Dosje javnega naročila 007581/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Blago: Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor
ZJN-3: Odprti postopek

JN007581/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN007581/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2020
JN007581/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2020
JN007581/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.01.2021
JN007581/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN007581/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN007581/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN007581/2020-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN007581/2020-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2021
JN007581/2020-K09 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2021
JN007581/2020-K10 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2021

Revizijski zahtevki
10.02.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
10.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
22.02.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
25.02.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
19.04.2021 Državna revizijska komisija je delno ugodila zahtevku za revizijo 018-041-2021_Sklep.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007581/2020-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2020/S 249-620807

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961701
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor skladno s podanimi tehničnimi specifikacijami, definiranimi v posameznih postavkah popisa del v Obrazcu št. 7 (Tehnične specifikacije predračuna).

Predmet javnega naročila mora biti dobavljen in postavljen skladno z določili razpisne dokumentacije v roku največ 60 dni od sklenitve pogodbe.

Delitev javnega naročila na sklope:
Sklop 1: Dobava in montaža konstrukcije za razsvetljavo in ozvočenje prireditvenega odra.
Sklop 2: Dobava in montaža sistema ozvočenja za prireditveni oder.
Sklop 3: Dobava in montaža LED zaslona za prireditveni oder.
Sklop 4: Dobava in montaža scenske razsvetljave za prireditveni oder.

Za vsak sklop bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno sklopa.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno javno naročilo (vse sklope) ali le na posamezni sklop. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklop


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2020
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN007581/2020-B01
Referenca obvestila: 2020-374430
Številka obvestila v UL: 2020/S 238-587708
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.12.2020


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Razpisna dokumentacija se spreminja v delu: »7_Tehnicne_specifikacije_predracuna_Sprememba_16-12-2020.xls« .
VII.2 Druge dodatne informacije
Vse spremembe RD bodo objavljene na naslovu https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi. Ponudnik jih mora upoštevati pri pripravi ponudbe.