Dosje javnega naročila 007700/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Vgradnja sistema za dvig temperature izpihovalne pare
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 822.782,64 EUR

JN007700/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007700/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN007700/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2021
JN007700/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN007700/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.03.2021
JN007700/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007700/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 242-599842
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/379085/Vgradnja_sistema_za_dvig_temperature_izpihovalne_pare.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22980
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja sistema za dvig temperature izpihovalne pare
Referenčna številka dokumenta: 40 01-1025/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vgradnja sistema za dvig temperature izpihovalne pare
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vgradnja sistema za dvig temperature izpihovalne pare
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 51
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2021   09:00

Dodatne informacije:
Tehnični del dokumentacije bo zaradi velikosti datotek objavljen na spletni strani naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2021   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na plan obračuna, ki je naveden v osnutku pogodbe in predvideva plačilo v enkratnem znesku šele po zaključku projekta oz. izvedbe del prosimo za spremembo in odobritev predloga obračuna in plačila izvedenih del kot sledi v nadaljevanju:
- 20% pogodbene vrednosti po podpisu pogodbe, v roku 10 dni
- 10% pogodbene vrednosti po dobavi materiala (dodajni material za varjenje, toplotno obdelavo,...); v roku 30 dni
- 65% pogodbene vrednosti skladno s potrjenimi mesečnimi situacijami o napredovanju del; v roku 30 dni
- 5% pogodbene vrednosti po podpisu zapinika o končnem prevzemu izvedenih del; v roku 30 dni

Obrazložitev: izvedba razpisanih del in storitev zahteva namreč obsežne varilsko ter izvedbeno tehnološke priprave z udeležbo teama inženirjev, nabavo materiala in nekaterih priprav, itd. Vse to v začetku projekta zahteva od izvajalca precejšna kadrovska in stroškovna sredstva, ki bi jih skladno s predlogom pogodbe z lastnim financiranjem moral zagotoviti izvajalec, zato predlagamo spremembo plačilnih pogojev na način, da je fakturiranje usklajeno z realizacijo aktivnosti in nastankom stroškov.

Že v naprej se vam zhavljujemo za upoštevanje predloga.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek dokumentacije.