Dosje javnega naročila 007945/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-125/20; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.470.629,63 EUR

JN007945/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007945/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN007945/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN007945/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2021
JN007945/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN007945/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2021
JN007945/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.02.2023
JN007945/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007945/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001692/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23291
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-125/20; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
Referenčna številka dokumenta: 43001-444/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.12.2020   12:08
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da upošteva kot ustrezno referenco tudi gradnjo kolesarske steze, katera vsebuje enakovredna dela cesti.

ODGOVOR
Predmet javnega naročila je poleg kolesarske povezave tudi rekonstrukcija državne ceste, kar prestavlja zahtevnejši del izvedbe naročila. Zahtevana referenca je sorazmerna z vsebino in obsegom razpisanih del.
Naročnik zahtev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Datum objave: 04.01.2021   12:56
VPRAŠANJE
Naročnik naj objavi načrt hortikulture in zasaditve iz katerega bodo jasno razvidne količine in postavke iz popisa del.

ODGOVOR
Lokacija zasaditve grmovnic in dreves je razvidna v gradbeni situaciji. Predvidena je nadomestna zasaditev odstranjenih dreves in grmovnic. Na Naročnikovi spletni strani so priložene gradbene situacije (od 1 do 7).Datum objave: 07.01.2021   10:23
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik nastopa kot nominiran podizvajalec istočasno tudi v ponudbi drugega ponudnika?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 12.01.2021   11:37
VPRAŠANJE
Zanima nas kaj zajema postavka Cesta: 6.Ostalo: Izvedba prestavitve vodovoda NL100 (C40) komplet z vsemi potrebnimi deli. 194 m1.
Ali se tukaj upošteva zemeljska dela ali tudi morebitni material za vodovod?

ODGOVOR
V postavki 0001, v zavihku KOLESARSKA STEZA, v sklopu 6. OSTALO se upošteva izvedbo vodovoda NL100 (C40) kompet z vsemi zemeljskimi deli (izkopi, zasipi), vodovodnim materialom (cevi, fazonski elementi, drobni material) ter navezavo na obstoječo vodovodno cev (2x).

Na Naročnikovi spletni strani je priložen detajl polaganja vodovodne cevi.
Datum objave: 14.01.2021   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na vaš odgovor z dne 12.1.2021 glede vodovoda. Detajla polaganja vodovoda nikjer na vaši strani nismo zasledili. Zanima nas, kje je objavljen oz. vas prosimo, da ga objavite.

Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Detajl polaganja vodovoda je objavljen na naši spletni strani razpisa Dodatna dokumentacija, Priloga detajl polaganja vodovodne cevi (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001692/Priloga%20-%20detajl%20polaganja%20vodovodne%20cevi.pdf).Datum objave: 19.01.2021   16:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

naročnik naj poda jasne odgovore na spodaj zastavljena vprašanja:
1. objavijo naj se načrti TK vodov-TELEKOMUNIKACIJ
2. kaj obsega izvedba TELEKOMUNIKACIJ, izvedba novih vodov ali rekonstrukcija obstoječih
3. Vezano na izvedbo TELEKOMUNIKACIJ prosimo za jasen odgovor: kdo lahko izvaja postavke iz popisa TELEKOMUNIKACIJ, vsak izvajalec, ki je usposobljen za takšno delo (ki ni tudi koncesionar) ali samo koncesionar ?

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani prilagamo situacije iz načrta telekomunikacij (od 1 do 4).
Izvedba telekomunikacij obsega:
- Med profiloma P22 in P41 poteka optični vod v zaščitni PE-HD cevi, ki se ga mehansko zaščiti z obbetoniranjem.
- Od profila P82 do profila P85 se izvede nova kabelska kanalizacija (cev PVC 1x110mm) s polaganjem novega kabla (TK 59 100x4x0,6mm).
- Od profila P84 do profila P104 se obstoječo kabelsko kanalizacijo zaščiti z obbetoniranjem.
Dela iz zavihka TELEKOMUNIKACIJE lahko izvede za to usposobljen izvajalec.
Zagotovljena bo spremljava in nadzor s strani koncesionarja (predvideno v popisu del).

Celotna projektna dokumentacija je na razpolago pri Naročniku ali Inženirju.
Datum objave: 20.01.2021   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v dodatku k ponudbi je navedeno, da je minimalni znesek zavarovanja tretje osebe 700.000 EUR . Ali to pomeni, da mora ponudnik imeti polico splošne odgovornosti najmanj v višini 700.000 eur? Ali je potrebno polico priložiti že pri oddaji ponudbe?
LP

ODGOVOR
Da.
Polico se predloži po podpisu pogodbe, pred pričetkom del na gradbišču.Datum objave: 22.01.2021   14:44
VPRAŠANJE
Ali je potrebno zavarovalno polico za 600.000 predložiti ob predložitvi ponudbe ali po podpisu pogodbe?

ODGOVOR
Zavarovalno polico, katere minimalni znesek zavarovanja tretje osebe je 700.000 EUR (skladno s podčlenom 18.3 Dodatka k ponudbi), se predloži po podpisu pogodbe oziroma pred pričetkom del na gradbišču.