Dosje javnega naročila 004562/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 679.657,38 EUR

JN004562/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN004562/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2020
JN004562/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2020
JN004562/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN004562/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004562/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 247-613939

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
Referenčna številka dokumenta: 000308/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 557.096,21 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference posameznih ključnih strokovnjakov15
Zaposlitev ključnih strokovnjakov pri ponudniku5

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004562/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 138-339845
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.07.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000308/2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
CESTNI INŽENIRING biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
Mladinska ulica 54
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 561.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 557.096,21 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 193.669,10 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Geološko geotehnične raziskave in izdelava poročila; Poročilo o stanju VK za potrebe dimenzioniranja; Elaborat dimenzioniranja VK; Analiza in poročilo o zemeljskem izkopu; Načrt podpornih in opornih konstrukcij; Načrt zaščite oziroma prestavitev sistema za klic v sili in TK vodov; Revidirana analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa; Načrt širitve vozišča oz. rekonstrukcije objekta, ....


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.12.2020