Dosje javnega naročila 007887/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.520.356,19 EUR

JN007887/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.12.2020
JN007887/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2021
JN007887/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2021
JN007887/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2021
JN007887/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
JN007887/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2021
JN007887/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2021
JN007887/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2021
JN007887/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007887/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 248-618788
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/379944/Prevzem_in_odvoz_odpadkov_v_TE_Sostanj.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23168
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
Referenčna številka dokumenta: 40 01-1119/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnični odpadki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeni odpadki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Komunalni odpadki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Proizvodni odpadki - žlindra
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Proizvodni odpadki EF pepel
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Proizvodni odpadki - sadra
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in odvoz odpadkov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2020   14:18
VPRAŠANJE
pozdravljeni !

zanima nas, ali se lahko prijavimo samo za dovoz sekancev pod 15 01 03. ( lesena embalaža )
a sekance tudi sprejemate...mi bi se samo zato prijavili.
smo iz Celja Kostanj d.o.o.

LEPO PROSIM ZA ODGOVOR !!

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik sekancev ne sprejema.
Javno naročilo je pripravljeno po sklopih ponudnik ne more oddati ponudbe samo za eno postavko, ampak za celoten sklop. Gre za prevzem in odvoz odpadkov s strani izvajalca na lokaciji naročnika.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.01.2021   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V dokumentaciji JN je navedeno, da naročnik opozarja ponudnika, da bo pogodba/okvirni sporazum sklenjen v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe/okvirnega sporazuma oz. je v skladu s to dokumentacijo.
V zvezi s tem nas zanima, ali to pomeni, da izbrani ponudnik z naročnikom pred sklenitvijo okvirnega sporazuma določb vzorca okvirnega sporazuma ne moreta več spreminjati in medsebojno usklajevati, ali je to dopustno in mogoče.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Morebitna vprašanja v zvezi z okvirnim sporazumom/pogodbo mora ponudnik podati v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil. Po podpisu pogodbe, le ta ne bo več predmet usklajevanja.

Lep pozdrav.
Datum objave: 08.01.2021   08:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za predvidene količine pepela, sadre in žlindre je stroškovno učinkovit prevoz z vsaj 30m3 vlačilci. Ali obstaja možnost prevzema odpadka na vaši lokaciji v takšni obliki in ne samo s 7m3 kontejnerji?
Prav tako nas zanima predvidena dinamika odvoza, ker v razpisu ni določena.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Odvoz pepela se izvaja v zaprtih cisternah, odvoz sadre in žlindre pa s pokritimi kamioni prekucniki, odvisno od nastalih količin.
Dinamike odvoza ni možno napovedati na daljši rok, lahko se usklajuje le na tedenskem nivoju, zgolj ob nastanku zadostnih količin odpadka.

Lep pozdrav.
Datum objave: 11.01.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vzorec okvirnega sporazuma za sklop 4 v točki 3.2.navaja:
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da se bo prevzem in odvoz proizvodnih odpadkov (št. 10 01 01 žlindra) vršil s kontejnerskim odvozom ali s tovornjaki prekucniki v lasti izvajalca.
v točki 4.5 ta isti sporazum navaja:
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da bo za vse odpadke brezhibne samonakladalne kontejnerje/zabojnike v velikosti 5m3, 7m3 ali 10m3, zagotovil izvajalec.
Moje vprašanje je ali izvajalec lahko garantira odvoz s tovornjaki prekucniki ali mora obvezno pridobiti kontejnerje? Podatek je ključen za oddajo ponudbene cene za opravljanje storitev prevzema, odvoza in predelave žlindre.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Naročnik zahteva, da Izvajalec za vse odpadke iz dejavnosti, za sklope 1-3, zagotovi brezhibne samonakladalne kontejnerje/zabojnike v velikosti 5m3, 7m3 ali 10m3 (za naročnika najbolj optimalna velikost 7 m3).
Torej, izvajalec lahko vrši odvoze za sklope 1-3 s kontejnerskim odvozom, za sklopa 4 in 6 s pokritimi tovornjaki prekucniki in za sklop 5 v zaprtih cisternah.

Naročnik bo korigiral točko 3.2. prvi odstavek vzorca okvirnega sporazuma
» Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da se bo prevzem in odvoz proizvodnih odpadkov (št. 10 01 01 -žlindra) vršil s pokritimi tovornjaki prekucniki izvajalca.«

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.01.2021   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

(za sklop 4-6 mora ponudnik predložiti veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ali izvajalcev obdelave.)

Ali se v primeru, da je ponudnik vpisan v evidenco le kot posrednik/trgovec z odpadki, njegov podizvajalec pa ima OVD za predelavo omenjenih odpadkov, šteje, da ponudba izpolnjuje pogoje? (odvozi bi potekali direktno TEŠ - obdelava)

Enako vprašanje v primeru konzorcijske ponudbe in je vodilni partner posrednik/trgovec.

Hvala za odgovor.ODGOVOR
»Referenčno zahtevo po posameznem sklopu mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko dobavljal blago/izvajal storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Naročnik dopušča vse oblike nastopa ponudnika (samostojna ponudba, skupna ponudba, podizvajalce). Torej v kolikor ponudnik sam nima ustreznih dovoljenj, nastopa pa s podizvajalcem ali soponudnikom, ki razpolaga z dokazili, dovoljenji, potem lahko izpolni referenčno zahtevo preko soponudnika ali podizvajalca, pod pogojem, da bo ta dejansko izvajal storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj/referenčno zahtevo.«
Datum objave: 18.01.2021   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas v kolikor bi se želeli prijaviti na 2 izmed 6 sklopov ali moramo oddati 2 ločeni prijavi za vsak sklop posebej ali zadostuje 1 prijava, ki vključuje vse potrebne dokumente za oba sklopa.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Zadostuje ena prijava, ki vključuje vse potrebne dokumente za oba sklopa.Datum objave: 19.01.2021   09:00
VPRAŠANJE
Prosi za dodatno pojasnilo:
V razpisni dokumentaciji imate navedeno:
npr. priloga 6 (v primeru sklopa 4) - najmanj 1 referenco za izvedene storitve (primerljive zahtevam naročnika) za obdobje zadnjih 5 let šteto od dneva za oddajo ponudb in v višini najmanj 20.000,00 EUR na leto v obdobju dveh let;

Prosim pojasnite zadnjih 5 let in v obdobju dveh let

ODGOVOR
Zahteva se: »najmanj 1 referenca izvedene storitve (primerljive z zahtevami tega sklopa javnega naročila) za obdobje zadnjih 5 let šteto od dneva za oddajo ponudb in v višini najmanj 20.000,00 EUR (na leto-se črta; tiskarska napaka) v obdobju dveh let.«
Vrednost 20.000,00 EUR se nanaša na obdobje dveh let.