Dosje javnega naročila 008043/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.294,00 EUR

JN008043/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008043/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN008043/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2021
JN008043/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021
JN008043/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN008043/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 30.07.2021
JN008043/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008043/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638684
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@ds-rs.si
+386 14789799

Internetni naslovi
http://www.ds-rs.si/

DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
urad.dodv@gov.si
+386 12441000

Internetni naslovi
http://www.dodv-rs.si/

MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gfu.fu@gov.si
+386 14783800

Internetni naslovi
https://www.fu.gov.si/

MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mf-sar@gov.si
+386 15809760

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/o-ministrstvu/generalni-sekretariat/

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mgrt@gov.si
+386 14003311

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mzi@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mizs@gov.si
+386 14005200

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.irsop@gov.si
+386 14204488

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+386 14786001

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mzz@gov.si
+386 14782000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE
Gregorčičeva ulica 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.ukom@gov.si
+386 14782600

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-komuniciranje/

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Erjavčeva cesta 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
urad.slovenci@gov.si
+386 12308000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.uvhvvr@gov.si
+386 13001300

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
aktrp@gov.si
+386 15807792

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23260
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih
Referenčna številka dokumenta: ODPRV-27/2020; 4300-76/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 protokolarni in drugi prevozi za potrebe predsedovanja z osebnimi vozili
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 protokolarni in drugi prevozi za potrebe predsedovanja z osebnimi vozili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 protokolarni in drugi prevozi za potrebe predsedovanja s kombiniranimi vozili
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2 protokolarni in drugi prevozi za potrebe predsedovanja s kombiniranimi vozili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3 prevozi za potrebe predsedovanja z avtobusi
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60172000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3 prevozi za potrebe predsedovanja z avtobusi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4 - najem vozila za opravljanje storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja z osebnimi vozili s štiri kolesnim pogonom
Številka sklopa: sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
34111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4 - najem vozila za opravljanje storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja z osebnimi vozili s štiri kolesnim pogonom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5 - najem vozila za opravljanje storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja s kombiniranimi vozili s štirikolesnim pogonom
Številka sklopa: sklop 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
34111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5 - najem vozila za opravljanje storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja s kombiniranimi vozili s štirikolesnim pogonom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.01.2021   10:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2021   11:40
1. VPRAŠANJE
dober dan, kakšna je vrednost tega JN po sklopih? hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
skladno z določili ZJN-3 vas seznanjamo, da naročnik ni dolžan objaviti oziroma navesti zagotovljenih sredstev naročnika oz. ocenjene vrednosti javnega naročila.Datum objave: 11.01.2021   12:44
2. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na trenutno gospodarsko situacijo, sploh v prevozih oseb, so se gospodarskih družbam, potencialnim ponudnikom, izredno znižale bonitetne ocene Ajpesa S.Bon.
Ali je za naročnika, glede na situacijo, sprejemljiv tudi ponudnik, ki ima oceno SB7?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik zahtevane bonitetne ocene ne bo spreminjal, saj je med bonitetno oceno SB6 in predlagano bonitetno oceno SB7 za naročnika bistvena razlika.

Na podlagi opisa bonitetnih ocen za gospodarske družbe na spletni strani AJPES izhaja, da med bonitetnima ocenama SB6 in SB7 obstajajo razlike, ki jih je naročnik pri predmetnem javnem naročilu upravičen upoštevati pri določitvi vrednostnega pragu.

Gospodarska subjekta z bonitetno oceno SB6 in bonitetno oceno SB7 se razlikujeta v tem, da je verjetnost neplačila pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB7 višja kot pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB6. Zaostritev gospodarskih razmer oz. nastop nepredvidljivih dogodkov posledično bolj vpliva na sposobnost poravnavanja obveznosti gospodarskega subjekta z bonitetno oceno SB7 kar lahko pomeni, da ti ne bi bili sposobni poravnavati svojih obveznosti. Morebitna insolventnost izvajalca (oz. nastanek položaja, ko izvajalec ne bi bil sposoben poravnati svojih obveznosti) pa predstavlja tveganje za pravočasno izvedbo javnega naročila. Obenem naročnik pojasnjuje, da ima zahtevana bonitetna ocena podlago v času pred trenutno situacijo na trgu.Datum objave: 11.01.2021   16:18
3. VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vprašanje vezano na kadrovsko sposobnost za sklop 3;
ali zadostuje lastna izjava kadra, podpisana s strani posameznikov - voznikov , da imajo znanje slovenskega in znanje tujega jezika oziroma zaključeno osnovnošolsko izobrazbo v Sloveniji.

V naprej se zahvaljujem za odgovor.ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da za izpolnjevanje kadrovskega pogoja v sklopu 3, glede osnovnega znanja jezikov ne zadošča lastna izjava ampak se glede znanja jezikov zahtevajo dokazila, kot določeno v 2. točki poglavja 9.5 navodil v predmetnem postopku, in sicer:
v primeru, da se je kader šolal v Sloveniji, kopija spričevala o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju ali kopijo potrdila jezikovne šole ali druge izobraževalne ustanove oz. izvajalca jezikovnega tečaja o uspešno opravljenem izobraževalnem programu najmanj osnovne ravni znanja slovenskega jezika
in
kopijo spričevala o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju iz katerega izhaja osnovno znanje tujega jezika (angleški oz. nemški jezik) ali kopijo potrdila jezikovne šole ali druge izobraževalne ustanove oz. izvajalca jezikovnega tečaja o uspešno opravljenem izobraževalnem programu najmanj osnovne ravni znanja tujega jezika (angleški oz. nemški jezik)
Datum objave: 11.01.2021   16:25
4. VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vezano na sklop 3, Vas prosimo da bolj podrobno opredelite - določite enakost registriranih avtobusov, ( 5 enakih znamk, enake barve, identičnost potniških sedežev...).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik pojasnjuje, da morajo biti vsi ponujeni avtobusi skladni z določili iz tehničnih specifikacij, pri čemer se zahteva glede »enakosti« nanaša zgolj na blagovno znamko. Torej, ponudniki morajo zagotoviti 5 avtobusov enake blagovne znamke, pri čemer mora vsak izmed ponujenih avtobusov izpolnjevati tudi preostale zahteve iz tehničnih specifikacij (glede barve, števila sedežev itd.).
Datum objave: 13.01.2021   12:39
VPRAŠANJE
1. Kolikšna je ocenjena vrednost javnega naročila z oznako ODPRV-27/2020, predmet: storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021? Zanima nas predvidena vrednost za posamezni sklop.

ODGOVOR
Že odgovorjeno, z odgovorom objavljenim dne 07.01.2021 ob 11:40.

2. VZOREC POGODBE SKLOP 3 in 5, II, 2 člen: Glede na navedbe v vzorcu pogodbe, v točki II. Predmet in način izvajanja pogodbe, ki v 2.členu vključuje tudi navedbo o Koledarju dogodkov predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 nas zanima, ali obstajajo vrhunci dogodkov ter kdaj so (informacijo potrebujemo za kadrovsko in tehnično načrtovanje)? Je možno ta koledar predstaviti, saj predstavlja sestavni del pogodbe?

ODGOVOR
Izvajanje pogodbenih storitev za predmetno javno naročilo se prične z dnem 1. 6. 2021. Največ prevozov, glede na koledar dogodkov se pričakuje v mesecih julij, september, oktober in tudi november.
Koledar dogodkov predsedovanja se zaradi proceduralnih postopkov javno razkrije šele tik pred začetkom predsedovanja. Število dogodkov predsedovanja se utegne skoncentrirati na določene datume, kjer bodo potrebe po zagotovitvi vozil ustrezno seveda večje. Zaradi tega bo naročnik ob sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom predstavil operativni načrt iz katerega bodo razvidne potrebe po posameznih obdobjih v času trajanja pogodbe. Maksimalna količina zahtevanih vozil na določene datume naj ne bi presegala 80 limuzin, 140 kombiniranih vozil in 30 avtobusov.

3. Glede na trenutno situacijo v RS in svetu, povezano z COVID19 pandemijo, nas posledično zanima možnost odpovedi pogodbe ene ali druge pogodbene stranke oziroma ali se lahko to šteje kot razlog za odpovedi naročil ali odpoved pogodbe zaradi t.i. višje sile?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je odpoved pogodbe iz razloga višje sile možna samo v skladu z določili vzorca pogodb v predmetnem javnem naročilu, katerih podlaga je v veljavnem Obligacijskem zakoniku (za višjo silo se torej šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in na katerega ni bila dolžna računati).

4. Kdaj je predviden začetek izvajanja storitev za sklop 1, 2. in 3? Želeli bi razjasniti, ali pravilno razumemo predstavljeno JN:
Ponudnik mora v trenutku oddaje ponudbe izpolnjevati vse pogodbene obveznosti in zahteve?
Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z naročnikom, izvajanje te pogodbe pa se bo pričelo približno 6 mesecev kasneje?
Ponudnik je torej obvezan zahteve po sklenjeni pogodbi dolžan izpolnjevati ob oddaji ponudbe, sklenitvi pogodbe ali od trenutka izvajanja pogodbe dalje?
(zagotavljati vse kapacitete 6 mesecev v obdobju ko jih zaradi COVID19 situacije ni možno razporediti kamorkoli drugam, predstavlja namreč izreden strošek)

ODGOVOR
1.Začetek izvajanja storitev v sklopu 1, 2 in 3 je 1. 6. 2021, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
2.Naročnik zahteva izpolnjevanje pogojev že ob oddaji ponudbe, razen v delih kjer je posebej navedeno, da se pogoj lahko izpolni kasneje (npr. predložitev dokazila o opravljenem tečaju varne vožnje za posamezen kader, ki se lahko predloži najkasneje 10 dni od podpisa pogodbe za predmetno naročilo).
3.Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z naročnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Izvajanje pogodbe pa se bo pričelo z dnem 1. 6. 2021.
4.Ponudnik mora izpolnjevati pogodbene obveznosti z dnem sklenitve pogodbe; pogoje določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pa z dnem oddaje ponudbe. V vmesnem obdobju ponudnik lahko razporeja kapacitete drugam.

5. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3; IV. Cena in plačilni pogoji, 8.člen, 6 odstavek: Ali prav razumemo, da glede na zapisano v VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3; IV. Cena in plačilni pogoji, 8.člen, 6 odstavek naročnik pričakuje, da se presežek do 29 min preko predvidenega časa ne obračuna, več kot 30 in do 60 min pa se obračuna kot 1 dodatno uro? 61 minut 2 uri?...

ODGOVOR
Da, navedeno drži.

6. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3; III.Obveznosti pogodbenih strank, 4.člen, 11 odstavek: V vzorcu pogodbe je navedeno, da bo izvajalec vedno zagotavljal za sklop 1 10 osebnih vozil, za sklop 2 10 kombiniranih vozil in sklop 3 5 avtobusov ter izvode licence za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov v cestnem prometu ter za avtobuse izvod licence Skupnosti. Kaj je obveza izvajalca, glede na navedene pogodbene kazni, v kolikor bo naročilo preseglo predhodno navedene kapacitete?

ODGOVOR
Navedene količine vozil mora imeti izvajalec veš čas izvajanja pogodbe na razpolago v voznem parku. Izvajalec pa je sicer dolžan ves čas veljavnosti pogodbe, pogodbene storitve izvajati, glede na potrebe naročnika, torej zagotavljati vse potrebne zmogljivosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, npr. zagotoviti tudi več vozil, glede na potrebe naročnika za posamezen dogodek (kot že pojasnjeno v odgovoru na vprašanje št. 2).
Pogodbeno kazen tako lahko naročnik zaračuna, kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v primerih če se izvajalec na naročilo naročnika ne odzove v odzivnem času, navedenem v vzorcu pogodbe in primeru kakršnekoli druge kršitve, ki pomeni neizpolnitev pogodbenih obveznosti po izključni krivdi izvajalca, za vsak posamezen primer neizpolnitve pogodbene obveznosti.

7. Licenca Skupnosti; Ali je za naročnika sprejemljivo, da za sklop 3 ponudnik predloži LICENCO GZS za izvajanje prevozov v notranjem prometu, njegov podizvajalec pa predloži poleg Licence GZS za prevoz potnikov v notranjem prometu tudi Licenco Skupnosti za prevoz potnikov z avtobusi?

ODGOVOR
Za sklop 3 mora Licenco Skupnosti predložiti ponudnik in v primeru nominacije podizvajalca, tudi podizvajalec, kot izhaja iz točk 9.2 in 11.3.2 navodil v predmetnem postopku.

8. PONUDBENI PREDRAČUN, sklop 2: V ponudbenem predračunu za sklop 1 navedena količina naročil 2726 z osebnimi vozili in za sklop 2 navedena količina 7088 naročil s kombi vozili. Po naši oceni je tolikšna količina naročil težko izvedljiva z 10 osebnimi vozili in 10 kombi vozili, kar je obveza izvajalca. Kaj se zgodi z s pogodbeno kaznijo, v kolikor izvajalec skladno s pogodbo zagotovi 10 osebnih vozil in 10 kombi vozil, več pa jih ni zmožen zagotoviti? jo naročnik lahko zahteva?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom v točki 6.

9. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3: III. Obveznosti pogodbenih strank, 4.člen 22 odstavek; Kdaj se bo izvedlo usposabljanje voznikov za vožnjo v kolonah s policijskim spremstvom? Ali se bo izvedlo večkrat? Ali za čas trajanja usposabljanja stroške vozil in dela voznikov, torej prevoza, krije naročnik?

ODGOVOR
1.Predmetno usposabljanje za voznike se bo izvedlo po podpisu pogodbe, v dogovoru s pripadniki Policije. Predviden datum je v aprilu 2021.
2. Izjemoma se bo usposabljanje izvedlo večkrat, tudi zaradi vpetosti Policije v aktivnosti povezane s predsedovanjem RS Svetu EU.
3.Morebitni stroški so na strani izvajalca. Usposabljanja bodo enodnevna (predvideno v trajanju 8 ur, največje število udeležencev na posameznem usposabljanju je 20).

10. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3: III. Obveznosti pogodbenih strank, 4.člen 23 odstavek; Ali pravilno razumemo, da če število istočasnih naročil preseže 20 voznikov in imamo na voljo dodatne voznike ter vozila, ki ustrezajo vsem merilom in zahtevkom z izjemo, da vozniki niso bili na usposabljanju voznikov za vožnjo v kolonah s policijskim spremstvom, ta voznik ne sme opravljati storitev?

ODGOVOR
Drži, voznik, ki ne bo izvedel usposabljanja za vožnjo s policijskim spremstvom v njih ne bo mogel sodelovati. Izvajalec mora zaradi navedenega pogoja na usposabljanja napotiti zadostno število voznikov. Izjemoma se bo s strani Policije izvedlo dodatno usposabljanje.

11. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3; III.Obveznosti pogodbenih strank, 4.člen, 11 odstavek; VI. Odzivni časi, 7.odstavek; Ali prav razumemo, da mora imeti izvajalec že na dan oddaje ponudbe za predmetno JN (t.j. 6 mesecev pred pričetkom dela) na voljo celoten kader ter vsa vozila ter izpolnjevati vse pogoje in obveznosti navedena v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR
Že odgovorjeno v odgovoru na vprašanje št. 4, v točki 4.

12. Ali pravilno razumemo, da ponudnik, v obdobju med oddajo ponudbe do pričetka izvajanja dejanskih naročil, ni obvezan, da ves čas izpolnjuje vse pogodbene obveznosti?

ODGOVOR
Ponudnik mora izpolnjevati pogodbene obveznosti z dnem sklenitve pogodbe; pogoje določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pa z dnem oddaje ponudbe. V vmesnem času lahko kapacitete razporeja drugam.

13. Ali pravilno razumemo, da mora imeti za sklop 1 10 osebnih vozil, za sklop 2 10 kombiniranih vozil in sklop 3 5 avtobusov, torej najmanj 25 vozil na razpolago z naročniku ves čas? Naročnik pa ne prevzema nobene obveze koliko naročil bo dejansko oddal? Obenem naročnik lahko že oddano naročilo (katerega ima pravico oddati po navedenih kriterijih) odpove najkasneje 8 ur pred predvidenim začetkom dela?

ODGOVOR
1.Drži, glede navedbe števila vozil in v povezavi z odgovorom na vprašanje št. 4, v točki 4.
2. Naročnik bo naročila oddal glede na potrebe predsedovanja RS Svetu EU.
3. Določila glede odpovedi naročnika, za že naročene storitve, so določene v 12. členu vzorca pogodbe za sklop 1, 2 in 3.

14. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, sklop 1, 2 in 3: 9. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila; 9.5 Kadrovska sposobnost: Ali prav razumemo, da mora imeti izvajalec za sklop 1 in sklop 2 na voljo skupaj 20 kadrov za oba sklopa, tj. 10 kadrov za sklop 1 in 10 kadrov za sklop 2. Ali lahko kadri prehajajo med sklopom 1 in 2 oziroma so le-ti navedeni isti za sklop 1 in sklop 2?

ODGOVOR
Drži, ponudnik lahko v ponudbi isti kader nominira v obeh navedenih sklopih. Naročnik pa posebej poudarja, da je izvajalec dolžan za izvedbo javnega naročila, ob potrebah naročnika za posamezen dogodek, zagotoviti ustrezno, tudi večje število kadra (kot je to pojasnjeno glede samih količin vozil v odgovoru na vprašanje št. 2).

15. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, sklop 1, 2 in 3: 9. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila; 9.5 Kadrovska sposobnost: Ali prav razumemo, da vozniku, ki pri ponudniku občasno pogodbeno sodeluje in je samozaposlen(s.p.) in opravlja samo storitev vožnje, z vozilom izvajalca, ni potrebno izpolniti ESPD obrazca?

ODGOVOR
V navedenem primeru mora ponudnik tudi za voznika predložiti ESPD obrazec.

16. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, sklop 1, 2 in 3: 9. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila; 9.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti Ali prav razumemo, da je potrebna za sklop 1, 2, 4 in 5 potrebno predložiti Licenco za izvajanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu, licence za posamezno vozilo pa ni potrebno priložiti?

ODGOVOR
Drži, licence za posamezno vozilo ni potrebno priložiti v fazi oddaje ponudbe.

17. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA Sklop 2 Glede na navedbo tehnične specifikacije in omejitve naročnika lahko ugotovimo, da je za sklop 2, glede na vse navedene omejitve, sprejemljiv izključno proizvajalec Mercedes Benz z modelom razreda V. Ali je glede na to ugotovitev za naročnika sprejemljivo, da je sprejemljivo za naročnika tudi vozilo Volkswagen Multivan s 6+1 sedeži?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da navedeno vozilo proizvajalca Mercedes Benz ni edino ustrezno. Sprejemljivo je tudi predlagano vozilo Volkswagen Multivan s 6+1 sedeži in ostala vozila z navedenim številom sedežev, ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev iz tehničnih specifikacij.

18. VZOREC POGODBE za sklop 1, 2, 3, 4 in 5; IX. Zavarovaje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 15.člen; Ali prav razumemo, da naročnik zahteva, da izbrani ponudnik predloži bančno garancijo, v višini celotne vrednosti JN?

ODGOVOR
Predmetno zavarovanje se zahteva v višini 10 odstotkov od skupne predvidene vrednosti pogodbe v EUR z DDV, ki bo sklenjena z izbranim ponudnikom.

19. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3: III. Obveznosti pogodbenih strank, 4.člen 19 odstavek; Ali bo naročnik zagotovil testiranje voznikov na COVID19, ki bodo opravljali storitve prevozov na stroške naročnika?

ODGOVOR
Naročnik bo poravnal stroške testiranja voznikov na COVID-19. Način zagotovitve testiranja se bo glede na priporočila NIJZ, določil ob podpisu pogodbe.

20. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA, Sklop 3, 4 in 5: Ali prav razumemo, da je strošek označevanje vozil z nalepkami s celostno podobo predsedovanja in s tem povezani stroški odgovornost naročnika?

ODGOVOR
Da.

21. PONUDBENI PREDRAČUN, sklop 4 in 5: Koliko kilometrov je pričakuje naročnik, da je vključenih količino 8 mesecev pri najemu limuzine s 4 kolesnim pogonom in koliko kilometrov je vključenih količino 8 mesecev pri najemu kombiniranega vozila s 4 kolesnim pogonom?

ODGOVOR
Navedeno je vezano na koledar dogodkov v Bruslju in naročnik v tem trenutku še ne more napovedati pričakovane količine kilometrov.

22. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, sklop 1, 2 in 3: 9. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila; 9.4 Tehnična sposobnost: Ali prav razumemo, da za SKLOP 1 in 2 veljajo reference v ravni Ministrstev, ambasad in drugih visokih javnih ustanov, pri SKLOPU 3 pa zadostujejo reference zahtevnih prevozov in konferenc priznanih (zasebnih) naročnikov?

ODGOVOR
Drži; glede protokolarnih dogodkov je podlaga v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil, kot navedeno v pravni podlagi tehničnih specifikacij, ki so podlaga za predmetno javno naročilo.

23. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, sklop 1, 2 in 3: 9. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila; 9.4 Tehnična sposobnost: Ali prav razumemo, da izvajalec lahko višino reference sestavi z vsotami projektov dveh ali več naročnikov oziroma tudi dveh ali več pogodb?

ODGOVOR
Drži.

24. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, sklop 1, 2 in 3: 9. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila; 9.4 Tehnična sposobnost: Kolikšna je višina referenčne vrednosti za sklop 3?

ODGOVOR
Zahtevana referenca v sklopu 3 ni vrednostno omejena (ni zahtevana višina reference).

25. VZOREC POGODBE sklop 1, 2 in 3: III. Obveznosti pogodbenih strank, 4.člen: Ali naročnik v primeru, da izvajalec izvaja varovano kolono, torej vozniki nimajo možnosti zapuščanja kolone, organizira in krije topel obrok voznikov?

ODGOVOR
Voznik ne sme zapuščati varovane kolone; glede malice na delovnem mestu se upošteva zakonodaja, ki ureja predmetno področje in gre za obveznost voznikovega delodajalca. Izvaja se v skladu z dosedanjo prakso prevozov v varovanih kolonah.Datum objave: 13.01.2021   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za pojasnilo, vezano na merilo in ponudbeno ceno.
Ali se cestnine, parkirnine in dodatni stroški zaračunajo dodatno, če le ti nastanejo v zvezi z prevozom ?
Kako se obračunajo čakalne ure vozila in voznika ( do 12 ur, oziroma nad 12 ur ).

V naprej se zahvaljujemo za vaš odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da se morebitne cestnine (z izjemo vinjet) in parkirišča obračunavajo dodatno, po tem, ko je storitev prevoza že opravljena. Izvajalec mora za ta namen predložiti ustrezna dokazila (torej, da je po cilju in namenu šlo za storitev prevoza, v skladu z navodili naročnika). Vsi ostali stroški in dajatve v zvezi z izvedbo naročila ter vsi stroški, ki jih ima izvajalec z realizacijo tega naročila pa so vključeni v ceni na enoto mere z DDV iz ponudbenega predračuna in so fiksne za obdobje veljavnosti pogodbe. Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem, pogodbo v tem delu ustrezno dopolnil.

2. Čakalna ura voznika se obračunava po predračunu (torej znotraj določenih okvirjev v predračunu, npr. »najem vozila z voznikom do 12 ur«). Dodatna ura oziroma čakalna ura (zaradi zamude letala, avtobusa ali druge nepredvidene situacije, na katero uporabnik prevoza nima vpliva) pa se obračunava po predračunu za dodatno uro (kot določeno v predračunu »ura preko predvidenega časa«) in v skladu z določili 8. člena vzorca pogodbe za sklop 1, 2 in 3.
Datum objave: 13.01.2021   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri tehnični specifikaciji javnega naročila, za izvajanje protokolarnih in drugih prevozov, pri sklopu 3 prevozi za potrebe predsedovanja z avtobusi navajate, da izvajalec mora imeti v lasti ali v poslovnem najemu ali finančnem leasingu najmanj 5 enakih registriranih avtobusov.
Predvidevamo, da gre za enakovredne avtobuse znamk: Mercedes Benz , Setra, Man itd.
Torej sme ponudnik ponuditi avtobuse enakovrednih različnih znamk , kateri imajo minimalno 47 potniških sedežev?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom dne 11. 1. 2021 ob 16:25 uri.Datum objave: 13.01.2021   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi trenutnih razmer imamo vozila odjavljena iz promete.
Zanima nas, če lahko sodelujemo na razpisu tudi v primeru, da bodo vozila na dan roka oddaje ( 29.1.2021 ) še vedno odjavljena?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji (do roka za oddajo ponudb, do 26. 1. 2021), v posameznem sklopu, izkazati tolikšno število registriranih vozil, kot je zahtevano v tehničnih specifikacijah.
Datum objave: 14.01.2021   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje vezano na vseh 5 sklopov: ali bo naročnik, v primeru, da bo epidemiološka slika v RS to zahtevala, ali bo naročnik dodatno poravnal tudi stroške povezane z dezinfekcijo vozil in morebitnimi testiranji potnikov in voznikov?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo dodatno poravnal stroške hitrih testov in v sodelovanju z MZ in NIJZ zagotovil testiranje. Stroški dezinfekcije vozil so na strani izvajalca.

Naročnik obenem pojasnjuje, da v kolikor bo test voznika pozitiven, voznik ne sme opraviti prevoza in je izvajalec dolžan zagotoviti zamenjavo voznika, in sicer tako, da to ne bo vplivalo na predviden prevoz. Vse navedene aktivnosti se bodo izvajale, v skladu z veljavnimi navodili pristojnih institucij za področje Covid-19.

Naročnik bo, glede na navedeno, pogodbo pred podpisom z izbranim izvajalcem, ustrezno dopolnil.
Datum objave: 14.01.2021   07:48
POJASNILO
Naročnik pojasnjuje, da se 4. člen vzorca pogodbe za sklop 1, 2 in 3 dopolni, in sicer se za opravljanje storitev po tej pogodbi izvajalec, poleg že navedenega, zavezuje, da bo:
»- preko akreditacijskega sistema SAOD (akreditira preko akreditacijskega centra - https://dogodki.vlada.si) akreditiral vse voznike, ki bodo opravljali storitve predmetne pogodbe,
- dovolil (omogočil) s sistemom SAOD vnos in naročanje vozil (in v kolikor nima lastnega sistema voznega parka, bo vozila in voznike v SAOD vnašal ročno)«

Naročnik bo pogodbo, pred podpisom z izbranim izvajalcem, ustrezno dopolnil, kot navedeno zgoraj.

Naročnik obenem pojasnjuje, da sistem gostuje na HKOM omrežju (komunikacijsko omrežje državnih organov) in je kompatibilen z vsemi ostalimi omrežji. Za dostop se ne potrebuje nakup dodatne programske opreme, okolja itd. Z dostopom do sistema izvajalec ne bo imel nobenih dodatnih stroškov.


Datum objave: 15.01.2021   15:29
VPRAŠANJE
vprašanje vezano na objavo / POJASNILO Datum objave: 14.01.2021 OB 07:48
izvajanje procesov dela in posledično večjo kvaliteto dela v našem podjetju zagotavljamo s pomočjo programskih orodij. Ali je naročnik predvidel in omogoča možnost povezovanja programske opreme naročnika ter morebitne programske opreme izbranega ponudnika s ciljem, da se izogne morebitnim človeškim napakam pri prepisovanju podatkov?

ODGOVOR
Naročnik je predvidel možnost povezovanja svojega programskega orodja z zunanjim pogodbenim izvajalcem.Datum objave: 18.01.2021   09:57
POJASNILO
Naročnik ocenjuje, da bo maksimalno število prevoženih kilometrov v sklopih 4 in 5 (v posameznem sklopu) 4000 km/mesec. S tem pojasnilom naročnik spreminja odgovor podan v točki 21, objavljenem dne 13.01.2021 ob 12:39 uri.


Datum objave: 21.01.2021   11:29
POJASNILO

Naročnik pojasnjuje, da bo objavil spremembo dokumentacije naročila, s katero se bo podaljšal tudi rok za prejem ponudb, in sicer do dne 4. 2. 2021 do 12.00 ure.


Datum objave: 21.01.2021   14:50
VPRAŠANJE
vprašanje vezano na objavo / POJASNILO Datum objave: 14.01.2021 OB 07:48 in pojasnilo objavljeno 15.1.2021
V razpisu je predvideno tudi naročanje preko sistema. Ker vašega sistema za naročanje ne poznamo oz ne vemo ali ga uporabljate imamo nekaj vprašanj:

1. Ali je za naročanje preko sistema bilo mišljeno, da se uporablja sistem ponudnika ali da se sistema naročnika in ponudnika povežeta. (oz kakorkoli drugače)
2. V kolikor je bilo mišljeno povezovanje ali naročnikov sistem omogoča povezovanje z zunanjimi aplikacijami (t.i. API). V kolikor je temu tako ali bo naročnik predal dokumentacijo svojega modula za povezovanje (API), da lahko ponudnik pripravi ustrezen konektor.
3. V kolikor naročnikova aplikacija ne omogoča povezovanje z zunanjimi napravami lahko ponudnik pripravi dokumentacijo za pripravo le-tega. Ali bi se naročnik s tem strinjal.
4. V kolikor je potrebo povezovanje (izdelava modula) kdo nosi strošek izdelave le-tega.


ODGOVOR

1.Naročnik bo predvidoma za naročanje uporabljal sistem, kot navedeno v pojasnilu objavljenem dne 14.1. ob 7:48. Podlaga za naročilo pa bo v vsakem primeru e-pošta (kot to določa 11. člen vzorca pogodbe za sklop 1, 2 in 3) ne glede na vir iz katerega bo poslana.
2.Naročnik ne zahteva povezovanja posameznih sistemov med naročnikom in izvajalcem. Naročnikova zahteva v zvezi s sistemom je bila navedena v pojasnilu z dne 14. 1. 2021 ob 7:48. Naročnikov sistem pa omogoča integracijo z zunanjimi sistemi.
3.Naročnikov sistem omogoča integracijo z zunanjimi sistemi.
4.Povezovanje ni potrebno. Odločitev o povezovanju je na strani izvajalca. Izvajalec bo skladno z 11. členom vzorca pogodbe za sklop 1, 2 in 3 storitve, ki so predmet pogodbe, izvajal na podlagi pisnega naročila, ki ga bo prejel po e-pošti. V kolikor želi izbrani ponudnik vzpostaviti povezavo/integracijo med sistemi, pa je to strošek, ki bremeni njega samega. Podatke o vozilih in voznikih bo naročnik v sistem vnašal ročno.


Datum objave: 21.01.2021   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na skop 1, del tehnične zahteve imamo vprašanje:
ali je za naročnika sprejemljivo, da imajo na dan oddaje ponudbe in sklepanja pogodbe ponujena osebna vozila moč motorja najmanj 140kW, naknadno, vsekakor do pričetka izvajanja posla, pa ponudnik seznam vozil dopolni (upoštevajoč odgovor naročnika glede pričakovanega večjega števila osebnih vozil ob vrhuncih) z vozili, ki imajo vsaj 180kW?

vezano na skop 2, del tehnične zahteve imamo vprašanje:
ali je za naročnika sprejemljivo, da imajo na dan oddaje ponudbe in sklepanja pogodbe ponujena kombi vozila moč motorja najmanj 110kW, naknadno, vsekakor do pričetka izvajanja posla, pa ponudnik seznam vozil dopolni (upoštevajoč odgovor naročnika glede pričakovanega večjega števila kombi vozil ob vrhuncih) z vozili, ki imajo vsaj 140kW?

pri obeh primerih bo namreč ponudnik najverjetneje moral dopolniti ponudbeni seznam vozil, saj naročnik sam pove, da trenutno nima potrjenega končnega seznama dogodkov ter posledično določenih potreb po vozilih.

vprašanje na sklopa 4 in 5, povezano z že odgovorjenim glede določenega števila kilometrov, ki mora biti vključeno v ceno najema. Na tem mestu naj izpostavimo, da je eden izmed ključnih, če ne celo ključni element najemnega razmerja za vozilo (poleg trajanja najema) število vključenih kilometrov v najem. Zato naročnika prosimo, da določi maksimalno število kilometrov, ki jih namerava prevoziti v obdobju najema ali npr v 1 mesecu, kakor je to določil v sklopih 1, 2 in 3 za prevozne storitve. Prav tako predlagamo, da se za morebitni presežek nameni ponudniku možnost, da ponudi ceno za preseženi prevoženi km ( ponovno enako kot v sklopih 1, 2 in 3). Vpliv na ceno, če se z najetim vozilom prevozi npr 1000km v 1 mesecu ali npr 10.000km v enem mescu je izjemen.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
1. Za sklop 1 naročnik spreminja in znižuje zahtevo po moči motorja in sicer iz zahtevanih 180kW na najmanj 140kW. Sprejemljiva bodo vsa ponujena vozila, ki bodo izpolnjevala vse zahteve iz dokumentacije naročila z vsemi objavljenimi spremembami.
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo dokumentacije naročila.
2.Naročnik v sklopu 2 spreminja in znižuje zahtevo po moči motorja iz zahtevanih 140kW na najmanj 120kW. Sprejemljiva bodo vsa ponujena vozila, ki bodo izpolnjevala vse zahteve iz dokumentacije naročila z vsemi objavljenimi spremembami.
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo dokumentacije naročila.
3.Naročnik ocenjuje, da bo maksimalno število prevoženih kilometrov v sklopih 4 in 5 (v posameznem sklopu) 4000 km/mesec, kot izhaja iz pojasnila, objavljenega dne 18.01.2021 ob 09:57. Predračun ostaja enak.Datum objave: 21.01.2021   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.vezano na sklop 1 nas zanima
ali je sprejemljivo vozilo BMW 518d, ki ima 110kW?
ali je sprejemljivo vozilo BMW 520d, ki ima 140kW?

2. vezano nas sklop 2 nas zanima
ali je sprejemljivo vozilo VW Multivan, ki ima 110kW?
ali je sprejemljivo vozilo VW Caravelle, ki ima 110kW?

3. Večina proizvajalcev vozil ima trenutno, zaradi epidemioloških razmer in s tem povezanih problemov proizvodnjo zaustavljeno ali močno zmanjšano. Posledično nas vezano na sklop 1 in 2 zanima ali je za naročnika sprejemljivo, da ima na dan oddaje ponudnik sklenjeno pogodbo o dobavi vozil s pooblaščenim trgovcem znamke ali uvoznikom vozil, ki zagotavlja dobavo vozil najkasneje v mesecu maju 2021?

ODGOVOR
1.Glej odgovor z dne 21. 1.2021 ob 15:00 uri. Ustrezna so samo vozila, ki imajo moč motorja, kot je zahtevana za sklop 1 v kW, kot izhaja iz navedenega odgovora in kot bo razvidno v objavljeni spremembi dokumentacije naročila.
2.Glej odgovor z dne 21. 1.2021 ob 15:00 uri. Ustrezna so samo vozila, ki imajo moč motorja, kot je zahtevana za sklop 2 v kW, kot izhaja iz navedenega odgovora in kot bo razvidno v objavljeni spremembi dokumentacije naročila.
3.Naročnik ne pogojuje izpolnjevanja pogojev v predmetnih sklopih z nakupom vozil. V skladu z določili tehničnih specifikacij je potrebno izkazati, da ima ponudnik (podizvajalec ali soponudnik) na dan oddaje ponudbe, v lasti ali v poslovnem najemu oz. v finančnem lizingu najmanj zahtevano število registriranih vozil za posamezen sklop.


Datum objave: 21.01.2021   15:22
VPRAŠANJE
postavljamo vprašanje za Sklop 1 in Sklop 2, tehnične zahteve za vozila:
pri sklopu 1 je za osebna vozila zahtevana moč motorja 180kW.
pri sklopu 2 je za kombi vozila zahtevana moč motorja 140kW
Zahtevi za takšno moč onemogočata oddajo ponudbe, saj v celotni Sloveniji, torej med vsemi podjetji, ki se ukvarjajo s prevozom oseb ni na voljo zadostno število vozil s takšnimi lastnostmi (ob upoštevanju vseh ostalih zahtev npr glede starosti, barv,...) Navedena moč motorja je namreč za dejavnost prevoza oseb popolnoma neprimerna z okoljskega kot tudi ekonomskega vidika.
Nakup novih vozil v zahtevanem roku (do 26.1.2021, ko poteče rok za oddajo ponudbe) ni mogoč, saj takšnih vozil ni na zalogi pri nobenem izmed uvoznikov ali trgovcev s Sloveniji.
Zato naročnika sprašujemo, ali s ciljem zagotavljanja zmožnosti oddaje ponudbe ter konkurenčnosti med ponudniki lahko oceni kot sprejemljivo vozilo(ob upoštevanju vseh ostalih zahtev v razpisni dokumentaciji):
1. za sklop 1, osebno vozilo Mercedes Benz E 220cdi, ki ima 143kW
2. za sklop 2, kombi vozilo Mercedes V 220cdi, ki ima 120kWODGOVOR
V zvezi z navedenim za sklop 1 in sklop 2, glej odgovor z dne 21. 1.2021 ob 15:00 uri.Datum objave: 21.01.2021   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pišemo vam v zvezi z vprašanjem ponudnika številka 2 in odgovorom naročnika oziroma dodatnim pojasnilom objavljenim 11.01.2021 ob 12:44 glede zahtevanih bonitetnih ocen ponudnika.
Povprečje med vsemi podjetji v Republiki Sloveniji je bonitetna ocena SB7. Vir: Ajpes, https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica#b453
Posledično bi lahko ugotovili, da je naročnik z zahtevo za bonitetno oceno ponudnikov SB6, pravzaprav onemogočil oddajo ponudbe povprečnemu slovenskemu podjetju.
Vsekakor je eden izmed pomembnih ciljev vsakega podjetja čim boljše finančno poslovanje, je pa dejstvo, da je makroekonomska slika v Sloveniji žal slabša od želenega. Podjetja, ki se ukvarjajo s prevozi oseb so odvisna od makroekonomske situacije v Sloveniji in če ob tem upoštevamo še izjemno zahtevno situacijo na trgu med prevozniki, lahko ugotovimo, da je skoraj nemogoče zagotavljati nadpovprečno poslovanje podjetja, ki se ukvarja s prevozi oseb.
Med oceno SB6 in SB7 vsekakor obstaja razlika, ki je jasno opisana v pojasnilu ocen, je pa dejstvo da na bonitetno oceno vpliva mnogo več kot izključno bilančni podatki preteklega poslovnega leta. Tudi za bonitetno oceno SB6 Ajpes (isti vir kot navedeno zgoraj) med drugim navaja: "Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje poslovni subjekt v položaj, ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti."
Zato naročnika pozivamo, da prouči zahtevo potencialnega ponudnika in presodi, ali ni z zahtevo za nadpovprečno bonitetno oceno postavil povprečno slovensko podjetje v nekonkurenčen oziroma podrejen položaj za oddajo ponudbe.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo v zvezi s predmetnim pogojem objavil spremembo razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu. Na podlagi predmetne spremembe se zahteva bonitetna ocena vsaj SB7. S tem odgovorom naročnik tudi spreminja odgovor, ki je bil objavljen dne 11.01.2021 ob 12:44.Datum objave: 21.01.2021   15:29
VPRAŠANJE
Ali je za sklop 2 sprejemljivo vozilo mercedes V 220d s 7+1 sedeži, ki ima 120kW in izpolnjuje vse ostale zahteve?

ODGOVOR
Glej odgovor z dne 21. 1. 2021 ob 15:00 uri, iz katerega izhaja, da je naročnik znižal zahtevo po moči motorja v kW za sklop 2. Sprejemljivo bo vsako ponujeno vozilo, ki bo izpolnjevalo predmetne zahteve v celoti, kot so bile objavljene v dokumentaciji naročila ter njenih spremembah.Datum objave: 21.01.2021   15:33
VPRAŠANJE
Tehnična specifikacija JN, Sklop 1 v 4.alineji zahteva, da imajo osebna vozila moč motorja v kW najmanj 180kW. To posledično pomeni, da med navedenimi dopustnimi proizvajalci in njihovimi modeli ni sprejemljivo nobeno vozilo, ki nima 3000ccm3 delovne prostornine?
Zato sprašujemo ali je morda za naročnika sprejemljivo, da tudi za osebna vozila velja enako določena minimalna moč motorja, kot je to določeno za Sklop 2(kombi vozila) to je 140kW?

ODGOVOR
V zvezi s sprejemljivostjo vozil, glej odgovor z dne 21. 1.2021 ob 15:00 uri, kjer je naročnik znižal zahtevo po moči motorja v kW za sklop 2, ki je še sprejemljiva za naročnika.


Datum objave: 28.01.2021   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vprašanje imamo povezano s ponudbnenim predračunom: v njem so zapisane posamezne postavke, npr. najem vozila z voznikom do 2 uri in 80km, ki se obračunava po 9,5% DDV, ter čakalna ura, ki se obračunava po 22% DDV. Ker je končna ponudbena cena izražena z DDV-jem, nas zanima, ali bo naročnik pri vseh potencialnih ponudnikih zahteval zgoraj opisano obračunavanje DDVja, saj različen obračun DDVja čakalne ure lahko vpliva na končno ponudbeno ceno.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval (obračunaval) ceno/enoto z DDV, kot bo vpisana v ponudbenem predračunu, pri čemer bo štel, da je vsak ponudnik upošteval v ceni pravilno stopnjo DDV.Datum objave: 28.01.2021   11:52
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor na 2. vprašanje z dne 13.1.2021 vas prosim za pojasnila:
Kot navedeno v odgovoru mora ponudnik razpolagati s 30 avtobusi. Dokazila iz razpisa mora predložiti za 5 enakih avtobusov in za 5 voznikov.
Kakšni pogoji bodo veljali za preostalih 25 avtobusov in voznikov? Ali bo naročnik v primeru, da bo potreboval 30 avtobusov le-te naročil znatno preje ali do 8 ur pred izvedbo?
Na katerem območju se bodo predvsem, izvajali prevozi?


ODGOVOR
1. Kakšni pogoji bodo veljali za preostalih 25 avtobusov in voznikov?
Za vse sklope (v tem primeru torej za vse avtobuse in voznike), ves čas izvajanja pogodbe, veljajo pogoji iz razpisne dokumentacije predmetnega JN, pri čemer zahteva po zagotovitvi enakih blagovnih znamk, velja zgolj za 5 avtobusov. Ponudnik mora torej v fazi ponudbe, v ponudbeni dokumentaciji izkazati, kot pravilno navajate, izpolnjevanje pogojev iz dokumentacije naročila, za najmanj pet enakih registriranih avtobusov ter najmanj pet kadrov.

2. Ali bo naročnik v primeru, da bo potreboval 30 avtobusov le-te naročil znatno preje ali do 8 ur pred izvedbo?
Naročnik bo izvajal naročanje storitev prevozov v skladu s koledarjem dogodkov in na podlagi števila potnikov na posamezni dogodek. Naročnik ocenjuje, da bi bilo to nekje med 72-46 ur pred dejansko izvedbo določenega prevoza. Odzivni čas pa določa vzorec pogodbe za sklop 1, 2 in 3 (12 ur).

3. Na katerem območju se bodo predvsem, izvajali prevozi?
Prevozi se bodo izvajali predvsem v Republiki Sloveniji na območju letališče JP Ljubljana - KC Brdo - Hoteli Bled - Hoteli Ljubljana. Zaradi trenutno neugodnih letalskih povezav Slovenije, pa obstaja izjemoma tudi možnost prevozov iz letališč sosednjih držav.