Dosje javnega naročila 007520/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Blago: Nakup osteosintetskega materiala in materiala za parcialno artroplastiko kolka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.572,23 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007520/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2020
JN007520/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN007520/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN007520/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007520/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN007520/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2021
JN007520/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
JN007520/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
JN007520/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007520/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Rudarska cesta 9
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
olga.sencar@sb-trbovlje.si, Senčar Olga
sbt.trbovlje@sb-trbovlje.si
+386 35652658
+386 35626122

Internetni naslovi
http://www.sb-trbovlje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-trbovlje.si/aktualna-javna-narocila.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22827
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup osteosintetskega materiala in materiala za parcialno artroplastiko kolka
Referenčna številka dokumenta: JN-B-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročilo je razdeljeno na 3 sklope in sicer:
Sklop 1: osteosintetski material (razdeljen na podsklope),
Sklop 2: material za parcialno artroplastiko kolka,
Sklop 3: kostni cement.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osteosintetski material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup osteosintetskega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za parcialno artroplastiko kolka
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup materiala za parcialno artroplastiko kolka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kostni cement
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup kostnega cementa in seta za mešanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   12:30
Kraj: Elektronsko na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentacij navajate, da mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec "evidenca poslovnih subjekto po ZlntPK". Obrazec v razpisni dokumentaciji ni na voljo. Ali zadošča podpis izjave OBR-4?

Za vaš odgovor hvala že vnaprej.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani Splošne bolnišnice Trbovlje naknadno objavil mankajočo izjavo.


Datum objave: 04.12.2020   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentacij navajate, da mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec "evidenca poslovnih subjekto po ZlntPK". Obrazec v razpisni dokumentaciji ni na voljo. Ali zadošča podpis izjave OBR-4?

Za vaš odgovor hvala že vnaprej.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Podajamo spremenjen odgovor:

Izjava, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati je zajeta v Obrazcu ponudbe (OBR-1) in dodatne izjave ni potrebno prilagati.


Datum objave: 04.12.2020   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1/Ali smemo namesto obrazca 6 in 6/1 predložiti originalna, od Ministrstva za pravosodje v državi kjer imamo sedež izdana potrdila ter sodne prevode za podjetje in zakonite zastopnike - bo ustrezalo?
2/ Ali smemo ob eventualnem podpisu pogodbe z vašo cenjeno ustanovo namesto menice predložiti bančno garancijo za resno izvedbo posla - podjetje namreč ne posluje z menicami?ODGOVOR

1/ Lahko, vendar mora potrdilo odražati zadnje stanje.
2/ Lahko.


Datum objave: 14.12.2020   08:43
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da nam potrdite, da se 4. in 5. odstavek točke 9.1.3. ne nanašajo na slop 3 - kostni cement

ODGOVOR

4.odstavek točke 9.1.3. razpisne dokumentacije glede inštrumentarija se nanaša na sklop 3 kostni cement, medtem ko se 5. odstavek glede kompatibilnosti z magnetno resonanco ne nanaša na sklop 3 kostni cement.