dolžine cevi - približno 600 m), brez dodatnih črpalk. Dodatne črpalke predstavljajo dodatno tveganje za varnost pacientov, kar je nedopustno. V primeru dodatnih črpalk ni mogoča registracija cevovodov kot medicinski produkt.

Ključno za izvedbo je torej ohranjanje konstantnega tlaka na začetku in na koncu cevovodov in v primeru, da pozna izvajalec drugačen način (z manj zankami), naj poda svoje predlog, da ga bo lahko naročnik preučil.Datum objave: 04.01.2021   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.
pri tehničnih specifikacijah; Reverzna osmoza z vročim čiščenjem, zap.št.16: Zanima nas ali vam lahko ponudimo RO, ki se vklaplja in izklaplja preko somostojne kontrolne enote? Kar trenutno zahtevate je izključno del Freseniusove RO in nima nobenega vpliva na samo pripravo vode. Hvala.

ODGOVOR
Sistem reverzne osmoze mora omogočati oddaljen dostop do podatkov o njenem delovanju, saj je ta sistem ključen za delovanje dializnih aparatov. Vezano na vklapljanje in izklapljanje samostojne konstrolne enote je to potrebno specificirati (avtomatizirano vklapljanje/izklapljanje, programirano računalniško, ročno, ...). Zaradi navedenega zahteva ostaja.
Datum objave: 04.01.2021   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravlejni,
pri tehničnih specifikacijah; Reverzna osmoza z vročim čiščenjem, zap.št.12: Zanima nas ali je lahko LCD zaslon s tipkovnico pod njim? Ali so lahko parametri prikazani na prenosnem računalniku ali oddaljeni kontrolni enoti? Trenutno zahtevo lahko zapolni samo Fresenius. Prosimo če lahko umaknete zahtevo saj boste na ta način pridobili več ekonomsko ugodnih ponudb.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, lahko je pod LCD zaslonom. Parametri morajo biti razvidni v slovenskem jeziku (zakon o medicinskih pripomočkih in ISO 23500) ter omogočen mora biti oddaljen dostop zdravstvenemu in tehničnemu osebju.Datum objave: 04.01.2021   09:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri tehničnih specifikacijah; Reverzna osmoza z vročim čiščenjem, zap.št.1: Zanima nas ali želite eno ali dvostopenjska RO napravo? Ali je sprejemljiva malenkost manjša zmogljivost pretoka, če se kljub temu zagotovi istočasno oskrbo vseh priključnih mest in ne vpliva na oskrbo monitorjev? Trenutno zahtevo lahko zapolni samo Fresenius.
Hvala.

ODGOVOR
Zahtevana je enostropenjska reverzna osmoza, je pa lahko tudi dvostopenjska. Zmogljivost permeata je minimalno 2.500 l/h.Datum objave: 04.01.2021   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.
razpis za pripravo ultra čiste vode ( reverzna osmoza), je napisan/objavljen izključno na enega ponudnika.
V naročilu je objavljeno veliko podatkov v zahtevah, ki so izključno opisi za enega in edinega ponudnika. Na našem, slovenskem trgu je več ponudnikov (5), ki bi vam lahko ponudili reverzno osmozo, če naročilo ne bi bilo tako omejeno napisano. Verjamemo, da imate s podjetjem, ki ga favorizirate, več kot odlične odnose in ste zaradi tega pripravili in objavili naročilo v taki formi. Naredili niste nobenega povpraševanja, nobene raziskave trga, nobenega sestanka s potencialnimi ponudniki da bi spoznali konkurenco in pripravili naročilo pošteno za več ponudnikov.
Zaradi zagotavljanja konkurence med ponudniki (5.člen, ZJN-3) in pridobitve ugodnejših ponudb naročnika pozivamo, da umaknete vse tehnične opise/podatke, ki omejujejo konkurenco.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je pripravil tehnične opise zahtev naprave za pripravo dializne vode na osnovi uveljavljenih priporočil in standardov, ki veljajo za področje priprave dializne vode.

Prosimo za specifične podatke, katere tehnične zahteve so omejujoče, da jih bo lahko naročnik preučil in v primeru sprejemljivosti tudi spremenil.Datum objave: 04.01.2021   09:47
VPRAŠANJE
Pod popisi PZI 11, pod splošnim tekstom, 1 I spl.navajate sledeče:

3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta  izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.ODGOVOR
Prizidek je popolnoma ločen od obstoječih objektov, je tlorisno samostojna funkcionalna celota, z vrati na prehodih (povezavah) v druge dele obstoječega kompleksa. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829. Po končani gradnji se preveri pravilnost vgradnje stavbnih elementov ovoja. V obravnavanem primeru se preizkus izvede le za prizidavo.Datum objave: 04.01.2021   09:48
VPRAŠANJE
Preizkus tesnosti se ne izvaja na koncu ampak ko je objet v surovem stanju !!!

Prizidek je popolnoma ločen od obstoječih objektov, je tlorisno samostojna funkcionalna celota, z vrati na prehodih (povezavah) v druge dele obstoječega kompleksa. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829. Po končani gradnji se preveri pravilnost vgradnje stavbnih elementov ovoja. V obravnavanem primeru bi se preizkus izvedlo le za prizidavo.

ODGOVOR
Prizidek je popolnoma ločen od obstoječih objektov, je tlorisno samostojna funkcionalna celota, z vrati na prehodih (povezavah) v druge dele obstoječega kompleksa. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829. Po končani gradnji se preveri pravilnost vgradnje stavbnih elementov ovoja. V obravnavanem primeru se preizkus izvede le za prizidavo.Datum objave: 04.01.2021   09:50
VPRAŠANJE
Je morda kje razvidna zasteklitev jaška pri dvižni ploščadi ?

ODGOVOR
Zasteklitev ni razvidna oz. predpisana, saj ponudnik ponudi dvigalo/dvižno ploščad v kompletu, po navodilih, shemah, detaljih, proizvajalcaDatum objave: 04.01.2021   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vašem odgovoru - Datum objave: 20.12.2020 16:03, ste potrdili da je vsa oprema po pomoti črtana iz razpisa, ampak še vedno je razvidno da popis opreme za RO , koncentrate, panele itd..v tablici 19218-00_SB_MS_PZI_VO_PP_R5_bc, so še vedno . Ali se zahteva ta oprema in ali se lahko posamezne ponudijo, ali je spet pomota v razpisni dokumentaciji.

Hvala

ODGOVOR
Iz popisov je bila izločena pohištvena, prenosna in druga drobna oprema, ki je bila predhodno v popisih pomotoma zajeta. Skladno z objavo št. JN007478/2020-K01 so bili objavljeni tudi novi popisi, ki navedeno spremembo zajemajo. Ponudniki morajo upoštevati popise v navedeni objavi.Datum objave: 04.01.2021   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na stanje v državi, zapiranje posameznih gospodarskih panog ter praznike pred nami predlagamo, da naročnik glede na obseg ponudbe podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za dva tedna.

ODGOVOR
Naročnik je z objavo št. JN007478/2020-K02 podaljšal roke. Novi roki so naslednji:
Rok za postavljanje vprašanj: 12. 1. 2021 do 10:00
Rok za oddajo ponudbe: 29. 1. 2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 29. 1. 2021 ob 12:05Datum objave: 04.01.2021   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.
Čas za izdelavo ponudbe je v trenutno najmanj ugodnem času, oziroma se nekaj neugodnih okoliščin za izdelavo ponudbe združilo.
Prihaja božično - novoletni čas, ko marsikatero podjetje ustavi dela, oziroma imajo kolektivni dopust, prav tako je s tujimi partnerji in dobavitelji.
Zaradi trenutne situacije glede COVID pandemije se veliko podjetij sooča s pomanjkanjem kadra zaradi obolelosti in delajo v zmanjšanih zmogljivostih.
Sam popis je zelo obsežen in že osnovni pregled vzame veliko časa (popisov je cca 500 strani).ODGOVOR
Naročnik je z objavo št. JN007478/2020-K02 podaljšal roke. Novi roki so naslednji:
Rok za postavljanje vprašanj: 12. 1. 2021 do 10:00
Rok za oddajo ponudbe: 29. 1. 2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 29. 1. 2021 ob 12:05Datum objave: 04.01.2021   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani investitor - naročnik !

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in sicer za vsaj 14 dni.
Po preveritvi pri dobaviteljih opreme in izvajalcih, le ti po navodilih in priporočilih vlade RS - zaradi preprečitve nadaljne širitve covid-19 večinoma ne delajo in izvajajo kolektivne dopuste .

Zaradi navedenega vas še enkrat prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.


ODGOVOR
Naročnik je z objavo št. JN007478/2020-K02 podaljšal roke. Novi roki so naslednji:
Rok za postavljanje vprašanj: 12. 1. 2021 do 10:00
Rok za oddajo ponudbe: 29. 1. 2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 29. 1. 2021 ob 12:05Datum objave: 04.01.2021   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo naročnika, da glede na zahtevnost projekta in praznični čas, ko bo imela večina podjetij kolektivne dopuste do 10.1.2021 podaljša rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je z objavo št. JN007478/2020-K02 podaljšal roke. Novi roki so naslednji:
Rok za postavljanje vprašanj: 12. 1. 2021 do 10:00
Rok za oddajo ponudbe: 29. 1. 2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 29. 1. 2021 ob 12:05Datum objave: 04.01.2021   16:46
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da je predmet pogodbe na izmere in vse vaše našteta dela morajo imeti svojo postavko.
Naročnik lahko katero od postavk v popisu izvzame , izvajalec pa je lahko prav tej postavki imel obračunano navedena našteta dela .
Prav tako je potrebno navesti postavko za izdelavo PID.

VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika prosimo, da pove , v kateri postavki lahko obračunamo zavarovanje objekta v zahtevani vrednosti.
Obračun je po dejansko izvedenih količinah, zato je potrebno zato predvideti postavko.

ODGOVOR
Postavka zavarovanje objekta se ne obračunava ločeno, ampak mora biti vrednost zajeta v enotnih cenah posameznih postavk.
Kot to izhaja iz navedb v Obrazcu št. 1 PONUDBA:
V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelava podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, sodelovanja na tehničnem pregledu in podobnih stranskih stroškov, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 15 dni pred potekom roka za oddajo ponudbo. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški.
Datum objave: 20.12.2020 15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V razpisni dokumentaciji imate v prilogi tudi sporazum o zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu, prosimo za popise , kjer imate dodatne zahteve zapisane , da jih ocenimo in priložimo.

ODGOVOR
Izpolnjevanje zahtev navedenih v sporazumu o zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu se ne obračunava ločeno, ampak mora biti vrednost zajeta v enotnih cenah posameznih postavk.
Kot to izhaja iz navedb v Obrazcu št. 1 PONUDBA:
V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelava podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, sodelovanja na tehničnem pregledu in podobnih stranskih stroškov, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 15 dni pred potekom roka za oddajo ponudbo. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški.

ODGOVOR
Izpolnjevanje zahtev navedenih v sporazumu o zagotavljanju in izvajanju varnosti in zdravja pri delu se ne obračunava ločeno, ampak mora biti vrednost zajeta v enotnih cenah posameznih postavk in ne samo v eni postavki.
Kot to izhaja iz navedb v Obrazcu št. 1 PONUDBA:
V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelava podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, sodelovanja na tehničnem pregledu in podobnih stranskih stroškov, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 15 dni pred potekom roka za oddajo ponudbo. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški.
Vezano na zahtevo za postavko za izdelavo PID, pojasnjujemo, da zajemajo popisi vse potrebne vhodne podatke za pripravo PID. Naročnik/uporabnik ima za pripravo PID-ov sklenjeno ločeno pogodbo in zato priprava teh projektov ni v okviru obveznosti izvajalca.
Datum objave: 04.01.2021   16:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
saj razumemo prav, da lahko ponudnik izpolni reference za posel tudi s podizvajalcem, kar je sicer običajna praksa na javnih razpisih?
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Da, v kolikor bo podizvajalec nominiran v ponudbi in bo tudi dejansko izvajal dela, za katera prilaga referenco.Datum objave: 04.01.2021   16:55
VPRAŠANJE
spoštovani,

kdaj boste objavili čistopis razpisne dokumentacije, oz. popravljena obrazca Obrazec št. 6 in obrazec št. 7 (potrdila naročnikov)?

ali boste sprejeli potrdila naročnikov tudi na starih obrazcih z nespremenjenih referenčnim obdobjem?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Čistopis bo objavljen v kratkem. Lahko pa ponudniki oddajo tudi potrjene stare obrazce, saj iz obrazca izhaja tudi datum/leto zaključka del in je tako možno preveriti izpolnjevanje spremenjene zahteve.Datum objave: 05.01.2021   12:51
Na naslovu "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/Komplet_shem_in_detajlov" so bile dodatno objavljene sheme in detajl izvedbe tlaka na etaži.

Datum objave: 05.01.2021   13:43
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da zaradi lažje obdelave v novih popisih vidno označite vse spremembe.

ODGOVOR
Novi popisi so bili objavljeni s št. objhave JN007478/2020-K03. Popisi so pripravljeni tako, da so jasno razvidne spremembe in sicer so spremembe označene z rumeno barvo, postavke, ki odpadejo, pa so prečrtane.Datum objave: 05.01.2021   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavke SS1 do SS10 (Notranja sklopna steklena stena) se ne skladajo s priloženim arhitekturnim načrtom. Po našem mnenju imajo tudi nekatere popisne postavke nepravilno določene dimenzije.

V načrtu najdemo v prostoru D.20 steni
-SS4 665*324,
-SS5 250*324.
V prostoru D.51 najdemo steno, ki ima ponovno oznako SS5
-SS5 80+337+80*324.

V prostoru D.51/D.52 je stena
-SS9 130*324 (ki ji pripada shema 19218-00-112-10)
V prostoru D.56 pa ponovno najdemo
-SS8 194*324,
-SS9 250-324.

....in tako naprej!

Popisne postavke in arhitekturni načrt vsebujejo vsebinske napake, ki jih je potrebno odpraviti, da bi lahko ponudbo pravilno oblikovali.
Prosimo vas, objavite (v tem delu) popravljene popisne postavke, ki bodo v celoti usklajne z načrtom arhitekture (objavite popravek) ter istočasno objavite tudi vse ustrezne sheme (sedaj je objavljena zgolj ena).

ODGOVOR
Naročnik je dne 5.1.2021 z objavo št. JN007478/2020-K03 objavil nove popise, ki odpravljajo navedene napake in so skladni z načrtom arhitekture. Prav tako so bile na naslov "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/Komplet_shem_in_detajlov/" dodane sheme in detajli.Datum objave: 06.01.2021   10:15
VPRAŠANJE
Glede ploščadi prosimo za detajl oziroma prerez. Glede izvedbe je to ključnega pomena.
Potreben je detajl izvedbe, tloris in prerez ter pogledi - fasada.
Prav tako je opis pomanjkljiv.
Na trenutno podane podatke lahko damo samo približno oceno vrednosti.


ODGOVOR
Zgradba, kamor se vmešča ploščad je del drugega projekta, zato je bil na naslovu "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota/PDF-PROJEKT%2019043%20DGD.pdf" predložen DGD za izvedbo slednjega. V tem projektu je dvižna ploščad nekoliko bolje opredeljena.

Sama lokacija in velikost ploščadi je razvidna na listu projekta 19218-00_PZI_12_NA_109-01-0.pdf. Predvidena je gradbena odprtina dimenzij 143 x 163 cm. Ploščad se dviguje od kote kleti na -3,40 m do kote 1. nadstropja na +3,70 m. Predvidene so tri postaje: klet (-3,40m), pritličje (+0,06m), 1. nadstropje (+3,70m). V kleti je predvidena poglobitev tlaka za 5 cm. Jašek je zaprt, delno zastekljen, na vsaki postaji vgrajena vrata z zasteklitvijo.

Primer ploščadi, ki ustreza potrebam oz. zahtevam investitorja je denimo ploščad Artico 7000 Flexi (zgolj navedba primernega referenčnega proizvoda, torej kot na primer ali enakovredno).Datum objave: 06.01.2021   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisnih pogojih je za klicni in komunikacijski sistem SOS navedeno, da je vsa oprema lahko ekvivalent ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami kot npr. Zettler Medicall 800.
Imamo sledeča vprašanja:
- Ali se lahko ponudi oprema drugega proizvajalca, ki je enake kvalitete in omogoča enako funkcionalnost?
- Kako izpolniti polja v tabeli v primeru, če se število posameznih modulov zaradi same zasnove sistema ne ujema? Posamezni moduli so že integrirani v drugih modulih. (Npr. pri multimedijskem delu so vmesniki integrirani in potrebujejo manjše število priključnih kablov).
- Ali se lahko v tem primeru posamezno polje v razpisni tabeli pusti prazno?
- Kako naj označimo, da je prazno polje zajeto v drugem polju?

Hvala,

ODGOVOR
1. alineja - Ponudite lahko tudi izdelke drugih proizvajalcev. Navedeni izdelki služijo zgolj kot primer tehnično ustreznega izdelka in primernega kakovostnega razreda. Nujno pa je izpolnjevanje vseh tehničnih kriterijev (enako ali bolje).
2.-4. alineja - V navedenem primeru je potrebno v polje za vpis cene jasno zapisati vse dejanske okoliščine (zajeto v kompletu/drugih modulih, ).
Datum objave: 06.01.2021   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko v tablici predracuna, 19218-00_SB_MS_PZI_VO_PP_R5_bc, lahko ponudijo posamezni deli, ker ste zajeli vse - od SOS do Reverzne osmoze, panelov itd.
Dovolite da oddamo ponudbe za določene in ne vse dele razpisa v tej določeni tablici
Hvala

ODGOVOR
Naročnik izvaja celovito javno naročilo in potrebno je podati ceno za celovito javno naročilo (torej postavke zajete v vseh datotekah popisov), kar pomeni, da je potrebno ponuditi tudi vse dele, ki jih navajate v vprašanju.Datum objave: 06.01.2021   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da še ni objavljen čistopis razpisne dokumentacije oz. popravljena Obrazec št. 6 in obrazec št. 7 (potrdila naročnikov) nas zanima ali lahko reference izkazujemo na drugih referenčnih obrazcih iz katerih je prav tako razvidno datum/leto zaključka del in je tako možno preveriti izpolnjevanje premenjene zahteve.

Hvala za odgovor in vse dobro v letu 2021.


ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijo tudi drugačna referenčna potrdila, vendar pa morajo le-ta vsebovati vse zahtevane podatke navedene v Obrazcu št. 6 oz. Obrazcu št. 7.Datum objave: 11.01.2021   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Ali pri postavki 2, krovska dela, upoštevamo tudi odkapni profil iz plastificirane pločevine, membrano in zaključno kapo?

ODGOVOR
V navedeni postavki je potrebno upoštevati tudi naštete detajle.Datum objave: 12.01.2021   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za objavo številke obvestila v UL EU ____/S ___-______.

Hvala, lep pozdrav,

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila ne presega mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu EU, zato naročnik javnega naročila ni objavil v Uradnem listu EU (TED).Datum objave: 12.01.2021   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V točki 8.1 Razlogi za izključitev navajate:

»Ponudniki morajo za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti v ponudbi obvezno predložiti ESPD obrazec z izjavami v poglavju "Del III: Razlogi za izključitev" podpoglavje "A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami".«
Vprašanje: Zadošča, da izpolnimo samo ESPD obrazec ali je potrebno predložiti tudi izjave. V kolikor je potrebno, katere izjave?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Če ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil, zadošča predložena izjava v obrazcu ESPD in njegova lastna izjava, da zaradi navedenih ukrepov ne more predložiti ustreznih dokazil.

Ponudnik lahko sam predloži potrdilo iz Kazenske evidence, ki ni starejši od štirih mesecev šteto od roka za oddajo ponudb, ob tem predloži tudi izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

V kolikor potrdila iz prejšnjega odstavka niso predložena in v ponudbi tudi ni lastne izjave vezane na ukrepe, zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, iz prvega odstavka, bo naročnik od ponudnika v fazi pregleda ponudb zahteval predložitev izjave osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb skladno s točko 8.1.1 dokumentacije.
Datum objave: 12.01.2021   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali moramo vsi sodelujoči izpolniti obrazec ESPD v vseh točkah ali ga izpolnemo samo v tistih delih, ki se tičejo vsakega posameznega sodelujočega v ponudbi?
Hvala


ODGOVOR
ESPD obrazec morajo v celoti izpolniti vsi sodelujoči subjekti v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec), z jasno navedbo, kakšno vlogo posamezni subjekt predstavlja.Datum objave: 15.01.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
bi nam lahko javili/objavili kvaliteto vode v vaši bolnišnici. Informacijo potrebujemo, da lahko pripravimo ponudbo za RO.
Hvala.


ODGOVOR
Analiza kvalitete vode je dodana na naslov: "http://jnd.ezdrav.si/Dializa_SB_MurskaSobota", naziv datoteke "Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - SB MS.pdf".Datum objave: 15.01.2021   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede tlorisa: Identificirali smo 25 enot za obdelavo zanke A in 4 enote servisnega oddelka (zanka C).
Ali nam lahko poveste oz. objavite še tloris iz katerega bo razvidno:
- 6 omenjenih enot izolacijskega oddelka (zanka B)
- prostor (ali sobe), namenjen sistemu za pripravo vode in mešalni napravi koncentratov

hvala.


ODGOVOR
Vse zanke in priključna mesta so razvidne iz projektne dokumentacije.Datum objave: 15.01.2021   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz odgovorov in dokumentacije smo razbrali, da bo naročnik sam položil cevje - cevi za RO. Tudi če naročnik namesti vse zanke (3), je pomembno, da natančno vemo kako in kje bodo nameščene. Vsak ponudnik ima različne rešitve in s tem moramo biti seznanjeni. Zato vas prosimo, da objavite točen tloris vodovodnih cevi za RO, z vsemi zankami.
Prosimo za potrditev, da smo razumeli prav, da bo cevje (zanke) že položeno in ponudniki ponudimo samo napravo, ki proizvede ultračisto vodo in povezujemo že na obstoječ/pripravljen cevovod (zanke).
Hvala.

ODGOVOR
S projektantsko rešitvijo je predvidena tudi izvedba distribucijskega sistema (zank), kar je zajeto tudi v popisu.Datum objave: 15.01.2021   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali smemo delati/ ponuditi samo en centralni sistem za oskrbo s koncentrati (CCS) namesto z dvema (kar je bilo zahtevano v točkah 2.a in 2.b)?
Zdaj, ko vemo, da je mogoče zmanjšati število obročastih omrežij, lahko dva ločena osrednja obročna omrežja napajamo samo z enim sistemom CCS.
Hvala.ODGOVOR
V projektu in popisih so predvideni/zajeti tako priključni paneli, kot tudi distribucijski sistem.Datum objave: 15.01.2021   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali smemo delati/ ponuditi samo en centralni sistem za oskrbo s koncentrati (CCS) namesto z dvema (kar je bilo zahtevano v točkah 2.a in 2.b)?
Zdaj, ko vemo, da je mogoče zmanjšati število obročastih omrežij, lahko dva ločena osrednja obročna omrežja napajamo samo z enim sistemom CCS.
Hvala.ODGOVOR
Predvidene projektne rešitve so razvidne iz projektne dokumentacije.

Razvodni sistem koncentrata je predviden iz polietilenskih cevi brez vmesnih spojev (spoji so lahko samo v priključnih omaricah). Tri različne vrste koncentrata imajo predvidene po dva rezervoarja, skupno 6 rezervoarjev, ki se nahajajo v pritličju strojnice za pripravo dializne vode poleg naprave za mešalne naprave za pripravo dializnih koncentratov.
Razvod dializne vode in koncentratov poteka nad spuščenim stropom in za stenskimi visečimi snemljivimi panelnimi ploščami.
Vsaka zanka ima možnost ločene nastavitve pritiska v ocevju, ter ventil za odvzem vzorcev (mikrobiološka ter kemična analiza).Datum objave: 15.01.2021   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za potrditev, da sta sobi za pripravo vode in za pripravo kislega koncentrata v enem/istem nadstropju. Iz tlorisov to ni vidno/razvidno.

Hvala.ODGOVOR
Priprava dializne vode in priprava kislega koncentrata se nahajata v pritličju novo zgrajenega objekta (arhitektura te stavbe ni predmet tega javnega naročila).Datum objave: 15.01.2021   13:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, če nam razložite kaj ste mislili glede rezervnih 8 mest pri RO?
Hvala.


ODGOVOR
Rezervna mesta so upoštevana oz. predvidena, ker ob obstoječem dializnem centru v SB MS vsakodnevno dializirajo tudi v enoti kirurške intenzivne terapije.Datum objave: 15.01.2021   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali naročnik dovoljuje prijavo RO, katera ima 2450l pretoka. To zadostuje 98% vaše zahteve.
Hvala.


ODGOVOR
Lahko, če ponudnik zagotavlja, da bo minimalna količina vode zagotovila celotno delovanje tudi pri nižjih temperaturah vode (5st. C) pod pogojem da bo izkoristek vsaj 80%.Datum objave: 15.01.2021   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V opisu zahteve »Centralni monitoring bolnikovega zdravljenja« naročnik zahteva, da mora sistem omogočati prenos podatkov v bolnišnični informacijski sistem. Ponudnik zagotovi implementacijo ustreznega vmesnika med sistemom dializnega zdravljenja ter bolnišničnom informacijskim sistemom.
Vprašanje 1: Ali naročnik priskrbi virtualni strežnik za namestitev ustreznega programa in ali naročnik razpolaga s SQL licencami?
Vprašanje 2: Ali bo naročnik izbranemu ponudniku omogočil VPN dostop do njihovega strežnika?
Vprašanje 3: Kateri Hišni informacijski sistem uporablja naročnik? (Birpis, Isoz, Hipokrtat)

Hvala, lp

ODGOVOR
1. Naročnik bo poskrbel za strežnik, SQL LICENCE priskrbi zbrani dobavitelj.
2. Naročnik bo izbranemu ponudniku omogočil VPN dostop.
3. SB MS uporablja Birpis informacijski sistem.Datum objave: 20.01.2021   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali boste zagotovili tudi stenske panele s priključki, glede na to, da boste zagotovili razvod cevi ?
V tem primeru vas prosimo za dodatne podatke, kateri tip stenskega panela ste imeli v mislih, da znamo pripraviti še potrošni material, ki bi bil potreben za kompatibilnost med cevmi (zankami) - stenskimi paneli in priključki RO.
Trenuten stenski panel, ki ga zahtevate (opisi) je od Freseniusa in imajo samo oni takega.
Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
V projektantskem popisu so predvideni tako priključni paneli, kot tudi distribucijski sistem. Naročnik ni imel v mislih nobenega konkretnega tipa stenskega panela, ampak je zgolj navedel zahtevane tehnične karakteristike, katere morajo ponudniki izpolniti.