Dosje javnega naročila 007513/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.538,00 EUR

JN007513/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2020
JN007513/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2021
JN007513/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2021
JN007513/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007513/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Cverle
sjn@onko-i.si
+386 15879601
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://onko-i.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22818
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0029/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Očala zaščitna za večkratno uporabo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice pregledne LATEX
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2020   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2020   12:38
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe ste v 4. členu zapisali
Dobavitelj je dolžan dobaviti blago v roku 2 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
potem pa v 6. členu
.
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavljal naročeno blago - zaščitna oprema za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana - v dobavnem roku:

- ves material, ki je predmet te pogodbe: do 24 ur od potrditve naročila;

vse znotraj rednega delovnega časa naročnika.


Kaj torej drži.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani Onkološkega inštituta objavil "popravek pogodbe". Popravek se nanaša na IV.tč/Naročanje in dobava blaga, 5.in 6.člen.

VPRAŠANJE
V obrazcu 5 navajate

Splošne zahteve:
- Ob ponudbi je potrebno priložiti katalog, navodila za uporabo in vzorce za testiranje, vključno z zunanjo embalažo.

Prosimo za pojasnilo kako ob ponudbi pošljemo vzorce za testiranje, vključno z zunanjo embalažo. Na kateri naslov, koliko vzorcev naj pošljemo, ali jih pošljemo do roka, ki je naveden za oddajo ponudbe?

ODGOVOR
Ponudnik lahko pošlje vzorce že ob sami ponudbi kar pomeni, da je ustrezno zapakirano (v embalaži) 1 x sc rokavic / velikost M oz priloži 1 x kom očal (odvisno od ponujenega). Ponudnika pa lahko naročnik tudi pozove, da naknadno predloži vzorce (dostava vzorcev najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po prejetem zahtevku. Ker naročnik razpisuje artikle, ki so trenutno zelo pomemben del zaščitne opreme in bi želeli razpis čimprej zaključiti, je zaželjeno, da dostavi prej omenjene vzorce že ob sami ponudbi. Vzorce ponudnik pošlje po pošti ali prinese osebno na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, /v roke:Cverle Mateja, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, z oznako javnega naročila, kot del ponudbe za nabavo zaščitne opreme za potrebe Onkološkega inštituta ljubljana.

VPRAŠANJE
V obrazcu 5 Dodatne zahteve zahtevate
Splošne zahteve:
- Fotokopija odločbe JAZMP o vpisu ponudnika v ustrezen register:
o proizvajalec medicinskih pripomočkov s sedežem v RS
o poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo


Ali je tu mišleno tudi ali/ali, torej da je ustrezno, tudi če smo vpisni samo za eno od obeh opcij, torej npr. le poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo in priložimo le Fotokopija odločbe JAZMP o vpisu ponudnika v ustrezen register poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo?

ODGOVOR
V kolikor ponujeni artikel ni medicinski pripomoček vpis v register ni potreben.V kolikor je ponujeni artikel medicinski pripomoček pa je ponudnik lahko vpisan samo v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, če seveda ni isti poslovni subjekt tudi proizvajalec le-teh s sedežem v RS.