Dosje javnega naročila 007869/2020
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: OBESNI ELEMENTI ZA PROGO VDL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.999,80 EUR

JN007869/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.12.2020
JN007869/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2021
JN007869/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2021
JN007869/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007869/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
javnanarocila@rlv.si
+386 38996196

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380157/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_NP-1081-2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380157/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23171
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBESNI ELEMENTI ZA PROGO VDL
Referenčna številka dokumenta: NP-1081-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega dobavo blaga.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega dobavo blaga v obdobju enega leta. Dobava se izvaja na odpoklic, prva dobava mora biti izvedena do 15. 3. 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2021   10:01
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e- JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.12.2020   08:00

Dodatne informacije:
. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 6. 1. 2021 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za podaljšanje roka za izdobavo materiala po JN 007869/2020-W01 , saj obesni elemente npr. škopec nosilnosti F45Kn
Po vašem načrtu ni dobavljiv na trgu, ni v skladu EN. Omejeni škopec je potrebno izdelati v skladu
Z vašimi zahtevami in tehničnim načrtom ter za njega pridobiti ustrezno dokumentacijo, testiranja, kar pa v tako kratkem času ni izvedljivo (od podpisa pogodbe).
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik ne podaljšuje roka dobave, saj omenjeni material nujno potrebuje za zagotavljanje proizvodnega procesa. Prvi rok dobave na odpoklic je 15. 3. 2021.

Lep pozdrav!