Dosje javnega naročila 007527/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.138,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007527/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2020
JN007527/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
JN007527/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN007527/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2021
JN007527/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.10.2021
JN007527/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 31.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007527/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22847
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
Referenčna številka dokumenta: 200-47/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava Katetrov in pripadajočih medicinskih pripomočkov po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
JR 1468-1 Katetri in pripadajoči MP-Ostalo,
JR 1468-2 Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni,
JR 1468-3 Katetri in pripadajoči MP Ureterni,
JR 1468-4 Katetri in pripadajoči MP-Double J stent.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Ostalo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141240
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Katetri in pripadajoči MP-Ostalo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP Ureterni
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Katetri in pripadajoči MP Ureterni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Double J stent
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Katetri in pripadajoči MP-Double J stent
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2021   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2020   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
objavljen imate tudi referenčni obrazec. V skladu z navedenim nas zanima koliko referenc moramo oddati za en izdelek npr. otroško urinsko vrečko.
Hvala.

ODGOVOR
Pogoj referenc iz točke 7 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) pa bo ponudnik izkazal na poziv naročnika v fazi vzorčenja. Naročnik bo v primeru poziva k posredovanju referenčnega potrdila zahteval referenčno potrdilo najmanj 1 zdravstvene ustanove (klinični center, bolnišnice) v RS ali EU.Datum objave: 03.12.2020   14:15
VPRAŠANJE
Pozdarvljeni,
ali potrebno dati referenčna potrdila potrditi v posamezen zavod, kot vidimo zahtevete le ta za posamezen izdelek, torej se lahko zgodi da toliko kot bo prijavljenih izdelkov bo tudi reference. Npr. 50 izdelkov, 50 različnih reference. Ali se vam to ne zdi preterano. Ali ocenjujete izdelek ali dobavitelja.
Hvala za vaše odgovore.

ODGOVOR
Pogoj referenc iz točke 7 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) bo ponudnik izkazal na poziv naročnika v fazi vzorčenja. Naročnik bo v primeru poziva k posredovanju referenčnega potrdila zahteval referenčno potrdilo najmanj 1 zdravstvene ustanove (klinični center, bolnišnice) v RS ali EU. Naročnik ne odstopa od zapisanega pogoja referenc.Datum objave: 11.12.2020   08:14
VPRAŠANJE
1. Ali lahko pod artikel številka N006104 ponudimo kakovostno in funkcionalno enakovredno urinsko vrečko 1000ml?
2. Ali lahko pod artikla številka N008331 in N008332 ponudimo kakovostno in funkcionalni ženski kateter dolžine 20 cm?
3. Ali lahko pod artikla številka N006030 in N006037 ponudimo kakovostno in funkcionalno enakovredna artikla, ki ne vključujeta vial?
4. Ali lahko pod artikle številka N006071, N006072, N006073, N006074, N006075, N006076 ponudimo funkcionalno in kakovostno enakovreden artikel s premazom kot je PTFE?
5. Ali lahko pod artikel številka N008377 ponudimo kakovostno in funkcionalno enakovreden aspiracijski kateter, ki je 1cm daljši (53cm)?
6. Ali lahko pod artikel številka N008388 ponudimo kakovostno in funkcionalno enakovreden centralni venski kateter dolžine 20cm ?
7. Ali lahko pod artikel številka N008402 ponudimo kakovostno in funkcionalno enakovreden centralni venski kateter 8,5 Fr (zahteva je 8Fr)?

ODGOVOR
1. Da, lahko.
2. Da, lahko.
3. Da. lahko.
4. Ne.
5. Da, lahko.
6. Ne.
7. Da lahkoDatum objave: 15.12.2020   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za potrditev, da v okviru obrazca Okvirnega sporazuma v 1.členu ne izpolnjujemo številke na portalu EU in datuma objave, ker je navedeno naročilo male vrednosti in za navedeno javno naročilo številka objave na portalu EU ne obstaja.
Že vnaprej najlepša hvala.Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudniku ni potrebno izpolnjevati vnosnih polj v 1.čl. okvirnega sporazuma, zadoščajo izpolnjeni podatki o ponudniku (tabela) in podpis ter žig okvirnega sporazuma.Datum objave: 21.12.2020   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
postavljamo vprašanje za šifri #N006080 in #N006081:
Ali lahko ponudimo 2-lumenski suprapubični kateter iz medicinskega silikona CH 10 oz. CH 12 z dvema drenažnima očesoma, dolžine 40 cm, radiopačen po vsej dolžini , ki je samostojen in ni v setu?
hvala za odgovor

ODGOVOR
Ne. Suprapubični kateter mora biti v setu,da z ostalim priborom izvedemo suprapubično kateterizacijo ob nujnih, urgentnih primerih.Datum objave: 21.12.2020   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pri šifri #N006107 ponudimo zamašek, ki ni sterilen?
Hvala

ODGOVOR
Ne.Zamašek mora biti v sterilnem ovoju.

Datum objave: 22.12.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

reference so opredeljene v desetem odstavku 76. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki opredeljuje tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo javnega naročila. Naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko zahteva seznam referenc in referenčna potrdila, ker je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že (večkrat) uspešno izvedel. Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev. Se pravi referenca mora izkazovati, da je ponudnik sposoben pravočasno dobavljati svoje artikle ne glede na to kateri artikel je to (npr. igle, katetri, obvezilni material ipd.).

Referenca kot taka nikoli ne sme biti sestavljena in omejena tako, da mora ponudnik napisati seznam artiklov, ki jih je prijavil in za te dajati referenco. Referenca ni vezana na artikle ampak na sposobnost dobavitelja kot takega (njegove dobave, obseg dobav ipd.). Prosimo vas za potrditev, da lahko navedemo katerekoli artikle (ne le tiste, ki prijavljamo), ki smo jih uspešno dobavili npr. bolnišnici v Sloveniji ali EU.

Prav tako prosimo za potrdilo, da referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi in da izpolnjevanje referenc v ESPD ni potrebno ter, da je vse navedeno potrebno priložiti ob pozivu.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik s samo navedbo reference v obrazcu Izjava NMV, v primeru, ko bi ponudnik zapisal izvedbo dobave ne glede na to, katere artikle je dobavljal, ne bi dobil prave potrditve o dejanski sposobnosti ponudnika, da bo uspešno izvajal predmeta javnega naročila. Saj npr. uspešno izvajanje dobav igel še ne pomeni, da je ponudnik sposoben uspešno izvajati dobav žilnih protez.
Zato je naročnik v razpisni dokumentaciji podal zahtevo: "Reference: da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse
artikle) najmanj 2 zdravstvenima ustanovama (navedba kliničnega centra,
bolnišnice) v RS ali EU (v kvoti referenc se upošteva tudi navedba referenčnega potrdila naročnika). Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Naročnik ne zahteva, da se v obrazcu Izjava NMV zapiše seznam artiklov, zahteva pa, da se v vseh točkah izpolni zahtevane vsebine.

Referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi. Naročnik pa bo lahko pozival ponudnika k posredovanju referenčnega potrdila, torej po roku za oddajo ponudb.
Lep pozdravDatum objave: 22.12.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

reference so opredeljene v desetem odstavku 76. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki opredeljuje tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo javnega naročila. Naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko zahteva seznam referenc in referenčna potrdila, ker je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že (večkrat) uspešno izvedel. Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev. Se pravi referenca mora izkazovati, da je ponudnik sposoben pravočasno dobavljati svoje artikle ne glede na to kateri artikel je to (npr. igle, katetri, obvezilni material ipd.).

Referenca kot taka nikoli ne sme biti sestavljena in omejena tako, da mora ponudnik napisati seznam artiklov, ki jih je prijavil in za te dajati referenco. Referenca ni vezana na artikle ampak na sposobnost dobavitelja kot takega (njegove dobave, obseg dobav ipd.). Prosimo vas za potrditev, da lahko navedemo katerekoli artikle (ne le tiste, ki prijavljamo), ki smo jih uspešno dobavili npr. bolnišnici v Sloveniji ali EU.

Prav tako prosimo za potrdilo, da referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi in da izpolnjevanje referenc v ESPD ni potrebno ter, da je vse navedeno potrebno priložiti ob pozivu.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik objavlja popravek predhodnega odgovora:
"Spoštovani,
naročnik s samo navedbo reference v obrazcu Izjava NMV, v primeru, ko bi ponudnik zapisal izvedbo dobave ne glede na to, katere artikle je dobavljal, ne bi dobil prave potrditve o dejanski sposobnosti ponudnika, da bo uspešno izvajal predmeta javnega naročila. Saj npr. uspešno izvajanje dobav igel še ne pomeni, da je ponudnik sposoben uspešno izvajati dobav žilnih protez.
Zato je naročnik v razpisni dokumentaciji podal zahtevo: "Reference: da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse
artikle) najmanj 2 zdravstvenima ustanovama (navedba kliničnega centra,
bolnišnice) v RS ali EU (v kvoti referenc se upošteva tudi navedba referenčnega potrdila naročnika). Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Naročnik ne zahteva, da se v obrazcu Izjava NMV zapiše seznam artiklov, zahteva pa, da se v vseh točkah izpolni zahtevane vsebine.
Referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi. Naročnik pa bo lahko pozival ponudnika k posredovanju referenčnega potrdila, torej po roku za oddajo ponudb. Lep pozdrav"
Ta po popravku pravilno glasi:

"Spoštovani,
naročnik v zadevnem javnem naročilu ne zahteva vpis referenc v obrazcu Izjava NMV, kot napačno zapisano v predhodnem odgovoru. Referenčnega potrdila ni potrebno prilagati ob prijavi. Naročnik pa bo lahko pozival ponudnika k posredovanju referenčnega potrdila, torej po roku za oddajo ponudb. Lep pozdrav."Datum objave: 23.12.2020   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali dovolite , da za idente #N006084, #N006086, #N006088, #N008366 in #N008367 ponudimo popolnoma enakovredne katetre z okroglo konico?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ident mora biti v skladu z razpisanimi strokovnimi zahtevami.Datum objave: 23.12.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali vam lahko pod šifro N008390 ponudimo 3 lumenski centralno venski kateter, 14G/18G/18G, ki ustreza vsem ostalim tehničnim specifikacijam?
2. Ali vam lahko pod šifro N008403 ponudimo PICC kateter, ki ima v setu 0.018¨ vodilno žico iz nitinola, dolžine 50cm in vodilno žico 0.018¨, dolžine 80cm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim specifikacijam?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Da.
2. Da.Datum objave: 04.01.2021   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali vam lahko pod identom #N008391 ponudimo centralni venski kateter z 2-lumnoma iz silikona, kateter 7F, dolžine 65 cm priložena vodilna žica, radiopačen, pakiran v sterilnem ovoju?
Ali vam lahko pod identom N008389 ponudimo centralni venski kateter z 1-lumnom iz silikona, kateter 4,2F; dolžine 71 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, pakiran v sterilnem ovoju? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
#N008391 - Ne.
N008389 - Ne.


Datum objave: 04.01.2021   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N008394 ponudimo ustrezno urinsko vrečko za zbiranje urina, ki ima dovodno cev dolžine 120 cm, vrečka se pritrdi z Velcro trakom?
2. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N009462 ponudimo ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm?
3. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N009463 ponudimo ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm?
4. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N009466 ponudimo ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm?
5. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N009467 ponudimo ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm?
6. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N008360 ponudimo ustrezen urinski kateter narejen iz silikoniziranega lateksa?
7. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N008361 ponudimo ustrezen urinski kateter narejen iz silikoniziranega lateksa?
8. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N008362 ponudimo ustrezen urinski kateter narejen iz silikoniziranega lateksa?
9. Naročnika sprašujemo ali vam lahko pod nadomestkom N008363 ponudimo ustrezen urinski kateter narejen iz silikoniziranega lateksa?
S spoštovanjem.

ODGOVOR
1. - 9. Da, lahko.Datum objave: 04.01.2021   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
- Ali lahko za ident #N001468 in #N001469 ponudimo enakovreden kateter dolžine 20 cm?
- Ali lahko za idente #N006040 do #N006046 ponudimo enakovredne katetre z balončki volumna 5-10 ml?
- Ali lahko za ident #N006049 ponudimo enakovreden kateter z balončkom 3-5 ml?
Hvala za odgovore!

ODGOVOR
N001468,#N001469,#N006040 do #N006046, N006049: Da, lahko.Datum objave: 04.01.2021   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali vam lahko pod nadomestkom N008343 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm, 6CH?
2. Ali vam lahko pod nadomestkom N008344 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm, 8CH?
3. Ali vam lahko pod nadomestkom N008345 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm?
4. Ali vam lahko pod nadomestkom N008346 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm?
5. Ali vam lahko pod nadomestkom N008347 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm?
6. Ali vam lahko pod nadomestkom N008348 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm?
7. Ali vam lahko pod nadomestkom N008349 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm?
8. Ali vam lahko pod nadomestkom N008350 ponudimo ustrezen kateter narejen iz PVC materiala, dolžine 37cm?
S spoštovanjem.

ODGOVOR
1. - 8.: Ne. Iz opisa je razvidno, da razpisujemo kateter iz gume in ne PVC.Datum objave: 06.01.2021   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko za ident #N008351 ponudimo enakovreden kateter z balončkom 3-5 ml?
hvala

ODGOVOR
Da LahkoDatum objave: 06.01.2021   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Ali lahko za ident #N006091 DOUBLE J STENT PED 4F 14CM UCSK Ureterni pediatrični stent
ponudimo enakovreden stent dolžine 22 cm?
- Ali lahko za idente #N006032, #N006033 , #N006089, #N006090, #N006094, #N006095 ponudimo enakovredne stente z delovno dolžino 26 cm in temu primerno daljšo celotno dolžino?
Hvala

ODGOVOR
- Za ident #N006091: Ne, odstopanje v dolžini je preveliko.
- Za idente #N006032, #N006033 , #N006089, #N006090, #N006094, #N006095: Da, lahko.Datum objave: 06.01.2021   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri postavkah #N006036 in #N006037 podajate zahtevo po priloženih vialah fiziološke raztopine. Ali vam lahko ponudimo aspiracijske katetre, ki vial ne vsebujejo, saj tako bistveno zmanjšate stroške aspiracijskih katetrov?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, lahko, vendar mora ustrezati drugim zahtevam v opisu.Datum objave: 06.01.2021   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko za ident #N006099 DOUBLE J STENT CH 4,7 28CM UCSK ponudimo enakovreden stent CH 4,6 in delovne dolžine 26 cm ter primerno daljše celotne dolžine?
hvala

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 06.01.2021   15:52
VPRAŠANJE
Aspiracijski katetri
V postavkah N008377, N008378, N008379, N008382, N008392, N008401 je naročnik razpisal katetre dolžine 53 cm
VPRAŠANJE: ali je ustrezen tudi kateter dolžine 50 cm?
V postavki N008385 je naročnik razpisal katetre dolžine 30 cm.
VPRAŠANJE: ali je ustrezen tudi kateter dolžine 40 cm?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Na oba vprašanja je odgovor: Da.Datum objave: 06.01.2021   15:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi ukinjene dimenzije artikla v sklopu Katetri in pripadajoči MP-Double J stent (šifra 1468-4)
naročnika prosimo za potrditev, da lahko priavimo posamzne artikle in ne celoten 100% sklop.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja zahteve. V kolikor naročnik ne bo prejel dopustne ponudbe za naveden sklop, bo JN v tem delu ponovil.
Datum objave: 06.01.2021   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi ukinjene dimenzije artikla v sklopu Katetri in pripadajoči MP - Ureterni (šifra 1468-3) naročnika prosimo za potrditev, da lahko priavimo posamzne artikle in ne celoten 100% sklop.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja zahteve. V kolikor naročnik ne bo prejel dopustne ponudbe za naveden sklop, bo JN v tem delu ponovil.Datum objave: 07.01.2021   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko za šifri #N008331 in #N008332 ponudimo enakovreden kateter dolžine 20 cm?
hvala

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 07.01.2021   07:46
VPRAŠANJE
POzdravljeni,
Ali dovolite , da za šifri #N006080 in #N006081ponudimo suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko, vendar se bo ustreznost identov ugotavljala skozi vzorčenje.Datum objave: 07.01.2021   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko za šifri #N006080 in #N006081 ponudimo enakovreden 2-lumenski silikonski kateter CH10 ali CH12, dolžine 42 cm in ravno konico?
hvala

ODGOVOR
Odgovor je NE. Sprašujemo po setu za suprapubično kateterizacijo, ki ga uporabljamo v urgentnih primerih. Samo kateter v setu ni ustrezno klinično orodje.Datum objave: 07.01.2021   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovora na sledeči vprašanji:
1. pri postavkah #N006036 in #N006037 podajate zahtevo po, turbočistilnem zaprtem sistemu za izsesavanje. Ali to pomeni zaprt sistem, ki omogoča hitro ter varno izpiranje, brez menjave katetra in v čim krajšem času?
2.. pri postavkah #N006036 in #N006037 podajate zahtevo po PEEP tesnilu. Ali gre za rešitev, ki izolira in ščiti pacienta pred potencialnimi infekti oziroma od aspiracijskega katetra, ko ta ni v uporabi ali se čisti?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Da.
2. Ne, ne ščiti pred potencialnimi infekti, ampak vzdržuje PEEP v pljučih.