Dosje javnega naročila 008034/2020
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Storitve: Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.277.711,70 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008034/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008034/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2021
JN008034/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.03.2021
JN008034/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2021
JN008034/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.06.2021
JN008034/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008034/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638685
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jasmina.puric@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.snaga-mb.si/razpisi.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23055
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
Referenčna številka dokumenta: JN 30/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja javnega naročila do 31. 12. 2022.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2021   10:01
Kraj: www.ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za objavo razpisne dokumentacije.

lep pozdrav,

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena.


Datum objave: 13.01.2021   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD je napačen rok za oddajo ponudb. Rok za oddajo ponudb je namreč na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=379476 21. 1. 2020.

Prosimo za popravek RD.

ODGOVOR

Velja datum na portalu javnih naročil, kot ste navedli.
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika.


Datum objave: 15.01.2021   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z vašo zahtevo, da se odpadki, ki so predmet razpisa, obdelajo po postopku D8, želimo pojasniti, da se po postopku D8, ki predstavlja biološko obdelavo z namenom odlaganja odpadkov na odlagališču, lahko obdelajo le odpadki, ki so biološko razgradljivi in s katerimi je mogoče dosegati parametre, ki jih zahteva za odlaganje veljavna Uredba o odlagališčih odpadkov. Ta med drugim prepoveduje odlaganje odpadkov s kurilno vrednostjo več kot 6 MJ/kg suhe snovi (točka 3.1 Priloge št. 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov). Težka frakcija, ki je predmet javnega naročila, vsebuje kljub visokotehnološkem procesu sortiranja še vedno precejšen delež plastike (kar je običajno), ki ima kurilno vrednost več kot 30 MJ/kg s.s. Zato je odpadke potrebno obdelati tudi po postopku D9, v katerem se ta plastika ustrezno izloči, pri tem pa v skladu z Uredbo o odpadkih še vedno upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki, ki odlaganje odpadkov (D1) dopušča kot zadnjo možnost ravnanja z odpadki.

Glede na navedeno vas sprašujemo, ali lahko pogoje razpisne dokumentacije razumemo na način, da se lahko težka frakcija poleg po postopku D8 obdela tudi (kot dodaten postopek obdelave poleg postopka D8) po postopku D9, če je to glede na strukturo odpadkov in hierarhijo ravnanja z odpadki skladno oz. nujno (le v tem primeru), da se zagotovi skladnost ravnanja z odpadki z veljavnimi predpisi.ODGOVOR

Glede na pogoje pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja je potrebno, da izvajalec izkaže, da bo obdelal težko frakcijo po postopku D8. Če izvede še postopek D9 (kot dodaten postopek obdelave poleg postopka D8) je v domeni izvajalca.