Dosje javnega naročila 008052/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-005/21; Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.289,63 EUR

JN008052/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.12.2020
JN008052/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN008052/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2021
JN008052/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN008052/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2021
JN008052/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.04.2021
JN008052/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.04.2021
JN008052/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.01.2022
JN008052/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008052/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001766/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23362
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-005/21; Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
Referenčna številka dokumenta: 43001-508/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.02.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.02.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2021   07:13
VPRAŠANJE
Zanima nas kaj je mišljeno pod referenčni pogoj Izvedba opreme ceste s spremenljivo prometno signalizacijo ?


ODGOVOR

Pod Izvedbo opreme ceste s spremenljivo prometno signalizacijo je mišljena izpeljava, realizacija cestne opreme s spremenljivo prometnoinformativno signalizacijo.

Cestna oprema so naprave in sredstva za označevanje vozišča, urejanje in zagotavljanje varnosti prometa, npr. prometni znaki, svetilke, ograje

Spremenljiva prometna signalizacija oz. spremenljiva prometnoinformativna po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah spada med vertikalno prometno signalizacijo.
Spremenljivo prometno signalizacijo delimo na:
spremenljive prometne znake; ki omogočajo prikaz različnih prometnih znakov, ki so po obliki, vsebini in barvi podobni nespremenljivim prometnim znakom,
obvestilne table s spremenljivo vsebino; ki omogočajo prikaz različnih besedilnih in simbolnih sporočil,
kombinirano signalizacijo ali spremenljivo prometno-informativno signalizacijo (SPIS); ki omogoča prikaz prometnih znakov in različnih besedilnih ter simbolnih sporočil in je zaradi več namembnosti najbolj primerna za uporabo v sistemu za nadzor in upravljanje prometa na avtocestah.
Datum objave: 26.01.2021   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za objavo manjkajočih detajlov :
G 3.8
G 3.9
G 3.10
G 3.11

Lep pozdrav
ODGOVOR

Na zahtevo ponudnika Specifikaciji naročila prilagamo detajle:
- G 3.8 Načrt temelja 6m kandelabra
- G 3.9 Načrt temelja 6m debelostenski
- G 3.10 Shema 6 kandelabra
- G 3.11 Detajl spajanja FeZn na steberDatum objave: 26.01.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v minulem tednu smo na portal objavili vprašanje po tehničnih specifikacijah glede JN.
Danes je zadnji dan za sprejem vprašanj na portalu.

Naprošamo za odgovor za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot je bilo zahtevano v Pojasnilu razpisne dokumentacije-02, so Specifikaciji naročila priloženi zahtevani detajli

Datum objave: 28.01.2021   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu so zahtevani kandelabri ki niso tipski kandelabri, zato je potrebno skonstruirati statično ustrezen kandelaber.
Da bi to lahko pripravili potrebujemo naslednje:

1. Dimenzijo in težo opozorilne table ( na kateri višini bo montirana)
2. Dimenzijo in težo solarnih celic ( montaža kje )
3. Naklon solarnih celic v »°« zaradi upora vetra.
4. Konzole za pričvrstitev, teža

Prosim, da navedete primerek kandelabra, ki je namenjen tovrstnim opredelitvam in že obstaja na tržišču (kot.npr....)

Hvala!
ODGOVOR

1. Dimenzije opozorilne table so razvidne v Specifikaciji naročila (datoteka Table HRUP_elaborat.pdf) Izvajalec lahko zaradi potreb montaže LED prikazovalnika poveča dimenzije za rob širine do 2,5cm. Prav tako je v tehničnem poročilu in v Tabeli znakov določena višina montaže. 1,50 m nad višino roba vozišča.
2. Dimenzija in teža solarnih celic je odvisna od izvajalca (proizvajalca) solarnih celic. Montaža je predvidena na kandelaber kjer je montirana aktivna opozorilna tabla z LED prikazovalnikom oziroma detektor hitrosti in hrupa.
3. Naklon sončnih celic mora zagotavljati ustrezno izpostavljenost sončnim žarkom v skladu z priporočili proizvajalca.
4. Tabla mora vsebovati univerzalen nosilec, da se lahko namesti na drog s premerom od 76 do 150 mm. Teža je odvisna od proizvajalca.Datum objave: 28.01.2021   11:28
VPRAŠANJE
Naročnik je v pogojih in merilih za izbiro ponudba navajate naslednji referenčni pogoj:
3.1.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del za gradbena dela, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot Vz vodja del, s pooblastilom za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, ali kot vodja del (mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS) Slovenije vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot Vz vodja del, s pooblastilom za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, ali kot vodja del (mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS) Slovenije aktivno govori slovenski jezik, v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti vodil:
vsaj eno novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 80.000,00 EUR (brez DDV),
izvedbo opreme ceste s prometno signalizacijo v vrednosti vsaj 20.000 EUR (brez DDV)

Navedeni pogoj naročnika je nesorazmeren s predmetom javnega naročila, predmet javnega naročila so namreč "Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta Bovec". Iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila je razvidno, da razpisana dela ne spadajo med gradnjo zahtevnega objekta, pač pa je pretežni del razpisanih del izvedba opreme s prometno signalizacijo na državni cesti (gre za rekonstrukcijo ceste, ne novogradnjo). Iz Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v Prilogi 1 izhaja, da sta prometna signalizacija in prometna oprema uvrščena v razred 21111, klasificirane kot nezahteven ali največ manj zahteven objekt. Prav tako med zahtevne objekte po omenjeni Uredbi ne spada gradnja ali rekonstrukcija lokalne ceste (kar je zahteva naročnika glede referenčnega pogoja). Glede na navedeno je zahteva po izpolnjevanju pogoja za vodja del, ki je vpisan kot pooblaščeni inženir ali kot Vz nesorazmerna in neutemeljeno omejuje konkurenco. Zahtevam, da je kader v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti vodil vsaj eno novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 80.000,00 EUR (brez DDV) in izvedbo opreme ceste s prometno signalizacijo v vrednosti vsaj 20.000 EUR (brez DDV), ustreza tudi vodja del, ki je v imenik aktivnih vodij vpisan pod Vm (vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta). Glede na navedeno naročnika pozivamo, da zahteve glede vodje del spremeni na način, da prizna tudi strokovnjaku, ki je v imenik aktivnih vodij del vpisan pod Vm oziroma potrdi, da bo kot vodjo del upošteval tudi strokovnjaka, vpisanega v imenik aktivnih vodij del pod Vm.


ODGOVOR

Naročnik bo za vodjo del priznal tudi strokovnjaka z ustrezno strokovno izobrazbo s področja, ki ga prevzema (za gradbena dela oz. za strokovno izvedbo elektro del), vpisanega v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot Vm vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta.


Datum objave: 28.01.2021   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V razpisu smo zasledili detajl lesene varnostne ograje nivoja N2W5. Glede na določil TSC-ja 02.210 je minimalna višina ograje 750 mm. Omenjena ograja pa dosega višino zgolj 670 +/- 20 mm kar je v nasprotju z zahtevami.
Poleg tega ima ograja okrogel profil lesenega ščitnika. Zahteve naravnih parkov pa je po oglati obliki ščitnikov. Lepo bi prosili za pojasnilo oz spremembo.

ODGOVOR


Opis postavke v popisih je Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5. Zahtevam zadosti lesena varnostna ograja (kvadratni ali okrogel profil) v skladu z TSC 02.210 : 2010 Varnostne ograje pogoji in način postavitve, višine 75cm nad robom vozišča in CE certifikatom. Omenjena skica je priložena kot primer izvedbe. Prilagamo detajl izvedbe.Datum objave: 29.01.2021   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani
1. Naročnik v točki 3.1.3.5, zahteva da morajo ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb
a) vsaj eno novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste, v vrednosti vsaj 80.000,00 EUR (brez DDV),
b) izvedbo opreme ceste s spremenljivo prometno signalizacijo v vrednosti vsaj 25.000 EUR (brez DDV),
Prosim za potrditev, ali pravilno razumemo, da lahko reference iz navedene točke 3.1.3.5. izkazujemo z enim referenčnim poslom in enim referenčnim potrdilom? Namreč zahteva naročnika, da reference, ločene po točkah (a in b) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla, je povem nejasna in nerazumljiva. Tako ni jasno, ali šteje kot ustrezen en posel in eno referenčno potrdilo za obe točki, v okviru katerega je ponudnik izvedel tako novogradnjo / rekonstrukcijo kot opremo ceste. Če je lahko podano eno referenčno potrdilo, pa prosimo za pojasnilo, kakšen delež naj znaša opreme ceste znotraj enega referenčnega posla?
Sicer pa naročnika opozarjamo, da gre za podvajanje referenčnih zahtev, saj je ob novogradnji / rekonstrukciji vedno potrebna namestitev opreme ceste, zato so znotraj referenčnega posla za novogradnjo / rekonstrukcijo že zajeta dela, povezana z opremo ceste. Naročnika pozivamo, da postavi referenčne pogoje jasno in nedvoumno in sorazmerno predmetu javnega naročila.

2. Naročnik v točki 3.1.3.5, zahteva da morajo ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb
a) vsaj eno novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste, v vrednosti vsaj 80.000,00 EUR (brez DDV),
Po pregledu objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ugotavljamo, da so predmet razpisanih del gradbena dela (stroji izkop za kabelski jašek, zasip jarka, izdelava betonskega temelja, izkop za temelje kandelabrov), elektroinštalacije, dobava in pritrditev prometnih znakov ter varnostne ograje, nikakor pa ni predmet razpisanih del rekonstrukcija ali novogradnja ceste, zato je zahteva po izkazovanju pogoja pod točko a) nesorazmerna in diskriminatorna glede na predmet javnega naročila, prav tako pa tudi nejasna. V okviru projekta se namreč izvede samo postavitev nove ter prestavitev in odstranitev obstoječe opreme ceste in vertikalne in horizontalne prometne signalizacije (z obvestilnimi tablami). Nikjer pa se z deli po predmetnem javnem naročilu ne posega v cestno telo, cestišče (spodnji in zgornji ustroj, vključno z asfaltiranjem), brežine, cestne objekte, odvodnjavanje, Zato zahteva po izkušnjah iz novogradnje ali rekonstrukcije državne ali lokalne ceste sploh v določenem znesku, ki je povsem pretiran glede na razpisan gradbena dela, ni sorazmerna predmetu javnega naročila, ki v pretežnem delu predstavlja dobavo in vgradnjo (z betonskim temeljem) opreme in prometne signalizacije, kar pa so povsem druga dela kot izvedba novogradnje ali rekonstrukcije ceste. Ob tem pa ni jasno kaj oziroma kakšna dela naj bi obsegalo preteklo referenčno delo novogradnje ali rekonstrukcije (zgornji / spodnji ustroj, objekte, odvodnjavanje, ). Glede na navedeno naročnika pozivamo, da referenčne pogoje postavi sorazmerno glede na predmet javnega naročila in razpisana dela, brez zahteve po referenčnemu poslu novogradnje ali rekonstrukcije državne ali lokalne ceste. Če so pogoji postavljeni nesorazmerno in diskriminatorno ima potencialni ponudnik pravico do pravnega varstva zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. Prosimo za jasno pojasnilo, kaj v točki 3.1.3.5. pomeni, da mora referenčni posel iz točke a, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner). Ali na tako podano zahtevo pravilno razumemo, da ta pogoj ne moremo izkazovati skupaj s podizvajalcem? V točki 3.1.3.5. je namreč navedeno, da lahko ta pogoj izpolnjujejo sodelujoči gospodarski subjekti (tudi podizvajalci).ODGOVOR

Naročnik bo za vodjo del ter ponudnika pripravil spremenjene zahteve za referenčne posle.


Datum objave: 22.02.2021   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani
V spremembi razpisne dokumentacije ste navedli naslednjo referenčno zahtevo:
Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednji uspešno izveden referenčni posel na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb
a) izvedbo opreme ceste s spremenljivo prometno signalizacijo v vrednosti vsaj 20.000 EUR (brez DDV),
Osrednji del razpisa predstavlja:
Sistem za aktivno opozarjanje prekoračitve hitrosti in hrupa vozil: aktivna opozorilna tabla z LED prikazovalnikom z lastnim napajanjem (solarne celice) in rezervno baterijo, detektor za merjenje hrupa in hitrosti z lastnim napajanjem (solarne celice) in rezervno baterijo, GSM in GPS, prilagoditev grafične podobe table ''
Zanima nas ali bo naročnik upošteval ustreznost referenčnega pogoja tudi radarskim sistemom za prikazovanje in merjenje hitrosti kot npr. ''Vi vozite'' z LED prikazovalnikom?

Za odgovor se vam lepo zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik bo za referenčni posel upošteval tudi radarski sistem za prikazovanje in merjenje hitrosti kot npr. »Vi vozite« z LED prikazovalnikom.