Dosje javnega naročila 007922/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-002/21; Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.657,30 EUR

JN007922/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.12.2020
JN007922/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2021
JN007922/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.03.2021
JN007922/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007922/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001659/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23269
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-002/21; Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
Referenčna številka dokumenta: 43001-440/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.01.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2021   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima nas zakaj ne odpre specifikacije naročila??

Hvala in l.p.

ODGOVOR


Naročnik je preveril Specifikacijo naročila in ni zaznal težav.

Datum objave: 11.01.2021   08:00
VPRAŠANJE
Specifikacija naročil deluje brezhibno.
imam pa vprašanje, v popisu del je postavka brez količine:
17 12445 Porušitev in odstranitev prepusta v zidani kamniti izvedbi z razpetino do 3 m m3

Tudi če vpišemo ceno in ker je količina 0 iz je ni, ni vrednosti postavke.
Kaj naj naredimo?

Prosim tudi za skico omenjene zadeve v kolikor moramo zadevo ovrednotiti.

ODGOVOR


Postavka iz sklopa »PREDDELA« pod zaporedno številko 17 12445 Porušitev in odstranitev prepusta v zidani kamniti izvedbi z razpetino do 3 m se ne izvaja, zato v popisu del količina (EM) ni navedena. Postavka se v ponudbi ne ovrednoti.

Datum objave: 13.01.2021   08:17
VPRAŠANJE
Glede BVO imam vprašanji:
1. Imate kakšne zahteve za BVO recimo kakšen nivo zadrževanja npr. H1, H2, višina BVO?
2. Obstaja kakšen NPP, kje je vidno skupna višina?


ODGOVOR


Naročnik nima posebnih zahtev glede Zavarovanja gradbišča v času gradnje z lovilno ograjo na BVO-ju.
Ograja bo postavljena v skladu z elaboratom ureditve gradbišča in elaboratom začasne prometne ureditve v času gradnje, ki jih bo izdelav izvajalec del.Datum objave: 13.01.2021   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Ali je postavka 19. 24313 Vgraditev klina iz mehke kamnine (stopničenje), mišljena kot vgraditev novega nasipnega materiala ali predhodno izkopanega?
- Za isto postavko nas zanima še sledeče: Izkopa stopničenja je samo 360 m3, nasipa pa 1600 m3, ali je količina pravilna?
- Čigava je deponija na razdaliji 500 do 1000 m, na katero naj bi se po postavki 26. odpeljajo 272 ton izkopanega materiala?
- Za isto postavko nas zanima še sledeče: Odvoza je samo 272 tone, glede na celotno količino izkopa cca 718 m3, je količina odvoza precej premajhna. Kaj se zgodi z preostankom izkopanega materiala, in v kateri postavki se naj ta strošek upošteva?

lep pozdrav

ODGOVOR

Ali je postavka 19. 24313 Vgraditev klina iz mehke kamnine (stopničenje), mišljena kot vgraditev novega nasipnega materiala ali predhodno izkopanega?
- mišljena je vgradnja novega materiala

Za isto postavko nas zanima še sledeče: Izkopa stopničenja je samo 360 m3, nasipa pa 1600 m3, ali je količina pravilna?
- količina je pravilna, upošteva se količina iz popisa del

Čigava je deponija na razdalji 500 do 1000 m, na katero naj bi se po postavki 26. odpeljalo 272 ton izkopanega materiala?
- deponija je strošek izvajalca del in mora biti zajeta v ceni na enoto odvoza

Za isto postavko nas zanima še sledeče: Odvoza je samo 272 tone, glede na celotno količino izkopa cca 718 m3, je količina odvoza precej premajhna. Kaj se zgodi z preostankom izkopanega materiala, in v kateri postavki se naj ta strošek upošteva?
- pri izdelavi ponudbe se upošteva količina iz popisa del