Dosje javnega naročila 007978/2020
Naročnik: VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v VRTCU DR. FRANCETA PREŠERNA za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.704,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007978/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007978/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2021
JN007978/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.06.2021
JN007978/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007978/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 251-631163
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN
Erjavčeva cesta 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Viktorija Strajnar, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380119/OBJAVA_CISCENJE_-_VRTEC_DR._FRANCETA_PRESERNA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23257
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v VRTCU DR. FRANCETA PREŠERNA za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-2567/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Šentvid za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Šentvid za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2021   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika Vrtca dr. Franceta Prešerna, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN
Erjavčeva cesta 29
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2021   15:06
ZADEVA: Dodatna informacija k razpisni dokumentaciji


Naročnik za javno naročilo »Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu dr. Franceta Prešerna za obdobje treh let« številka objave na Portalu javnih naročil JN007978/2020-B01 z dne 23. 12. 2020, preko Portala javnih naročil RS ponudnikom posreduje naslednjo dodatno informacijo:

Naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Splošne zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila, v točki 4. Zahteve naročnika v zvezi z delavci čistilci, na strani 17, spreminja drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Ponudnik je pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati vsaj navedeno število delavcev. Delavci morajo opravljati storitve čiščenja dnevno vsaj navedeno število ur. Število ur, ki se porabijo za opravljanje generalnih čiščenj, ne sme zmanjšati dnevne prisotnosti delavcev - čistilcev na posamezni lokaciji. Storitve čiščenja morajo biti strokovno vodene in nadzorovane s strani pooblaščenega delavca izvajalca. Odgovorna oseba izvajalca mora opravljati kontrolo čiščenja vsaj 1- krat mesečno.«

Spremembo upoštevajte pri pripravi ponudbene dokumentacije.