Dosje javnega naročila 007538/2020
Naročnik: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Storitve: Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007538/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2020
JN007538/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2021
JN007538/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021

Revizijski zahtevki
15.02.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
15.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
03.03.2021 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN007538/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
Lava 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Miha Jovan
miha.jovan@vo-ka-celje.si
+386 34250326
+386 34250310

Internetni naslovi
http://www.vo-ka-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22868
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta
Referenčna številka dokumenta: 3301-8/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave na občinskih cestah v Mestni občini Celje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave na občinskih cestah v Mestni občini Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov, ki se nahajajo na območju Mestne občine Celje, občine Vojnik, občine Štore in občine Dobrna.
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov, ki se nahajajo na območju Mestne občine Celje, občine Vojnik, občine Štore in občine Dobrna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.12.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.12.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.12.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2020   07:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Glede na to, da imate razpis razdeljen na 3 sklope predlagamo, da omogočite prijavo na posamezni sklop. S tem boste po načelu dobrega gospodarja in racionalnosti pridobili večje število ponudb, saj boste s tem omogočili prijavo na razpis tudi manjšim podjetjem in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
LP


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.