Dosje javnega naročila 007578/2020
Naročnik: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Blago: Oprema III. faze POŠ Lavrica
ZJN-3: Odprti postopek

JN007578/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007578/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007578/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 238-587719
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
SI
Škofljica
Slovenija
Gabrijela Golob
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si
+386 13601627
+386 13601610

Internetni naslovi
http://www.skofljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378566/Dokumentacija_Obcina_Skofljica_JN_Oprema_III_faza_POS_Lavrica.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22833
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oprema III. faze POŠ Lavrica
Referenčna številka dokumenta: 43004-03-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža/postavitev opreme za III. fazo Podružnične osnovne šole Lavrica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podružnična osnovna šola Lavrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža/postavitev opreme za III. fazo Podružnične osnovne šole Lavrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov nastalih na strani dobavitelja opreme.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2021   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
Škofljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2020   11:15
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Naprošamo za objavo načrtov ter PZI dokumentacije, hvala.

Odgovor naročnika:

Grafične priloge za opremo so objavljene na spletni Občine Škofljica pri predmetnem javnem naročilu:
https://www.skofljica.si/javna-narocila-in-razpisi/

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas kakšna je ocenjena vrednost projekta oz. kakšna so zagotovljena sredstva.

Odgovor naročnika:

Naročnik ni dolžan objaviti ocenjeno vrednost javnega naročila, v kolikor pa ne bi imel predvidenih sredstev v proračunu Občine Škofljica pa ne bi mogel izvesti javnega naročila.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo načrtov, na naročnikovi strani, kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji, jih še ni...

Odgovor naročnika:

Grafične priloge za opremo so objavljene na spletni Občine Škofljica pri predmetnem javnem naročilu:
https://www.skofljica.si/javna-narocila-in-razpisi/

naročnik
Občina Škofljica


Datum objave: 18.12.2020   12:32
Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

popisi in sheme večkrat niso usklajeni pri navajanju referenčnih modelov. Naj navedem primer: v popisu navajate da ponudimo art. proizvod kot na primer: ZAK-Kovinska garderobna omara SUM 410 in SUM 420, v shemi navajate proizvod kot na primer: ZAK-Kovinska garderobna omara SUS W. Katero je sedaj pravilno? Naj opozorim da v garderobni omarici širine 30 cm ni vertikalne pregrade (ta je samo pri 40 cm).

Enako pri televiziji, v popisu je navedena velikost televizije 65", v shemi 50". Razlika v ceni je ogromna.

Torej, ali se pri pripravi ponudbe držimo opisov artiklov v popisih ali shemah?

Odgovor naročnika:

Pri kovinskih garderobnih omarah naročnik izrecno želi imeti ločene omarice, tako da naj se upošteva garderobno omaro SUS W (po grafičnih prilogah).

Pri velikosti televizije se upošteva navedba v popisu to je velikost televizije 65".

naročnik
Občina Škofljica


Datum objave: 21.12.2020   13:06
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za znižanje števila referenčnih potrdil iz 2 (dveh) na 1 (enega), če je le ta obsega vsaj 200.000 brez DDV. S tem boste močno razširili krog ponudnikov ali ceno razširitev referenčnih del na kategorijo SI-122.

Odgovor naročnika:

Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal, saj je določil referenčni pogoj glede na predmet javnega naročila in sorazmerno naročilu, ob čemer je referenčno obdobje določeno daljše (upoštevajo se reference od 01. januarja 2016 dalje).

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

Prosim za znižanje referenčnih potrdil iz 2 na 1.

Odgovor naročnika:

Naročnik je na vprašanje že odgovoril glej odgovor na vprašanje št. 5

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Zaradi celotne situacije okoli virusa in prihajajočih praznikov naprošamo za podaljšanje roka.

Odgovor naročnika:

Glede na kratek rok izvedbe naročila (dobave) in glede na to, da naročnik opremo nujno potrebuje, se rok za prejem ponudb ne podaljša.

naročnik
Občina ŠkofljicaDatum objave: 22.12.2020   11:20

Odgovor na vprašanje št. 8

Vprašanje ponudnika:

naročnika prosimo, da TOČNO opredeli kakšno konfiguracijo mora imeti zobozdravniški stol. Samo navedba proizvajalca in modela ni dovolj, saj je znotraj posameznega modela stola možna različna stopnja opremljenosti le-tega (od izbire luči, sistema za komunikacijo s pacientom, vrste zaslona naprej...).

Odgovor naročnika:

Tehnične lastnosti za zobozdravstveni aparat

Stomatološki element:
Biči zgoraj na poteg , ki se samodejno balansirajo, z zaponko
1x cev za puster s 3F ročko in snemljivim ohišjem
2 x spojka za zračni instrument LED z regulacijo vode
1 x cev in mikromotor brez ščetk LED z regulacijo vode
Spomin za delo za različne zobozdravnike
Prikazovalnik s komandnimi funkcijami, s podatki o delovanju instrumentov, z uro, nastavitvijo količine vode,
Mizica za inštrumente (s pladnji primernimi za avtoklaviranje)
Amortizer za nastavitev dentalne roke z instrumenti po višini in možnost fiksiranja na poljubni višini
Regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorjev z multifunkcijskim nožnim stikalom

Stol:
Hrbtni naslon (v zgornjem delu ožji, v spodnjem delu pa širši)
Multifunkcijski naslon za glavo
Standardno oblazinjenje (barva po dogovoru)
Levi naslon roke
Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na asistentkini in terapevtski strani ter nožnega stikala.
Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire.

Multifunkcijska nožna stopalka s kovinskim ščitnikom (upravljanje stola in inštrumentov)

Vodni blok:
Fontana montirana na tla ob stolu za pacienta
Možnost montaže za delo levičar / desničar
Pljuvalnik vrtljiv okoli svoje osi
Snemljive plastike fontane in snemljiv pljuvalnik fontane
Pljuvalnik izvedba porcelan
2 x Grelec vode (za nasadne instrumente, za lonček)
Amalgam separator, ki ustreza predpisanim standardom
Vgrajena avtomatska dezinfekcija vode
Set za intenzivno avtomatsko tedensko dezinfekcijo vode
Avtomatsko jutranje izpiranje vode iz cevi za inštrumente
Sistem za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja za vsakim pacientom
Prikazovalnik s funkcijo prikaza servisnih intervalov in sporočil o delovanju sistema

Asistentkin element:
Kratka roka za sesalne cevi, gibljiva levo, desno in nastavljiva po višini.
Mala sesalka, velika kirurška sesalka

Reflektor:
Reflektor LED, s snemljivimi ročaji - Možnost regulacije jakosti
Možnost izklopa v poziciji za splakovanje in avtomatskega vklopa v povrnjeni delovni poziciji

Stol za zobozdravnika in asistenco:
Oblika stola: SEDLO

Nasadni instrumenti LUX:
Turbina, moder kolenčnik z glavo, Pnevmatski čistilec zobnega kamna

Naprave v strojnici :
Brezoljni kompresor z avtomatskim izpustom kondenza
sesalna moč vsaj 155l/min pri 5 bar /Tank vsaj 25 l
Sesalni motor za vakum Pretok vsaj 1250 l/min.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 9

Vprašanje ponudnika:

Rabim dodatne podatke o zobozdravstvenem stolu:
-sestav zobnega stola
-koliko cevi za inštrumente ima
-koliko ( mikromotorjev , spojk,puhal , scalerjev ,nasadnih instrumentov)
-ali zraven zobnega stola spadajo tudi kompresor ,aspiracijski motor, avtoklav,..

Odgovor naročnika:

Naročnik je na vprašanje že odgovoril glej odgovor na vprašanje št. 8.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 10

Vprašanje ponudnika:

Rabimo malo več podatkov o zobozdravstvenem stolu, prosimo, če jih lahko objavite.

Odgovor naročnika:

Naročnik je na vprašanje že odgovoril glej odgovor na vprašanje št. 8.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 11

Vprašanje ponudnika:

Ali zadostuje parafiran vzorec pogodbe oziroma ali ga je potrebno izpolniti?

Odgovor naročnika:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (4. del, točka 4.1. obrazci in izjave za sestavo ponudbe), vzorec pogodbe ni obvezna priloga ponudbi in ga ni potrebno prilagati ponudbi. Ponudnik s podpisom Obrazca št. 4 Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju pogodbe ni potrebno prilagati ponudbi med drugim izjavlja tudi, da se je seznanil z vzorcem pogodbe in ga kot takega sprejema.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 12

Vprašanje ponudnika:

naročnika prosimo da umakne zahtevo po izdelavi kataloga sledeče ponujene opreme:
- za vso tipsko opremo, v kolikor ponujamo enak artikel, kot je naveden referenčni model;
- netipska oprema se izdela skladno z razpisno dokumentacijo, po meri, s tehničnimi karakteristikami in načrtih naročnika, zato smatramo da je izdelava kataloga iz opisov in naročnikovih načrtov časovno izredno potratna, brez kakršne koli dodane vrednosti za naročnika.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev prosimo naročnika, da ugodi naši zahtevi po umiku kataloga.

Odgovor naročnika:

V primeru, da ponudnik ponuja popolnoma enak izdelek, kot je naveden kot referenčni model, za navedeni izdelek ponudniku ni potrebno ponudbi priložiti ponudbi kataloga/prospekta za tak izdelek, mora pa v obrazcu specifikacije predračuna vpisati zahtevane podatke.

Za netipsko opremo, ki se izdela po naročilu, ponudbi ni potrebno priložiti katalogov/skic.

naročnik
Občina Škofljica


Datum objave: 29.12.2020   15:49
Odgovor na vprašanje št. 13

Vprašanje ponudnika:

NETIPSKA OPREMA

ni načrtov za zap.št.

- B.1.15 NO/MI-15
- B.2.28 NO/PT-28
- B.2.29 NO/PT-29
- B.4.5. NO/PO-1
- B.4.6. NO/PO-2

Gre za zelo slabo pripravljene dokumente pri katerih kot prvo prihaja do velikih razhajanj med popisom del ter načrti kot drugo niti ni vseh potrebnih shem oz načrtov...

Objavite potrebne načrte in podaljšajte rok za oddajo v nasprotnem primeru boste po vsej verjetnosti morali sam razpis ponoviti, zaradi tako konfuzno pripravljenega PZIja boste imeli velike težave z izvajalcem, v kolikor se bo sploh kdo hotel lotiti takšnega objekta.

Odgovor naročnika:

Naročnik je na svoji spletni strani Občine Škofljica: https://www.skofljica.si/javna-narocila-in-razpisi/ objavil dodatne grafične priloge, ob čemer je potrebno, zaradi pomote pri oznakah, pri spodaj navedenih dveh postavkah upoštevati:
- B.2.28 NO/PT-28 za postavko popisa - B.2.28 NO/PT-28 se upošteva - B.2.29 NO/PT-29
- B.2.29 NO/PT-29za postavko popisa - B.2.2 NO/PT-2 se upošteva - B.2.30 NO/PT-30,
in se za neljubo pomoto opravičujemo.

Kot je naročnik že odgovoril, se glede na kratek rok izvedbe naročila (dobave) in glede na to, da naročnik opremo nujno potrebuje, rok za prejem ponudb ne podaljša.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 14

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo k podaljšanju roka oddaje ponudbe, gre za zelo obsežen projekt v katerem se določene stvari definira še sprotno kar pomeni, da projekt (popis del in sheme ter načrti se razlikujejo) ni izdelan do popolnosti torej bodo tudi ponudbe nepopolne.

Posledično se boste, zaradi razhajanja podatkov v popisu del ter shemami in načrti, kasneje morali soočati še z večjimi težavami pri sami izvedbi projekta ter daljšimi zamudami kakor pa, če se rok za oddajo podaljša.

Verjamemo, da tako Vi kot tudi mi stremimo k temu, da se projekt izvede čim hitreje, vendar v prvi vrsti KAKOVOSTNO, kar pa v tej fazi zaradi prej naštetih razlogov ne more zagotoviti nihče od potencialnih ponudnikov.

S tem se boste izognili nadaljnjim težavam, ki jih lahko vsekakor pričakujete v sami fazi izvedbe projekta, vemo pa, da je skupen cilj, da bodo morebiti tako Vaši kakor morda tudi naši otroci v visoko kakovostno urejenem šolskem objektu, pretehtajte, kaj Vam pomeni več.

Odgovor naročnika:

Javni razpis je objavljen že od začetka meseca decembra in kot je naročnik že odgovoril se glede na kratek rok izvedbe naročila (dobave) in glede na to, da naročnik opremo nujno potrebuje, rok za prejem ponudb ne podaljša.

naročnik
Občina Škofljica