Dosje javnega naročila 007666/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Rušitev večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška pot 10 v Novi Gorici
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.960,00 EUR

JN007666/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007666/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2020
JN007666/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2021
JN007666/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2021
JN007666/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007666/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Jana Grmek
jana.grmek@ssmong.si
+386 53350194

Internetni naslovi
https://ssmong.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ssmong.si/content/javno-narocilo-za-rusitev-vecstanovanjske-stavbe-na-naslovu-streliska-pot-10-v-novi-gorici

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=23011
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rušitev večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška pot 10 v Novi Gorici
Referenčna številka dokumenta: 430-0031/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rušitev večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška pot 10 v Novi Gorici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111000
45111100
45111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Streliška 10, Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška pot 10 v Novi Gorici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot so navedeni v razpisni dokumentaciji javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2020   09:10
Kraj: e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija
+386 53350194

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2020   14:09
VPRAŠANJE
Zdravo, prosim da uskaldite zahtevano referenco gosp.subjekta (v navodilih tako, v obrazcu tako, torej kako vzdrževanje ali rušenje???).

Hvala in pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Pri navajanju reference na 15. strani RD v točki 3. Pogoji za ugotavljanje sposobnost i- D.Tehnična in kadrovska sposobnost je prišlo do napake.
Objavljam popravek, in sicer:
"Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj eno (1) referenco izvedbe rušitve objektov, ki jo je v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel."

Hvala in lep pozdrav!


Datum objave: 11.12.2020   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Do kakšne globine se rušijo temelji, oziroma na kakšno višino mora biti poravnan teren ob zaključku del

Kako je z odpadki kateri so zunaj objekta, ali naročnik pred pričetkom del pospravi.

Ali je objekt v notranjosti popolnoma izpraznjen?
ODGOVOR


Do kakšne globine se rušijo temelji, oziroma na kakšno višino mora biti poravnan teren ob zaključku del
Temelji se odstranijo v celoti. Po odstranitvi temeljev terena ni potrebno izravnavati.

Kako je z odpadki kateri so zunaj objekta, ali naročnik pred pričetkom del pospravi.
Pospraviti-odstraniti je potrebno vse.

Ali je objekt v notranjosti popolnoma izpraznjen?
Da, razen elementov, ki so v popisu.

OPOMBA:
Objekt je potrebno ostraniti v celoti, tako da je pred začetkom gradnje začne »čista« in se lahko začne z izkopi. Ponudnik naj pregleda tudi ostalo dokumentacijo-ne samo popis.


Datum objave: 11.12.2020   13:57


VPRAŠANJE
Postavka 14 Rušenje lesenih medetažnih konstrukcij __420m2 ....kaj je vključeno v tej postavki .samo leseni del ali so tudi stropovi? toplotna izolacija?ODGOVOR

V tej postavki je vključeno vse razen, finalnih obdelav, ki so v postavki 8.

Datum objave: 14.12.2020   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali se priznava referanca, ki zajema rušenje posameznih delov objekta (odstranitev strehe, rušenje stropov, odstranitev posameznih zidov in temeljev, odstranitev talne plošče, odstranitev vseh instalacij in opreme, odstranitev stavbnega pohištva,...., zunanja ureditev po dokončanju del) v sklopu rekonstrukcije objekta.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani!

Da, priznava se tudi referenca, ki zajema rušenje posameznih delov objekta.

Lep dan želim!

Datum objave: 16.12.2020   08:28
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi hitrejšega in lažjega izpolnjevanja objavi obrazce v word obliki. Hvala.

ODGOVOR

Obrazci so objavljeni.

Hvala in lep dan želim!


Datum objave: 16.12.2020   10:02
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahtevano zavarovanje odgovornosti. Zanima nas ali je mišljeno zavarovanje odgovornosti za ta konkreten objekt (Streliška pot 10, NG) ali je mišljeno zavarovanje odgovornosti, ki je obvezno po zakonu?

ODGOVOR


Zahteva se zavarovanje predneta pogodbe.

Lep pozdrav!