Dosje javnega naročila 007525/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo stanovanjskih stavb v obstoječi soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.709.768,89 EUR

JN007525/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2020
JN007525/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2020
JN007525/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2021
JN007525/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN007525/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007525/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22840
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo stanovanjskih stavb v obstoječi soseski Cesta španskih borcev, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj ter pridobitev uporabnih dovoljenj, kjer je to potrebno.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Cesta španskih borcev 31, Cesta španskih borcev 31A, Cesta španskih borcev 31B, Cesta španskih borcev 31C, Cesta španskih borcev 35, Cesta španskih borcev 35A, Cesta španskih borcev 37, Cesta
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj ter pridobitev uporabnih dovoljenj, kjer je to potrebno.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.03.2021
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Iz razlogovov, navedenih v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, PN 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa"
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Cesta španskih borcev 43A, Cesta španskih borcev 43C, Cesta španskih borcev 45C, Cesta španskih borcev 49B, Cesta španskih borcev 49C, Cesta španskih borcev 51B, Cesta španskih borcev 53, Ces
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj ter pridobitev uporabnih dovoljenj, kjer je to potrebno.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.03.2021
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, PN 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa"
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Cesta španskih borcev 55B, Cesta španskih borcev 55C, Cesta španskih borcev 57, Cesta španskih borcev 57A, Cesta španskih borcev 61B, Cesta španskih borcev 63, Cesta španskih borcev 65A, Ces
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo stanovanjskih stavb v soseski Cesta španskih borcev v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj ter pridobitev uporabnih dovoljenj, kjer je to potrebno.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.03.2021
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, PN 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa"
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2021   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22840


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2021   12:00

Dodatne informacije:
Obvezen ogled lokacije : 17.12.2020 ob 12.00 uri
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.12.2020   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo glede ogleda objekta.
Zanima nas, ali je za ogled objekta 17.12.2020 ob 12. uri potrebna predhodna prijava.

Lep pozdrav in hvala,

ODGOVOR


Prijava za ogled ni potrebna. Zbor bo ob 12.00 uri na parkirišču soseske pred stavbo Cesta španskih borcev 31.

JSS MOL

Datum objave: 15.12.2020   06:56
VPRAŠANJE
PREDLOG ZA SPREMEMBO RAZPISA
IZVEDBA GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ZA PRENOVO STANOVANJSKIH STAVB V S SOSESKI CESTA ŠPANSKIH BORCEV V LJUBLJANI

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je določeno:
»Podizvajalci
V ponudbi mora biti navedeno, katera dela in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec. Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema glavni izvajalec oz. posamezni partner v skupni ponudbi. Naročnik ponudnike opozarja, da ponudnik ne sme oddati v podizvajanje javnega naročila v celoti, in niti na način, da bi bil v podizvajanje oddan (po vsebini neopredeljen) del javnega naročila, ki bi predstavljal delež celotnega javnega naročila. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale navedenega, bodo izločene.«

Stranka javnega naročila je skladno s 6. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je gospodarski subjekt, to pa je, fizična ali pravna osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. ZJN-3 pa gospodarskim subjektom, tako kot Direktiva 2014/24 in Direktiva 2014/25 (zaradi kontinuitete rešitve prim. sodbo Sodišča Wrocław Miasto na prawach powiatu proti Minister Infrastruktury i Rozwoju, C-406/16 z dne 14. 6. 2014, ECLI:EU:C:2016:562, točka 33), tudi omogoča, da lahko za izvedbo naročila sklenejo pogodbe s podizvajalci.

Prej citirana določba razpisa je neopravičeno diskriminatorna, saj onemogoča sodelovanje ponudnika z podizvajalci na način, ki je v nasprotju z ZJN-3. V ZJN-3 omejitve na način, kot ste jo določili v razpisu, ni najti.
Iz določb 81. člena ZJN-3 je razvidno, da imajo ponudniki načeloma vedno, kadar je to primerno, možnost, da se pri izpolnjevanju pogojev sklicujejo na zmogljivosti drugih subjektov. Združevanje kapacitet več gospodarskih subjektov zaradi zadostitve minimalnim zahtevam glede sposobnosti, ki jih določi naročnik, je dopustno, če ponudnik naročniku dokaže, da bo ob izvedbi naročila dejansko razpolagal s sredstvi drugih subjektov, na katere se sklicuje. Takšna možnost skupnega nastopa vpliva na povečanje konkurenčnosti na trgu javnih naročil ter spodbuja vključevanje malih in srednje velikih podjetij, kar je eden od temeljnih ciljev javnega naročanja. Možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov mora biti zato praviloma vedno podana, čeprav ni absolutna, saj je omejena na položaje, v katerih je uporaba tujih zmogljivosti primerna glede na konkretni predmet naročila. Poleg tega je možnost uporabe zmogljivosti drugih subjektov povezana tudi z določenimi formalnimi zahtevami. Ponudnik mora namreč dokazati, da ima zmogljivosti tretjega dejansko na razpolago, v ponudbi ga mora ustrezno predstaviti in izkazati izpolnjevanje določenih pogojev oz. zahtev, povezanih z izključitvenimi razlogi. Poleg tega mora tretji subjekt v primeru, če se ponudnik nanj sklicuje zaradi izpolnjevanja pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, v ponudbi praviloma nastopati kot podizvajalec, naročnik pa lahko v primeru, če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, zahteva solidarno odgovornost za izvedbo naročila. V primerih specifičnih (zahtevnejših) javnih naročil lahko obstajajo tudi okoliščine, zaradi katerih sposobnosti ni mogoče doseči z združevanjem različnih gospodarskih subjektov, zaradi česar ima naročnik izjemoma možnost določiti zahtevo, da minimalno stopnjo sposobnosti doseže bodisi en sam gospodarski subjekt bodisi s sklicevanjem na omejeno število gospodarskih subjektov (četrti odstavek 81. člena ZJN-3). Taka omejitev pa je lahko določena le v izjemnih primerih in pod pogojem, da je povezana in sorazmerna s predmetom določenega javnega naročila. Omejitve možnosti sklicevanja na zmogljivosti drugega subjekta morajo biti določene glede na ključne naloge oz. vsebinsko in ne smejo biti avtomatične in splošne, temveč v vsakem konkretnem primeru utemeljene, upravičene, nujne in povezane s predmetom posameznega naročila. Poleg tega omejitve ne smejo biti količinske določba razpisne dokumentacije, s katero se sklepanje pogodb s podizvajalci za abstraktno določen delež naročila omeji na določen odstotek naročila, ne glede na to, ali je mogoče preveriti sposobnosti morebitnih podizvajalcev, in brez kakršne koli navedbe o tem, da so določene naloge bistvenega pomena, ni skladna s pravili javnega naročanja (prim. sodbo Sodišča EU št. C-406/14 Wroclaw).
Glede na to, vas pozivamo, da spremenite razpis. V tem razpisu ni najti tako zahtevnih del, da bi bila omejitev deleža s podizvajalci upravičena. Vaša zahteva zato ni sorazmerna predmetnemu razpisu.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Skladno s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik dopušča vsakemu gospodarskemu subjektu, ki bo v konkretnem postopku javnega naročila predložil ponudbo, možnost, da del javnega naročila odda v podizvajanje.
ZJN-3 izrecno določa, da se v podizvajanje lahko da del naročila, kar pomeni, da se v podizvajanje ne sme oddati celotnega naročila. Z namenom interpretacije besedne zveze »del naročila« je naročnik v razpisni dokumentaciji dodal pojasnilo, ki ima podlago v prvem odstavku 94. člena ZJN-3. Zgolj s pojasnjevalnim ne pa z izključevalnim namenom je naročnik v razpisni dokumentaciji opredelil, da se v podizvajanje ne sme oddati javnega naročila v celoti in tudi ne dela javnega naročila, ki bi bil vsebinsko neopredeljen in določen samo v deležu. Zahteva po vsebinski opredelitvi dela javnega naročila, ki ga ponudnik namerava oddati v podizvajanje, izhaja iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Enako v zadnjem delu vprašanja ugotavlja tudi ponudnik, ki je na Portalu javnih naročil postavil vprašanje z očitkom, da so zahteve glede podizvajalcem v razpisni dokumentaciji diskriminatorne.

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil nobene omejitve, ki bi onemogočala oddajo dela javnega naročila v podizvajanje, prav tako v razpisni dokumentaciji ni prepovedi sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov, katero gospodarskim subjektom zagotavlja 81. člen ZJN-3.

JSS MOL


Datum objave: 18.12.2020   06:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo za objavo dodatnega termina za ogled.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik bo ponovni ogled izvedel dne 7.1.2021 ob 12.00 uri. Zbor bo na parkirišču soseske pred stavbo Cesta španskih borcev 31.

JSS MOL

Datum objave: 18.12.2020   08:34
Naročnik ponudnike obvešča, da bo ponovni ogled izveden dne 7.1.2021 ob 12.00 uri. Zbor bo na parkirišču soseske pred stavbo Cesta španskih borcev

JSS MOL

Datum objave: 04.01.2021   10:59
VPRAŠANJE

Ali je ustrezna referenca tri stanovanja po 50m2 na istem objektu, ali morajo biti trije različni objekti?


Lp

ODGOVOR


Izvedba del v enem stanovanju je ena referenca. Vsako stanovanje, v katerem so bila izvedena referenčna dela, mora meriti vsaj 50 m2. Vsa tri stanovanja se lahko nahajajo v istem objektu.

JSS MOL

Datum objave: 07.01.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas kje je objavljen popis del v excelu ? Na vaši spletni strani ne najdemo popisa del ?
https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi/javna-narocila/izbira-izvajalca-za-izvedbo-prenove-obstojecega-naselja-cesta-spanskih-borcev-ljubljana-narocilo-je-razdeljeno-v-tri-sklope

Hvala, lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Na spletni strani https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi/javna-narocila/izbira-izvajalca-za-izvedbo-prenove-obstojecega-naselja-cesta-spanskih-borcev-ljubljana-narocilo-je-razdeljeno-v-tri-sklope

je potrebno klikniti na besedilo "POVEZAVA DO OSTALIH PRILOG", kjer so objavljeni popisi del za vse tri sklope ter PGD/DGD in PZI dokuemtacija, gradbena dovoljenja,

JSS MOL


Datum objave: 07.01.2021   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas kje je objavljen popis del in količine prosimo vas, da objavite povezavo, ker na vaši spletni strani ni objavljenega popisa del in količin. Ne moremo dati ponudbe.

Povezava do razpisne dokumentacije
https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi/javna-narocila/izbira-izvajalca-za-izvedbo-prenove-obstojecega-naselja-cesta-spanskih-borcev-ljubljana-narocilo-je-razdeljeno-v-tri-sklope

Lep pozdrav


ODGOVOR


Na spletni strani https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi/javna-narocila/izbira-izvajalca-za-izvedbo-prenove-obstojecega-naselja-cesta-spanskih-borcev-ljubljana-narocilo-je-razdeljeno-v-tri-sklope

je potrebno klikniti na besedilo "POVEZAVA DO OSTALIH PRILOG", kjer so objavljeni popisi del za vse tri sklope ter PGD/DGD in PZI dokuemtacija, gradbena dovoljenja,

JSS MOL


Datum objave: 11.01.2021   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

opazili smo računsko napako v popisu, in sicer pri sklopu1, objekt 31A, postavka: "Nadstrešek" B 7.11.
Opozarjamo vas, da zaradi te računske napake pride do precejšnjega odstopanja pri izračunu.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je v obkavljenih popisih del preveril delovanje formul v postavki sklop1, objekt 31A, postavka: "Nadstrešek" B 7.11.

Naročnik pri navedeni postavki ni ugotovil računske napake.

JSS MOL

Datum objave: 14.01.2021   06:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali bodo pogajanja?

Lep pozdrav

ODGOVOR

V odprtem postopku Zakon o javnem naročanju ne daje pravne podlage za pogajanja.

JSS MOL


Datum objave: 14.01.2021   06:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali moramo priložiti dokazilo s.bon (bonitetno oceno), da nismo imeli blokiranih TRR v zadnjih 6 mesecih?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Dokazila, da niste imeli blokiranega TRR v zadnjih 6 mesecih, ni potrebno prilagati.

JSS MOL

Datum objave: 14.01.2021   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas za podaljšanje roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje za vsaj en teden, ker je obsežen popis del, vmes so bili prazniki in nismo še prejeli vseh cen od dobaviteljev.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je javni razpis za izbiro izvajalca objavil 3.12.2020, rok za oddajo ponudb je 21.1.2021, kar je po dovolj časa za pripravo ponudbe, tako da naročnik ne vidi razlogov za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

JSS MOL