Dosje javnega naročila 007495/2020
Naročnik: JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: PREVZEM, ODVOZ IN PREDELAVA BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007495/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2020
JN007495/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN007495/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007495/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Andrej Gorjup
jkp.konjice@siol.net
+386 37580400
+386 37580416

Internetni naslovi
http://www.jkp-konjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378434/RD_BIO_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22805
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, ODPADKI


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM, ODVOZ IN PREDELAVA BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem, odvoz in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 900t v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021.

V okviru izvedbe javnega naročila bo ponudnik na naslovu naročnika v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 BREZPLAČNO prevzemal odpadke 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (zeleni obrez, veje) z ocenjeno količino 260t in 20 01 38 les, ki ni naveden pod 20 01 37 z ocenjeno količino 260t.

Ocenjene količine odpadkov se nanašajo na celotno trajanje javnega naročila, to je od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Vsi prevzemi odpadkov se stehtajo (polno in prazno) na naslovu JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Center za ravnanje z odpadki, CERO SK, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Center za ravnanje z odpadki, CERO SK, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem, odvoz in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 900t v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021.

V okviru izvedbe javnega naročila bo ponudnik na naslovu naročnika v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 BREZPLAČNO prevzemal odpadke 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (zeleni obrez, veje) z ocenjeno količino 260t in 20 01 38 les, ki ni naveden pod 20 01 37 z ocenjeno količino 260t.

Ocenjene količine odpadkov se nanašajo na celotno trajanje javnega naročila, to je od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Vsi prevzemi odpadkov se stehtajo (polno in prazno) na naslovu JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Center za ravnanje z odpadki, CERO SK, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru neizkoriščenosti količin odpadkov navedenih v pogodbi, se pogodbeni stranki po poteku obdobja, za katerega je sklenjena pogodba, lahko dogovorita in skleneta dodatek k pogodbi do izkoriščenosti kvote.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2020   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.12.2020   09:31
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.12.2020   10:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2020