Dosje javnega naročila 007554/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje
Blago: Dobava in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.571,80 EUR

JN007554/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN007554/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.12.2020
JN007554/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007554/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2021
JN007554/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.02.2021
JN007554/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007554/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 237-582836
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO
Savinjska cesta 35
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Marko Zaletel
marko.zaletel@pgdtm.si
+386 31591368

Internetni naslovi
https://www.facebook.com/pgdtm/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378390/Razpisna_dokumentacija_AC35-60_PGDTM_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22794
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
O84.250 - Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/60
Referenčna številka dokumenta: 002-R-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Primarni namen vozila je prevoz večje količine vode, dobava večje zaloge vode ob gašenju požarov v gosto naseljenih krajih ali urbanem okolju, požarih v industriji, uporabljalo pa se bo tudi za dobavo vode ob požarih v naravnem okolju. Vozilo je večje velikosti in ima 2 osi. Obe osi sta pogonski, prednja pa je vodljiva. Vozilo mora ustrezati tipizaciji Gasilske zveze Slovenije z dne 27.2.2020 za gasilske avtocisterne AC-**/**
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114100
50117100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Primarni namen vozila je prevoz večje količine vode, dobava večje zaloge vode ob gašenju požarov v gosto naseljenih krajih ali urbanem okolju, požarih v industriji, uporabljalo pa se bo tudi za dobavo vode ob požarih v naravnem okolju. Vozilo je večje velikosti in ima 2 osi. Obe osi sta pogonski, prednja pa je vodljiva. Vozilo mora ustrezati tipizaciji Gasilske zveze Slovenije z dne 27.2.2020 za gasilske avtocisterne AC-**/**
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.02.2021
Konec: 30.10.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vse potrebne informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.01.2021   09:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.12.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO
Savinjska cesta 35
1420
Trbovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.12.2020   01:22
Podajamo odgovore na zastavljena vprašanja do 20. 12. 2020, do vključno 20.00 ure.

Vprašanje 1:
Datum prejema: 17.12.2020 07:27
Pozdravljeni,
v tehnični specifikaciji gasilske nadgradnje v točki 3 zahtevate določen tip črpalke: centrifugalna, vsaj eno-stopenjski normalni tlak in vsaj štiri-stopenjski visoki tlak. V nadaljevanju navajate zahtevane karakteristike te črpalke: normalni tlak vsaj 3.500 l/min pri 10 bar, skladno s standardom EN1028 FPN 10-3000, visoki tlak vsaj 400 l/min pri 40 bar, skladno s standardom EN 1028 FPN 40-250.
Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je mogoče doseči s kombiniranimi črpalkami z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku in v celoti ustrezajo standardu DIN EN 1028. Navajanje tipa črpalke na zgoraj opisan način (z definiranjem vsaj 4 stopenj na visokem tlaku) je absolutno diskrimatorno, saj definira tehnološko rešitev izbranega proizvajalca črpalke brez kakršnihkoli objektivno utemeljenih razlogov, iz česar sledi, da preferirate izbranega ponudnika in le-tega postavljate v bistveno ugodnejši položaj, brez da bi za to obstajali utemeljeni razlogi, ostale ponudnike pa spravljate v očitno neenakovreden položaj.
Delovanje visokotlačnega dela črpalke na različnem številu stopenj je namreč le razvojna rešitev posameznih proizvajalcev gasilskih črpalk. Če črpalka deluje na primer na manj kot 4 stopnjah na visokem tlaku, to zagotovo ne vpliva na sam pretok ali na doseganje visokega tlaka, niti ne vpliva na večjo obrabo ali na delovanje in vzdrževanje črpalke. Črpalka z manj stopnjami na visokotlačnem delu dosega celo večji maksimalni pretok kot primerljiva črpalka s 4 stopnjami na visokotlačnem delu in ustreza zahtevanim karakteristikam in zahtevanemu standardu EN1028.
Pozivamo vas, da omenjeno tehnično zahtevo (črpalka z vsaj 4 stopnjami na visokem tlaku) črtate iz tehničnih specifikacij, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

Odgovor na vprašanje 1:
Naročnik dovoljuje vgradnjo črpalke, ki zagotavlja vse karakteristike navedene v tehnični specifikaciji in uporablja drugačne tehnološke rešitve. Hkrati mora omogočati hkratno delovanje črpalke na normalnem in visokem tlaku.

Vprašanje 2:
Datum prejema: 17.12.2020 07:45
Pozdravljeni,

Opozarjamo vas, da je zahteva, po kateri mora biti črpalka protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, glede na namen javnega naročila (dobava gasilskega vozila) brezpredmetna in pomanjkljivo opisana, pri tem pa ostale ponudnike, ki takšne tehnične rešitve nimajo, postavljate v neenakopraven položaj.

Dejstvo je, da mora biti črpalka v skladu s standardom DIN EN 1028, črpalke so zaščitene s pokrovom in vse črpalke so vgrajene v gasilski nadgradnji, kar jim zagotavlja dodatno zaščito pred zunanjimi vplivi (voda, veter, sneg). Z zahtevo po protihrupnem pokrovu navajate tehnološko rešitev izbranega ponudnika, kljub temu, da na trgu obstajajo črpalke, ki so že v osnovi protihrupno izdelane in zato dodatne zaščite proti hrupu ne potrebujejo, saj zagotavljajo nemoteno delo strojnika med intervencijo, osebno komunikacijo in komunikacijo prek radijske zveze. Glede na to, da navajate tehnično rešitev brez objektivno utemeljenega razloga in brez dodatnih pojasnil o nivoju zahtevanega hrupa in standardov merjenja hrupa, s tem absolutno onemogočate sodelovanje v predmetnem javnem naročilu vsem ponudnikom, zato vas pozivamo, da to zahtevo črtate, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

Odgovor na vprašanje 2:
Črpalka mora biti zaprta s pokrovom, ki omogoča normalno komunikacijo strojnika preko oddvojenega mesta radijske postaje ZARE pri črpalki. V kolikor lahko ponudnik to zagotovi brez protihrupnega pokrova je naročniku to sprejemljivo. V vsakem primeru mora imeti črpalka nameščen pokrov ali panel pred črpalko, ki onemogoča posege v črpalko.
Hkrati zainteresirane ponudnike obveščamo, da smo skladno z odgovori na zastavljena vprašanja popravili tehnično dokumentacijo v točki 3 in točki 3.4. Spremembe so označene z rumeno barvo.


S spoštovanjem!

Z gasilskim pozdravom,

NA POMOČ !