Dosje javnega naročila 007885/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup treh (3) UZ aparatov za potrebe različnih oddelkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 232.170,64 EUR

JN007885/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.12.2020
JN007885/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.03.2021
JN007885/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.04.2021
JN007885/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2021
JN007885/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007885/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 248-616677
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23162
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup treh (3) UZ aparatov za potrebe različnih oddelkov
Referenčna številka dokumenta: JN-0044/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup treh (3) UZ aparatov za potrebe različnih oddelkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup treh (3) UZ aparatov za potrebe različnih oddelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.01.2021   11:03
VPRAŠANJE 1:
UZ APARAT ZA ODDELEK ZA ANESTEZIJO SKLOP 2:
V točki 31. c. zahtevate, da mora ponujeni UZ aparat omogočati nadgradnjo s 17'' LED ekranom, nameščenim na vozičku. Ker bi vam želeli ponuditi mobilni prenosni UZ aparat, kateri se enostavno odstrani iz vozička in predstavlja samostojno enoto, ki posledično ne omogoča zahtevane nadgradnje z večjim ekranom, prosimo za umik zahteve pod točko 31. c.
ODGOVOR 1:
Zahteva ni več obvezna.

VPRAŠANJE 2:
Vprašanje za sklop 2., točka 29. d.: Vsled izredno majhnega odstopanja sprašujemo ali lahko ponudimo UZ aparat, ki omogoča nastavitev kontrolne plošče po višini za 32 cm?
ODGOVOR 2:
Da, lahko vsaj 32cm.

VPRAŠANJE 3:
Vprašanje za sklop 2., točka 29 - e.: Glede na to, da zahtevo po tiskalniku navajate tudi v točki 31 - f. prosimo za razlago ali mora UZ aparat imeti tudi črno-beli termični tiskalnik ali ne?
ODGOVOR 3:
Aparat mora v osnovi imeti tiskalnik.

VPRAŠANJE 4:
Vprašanje za sklop 2., točka 31 f: Ker se zahteva glede CT, MR follow-up načeloma nanaša na kompleksnejše UZ aparate in tako pri večini mobilnih uz aparatur ni na voljo, prosimo za umik te zahteve, saj boste le tako prejeli več kot eno samo ponudbo za UZ aparat.
ODGOVOR 4:
Naročnik ne umika zahteve.

VPRAŠANJE 5:
SKLOP 2:
V tehnični specifikaciji, v točki 1. zahtevate vsaj 15'' zaslon LED, premikanje l/d, n/z
Ker se določene tehnične karakteristike različnih proizvajalcev UZ aparatur, med seboj minimalno razlikujejo, in z namenom pridobitve več konkurenčnih ponudb sprašujemo ali lahko ponudimo UZ aparat s 15'' LCD barvnim zaslonom, ki omogoča avtomatsko prilagoditev zaslona svetlobnim pogojem v prostoru, in ki zaradi dejstva, da gre za prenosni ''LAPTOP'' UZ aparat omogoča nagibanje zaslona naprej/nazaj?
ODGOVOR 5:
Zahtevamo tako LED zaslon, kakor tudi premikanje l/d, n/z.

VPRAŠANJE 6:
SKLOP 2:
V tehnični specifikaciji, v točki 15. zahtevate: '' Najmanj 3.000.000 delovnih kanalov''.
Ker vsak proizvajalec na svoj način matematično formulira število digitalnih obdelovalnih - delovnih kanalov in tako število obdelovalnih kanalov ne vpliva na kvaliteto UZ slike, Vas z namenom pridobitve večjega števila enakovrednih ponudb prosimo, za umik navedene zahteve.
ODGOVOR 6:
Naročnik zahtevo umika.

VPRAŠANJE 7:
SKLOP 2:
V tehnični specifikaciji, v točki 22. zahtevate programsko opremo za prepoznavanje/vodenje igle, hkrati pa to zahtevo podvajate tudi v točki pod možnostmi nadgradnje (točka 31.h.), zato prosimo za odgovor ali mora ponujeni UZ aparat vsebovati to programsko opremo ali pa mora omogočati le kasnejšo nadgradnjo s to programsko opremo?
ODGOVOR 7:
V osnovi mora imeti to programsko opremo.
VPRAŠANJE 8:
SKLOP 2:
V tehnični specifikaciji, v točki 29. d. zahtevate nastavitev položaja kontrolne plošče po višini, vsaj 35cm, hkrati pa to zahtevo podvajate tudi pod možnostmi nadgradnje (točka 31.d.), zato prosimo za odgovor ali mora ponujeni UZ aparat omogočati nastavitev kontrolne plošče po višini že v osnovi ali le kasnejšo nadgradnjo s to možnostjo?
ODGOVOR 8:
V osnovi mora omogočati nastavitev položaja po višini.

VPRAŠANJE 9:
Vprašanja za sklop 2: UZ : UZ APARAT ZA ODDELEK ZA ANESTEZIJO
Ker se določene tehnične karakteristike različnih proizvajalcev UZ aparatur, med seboj minimalno razlikujejo, in z namenom pridobitve več konkurenčnih ponudb prosimo za pozitivne odgovore na spodnja vprašanja:
Hkrati pa ima UZ aparat, katerega vam bi želeli ponuditi, nekatere tehnične karakteristike tudi precej boljše od zahtevanega.
A. Točka 2: Ali lahko ponudimo UZ aparat z SSD diskom kapacitete 128GB?
B. Točka 7: Ali lahko ponudimo UZ aparat z časom zagona cca.: 70 sekund?
C. Točka 11.: Ali lahko ponudimo UZ aparat z globino skeniranja 30,55cm?
D. Točka 12.: Ali lahko ponudimo UZ aparat s frekvenčnim razponom od 1 do 18 MHz?
E. Točka 13.: Ali lahko ponudimo UZ aparat z dinamičnim območjem 200dB?
F. Točka 14.: Ali lahko ponudimo UZ aparat s hitrostjo osveževanja slike 1.389 s/s?
G. Točka 24: Ali lahko ponudimo UZ aparat, ki ima 3x USB izhod, od tega 2x USB 3.0?
H. Točka 27: Ali lahko ponudimo linearno ultrazvočno sondo s frekvenčnim območjem 5-14 MHz, širine 45 mm?
I. Točka 31. g.: Ali lahko ponudimo UZ aparat, ki omogoča nadgradnjo s konveksno sondo 2-6 MHz?
ODGOVOR 9:
A. Ne.
B. Ne.
C. Lahko ponudite globino skeniranja vsaj 30,55cm.
D. Ne.
E. Ne.
F. Lahko ponudite aparat hitrostjo osveževanja slike vsaj 1.389 s/s
G. Lahko ponudite tudi to.
H. Ne.
I. Ne.


Datum objave: 08.01.2021   11:32
VPRAŠANJE 10:
1.23 Finančna zavarovanja
Prosimo za dopolnitev oblike zavarovanja z bianco menico in lastno menično izjavo, katera ponuja enako stopnjo varnosti, kot že navedeni obliki: garancija in kavcijsko zavarovanje.
ODGOVOR 10:
Naročnik pri točki 1.23.1 in 1.23.2 razpisne dokumentacvije doda naslednji odstavek: Ponudnik lahko za sklop 2 in 3 predloži tudi samo bianco menico z menično izjavo.

Naročnik bo objavil menično izjavo na spletni strani OI, kjer je objvljena razpisna dokumentacija.

VPRAŠANJE 11:
Ali lahko ponudimo Bianco menico z lastno menično izjavo, kot inštrument fin. zavarovanja?
ODGOVOR 11:
Lahko, vendar samo za sklop 2 in 3 (glej odgovor 10).


Datum objave: 08.01.2021   11:34
VPRAŠANJE 12:
Za različna finančna zavarovanja zahtevate bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.
Ker večina javnih naročnikov (kot npr. UKC LJ), omogoča zavarovanje z bianco menic, vas prosimo za odobritev te oblike, saj vam ponuja enako stopnjo varnosti in hkrati znižuje končno ceno predmeta pogodbe.
ODGOVOR 12:
Glej odgovor 11.


Datum objave: 11.01.2021   14:21
VPRAŠANJE 13:
ZA SKLOP 2: UZ APARAT ZA ODDELEK ZA ANESTEZIJO
Zahtevate termični tiskalnik v osnovni konfiguraciji kot tudi možnost nadgradnje.
Ali lahko ponudimo termični tiskalnik kot možnost nadgradnje, saj se za področje anestezije ne uporablja v sklopu rednega dela.
S to odobritvijo lahko zagotovite boljše cenovne pogoje predmeta naročila.
ODGOVOR 13:
Ne.

NAROČNIK JE DANES OBJAVIL POPRAVLJEN OBRAZEC ŠT. 3B: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SKLOP 2: UZ APARAT ZA ODDELEK ZA ANESTEZIJO IN POPRAVLJEN OBRAZEC VZOREC POGODBE. POPRAVKI SO V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH IN POGODBI OBRAVANI RDEČE.
PONUDNIKE PROSIMO, DA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPORABIJO TA OBRAZCA.