Dosje javnega naročila 007488/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Storitve: Odvoz odpadkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007488/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2020
JN007488/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN007488/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007488/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22796
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvoz odpadkov
Referenčna številka dokumenta: 271-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema opravljanje storitev odvoza komunalnih odpadkov za obdobje 24 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lokacija naročnika (Šempeter pri Gorici in Stara Gora)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnega sporazuma za vzdrževanje dvigal skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.l.RS št. 25/2016, ZTZPUS-1, 17/2011) in drugimi veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter dobro prakso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.12.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.12.2020   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 10.12.2020 do 14,00 preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2020   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zaradi zagotavljanja prevzemov odpadkov v celoti vas naprošamo za dodaten rok za oddajo ponudbene dokumentacije.
Potrebovali bi vsaj dodatnih 14 dni.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije. Lep pozdrav.