Dosje javnega naročila 007858/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Hitri antigenski testi za SARS-Cov-2 za uporabo na čitalcu Rapid Slide Scanner
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.579,85 EUR

JN007858/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN007858/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2021
JN007858/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN007858/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007858/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 247-610659
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urša Ulčar
ursa.ulcar@zd-lj.si
+386 16203893
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/379579/JN-23-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23084
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Hitri antigenski testi za SARS-Cov-2 za uporabo na čitalcu Rapid Slide Scanner
Referenčna številka dokumenta: JN-23/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup hitrih antigenskih testov za SARS-Cov-2 za uporabo na čitalcu Rapid Slide Scanner
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije Zdravstvenega doma Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Hitri antigenski testi za SARS-Cov-2 za uporabo na čitalcu Rapid Slide Scanner
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo JN so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
V skladu z 8. členom Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/ in 173/2020) in pooblastila iz 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) mora naročnik takoj zagotoviti redno testiranje zdravstvenih delavcev za SARS-Cov-2. Ker je pri naročniku zaposlenih približno 1600 delavcev in se bo testiranje izvajalo v večjem obsegu ter v časovnemu obdobju, ki je odvisno od epidemioloških razmer, mora naročnik izpeljati odprti postopek, pri katerem bo, zaradi prej navedenega, skrajšal rok za prejem ponudb na 15 dni skladno s 4. odstavkom 40. člena ZJN-3.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   09:01
Kraj: Odpiranje ponudbe bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2020   11:45
VPRAŠANJE
zakaj objavljate razpis če ima teste za ta čitalec samo en ponudnik. Pojdite v pogajanja. To je metanje peska v oči ostalim ponudnikom SARA COV2 testov.

ODGOVOR
Naročnik se do nevsebinskih vprašanj ne bo opredeljeval.Datum objave: 22.12.2020   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Lahko ponudimo test z 96% občutljivostjo in 100 % specifičnostjo?

V primeru negativnega odgovora zahtevamo pojasnilo zakaj vztrajate pri zahtevah. Priporočila WHO in ECDC so 97% specifičnost in 80% občutljivost.
Rezultate našega testa je mogoče odčitati v 5-8 minutah. Na trgu je mogoče dobiti veliko kakovostnih testov, vendar teste z tako visoko občutljivostjo ima le en ponudnik.

Prosimo za dovoljenje minimalnega odstopanja.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Deleži, ki jih navajate, so minimalni kriteriji, ki jih priporoča WHO. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) na podlagi validacije različnih raziskav ne glede na prevalenco (posebej pa v situacijah z nizko prevalenco COVID 19) svetuje uporabo testov, ki imajo občutljivost vsaj 90% in vsaj 97% specifičnost.
Naročnik izvaja javno naročilo za daljše časovno obdobje, v katerem se bo prevalenca COVID 19 spreminjala, prav tako bo naročnik teste izvajal v različnih okoljih z različno prevalenco. ECDC je v svojo meta analizo zajel podatke o specifičnosti in občutljivosti različnih proizvajalcev zgolj do 23. oktobra 2020. Ker pa trg na tem področju ves čas napreduje in se razvija, je v predmetnem javnem naročilu naročnikova potreba po višjih kriterijih glede specifičnosti in občutljivosti od minimalno priporočenih oz. po testih z najvišjo možno zanesljivostjo.
Naročnik poleg zahtevanega deleža specifičnosti in občutljivosti navaja območje Ct vrednosti, ki so jih dosegali rezultati vzporednih meritev z RT-PCR v primerjalni skupini. Res je, da Ct vrednosti ne moremo primerjati med samimi PCR testi ali celo med loti PCR testov, in da so vrednosti odvisne od številnih dejavnikov kot so odvzem brisa, transport, shranjevanje brisa, čas od odvzema brisa do izvedbe testa, metode pomnoževanja itd., pa vendar lahko nizke Ct vrednosti nakazujejo visoko virusno obremenitev pri pacientu oz. v vzorcu (manj ciklov pomnožitve je potrebnih za detekcijo pozitivnega rezultata) in visoke Ct vrednosti lahko nakazujejo nizko virusno obremenitev pri pacientu oz. v vzorcu (več ciklov pomnožitve je potrebnih za detekcijo pozitivnega rezultata).
Za naročnikove potrebe je podatek o tem, kakšno specifičnost in občutljivost je določil proizvajalec v svoji klinični študiji skupaj s podatkom o Ct vrednostih PCR metode, pomembna. Tudi nacionalna priporočila Ministrstva za zdravje za izbiro HAGT navajajo višje minimalne vrednosti za specifičnost in občutljivost.

Zaradi navedenega naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 22.12.2020   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani.

v RD zahtevate, da ponudnik preloži rezultate klinične študije opravljene na vsaj 350 preiskovalnih. Lahko predložimo strokovno mnenje o hitrem antigenskem testu ? Mnenje je izdano s strani slovenskega izr. prof. dr., mag. farm.

Hvala. LP

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije, da mora klinična ocena temeljiti na vsaj 350 preiskovancih.Datum objave: 22.12.2020   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo test, ki zagotavlja specifičnost 100 % in občutljivost 96 %. Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije. Pojasnilo podano v enem od prejšnjih vprašanj.