Dosje javnega naročila 007865/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo računalniške forenzične opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.157,41 EUR

JN007865/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.12.2020
JN007865/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.12.2020
JN007865/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2021
JN007865/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2021
JN007865/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007865/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007865/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007865/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007865/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378386/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22797
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo računalniške forenzične opreme
Referenčna številka dokumenta: 430-1144/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava računalniške forenzične opreme, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: nakup in dobava zmogljivih delovnih postaj
Sklop 2: nakup in dobava zmogljivih prenosnih računalnikov
Sklop 3: nakup in dobava opreme za mobilno forenziko
Sklop 4: nakup in dobava strojno računalniške opreme
Sklop 5: podaljšanje licence programske opreme,
za potrebe digitalne forenzike.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup in dobava zmogljivih delovnih postaj
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je nakup in dobava zmogljivih delovnih postaj.
Podrobnejši opis je podan v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklop 1 se financira iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v višini 25 % upravičenih stroškov.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup in dobava zmogljivih prenosnih računalnikov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je nakup in dobava zmogljivih prenosnih računalnikov.
Podrobnejši opis je podan v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklop 2 se financira iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v višini 25 % upravičenih stroškov.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup in dobava opreme za mobilno forenziko
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
48710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana, oziroma se programska oprema, v kolikor je v elektronski obliki (in ne na USB ključku), dobavi na e-na
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je nakup in dobava opreme za mobilno forenziko.
Podrobnejši opis je podan v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup in dobava strojno računalniške opreme
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je nakup in dobava strojno računalniške opreme.
Podrobnejši opis je podan v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: podaljšanje licence programske opreme
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48460000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana, oziroma se programska oprema, v kolikor je v elektronski obliki (in ne na USB ključku), dobavi na e-na
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je podaljšanje licence programske opreme.
Podrobnejši opis je podan v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 11. 1. 2021, in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2021   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4:
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.12.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na decembrske praznike in na omejeno pridobivanje ponudb dobaviteljev, vas vljudno prosimo za podaljšanje vseh rokov za najmanj 10 dni.

ODGOVOR
Naročnik je proučil vprašanje/prošnjo potencialnega ponudnika in podaljšuje rok oddaje ponudb ter postavljanja vprašanj v zvezi s pripravo ponudb za željenih 10 dni.
Glede na navedeno podaja spremembe razpisne dokumentacije:

1. Sprememba v 3.1 podtočki (Predložitev ponudbe v sistemu e-JN), 3. točki (Rok in način predložitve ponudbe) I. dela razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe)

Spremeni se prvi stavek četrtega odstavka, ki se po novem glasi:

"Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21. 1. 2021 do 10.00 ure."

2. Sprememba v 4. točki (Odpiranje ponudb) I. dela razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe)

Spremeni se prvi odstavek, ki se po novem glasi:

"Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 21. 1. 2021 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2."

3. Sprememba v 5. točki (Dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo) I. dela razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe)

Spremeni se drugi odstavek, ki se po novem glasi:

"Naročnik bo odgovore objavil na portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do dne 18. 1. 2021, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 14. 1. 2021 do 15.00 ure."


Ostala določila v razpisni dokumentaciji ostanejo enaka.

Dodatno pojasnilo in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


Datum objave: 14.01.2021   15:36
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na sklop 3. tega javnega naročila.
V dokumentu TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA za sklop 3, so navedene naslednje funkcionalnosti:
1. Podpora za mobilne naprave Huawei Kirin
2. Podpora za mobilne naprave Spreadtrum
3. Znotraj programske opreme podpora za zavarovanje podatkov z uporabo metode v fizičnem načinu (angl. physical) ali pridobivanje celotnega datotečnega sistema (angl. full file system extraction). Velja za novejše naprave z Android operacijskim sistemom (za naprave z android 8, 9, 10 kot npr. Samsung Exynos S10, Samsung A10- A50,)

Ali so zgornje zahteve po funkcionalnosti naprave izločilni faktor?

Izpostavljene funkcionalnosti se namreč lahko izvajajo bodisi kot storitev pri proizvajalcu lahko pa se ločeno ponudi servisna oprema, s katero lahko uporabnik sam izvaja zahtevano storitev.

ODGOVOR 1:
Ker so zahtevane značilnosti programske opreme, navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila za sklop 3 pod zaporedno št. a) Programsko strojni komplet za mobilno forenziko, potrebne pri samem delu policije, jih mora oprema, ki jo bo ponudnik ponudil v svoji ponudbi, vsebovati kot so minimalno zahtevane, saj naročnik išče celovito rešitev, ki bo med seboj kompatibilna, ne bo podaljševala postopkov in ne bo povzročala dodatnih stroškov v času veljavnosti licence. Predmet javnega naročila ni naročilo storitev, temveč naročilo opreme.


Vprašanje št. 2.
»Virtualizacija pridobljenih podatkov pri zavarovanju mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android, s pomočjo android emulatorja.«

Kakšno funkcionalnost želi naročnik doseči s to zahtevo? Ali je možno vašo zahtevo bolj podrobno specificirati?

ODGOVOR 2:
Naročnik želi z navedeno funkcionalnostjo možnost uvoza pridobljenih podatkov iz mobilne naprave v android emulator, ki je del programske opreme, ter pregled podatkov (npr. iz pogovornih aplikacij) na način, kot je viden na sami napravi, v izvorni obliki.


Vprašanje št. 3.
Naročnika pozivamo da za vsaj 7 delovnih dni podaljša roke za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR 3:
Za omenjeno javno naročilo je naročnik rok za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb že podaljšal za 10 dni (prvotni rok za oddajo ponudb je bil 11. 1. 2021) in se s ponovnim podaljšanjem teh rokov ne strinja.


Dodatna pojasnila (odgovor 1, 2 in 3) so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.